Metody Poszukiwania Pracy

  • View
    452

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem: Metody poszukiwania pracyAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe bykopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione sjakiekolwiek zmianywzawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy. Zabraniasi jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 21.02.2008 Tytu: Metody poszukiwania pracy fragment utworu Autor: Anna Pasawska-Mioduszewska Wydanie I Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIWSTP...............................................................................................6 PORZDKI.......................................................................................10 Kolory.................................................................................................................18 Liczby..................................................................................................................19 JAK OSZCZDZA CZAS I PIENIDZE, ZANIM DOPADNIE CI NOWA PRACA?................................................................................21 JAK SI UODPORNI I WZMOCNI, ZANIM ZACZNIEMY DZIAA?........................................................................................25 wiczenie 1.........................................................................................................26 wiczenie nr 2....................................................................................................26 wiczenie nr 3....................................................................................................26 wiczenie nr 4....................................................................................................27 PORZDKI MENTALNE..................................................................28 wiczenie nr 5....................................................................................................31 wiczenie nr 6....................................................................................................31 wiczenie nr 7....................................................................................................31 FORMY ZATRUDNIENIA................................................................32 wiczenie nr 8....................................................................................................35 SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY I RDA OFERT...................36 wiczenie nr 9...................................................................................................38 wiczenie nr 10..................................................................................................38 wiczenie nr 11..................................................................................................39 wiczenie nr 12..................................................................................................40 JAK STWORZY PROFESJONALNE CV I LIST MOTYWACYJNY?. .56 Curriculum vitae................................................................................................56 List motywacyjny...............................................................................................58 JAK PRZYGOTOWA SI DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ?. . .60 Przygotowanie....................................................................................................61 Jakich informacji szuka?.............................................................................61 Gdzie szuka informacji o firmie..................................................................62 Rekrutacja przez Internet.................................................................................66 Rekrutacja metod assesment center...............................................................67 Rekrutacja przez komputer...............................................................................68 Negocjacje grupowe...........................................................................................72 St negocjacyjny...........................................................................................72 Negocjacje w pojedynk....................................................................................74 Stoy negocjacyjne.........................................................................................74 Sposoby prowadzenia negocjacji.......................................................................75 Kryteria rozrniania stylu negocjacji..........................................................75Ze wzgldu na status kadej ze strony......................................................75Rodzaj zaangaowania ze strony osb negocjujcych.............................76 3. Podzia negocjacji z punktu widzenia ich przedmiotu (tematyki)..........76Podzia ze wzgldu na nastawienie wobec sytuacji negocjacyjnych.......76Garderoba..........................................................................................................79Po pierwsze marynarka ............................................................................79Po drugie spodnie.....................................................................................80Garnitur jest wizytwk................................................................................80 ROZMOWA Z SAMYM SOB...........................................................84 PRACODAWCY................................................................................89 MANTRA DLA CIEBIE.....................................................................92 BIBLIOGRAFIA................................................................................95 4. Dla ukochanychMa i Synka Huberta i Kubusia Mioduszewskich 5. METODY POSZUKIWANIA PRACY darmowy fragmnet kliknij po wicej A. Pasawska-Mioduszewska str. 6 WstpNajtrudniej jest zawsze zacz. Znale w sobie motywacj do zmian. Zobaczy sens w nowych dziaaniach. By to osign, najlepiej zacz od pocztku, czyli od siebie.Zapewne jeste teraz na etapie rozpamitywania, alu, rozczarowa- nia.To normalne, nie jeste osamotniony.Naukowcy, ktrzy badaj stan bezrobocia, potrafi ju jasno okreli, co wpywa na to, e pozostajemy bez pracy: likwidacja niektrych gazi przemysu, np. grnictwa; zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usugi; ograniczanie produkcji; brak informacji o miejscach pracy; trudnoci mieszkaniowe; przeniesienie zakadu do innego rejonu; niedostosowane do potrzeb rynku wyksztacenie pracownikw; zmiany technologii; wysokie zasiki dla bezrobotnych.Opracowano te na to stosowne remedia w postaci: subwencjonowania gospodarki pastwo moe przyznawa do- tacje (bezzwrotne rodki finansowe) przedsibiorstwom i przez to poprawia ich sytuacj ekonomiczn, podnoszc przy tym poziom zatrudnienia;Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Pasawska-Mioduszewska 6. METODY POSZUKIWANIA PRACY darmowy fragmnet kliknij po wicej A. Pasawska-Mioduszewska str. 7 zmniejszania poday siy roboczej, np. poprzez wczeniejsze emerytury i krtszy tydzie pracy; organizowania robt publicznych; wspierania przedsibiorczoci; zasikw dla bezrobotnych; zatrudnienia w niepenym wymiarze czasu pracy; aktywizacji zawodowej absolwentw; poyczek z Funduszu Pracy (poyczki dla bezrobotnych na roz- poczcie dziaalnoci gospodarczej); szkole dla bezrobotnych; prac interwencyjnych; ulg dla pracodawcw tworzcych nowe miejsca pracy; programw zdobywania i doskonalenia kwalifikacji; moliwoci zwalczania bezrobocia poprzez instrumenty makroekonomiczne pastwa; polityki fiskalnej; polityki monetarnej; polityki cenowo-dochodowej; polityki wsppracy gospodarczej z zagranic; polityki edukacyjnej; polityki strukturalnej.Pomyl, KIM JESTE? Co moesz osign oprcz tego, e zy- skasz now prac? Jak to wpynie na Twoje dalsze ycie? Skoncen- truj si na plusach tej sytuacji, poniewa poszukiwanie pracy to nic innego jak praca, i to etatowa, ale za to przynoszca najwicej po- zytywnych zmian w naszym rozwoju, stawaniu si kim pewniejszym siebie, zaradniejszym, efektywniejszym.Jeli szukasz nowej pracy, przede wszystkim nie ogldaj si za siebie, ale te nie wypatruj przyszoci zbyt usilnie. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Pasawska-Mioduszewska 7. METODY POSZUKIWANIA PRACY darmowy fragmnet kliknij po wicej A. Pasawska-Mioduszewska str. 8Nie rozpamituj poraek, nie pytaj w kko, dlaczego to wanie Ty i teraz musiae straci prac, i nie pytaj, co dalej. Tak tylko tracisz cenn psychiczn energi.Przed Tob wielka przygoda: by moe ciut niebezpieczna, ale jake frapujca. Nie tylko poznasz nowych ludzi, nowe taktyki, spojrzenia na wiat, style bycia, ale przede wszystkim wreszcie zobaczysz, na co Ci sta.No i wreszcie masz niebywa szans zrobi gruntowne porzdki: w sobie, w otoczeniu, a nawet na biurku i w domu.Nic tak nie dodaje nam siy, tzw. energetycznego kopa, jak spojrzenie na to, jak wiele ju mamy i jak wiele dziki temu da si jeszcze zdo- by.Owszem, czsto trudno o taki optymizm, zwaszcza gdy kocz Ci si pienidze, ale przecie te dwa tygodnie dla siebie mog zaway na caym Twoim yciu, nawet gdyby mia je pki co tylko chleb z masem.Pomyl, e oto budujesz now jako swojego JA, by moe ten baga posuy Ci duej ni si tego spodziewasz, wic teraz pozbd si caego nadbagau, czyli balastu.Tak jak ju wspomniaam, drzwi z napisem moja eks-praca s ju zamknite i nawet nie da si spojrze przed dziurk od klucza, za to Ty masz ze sob toboek z napisem dowiadczenie, nabyte nowe umiejtnoci. Przed Tob kolejne drzwi nie otwieraj ich. STJ!Najpierw spjrz na siebie.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Pasawska-Mioduszewska 8. METODY POSZUKIWANIA PRACY darmowy fragmnet kliknij po wicej A. Pasawska-Mioduszewska str.