Metody wyceny

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metody wyceny. Inwestorzy porównują stopy zwrotu z inwestycji, np : Lokaty bankowe, obligacje państwa, obligacje firmy, nieruchomości, akcje Zwrot z inwestycji może wynikać z: Dochodu (odsetki) oraz zmiany ceny (kursu) powyższych instrumentów W długim terminie jest tylko dochód - PowerPoint PPT Presentation

Text of Metody wyceny

 • Metody wycenyInwestorzy porwnuj stopy zwrotu z inwestycji, np:Lokaty bankowe, obligacje pastwa, obligacje firmy, nieruchomoci, akcjeZwrot z inwestycji moe wynika z: Dochodu (odsetki) oraz zmiany ceny (kursu) powyszych instrumentwW dugim terminie jest tylko dochdStopa zwrotu zaley od:RyzykaCzasu realizacji zyskuPynnoci instrumentu

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • DCF (Discounted Cash Flows): Enterprise ValueABA Consulting Micha Stopka*Firma moe generowa gotwk z dziaalnoci operacyjnej, amortyzacji oraz zobowiza handlowychFirma moe wydawa gotwk na podatek, inwestycje, zapasy oraz nalenoci Warto firmy to gotwka do dyspozycji firmy Warto gotwki jest rna w zalenoci od czasu kiedy moemy j mie.

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Skadowe FCFF (Free Cash Flow to Firm) (FCFF to EV) (Wolne przepywy pienine dla przedsibiorstwa):+ zysk operacyjny, czyli EBIT ( bo przypyw gotwki)- teoretyczny podatek (odpyw gotwki)+ amortyzacja (przypyw gotwki)- nakady inwestycyjne (CAPEX) (odpyw gotwki)- wzrost nalenoci (odpyw gotwki)- wzrost zapasw (odpyw gotwki)+ wzrost zobowiza handlowych (przypyw gotwki)

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Przykad FCFFABA Consulting Micha Stopka*

  Rok2012Przychody10Koszty-9EBIT1Podatek 19%-0,19Amortyzacja1Capex-1+/- Naleznoci0+/- Zapasy0+/- Zobowizania0FCFF0,81

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto lokaty/firmy=Terminal Value=TVABA Consulting Micha Stopka*

  Terminal Value = warto FCFF generowanego wiecznieWarto lokaty(firmy) = FCFF/stopa zwrotu, czyli 0,81/10% = 8,1 = 0,81/0,1Innymi sowy potrzeba 10 lat aby otrzyma zainwestowany kapitaStopa zwrotu= stopa dyskontowa

  FCFF stay co rok0,81Stopa zwrotu10%Lokata kapitau8,1

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Mnonik a stopa dyskontowa

  Mnonik : razy 10 dla 10% stopy zwrotu: 0,81/10%Mnonik : razy 20 dla 5% stopy zwrotu: 0,81/0,05Mnonik : razy 5 dla 20% stopy zwrotu 0,81/20%

  ABA Consulting Micha Stopka*

  FCFF stay co rok0,810,810,81Stopa zwrotu10%5%20%Lokata kapitau8,116,24,05mnonik10205

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto firmy=TV stay wzrost g

  Warto firmy dla staej stopy wzrostu w nieskoczono = g = 2%FCFF ostatni rok prognozy * (1+g)/(stopa zwrotu-g), czyli: 0,810 * (1+2%)/(10%-2%) = 0,826/0,08 = 10,33g nie moe by wysze ni dynamika PKB...

  ABA Consulting Micha Stopka*

  FCFF wzrost 2%/rok0,8102%gStopa zwrotu10%Lokata kapitau10,33

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Mnoniki DCF

  Jeeli nie ma dugu to FCFF = zysk netto, jest to zysk operacyjny po podatkuCzyli wychodzi nam mnonik cena/zysk okoo 13ABA Consulting Micha Stopka*

  EBIT1Podatek 19%-0,19FCFF0,810Stopa zwrotu 10%, g 2%:Wycena kapitau:10,33

  Mnonik EBIT: 10,33/110,33Mnonik FCFF: 10,33/0,8112,75

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto pienidza w czasieABA Consulting Micha Stopka*Mamy TERAZ kwot 45,45 zInwestujemy j na rok na 10%Za rok mamy 50 z, bo 45,45* (1+10%)= 50 z.Innymi sowy:50 z za rok, obecnie warte jest 45,45 zCo mona policzy tak:(50/(1+10%)) = 45,45 z50 z za dwa lata: (50/(1+10%)^2) = 41,32z , czyli:41,32 z na 10% rocznie za 2 lata = 50 z. Z

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto pienidza przykad

  Wspczynnik dyskontujcy = 1/(1+stopa zwrotu)^tDyskonto odpowiedniego okresu w przyszoci (warto pienidza w czasie), gdzie t=okres; (czas)Np:1) 1/(1+10%)^1=0,909; 2) 1/(1+10%)^2=0,826

  ABA Consulting Micha Stopka*

  okres12345678910FCFF0,810,810,810,810,810,810,810,810,810,81stopa zwrotu10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%wspczynnik dyskontujcy0,9090,8260,7510,6830,6210,5640,5130,4670,4240,386warto obecna0,7360,6690,6090,5530,5030,4570,4160,3780,3440,312

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto Terminal Value otrzymanego za 10 latABA Consulting Micha Stopka*

  FCFF0,81stopa10%g2%TV10,33

  okres12345678910FCFF000000000010,33stopa zwrotu10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%wspczynnik dyskontujcy0,9090,8260,7510,6830,6210,5640,5130,4670,4240,3860,386warto obecna TV00000000003,98

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Modelowanie DCF:ABA Consulting Micha Stopka*

  Rok20122013201420152016Dynamika przychodw20%20%20%20%Przychody101214,417,320,7Koszty-9-10,8-13-15,6-18,7EBIT11,21,41,72,1mara EBIT10%10%10%10%10%Podatek 19%-0,19-0,23-0,27-0,33-0,39Amortyzacja11111Capex-1-1-1-1-1+/- Naleznoci00000+/- Zapasy00000+/- Zobowizania00000FCFF0,810,971,171,401,68

  ABA Consulting Micha Stopka

 • DCF dwa okresy (wyliczenie EV)ABA Consulting Micha Stopka*

  Rok20122013201420152016Dynamika:20%20%20%20%FCFF0,810,971,171,401,6821,42FCFF1,68Stopa zwrotu10%10%10%10%10%stopa10%Okres12345g2%wsp. dyskontujcy0,9090,8260,7510,6830,6210,621TV21,42Warto obecna0,740,800,880,961,0413,30Narastajco4,41prognoza+ teraz TVWarto firmy obecnie17,71bo:4,41+13,30Mnonik FCFF (P/E):2218151311

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Wycena Equity ValueEquity Value = Enterprise Value Net Debt (+/-) inne rzeczyNet Debt: bank+obligacje+leasing, np.:EV= 100, ND = 50Equity Value = 100 50 = 50Inne rzeczy:+ aktywa pozaoperacyjne (np. nieruchomoci + 20)50 + 20 = 70 - udziay mniejszoci, np zysk netto 1 mln z, mnonik 10, dug 070 10 = 60: (warto na giedzie)

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Koszt kapitau wasnegoKoszt kapitau wasnego = stopa wolna od ryzyka + premia za ryzyko lub: Re=RFR+ *(Rm-RFR)RFR to stopa wolna od ryzyka (rentowno obligacji)Rm to rynkowa stopa zwrotuRm-RFR premia za ryzykoRm=RFR + (od 4% do 6%, czyli premia za ryzyko) to ryzyko inwestowania w dan spk ( czysta dwignia operacyjna czyli koszty stae)Przykad:RFR=6%; premia za ryzyko 4%; zaoenie =1Re=6%+1*4%=10%ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Beta zlewarowana dugiem lewar= bez lewara*(1+(1-CIT)*dug/Kwasny)Przykad 1: bez lewara = 1; Dug = 0; CIT = 19% Kw=100% lewar= 1*(1+(1-19%)*0/1)=1*1=1Przykad 2: bez lewara = 1; Dug = 50%; CIT = 19% Kw=50% lewar= 1*(1+(1-19%)*0,5/0,5)=1*(1,81*1)=1,81Przykad 3: (dla kosztu kapitau wasnego):Re=6%+1,81*4%=6%+7,24%=13,24%

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Warto firmyJest sum przyszych przepyww pieninych generowanych przez spk:

  Przepywy uwzgldniaj warto pienidza w czasie i dlatego s dyskontowane, czyli sprowadzane do biecej wartoci, odpowiedni stop procentowWACC jest to redni waony koszt kapitau wasnego i zaduenia oprocentowanego (jeeli jest zaduenie)

 • Konstrukcja WACCWACC = koszt kapitau wasnego * udzia kapitau wasnego + koszt zaduenia*(1- stopa podatkowa)* udzia duguRe*udzia Re+KD*(1-CIT)*udzia DWeighted Average Cost of CapitalWacc uwzgldnia rodzaj finansowania firmyABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • WACC bez dugu i z dugiemPrzykad 1Dug = 0; kapita wasny = 100; CIT=19%WACC=10%*1+0*(1-19%)*0 =10%Przykad 2Dug = 50%; kapita wasny = 50%; CIT = 19%; RFR=6%; mara kredytowa = 2%; Kd = 8%WACC = 13,24%*0,5 + 8% (1-19%)*0,5 = 9,86%

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • DCF a zaoenia:

  OkresRok 1Rok 2zmiana %FCF13200%stopa dyskontowa10%10%0%EV1030200%Dug550%Kurs akcji525400%

  OkresRok 1Rok 2zmiana %FCF31-67%stopa dyskontowa10%10%0%EV3010-67%Dug550%Kurs akcji255-80%

 • Metoda mnonikowaPrawo jednej cenyProstsza w porwnaniu do DCFMetoda DCF bardzo czua na zaoeniaZnaczna cz wartoci firmy w DCF to TVGospodarka zachowuje si cyklicznie (zaoenie)Przyszo jest niepewna, szczeglnie odlegaWycena mnonikowa ogranicza" optymizm/pesymizm inwestorw w kwestii przyszoci spki

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Wycena spki: Mnoniki kapitau wasnego (equity value)P=Kapitalizacja giedowa=liczba akcji*kurs giedowyNp: 1 akcja *15 z kurs=15 z = kapitalizacjaMnonik P/E (price/earnings) lub cena/zysk: 15 z to kurs; 1 z zysk na akcjMnonik P/E = 15 bo 15 z/1 z Mnonik P/BV (price/book value) lub cena/warto ksigowa:15 z to kurs; 10 z warto ksigowaMnonik P/BV = 1,5 bo 15 z/10 zABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Fair P/BVROE=zysk netto/kapita wasnyFair P/BV= (ROE-g)/(r-g)Jeeli g=zero: ROE/rNp: ROE=10%, r=10% to P/BV=10%/10%=1Np: ROE=5%, r=10% to P/BV=5%/10%=0,5Np: ROE=20%, r=10% to P/BV=20%/10%=2

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka

 • Wycena spki: Mnoniki Enterprise ValueEV=Enterprise Value=Kapitalizacja+dug nettoDug netto=dug oprocentowany-gotwka, np.Kapitalizacja = 15 z, dug =10 z , gotwka = 5 zDug netto = 10 z 5 z = 5 zEV= 15 z + 5 z = 20 zMnoznik EV/EBITDA (EBITDA= zysk operacyjny + amortyzacja)Mnonik EV/EBITMnonik EV/CFO (EV/cash flow operacyjny)Mnonik EV/SALES (EV/sprzeda)

  ABA Consulting Micha Stopka*

  ABA Consulting Micha Stopka