of 26 /26
1 JANUARY 28 Tindak Malaysia NetworkServices PLT LTD Ditulis: Danesh Prakash Chacko Disunting: SV Singam Penyelidik: Danesh Prakash Chacko & S M Sabri MEWUJUDKAN DAERAH MENGUNDI YANG BERMAKNA KES PARLIMEN KIMANIS 2018 & 2019

MEWUJUDKAN DAERAH MENGUNDI YANG BERMAKNA ......Sebelum ini, sempadan daerah mengundi pada tahun 2004 antara mereka adalah seragam dan bermakna (rujuk di peta bawah). GAMBAR RAJAH 8

 • Upload
  others

 • View
  30

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MEWUJUDKAN DAERAH MENGUNDI YANG BERMAKNA ......Sebelum ini, sempadan daerah mengundi pada tahun 2004...

 • 1

  JANUARY 28

  Tindak Malaysia NetworkServices PLT LTD

  Ditulis: Danesh Prakash Chacko

  Disunting: SV Singam

  Penyelidik: Danesh Prakash Chacko & S M Sabri

  MEWUJUDKAN DAERAH MENGUNDI YANG BERMAKNA

  KES PARLIMEN KIMANIS 2018 & 2019

 • 2

  PENGENALAN KAJIAN PERINGKAT PARLIMEN

  Parlimen Kimanis, yang terletak di Pantai Barat Sabah, pertama diwujudkan pada tahun

  1967 dan parlimen tersebut berwujud sepanjang masa kecuali antara tahun 1994 and

  2003 (sewaktu itu, Kawasan parlimen dinamai sebagai Beaufort). Dalam sejarahnya,

  Kimanis pernah dibesarkan untuk meliputi Kawasan Kuala Penyu tetapi Kawasan

  geografi teras (iaitu Membakut dan Bongawan) masih tetap sepenuh masa. Kawasan

  sempadan Kimanis mula dimeterai sewaktu pensempadanan Sabah 2003 dan

  diselaraskan oleh pelan belah bahagi pada tahun 2016. Pensempadanan Sabah pada

  tahun 2019 tidak mengubah sempadan dan hanya menukar nombor DUN-DUN di

  dalamnya.

  GAMBAR RAJAH 1: PETA DAERAH MENGUNDI KIMANIS (2018 & 2019)

  Sejak 2003, Kawasan Parlimen Kimanis mempunyai dua DUN iaitu – Dun Bongawan

  dan DUN Membakut. Dari hari pertama kewujudannya, parlimen Kimanis mempunyai

 • 3

  Kawasan daerah Papar (DUN Bongawan) dan Kawasan daerah Beaufort utara (DUN

  Membakut). Pelintasan kawasan dua majlis daerah dan lebih-lebih lagi bahagian-

  bahagian Sabah boleh didapati pada peringkat Daerah Mengundi (DM).

  KAJIAN PERINGKAT DAERAH MENGUNDI

  SENARAI PEMBAIKAN UTAMA UNTUK DAERAH MENGUNDI

  1. Penyeragaman sempadan Daerah Mengundi dengan Pihak Berkuasa Tempatan

  GAMBAR RAJAH 2: Peta Daerah Mengundi dan hubungannya dengan sempadan Daerah Papar dan Beaufort. Garisan Merah

  menunjukkan sempadan sepatutnya yang daerah mengundi harus menghormati dan menunjukkan sebahagian sempadan daerah Papar (di kanan) dan Beaufort (di kiri)

  Prinsip 2 (d) Jadual Ketiga belas menyatakan perhatian patutlah diberikan kepada

  kesulitan yang akan timbul dengan perubahan bahagian-bahagian pilihan raya, dan

 • 4

  kepada pemeliharaan hubungan tempatan. Prinsip ini boleh dihormati jikalau daerah-

  daerah mengundi sendiri mematuhi prinsip tersebut.

  Daerah-Daerah Mengundi di Bandau, Sinuka, Dindong dan Bongawan Estate

  mempunyai kawasan yang merentasi sempadan daerah Papar-Beaufort. Lebih lagi,

  adakah sempadan Simpangan, Kuala Pus, Bongawan Estate dan Dindong menghormati

  sempadan daerah Papar/Beaufort dengan daerah Tenom dan daerah Keningau?

  Dalam konteks 2019 sehingga pensempadanan baru, tiada apa yang boleh

  dilaksanakan bagai pembetulan melalui sempadan ini. Hal ini disebabkan perubahan

  bentuk daerah mengundi akan menyebabkan perubahan sempadan DUN, satu perkara

  hanya dilaksnakan sewaktu proses pensempadanan. Oleh itu, prinsip belah bahagi

  daerah mengundi patut menghormati apa apa sempadan pentadbiran termasuk pihak

  PBT. Untuk kawasan separa atau luar bandar, bentuk daerah-daerah mengundi cuba

  menghormati zon-zon atau mukim-mukim PBT. Ini boleh membantu pihak SPR

  membentuk DUN dan Parlimen yang menghormati hubungan tempatan. Kekecualian

  boleh dilaksanakan jika bentuk mukim tidak menyenangkan kehadiran pengundi ke

  pusat mengundi.

  2. Pembetulan Lokaliti

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI

  NAMA DUN JUMLAH PENDUDUK

  KEDUDUKAN LOKALITI SEBENAR

  KG HULU BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 170 DAERAH MENGUNDI BONGAWAN

  PEKAN KIMANIS

  KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 233 DAERAH MENGUNDI KIMANIS ESTATE

  KG TARAP SELADAN BONGAWAN 470 DAERAH MENGUNDI BONGAWAN

  KG PINOPOK BANDAU MEMBAKUT 69 DAERAH MENGUNDI SINUKA

  KG TAMBALANG

  BANDAU MEMBAKUT 28 DAERAH MENGUNDI SINUKA

  KG TAMALANG BANDAU MEMBAKUT 65 DAERAH MENGUNDI SINUKA

 • 5

  KG KAYAI BANDAU MEMBAKUT 61 DAERAH MENGUNDI MAWAO

  KG DUNGAU LUMAT MEMBAKUT 36 DAERAH MENGUNDI MAWAO

  MEMBAKUT ESTATE

  MAWAO MEMBAKUT 20 DAERAH MENGUNDI SINUKA

  KG PORING SINUKA MEMBAKUT 231 DAERAH MENGUNDI DINDONG

  KG PUSAK SINUKA MEMBAKUT 17 DAERAH MENGUNDI MAWAO

  KG SINDOK SINUKA MEMBAKUT 78 DAERAH MENGUNDI MAWAO

  JADUAL 1: Senarai Lokaliti yang mempunyai lokasi yang tidak sama dengan pengagihan untuk Daerah Mengundi

  Untuk Daerah Mengundi mengambarkan situasi pengundi yang sebenar, kedudukan

  lokaliti dari segi geografi dan pengagihan kepada setiap Daerah Mengundi patut

  diseragamkan. Apabila lokaliti telah diagihkan dengan Daerah Mengundi tanpa

  menyahkan kedudukan sebenar, pengundi akan disukarkan semasa mengundi kerana

  pusat mengundi lebih jauh daripada yang dijangkakan.

  Contohnya, Kampung Hulu adalah satu lokaliti yang telah diagihkan untuk Daerah

  Mengundi Bongawan Estate. Akan tetapi, ianya sepatutnya diagihkan di Daerah

  Mengundi Bongawan. Oleh sebab kedudukan lokaliti tidak dibetulkan, pengundi lokaliti

  tersebut terpaksa mengambil perjalanan 7 kilometer ke SK Viging Ulu (pusat mengundi

  Bongawan Estate). Jika dibetulkan, pengundi hanya perlu berjalan 2 kilometer ke SK

  Nyaris-Nyaris (pusat mengundi di Bongawan). Rujuk kepada Gambar Rajah 3.

  Kes Terburuk ialah lokaliti-lokaliti yang diagihkan untuk Daerah Mengundi Sinuka.

  Hampir kesemua lokaliti Sinuka, mengikut kedudukan sebenar, terletak di daerah-

  daerah mengundi yang lain. Akan tetapi, Sinuka menjadi rumah untuk lokaliti-lokaliti

  daerah-daerah mengundi yang lain.

  Hampir 5% dari jumlah keseluruhan bilangan pengundi (Suku Tahunan 3 2019) telah

  terjejas kerana kedudukan lokaliti yang tidak betul.

 • 6

  Senarai dalam jadual bukan merangkumi semua lokaliti yang mempunyai kesilapan.

  Banyak lokaliti tidak dapat disahkan atas sebab nama tidak diseragamkan dengan

  Gazetir Nama Kebangsaan (Negeri Sabah). Oleh itu, skop pembetulan patut diluaskan.

  Lokaliti yang dikenalpasti memerlukan pembetulan nama ialah:

  1. KG KAMBIJAAN (KABANG) – KG KAMBIZAAN

  2. KG TIMPALANOK (KUALA PUS) – KG TIMPALANUK

  3. KG TARAP (SELADAN) – KG TERAP

  4. KG MANDUGI (SIMPANGAN) – KG MENDUGI

  5. KG ANSAM (MAWAO) – KG ANGSAM

  6. KG SINUKA (SINUKA) – KG SINOKO

  Beberapa lokaliti telah ditemui sebagai pendua di sestengah Daerah Mengundi.

  Contohnya, Kg Dungau terletak di Mawao dan Lumat. Salah satu lokaliti mempunyai

  kedudukan yang betul (lokaliti di Mawao). Kg Bengkulas/Bingkulas terletak di Mawao

  dan Membakut. Hampir 50 lokaliti di Sabah tidak dapat disahkan lokasinya dan

  kesahihan nama mereka tidak ditentukan.

  GAMBAR RAJAH 3 : JARAK ANTARA LOKALITI DENGAN PUSAT-PUSAT MENGUNDI BONGAWAN DAN BONGAWAN ESTATE

  SENARAI PEMBAIKAN TERPERINCI (BEBERAPA CONTOH)

  Asas-asas pembaikan untuk daerah mengundi adalah seperti berikut:

 • 7

  1) Sejauhmana yang boleh, setiap daerah mengundi harus mempunyai bilangan

  pengundi antara 900 and 1800 (iaitu 2 – 4% daripada kuota bilangan pemilih

  Sabah). Kuota pemilih peringkat parlimen Sabah untuk Suku 3 2019 ialah 45125

  (iaitu purata bilangan pengundi untuk setiap parlimen di Sabah sahaja).

  2) Sejauhmana yang boleh, setiap daerah mengundi harus mempunyai sekurang-

  kurangnya dua tempat yang tetap yang boleh dijadikan sebagai pusat mengundi.

  Lokaliti diagihkan mengikut jarak yang terdekat kepada pusat mengundi yang

  sedia ada.

  3) Sejauhmana yang boleh, setiap daerah mengundi menghormati sempadan

  mukim, kawasan zon PBT, sempadan binaan manusia atau sempadan semula

  jadi.

  Kekecualian – Daerah-daerah mengundi yang melintas sempadan daerah Papar dan

  Beaufort tidak dapat diperbetulkan sehingga pensempadanan baru dilaksanakan.

  Daerah-daerah mengundi tersebut ialah Seladan, Bandau, Sinuka, Bongawan Estate

  dan Dindong (rujuk kepada pada Gambar Rajah 2).

  Legenda untuk peta-peta yang berikutnya:

  *Sempadan Putih merujuk kepada sempadan DUN Bongawan dan Membakut.

  Pembetulan sempadan DUN dilarang sama sekali dan hanya dibuat sewaktu

  pensempadanan semula

  A) Pembesaran Daerah Mengundi Kabang

  *Sempadan Kuning merujuk kepada cadangan sempadan baru dari Tindak

  Malaysia

  Mengikut kajian kami, Kampung Lingan yang ditempatkan di Batu Enam lebih

  sesuai ditempatkan dalam daerah mengundi Kabang. Hal ini disebabkan pusat

  mengundi Batu Enam (SK Our Lady Fatima) lebih jauh dari Kampung Lingan

  berbanding dengan jarak antara pusat mengundi Kabang (SK Kayau) dan

  Kampung Lingan (perbezaan ialah 1 kilometer). Kami cadangkan Jalan Kewari

  dan Jalan Lengan Kelatuan menjadi sempadan baru untuk bahagian timur Batu

 • 8

  Enam dengan Kabang. Kampung Lingan dan sekitarnya (rujuk di peta bawah)

  dimasukkan dalam Kabang. Selain Jalan-jalan tersebut, sempadan Kabang Baru

  dengan Simpangan patut diubah untuk membenarkan rumah asingan (yang

  sebelumnya terletak di Simpangan) dimasukkan dalam Kabang. Dengan

  cadangan ini, Daerah Mengundi Kabang akan mempunyai anggaran 1648

  pengundi dan mempunyai tiga tempat berpotensi untuk menjadi pusat

  mengundi

  GAMBAR RAJAH 4: Perubahan sempadan daerah mengundi Kabang

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI NAMA DUN JUMLAH PENDUDUK

  KG LINGAN KABANG BONGAWAN 251

  KABANG ESTATE KABANG BONGAWAN 344

  KG BABAGON KABANG BONGAWAN 16

  KG KAMBIJAAN KABANG BONGAWAN 173

  KG KAWARI KABANG BONGAWAN 280

  KG KAYOU KABANG BONGAWAN 337

  KG KUALI KABANG BONGAWAN 3

  KG SIMPUDU KABANG KABANG BONGAWAN 244

  JADUAL 2: Senarai Lokaliti untuk Daerah Mengundi Kabang yang baru

  B) Pembesaran dan Pengecilan untuk Daerah Mengundi Batu Enam

 • 9

  *Sempadan Kuning merujuk kepada cadangan sempadan baru dari Tindak

  Malaysia

  Sepertimana tertera sebelumnya, kawasan timur Daerah Mengundi Batu Enam

  akan dikeluarkan untuk Kabang. Dua Seksyen dari Simpangan akan dimasukkan

  dalam Batu Enam (rujuk di peta di bawah). Kawasan SJKC Cheng Min amat dekat

  dengan pusat mengundi di Batu Enam berbanding dengan pusat mengundi di

  Simpangan. Rumah-rumah yang terletak di kawasan selatan Jalan Lengan –

  Kelatuan wajar dimasukkan dalam daerah mengundi Batu Enam. Dengan

  cadangan ini, Daerah Mengundi mempunyai anggaran 2049 pengundi dan 6

  tempat berpotensi untuk menjadi pusat mengundi

  GAMBAR RAJAH 5: Perubahan sempadan Daerah Mengundi Batu Enam

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI NAMA DUN

  JUMLAH PENDUDUK

  KG KELATUAN BATU ENAM BONGAWAN 1230

  KG LAMBUNUT BATU ENAM BONGAWAN 28

  KG LANGKAWIT BATU ENAM BONGAWAN 493

  KG LANGSAT BATU ENAM BONGAWAN 290

  KG PAMPANG BATU ENAM BONGAWAN 7

  KG SAMAJI BATU ENAM BONGAWAN 1

  JADUAL 3: Senarai Lokaliti untuk Daerah Mengundi Batu Enam yang baru

 • 10

  C) Penyeragaman bentuk daerah mengundi Seladan dan Bongawan

  *Sempadan Kuning merujuk kepada cadangan sempadan baru dari Tindak

  Malaysia

  Bentuk Daerah Mengundi Seladan dan Bongawan, terutamanya di kawasan

  pekan Bongawan, mempunyai sempadan tidak bermakna dan merungsingkan

  pengundi-pengundi untuk mengundi di tempat pusat mengundi yang terdekat.

  GAMBAR RAJAH 6: Sempadan yang pelik di antara Seladan dan Bongawan dalam Bulatan Kuning

  Contohnya lokaliti pekan Bongawan amat dekat pusat mengundi Seladan (SMK

  Bongawan) – anggaran jarak 1 kilometer tetapi tempat mengundi pekan Bongawan

  (Daerah Mengundi, Bongawan) hamper 4 kilometer (SK Nyaris – Nyaris). Akibatnya,

  924 pengundi telah terjejas dalam proses ini.

 • 11

  GAMBAR RAJAH 7: Jarak antara lokaliti Pusat Mengundi Seladan (SMK Bongawan) dan Bongawan (SK Nyaris- Nyaris) dengan Pekan Bongawan (lokaliti di Bongawan)

  Isu sempadan pelik mula muncul sewaktu proses belah bahagi pada tahun 2016. Sebelum ini, sempadan daerah mengundi pada tahun 2004 antara mereka adalah seragam dan bermakna (rujuk di peta bawah).

  GAMBAR RAJAH 8 : Sempadan daerah mengundi 2004 di Kimanis. Bulatan merujuk kawasan daerah mengundi Seladan dan Bongawan (Sumber: SPR)

 • 12

  Cadangan kami pertama ialah menggunakan Jalan Persekutuan 3 sebagai sempadan

  baru antara Seladan dan Bongawan. Kedua, mewujudkan satu daerah mengundi khas

  untuk Pekan Bongawan. Ini memudahkan perjalanan pengundi ke pusat mengundi,

  mengurangkan kebebanan sestengah pusat mengundi dan mengelakkan situasi bentuk

  daerah mengundi yang pelik. Bilangan pengundi untuk daerah mengundi Seladan baru

  ialah 2245, Pekan Bongawan yang baru mepunyai 1395 and Bongawan baru

  mempunyai ialah 1997.

  GAMBAR RAJAH 9: Sempadan baru antara Seladan dan Bongawan. Tamabahan lagi, sempadan untuk daerah mengundi baru - Pekan Bongawan

  LOKALITI DAERAH MENGUNDI DUN BILANGAN PENGUNDI

  KG BONGAWAN SELADAN BONGAWAN 341

  KG LAUT SELADAN BONGAWAN 396

  KG PADANG DARAT SELADAN BONGAWAN 244

  KG PADANG LAUT SELADAN BONGAWAN 153

  KG SELADAN SELADAN BONGAWAN 1110

  PENGUNDI TIDAK HADIR SELADAN BONGAWAN 1

  JADUAL 4: Senarai Lokaliti untuk daerah mengundi Seladan yang baru

  LOKALITI DAERAH MENGUNDI DUN BILANGAN PENGUNDI

  PEKAN BONGAWAN BONGAWAN BONGAWAN 924

  RAILWAY AREA BONGAWAN BONGAWAN 1

  KG TARAP SELADAN BONGAWAN 470 JADUAL 5: Senarai lokaliti untuk daerah mengundi yang baru iaitu Pekan Bongawan

 • 13

  LOKALITI DAERAH MENGUNDI DUN BILANGAN PENGUNDI

  KG BAHRU BONGAWAN BONGAWAN 30

  KG LIMBASU BONGAWAN BONGAWAN 3

  KG MONOGI BONGAWAN BONGAWAN 2

  KG NYARIS-NYARIS BONGAWAN BONGAWAN 428

  KG PAUH BONGAWAN BONGAWAN 85

  KG TUANGAK BONGAWAN BONGAWAN 134

  KG ULU BONGAWAN BONGAWAN BONGAWAN 387

  KG LUAGAN BONGAWAN BONGAWAN 308

  KG TENGAH BONGAWAN BONGAWAN 450

  KG HULU BONGAWAN BONGAWAN 170 JADUAL 6: Senarai lokaliti untuk daerah mengundi Bongawan yang baru

  Daerah mengundi Seladan baru akan mempunyai tiga tempat yang berpotensi sebagai

  pusat mengundi, Pekan Bongawan akan mempunyai dua tempat berpotensi dan

  Bongawan mempunyai satu tempat.

  D) Penyeragaman sempadan Dindong, Sinuka dan Mawao

  *Sempadan Kuning merujuk kepada cadangan sempadan baru dari Tindak Malaysia

  Seperti mana yang tertera di seksyen 2. Pembetulan Lokaliti, sempadan Daerah

  Mengundi Sinuka, Dindong dan Mawao patut diperkemaskan untuk mengambarkan

  pengasingan lokaliti dengan kedudukan sebenar dalam mana-mana daerah mengundi.

  Gambar Rajah 10 di bawah menunjukkan sempadan baru untuk Dindong, Sinuka dan

  Mawao.

  Untuk Sinuka, sempadan Daerah Mengundi akan diperbesarkan ke arah selatan untuk

  merangkumi Kampung Pusak dan Kampung Poring. Kampung Sindok akan diletakkan

  dalam Mawao kerana pusat mengundi Mawao lebih dekatnya dengan pusat mengundi

  Sinuka. Kampung Sinuka akan dimasukkan dalam Dindong mengikut kedudukan

  geografi yang betul. Kampung Pinopok, Kampung Tambalang dan Kg Tamalang (semua

  dari Bandau) akan diasingkan kepada Sinuka. Sesetengah kawasan Kampung Poring,

  yang dahulunya dalam Dindong, akan dimasukkan dalam Sinuka untuk membenarkan

  pengundi membuang undi di SK Lembah Poring. Cadangan ini akan mengurangkan

  bilangan pengundi Sinuka dari 678 (asal) kepada 611. Kekurangan berlaku atas sebab

  taburan lokaliti yang tidak dekat sesama mereka dan pertimbangan jarak ke pusat

 • 14

  megundi pada masa hadapan. Dindong akan mengalami peningkatan pengundi dari

  428 (asal) kepada 599 apabila Kampung Sinuka dimasukkan ke dalam Dindong.

  Sempadan Dindong patut diperluas ke arah barat untuk merangkumi rumah-rumah di

  sebelah Sungai Membakut. Walaupun bilangan pengundi untuk kedua-dua daerah

  mengundi adalah kawasan bawah 900 pengundi, ini merupakan kekecualian yang SPR

  boleh mempertimbangkan kerana taburan lokaliti yang tidak padat.

  GAMBAR RAJAH 10: Perubahan sempadan untuk Sinuka, Dindong dan Mawao

 • 15

  GAMBAR RAJAH 11: Kawasan tambahan baru untuk Sinuka dari Mawao (kawasan Kampung Pusak)

  GAMBAR RAJAH 12: Kawasan Tambahan baru untuk Sinuka dari Mawao dan Dindong (kawasan Kampung Poring)

 • 16

  GAMBAR RAJAH 13: Kawasan Tambahan untuk Dindong dari Mawao (kawasan Kampung Sinuka)

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI NAMA DUN

  JUMLAH PENDUDUK

  KG PORING SINUKA MEMBAKUT 231

  KG PAUNG MARANGGANG SINUKA MEMBAKUT 181

  KG PUSAK SINUKA MEMBAKUT 17

  KG PINOPOK SINUKA MEMBAKUT 69

  KG TAMALANG SINUKA MEMBAKUT 65

  KG TAMBALANG SINUKA MEMBAKUT 28

  MEMBAKUT ESTATE SINUKA MEMBAKUT 20

  JADUAL 7: Senarai Lokaliti untuk Sinuka baru

 • 17

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI NAMA DUN

  JUMLAH PENDUDUK

  KG BAMBANGAN DINDONG MEMBAKUT 428

  KG SINUKA DINDONG MEMBAKUT 171 JADUAL 8: Senarai Lokaliti untuk Dindong baru

  RUMUSAN/ TINDAKAN SELANJUTNYA

  Pertama, pihak SPR harus mengkaji kedudukan lokaliti dan memperbetulkan

  pengasingan lokaliti kepada daerah mengundi seperti mana tertera di Jadual 1. Kedua,

  nama lokaliti patut diperbetulkan mengikut Gazetir Kebangsaan Malaysia yang

  terdapat dalam laman web MyGeoNames. Ketiga, sepertimana yang diutarakan oleh

  Profesor Wong Chin Huat pada bulan November 2019 sewaktu seminar pembaharuan

  sistem pilihan raya di Concorde Kuala Lumpur, SPR patut membina daerah mengundi

  mengikut sempadan blok perhitungan Jabatan Statistik. Lebih lebih lagi, pembinaan

  daerah mengundi blok perhitungan patut dibuat serentak dengan pertimbangan kuota

  pemilih yang kita cadangkan (900 hingga 1800). Sejauhmana yang boleh, setiap daerah

  mengundi tidak kurang daripada 500 pengundi (seperti Dindong yang lama) untuk

  memelihara kerahsiaan pola pengundian. Tambahan pula, sejauhmana yang boleh,

  daerah mengundi patut mengikut sempadan mukim atau zon PBT kecuali dalam situasi

  tersebut yang merungsingkan pengundi. Keempat, daerah mengundi patut dibina

  dengan pertimbangaan bahawa setiap kawasan mempunyai dua atau lebih pusat

  mengundi kecuali untuk kawasan pendalaman seperti Dindong, Sinuka dan Kuala Pus.

  Kelima, sempadan daerah mengundi tidak sepatutnya berbentuk pelik (seperti Seladan

  dan Bongawan). Cadangan-cadangan kami adalah terhad atas sebab kekurangan

  ketepatan lokasi sempadan, ketiadaan peta sempadan mukim dan kekurangan

  maklumat untuk banyak lokaliti. Pihak kami berharap SPR boleh mempertimbangkan

  cadangan kami dan menjalankan kebetulan yang wajar.

  SUMBER

  1. SPR (Untuk Peta dan nama lokaliti)

  2. MyGeonames

 • 18

  3. GeoNames (dari pangkalan data Amerika Syarikat)

  4. Google Maps

  JADUAL KEDUDUKAN LOKASI LOKALITI DAN KETEPATANNYA

  LOKALITI NAMA DAERAH MENGUNDI

  NAMA DUN JUMLAH PENDUDUK

  LATITUD LONGITUD CATATAN

  KG KELATUAN BATU ENAM BONGAWAN 1230 5.642083 115.953762 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LAMBUNUT BATU ENAM BONGAWAN 28 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LANGKAWIT BATU ENAM BONGAWAN 493 5.681093 115.950845 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LANGSAT BATU ENAM BONGAWAN 290 5.664429 115.950749 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LINGAN BATU ENAM BONGAWAN 251 5.630946 115.998976 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PAMPANG BATU ENAM BONGAWAN 7 5.635833 115.942778 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG SAMAJI BATU ENAM BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BAHRU BONGAWAN BONGAWAN 30 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LIMBASU BONGAWAN BONGAWAN 3 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MONOGI BONGAWAN BONGAWAN 2 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG NYARIS-NYARIS

  BONGAWAN BONGAWAN 428 5.546 115.8676 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PAUH BONGAWAN BONGAWAN 85 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG TUANGAK BONGAWAN BONGAWAN 134 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

 • 19

  KG ULU BONGAWAN

  BONGAWAN BONGAWAN 387 5.5351 115.8631 KEDUDUKAN DITEMUI

  PEKAN BONGAWAN

  BONGAWAN BONGAWAN 924 5.5396 115.8537 KEDUDUKAN DITEMUI

  RAILWAY AREA BONGAWAN BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 49 5.4723 115.8885 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG HINDUPIS BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG HULU BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 170 5.5333 115.8667 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG KUALA LUMAGAR

  BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 88 5.4541 115.8799 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LASUN BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 2 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LUBAH BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 4 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LUMAGAR BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 201 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG TATUNGON BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 2 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG VIGING BONGAWAN

  BONGAWAN ESTATE

  BONGAWAN 126 5.500117 115.883078 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BARU GADONG BONGAWAN 141 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BELATIK GADONG BONGAWAN 114 5.6181 115.9356 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG GADONG GADONG BONGAWAN 536 5.6195 115.9176 KEDUDUKAN DITEMUI

 • 20

  KG JAWA GADONG BONGAWAN 83 5.6303 115.9226 KEDUDUKAN DITEMUI

  KABANG ESTATE KABANG BONGAWAN 344 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BABAGON KABANG BONGAWAN 16 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG KAMBIJAAN KABANG BONGAWAN 173 5.679463 116.029881 NAMA SEPATUTNYA KAMBIZAAN

  KG KAWARI KABANG BONGAWAN 280 5.678938 115.98485 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG KAYOU KABANG BONGAWAN 337 5.686809 116.018111 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG KUALI KABANG BONGAWAN 3 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG SIMPUDU KABANG

  KABANG BONGAWAN 244 5.689636 115.984571 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BAHRU KIMANIS

  KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 283 5.618 115.8864 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BONGAWAN ULU

  KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 18 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BRUNEI KIMANIS

  KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 795 5.620708 115.906499 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG KIMANIS KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 516 5.6142 115.8957 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LANAS KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 226 5.626857 115.897015 KEDUDUKAN DITEMUI

  KIMANIS ESTATE KIMANIS ESTATE

  BONGAWAN 320 5.615125 115.915941 KEDUDUKAN DITEMUI

  BATU 34 KIMANIS KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 57 5.608354 115.884666 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LUBANG BATU KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 187 5.5667 115.8947 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG MANDAHAN KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 677 5.5798 115.8796 KEDUDUKAN DITEMUI

 • 21

  MANDAHAN ESTATE

  KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 26 5.5333 115.9 KEDUDUKAN DITEMUI

  PEKAN KIMANIS KIMANIS MANDAHAN

  BONGAWAN 233 5.616553 115.889297 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG BAMBANGAN KUALA PUS BONGAWAN 11 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG DUMAKO KUALA PUS BONGAWAN 21 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG GADING KUALA PUS BONGAWAN 31 5.504548 115.904001 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG KAMBAU KUALA PUS BONGAWAN 25 5.5105 115.9036 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LIMPASU KUALA PUS BONGAWAN 48 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MANDOKI KUALA PUS BONGAWAN 15 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MANTOK KUALA PUS BONGAWAN 8 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MANUHAN KUALA PUS BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PASULUNG KUALA PUS BONGAWAN 3 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PENGADAN KUALA PUS BONGAWAN 11 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PIHOI KUALA PUS BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG SAGIAN KUALA PUS BONGAWAN 19 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

 • 22

  KG SUMBILING KUALA PUS BONGAWAN 339 5.5096 115.9216 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TALANTANG KUALA PUS BONGAWAN 220 5.4857 115.9152 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TIBABAR KUALA PUS BONGAWAN 119 5.5126 115.9195 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TIMPALANOK KUALA PUS BONGAWAN 40 5.504556 115.929083 NAMA SEPATUTNYA TIMPALANUK?

  KG TOMBOTUON KUALA PUS BONGAWAN 29 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BONGAWAN SELADAN BONGAWAN 341 5.548889 115.849667 ADAKAH INI KAMPUNG BIAU BONGAWAN?

  KG LAUT SELADAN BONGAWAN 396 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LUAGAN SELADAN BONGAWAN 308 5.533443 115.863336 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PADANG DARAT

  SELADAN BONGAWAN 244 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PADANG LAUT SELADAN BONGAWAN 153 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG SELADAN SELADAN BONGAWAN 1110 5.5441 115.8525 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TARAP SELADAN BONGAWAN 470 5.539528 115.859111 NAMA SEPATUTNYA TERAP, DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG TENGAH SELADAN BONGAWAN 450 5.533795 115.862038 KEDUDUKAN DITEMUI

  PENGUNDI TIDAK HADIR

  SELADAN BONGAWAN 1 TIADA LOKASI

  BATU 11 JALAN BUKIT MANGIS

  SIMPANGAN BONGAWAN 4 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  BATU 12 JALAN BUKIT MANGIS

  SIMPANGAN BONGAWAN 1 TIDAK DIJUMPAI

 • 23

  DALAM GAZETIR

  KG AMBANA SIMPANGAN BONGAWAN 15 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BATU BANDONG

  SIMPANGAN BONGAWAN 50 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG BATU LAPAN SIMPANGAN BONGAWAN 2 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG DAINGGIN SIMPANGAN BONGAWAN 247 5.582107 115.960944 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG KINOLOSODON

  SIMPANGAN BONGAWAN 94 5.540886 115.982907 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG MAMBAI SIMPANGAN BONGAWAN 11 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MANDUGI SIMPANGAN BONGAWAN 142 5.6235 115.9314 NAMA SEPATUTNYA MENDUGI

  KG SIMPANGAN SIMPANGAN BONGAWAN 29 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG TINDAON SIMPANGAN BONGAWAN 39 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG ULU KIMANIS SIMPANGAN BONGAWAN 679 5.5653 115.9602 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BANDAU BANDAU MEMBAKUT 293 5.4904 115.809 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BAWAN BANDAU MEMBAKUT 358 5.4889 115.8174 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BINUVANG BANDAU MEMBAKUT 33 5.4911 115.8205 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG GANA BANDAU MEMBAKUT 190 5.494 115.8172 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG GASAN BANDAU MEMBAKUT 44 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG KAYAI BANDAU MEMBAKUT 61 5.4825 115.794444 DI LUAR KAWASAN

 • 24

  DAERAH MENGUNDI

  KG KINANAP BANDAU MEMBAKUT 35 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LABAK BANDAU MEMBAKUT 44 5.487 115.7967 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LIMADANG BANDAU MEMBAKUT 241 5.4949 115.7995 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG MANTUNJUNG

  BANDAU MEMBAKUT 95 5.4898 115.8089 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PAMPARINGAN

  BANDAU MEMBAKUT 39 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PINOPOK BANDAU MEMBAKUT 69 5.4802 115.8443 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG SRI BUNIAN BANDAU MEMBAKUT 23 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG SUNGAI DAMIT

  BANDAU MEMBAKUT 220 5.517861 115.828389 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TAKAPAN BANDAU MEMBAKUT 218 5.4788 115.8105 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TAMALANG BANDAU MEMBAKUT 65 5.480947 115.83794 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG TAMBALANG BANDAU MEMBAKUT 28 5.4793 115.8381 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG TAMOI BANDAU MEMBAKUT 31 5.4981 115.8024 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TANDOI BANDAU MEMBAKUT 88 5.4998 115.8152 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BINSULOK BINSULOK MEMBAKUT 1356 5.530062 115.689353 KEDUDUKAN DITEMUI

  BEREK POLIS KG BRUNEI

  BRUNEI MEMBAKUT 2 5.505641 115.802288 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BRUNEI BRUNEI MEMBAKUT 1798 5.506282 115.802363 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BAMBANGAN DINDONG MEMBAKUT 428 5.4046 115.835 KEDUDUKAN DITEMUI

 • 25

  KG DUNGAU LUMAT MEMBAKUT 36 5.4741 115.7717 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG LUMAT LUMAT MEMBAKUT 931 5.4214 115.757 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG ANSAM MAWAO MEMBAKUT 16 5.4687 115.7766 NAMA SEPATUNYA ANGSAM?

  KG BINGKULAS MAWAO MEMBAKUT 66 5.487009 115.781784 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG DUNGAU MAWAO MEMBAKUT 29 5.4741 115.7717 PENDUA DIJUMPAI DI LUMAT

  KG JAMBATAN BARU

  MAWAO MEMBAKUT 175 5.4677 115.7959 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LAYUN MAWAO MEMBAKUT 33 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MANDAHAGIN MAWAO MEMBAKUT 81 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG MAWAO MAWAO MEMBAKUT 791 5.451473 115.776485 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PIASAU MAWAO MEMBAKUT 100 5.4767 115.766 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TAHAK MAWAO MEMBAKUT 246 5.4709 115.7768 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG TANDIAN MAWAO MEMBAKUT 20 5.485 115.7678 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG ULU MAWAO MAWAO MEMBAKUT 34 5.445 115.787778 KEDUDUKAN DITEMUI

  MAWAO ESTATE MAWAO MEMBAKUT 63 5.4581 115.7758 KEDUDUKAN DITEMUI

  MEMBAKUT ESTATE

  MAWAO MEMBAKUT 20 5.459167 115.8225 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  BALAI POLIS MEMBAKUT

  MEMBAKUT MEMBAKUT 9 5.473548 115.798151 KEDUDUKAN DITEMUI

  BEREK POLIS MEMBAKUT

  MEMBAKUT MEMBAKUT 14 5.473229 115.798078 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG BENGKULAS MEMBAKUT MEMBAKUT 65 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

 • 26

  KG LAMPIJAS MEMBAKUT MEMBAKUT 153 5.4779 115.7993 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG LIMPAYAU MEMBAKUT MEMBAKUT 27 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG LUMANTAK MEMBAKUT MEMBAKUT 153 5.4679 115.8111 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PAPAS MEMBAKUT MEMBAKUT 113 5.4774 115.7865 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PEKAN MEMBAKUT

  MEMBAKUT MEMBAKUT 722 5.4736 115.7967 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PIMPING PIMPING MEMBAKUT 3057 5.505752 115.767998 KEDUDUKAN DITEMUI

  KG PAUNG MARANGGANG

  SINUKA MEMBAKUT 181 TIDAK DIJUMPAI DALAM GAZETIR

  KG PORING SINUKA MEMBAKUT 231 5.4411 115.8508 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG PUSAK SINUKA MEMBAKUT 17 5.4392 115.8273 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG SINDOK SINUKA MEMBAKUT 78 5.4397 115.8165 DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI

  KG SINUKA SINUKA MEMBAKUT 171 5.4225 115.8375 NAMA SEPATUTNYA SINOKO, DI LUAR KAWASAN DAERAH MENGUNDI