8
MGA ARALIN SA MSEP 6 – IKAAPAT NA MARKAHAN MUSIKA I. Mga Senyas Pandaynamika lakas o hina ng awit o tugtog. Mahina- ( p ) Malakas ( f ) Medyo mahina ( mp ) Medyo malakas ( mf ) Malakas papahina ( >) Mahina papalakas ( <) Mahinang mahina ( pp) Malakas na malakas ( ff ) Sobrang hina ( ppp) Sobrang lakas ( fff ) - Malulungkot na awit o tugtugin – inaawit ng mahina - Masiglang himig – inaawit ng katamtamang lakas - Bahaging binibigyang diin inaawit nang malakas o Hal. (Bayan Ko) – “Makita kang sakdal laya” - Kasukdulan o climax – bahaging pinakatampok na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng damdamin sa buong awit. o Hal. (Pilipinas Kong Mahal) Ang laya mo’y babantayan” - Ang direksyon ng mga nota ay may kaugnayan sa daynamiko II. Tempo – - Tempo – bilis o dalang ng pag- awit o pagtugtog - Uri ng tempo: o Accelerando (accel) – papabilis na pag-awit o pagtutog o Ritardando (rit) – papabagal na pag-awit o Vivace – Masaya at masiglang pag-awit o Presto – mabilis na mabilis o Largo – madalang na madalang o Andante – medyo mabagal o Lento – mabagal ang pag-awit Mga halimbawa: o Kalesa ni Levi Celerio Accelerando a ritardando o Pandangguhan – vivace, presto, largo III. Dalawahang Tinig - kinatatampukan ng dalawang mang-aawit na sabay umaawit ng isang likha lamang. - Ang melody ay sinasaliwan ng mga tonong may interval na tatluhan (interval of thirds) - Halimbawa: Sisimulang awitin ng isa sa do at ang isa naman ay sasabayan sa mi . IV. Ang Rondong May apat na Bahagi - Pag-awit ng dalawa hanggang apat na mang-aawit o pangkat ng mang-aawit mula una

Mga Aralin Sa Msep 6 - 4th Grading

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4th rating lesson in MSEP 6

Citation preview

MGA ARALIN SA MSEP 6 IKAAPAT NA MARKAHAN

MUSIKAI. Mga Senyas Pandaynamika lakas o hina ng awit o tugtog.Mahina- ( p )Malakas ( f )Medyo mahina ( mp )Medyo malakas ( mf )Malakas papahina( >) Mahina papalakas ( )6. Mahina papalakas (