Mga organisasyon ng negosyo

 • View
  4.134

 • Download
  29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mga organisasyon ng negosyo

 • 1. Mga Organisasyon ng Negosyo Aralin 11
 • 2. Mga layunin Nabibgyang kahulugan ang negosyo; Nilalarawan ang katangian ng bawat organisasyon ng negosyo; Nakikilala ang mga samahan sa pagnenegosyo at ang kanilang bahaging ginagampanan sa daigdig ng negosyo; at Napapahalagahan ang kontribusyon ng bawat organisasyon.
 • 3. Mga negosyo
 • 4. Mga Organisasyon ng Negosyo Ang Negosyo ay tumutukoy sa anumang gawain na pang-ekonomiya na may layuning kumita o tumubo. May tatlong pangkalahatang uri ng organisasyon ng negosyo. Ang mga ito ay ang (1) sole proprietorship, (2) partnership, at (3) corporation.
 • 5. Partnership
 • 6. Partnership Ito ay organisasyong binubuo ng dalawa o higit pang indibidwal na sumasang-ayong paghatian ang mga kita at pagkalugi ng isang negosyo. Ang mga kasapi nito ay tinatawag na mga partners. 2 uri ng partners General partners Limited partners
 • 7. Sole proprietorship
 • 8. Sole proprietorship Ang sole proprietorship ay negosyo na pagaari at pinamamahalaan ng isang tao. Ang nagmamaya-ari ay tinatawag na sole proprietor o sole trader. Ang lahat ng pagkalugi at kita ay kanya lamang.
 • 9. Corporation
 • 10. Corporation Ito ang pinakamasalimuot na organisasyon ng negosyo. Ito ay may mga legal na katauhan na hiwalay sa katauhan ng mga taong nagmamay-ari, kumokontrol at nagpapatakbo rito.
 • 11. Mga samahan sa Pagnenegosyo Makati Business Club
 • 12. Association of Filipino Franchisers
 • 13. Chinese-Filipino Business Club