2
Sortimente Azomureș cu microelemente: Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale (ca și macroelementele) pentru culturile agricole și horticole, cu efect enzimatic-catalitic în procesele metabolice din plante, specifice fiecăruia dintre aceste elemente, dar și cu interacțiuni în circuitul macroelementelor (N, P, K, S, Ca, Mg) și între ele. Aceste elemente – Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, cele mai implicate în lumea plantelor, prin efectele metabolice, realizează efecte cantitative și calitative deopotrivă. Sortimentele Azomureș includ microelementele B și Zn alături de macroelementele N, P, K, S, Ca și Mg care, în asemenea compoziții, potențează efectul lor în metabolizarea și realizarea indicilor cantitativi și calitativi ai plantelor: Fertilizantul complex NPK+S+Mg+B+Zn (14-14-14+7SO3+3MgO+0,05B+ 0,05Zn) este realizat pentru fertilizări de bază (toamnă sau primăvară) la culturi nu numai mari consumatoare de macroelemente (N, P, K, S, Ca, Mg) ci și de microelemente și sensibile la insuficiența acestora – sfeclă de zahăr, rapiță, floarea soarelui, legume în câmp și spații protejate, pomi fructiferi (măr, cireș, vișin), viță de vie și specii floricole.

Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale …€¦ ·  · 2017-12-08Activează fotosinteza, sinteza glucidelor, proteinelor și lipidelor. Se implică în circuitul fosforului

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale …€¦ ·  · 2017-12-08Activează fotosinteza, sinteza glucidelor, proteinelor și lipidelor. Se implică în circuitul fosforului

Sortimente Azomureș cu microelemente:

Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale (ca și macroelementele) pentru

culturile agricole și horticole, cu efect enzimatic-catalitic în procesele metabolice din plante,

specifice fiecăruia dintre aceste elemente, dar și cu interacțiuni în circuitul macroelementelor (N,

P, K, S, Ca, Mg) și între ele. Aceste elemente – Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, cele mai implicate în

lumea plantelor, prin efectele metabolice, realizează efecte cantitative și calitative deopotrivă.

Sortimentele Azomureș includ microelementele B și Zn alături de macroelementele N,

P, K, S, Ca și Mg care, în asemenea compoziții, potențează efectul lor în metabolizarea și

realizarea indicilor cantitativi și calitativi ai plantelor:

• Fertilizantul complex NPK+S+Mg+B+Zn (14-14-14+7SO3+3MgO+0,05B+

0,05Zn) este realizat pentru fertilizări de bază (toamnă sau primăvară) la culturi

nu numai mari consumatoare de macroelemente (N, P, K, S, Ca, Mg) ci și de

microelemente și sensibile la insuficiența acestora – sfeclă de zahăr, rapiță,

floarea soarelui, legume în câmp și spații protejate, pomi fructiferi (măr, cireș,

vișin), viță de vie și specii floricole.

Page 2: Microelementele sunt elemente de nutriție esențiale …€¦ ·  · 2017-12-08Activează fotosinteza, sinteza glucidelor, proteinelor și lipidelor. Se implică în circuitul fosforului

• Fertilizantul complex NPK+S+Mg+B+Zn (23-9-9+8,5SO3+3MgO+0,05B+

0,05Zn) are o compoziție care îl recomandă ca fertilizant fazial (suplimentar în

primăvară) la culturile menționate anterior ca mari consumatoare de N, P, K, S,

Ca, Mg și sensibile la insuficiența microelementelor B și Zn.

Sortimentele menționate, realizate în formele complexe – macroelemente și

microelemente – evidențiază mai mult ca altele efectele celor două microelemente:

• Rolul borului: constituent al membranelor cărora le asigură integritate și

plasticitate ca element nutritiv. Enzimatic influențează pozitiv sinteza și

acumularea glucidelor și proteinelor fiind și microelementul printre cele

mai eficiente în reproducerea la plante. Insuficiența și deficitul de B apare

pe soluri nisipoase, ușoare, dar și pe cele alcaline (cu pH>7,5-8) și apare

mai rapid și evident la culturi sensibile dar mari consumatoare ale acestui

microelement – sfeclă de zahăr, floarea soarelui, lucernă, morcov, măr,

cireș, vișin, viță de vie, garoafe în seră și câmp.

• Rolul zincului: este prezent în metaloenzime, stimulează creșterea prin

fitohormoni. Activează fotosinteza, sinteza glucidelor, proteinelor și

lipidelor. Se implică în circuitul fosforului. Insuficiența și carența de Zn

sunt determinate de pH-ul alcalin (pH>7.0), exces de bicarbonați și

carbonați în sol iar suprafosfatarea determină deficiențe acute la plante.

Culturile sensibile la insuficiența de Zn sunt – porumbul, soia, fasolea,

inul, hameiul, mărul, piersicul, părul și vița de vie.

• Rezultatele de producție din lotul demonstrativ Azomureș-USAMV Cluj

de la SCDA Livada, la porumb, cultură mare consumatoare de Zn și

sensibilă la insuficiența acestuia, în 2015, dovedesc efect semnificativ

aplicării acestui microelement, pe fond NPK:

Fertilizare de bază (s.c./ha) Fertilizare suplimentară (s.c./ha) Producție (kg/ha)

400/20-20-0/80-80-0 AN, uree, CAN, 27-13,5-0 5848

533/15-15-15/80-80-0 AN, uree, CAN, 27-13,5-0 6937

533/15-15-15/80-80-0 22-10-10+B+Zn 7586

Echilibrul NPK+B+Zn a redus în anul respectiv, sensibilitatea culturilor de porumb la

deficitul de umiditate.