MIKROBNA DEGRADACIJA EMULZIJA - ?· (nakupine:fungi,plijesni,kvasci)

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • MIKROBNA DEGRADACIJA EMULZIJA

  ZA HLAENJE I PODMAZIVANJE PRI

  OBRADI METALA

 • Kvarenje BIODETERIORATIONJest svaka neeljena promjena svojstva materijala uzrokovana djelovanjem ivih mikroorganizama

  BIORAZGRADNJA

  MIKROBIOLOKA DEGRADACIJA

  Mineralizacija Proces potpune

  mikrobne razgradnje

  do anorganskih

  produkata vode i

  ugljinog dioksida

  Slabljenje

  Propadanje

  Pogoranje

  deterioration

  Pojam kvarenja materijala prepoznat jo pred vie tisua godina

 • Industrijska proizvodnja i

  procesi

  PROIZVODNJA

  SKLADITENJE

  UPORABA

  okoli

  OTPAD

  ODLAGANJE

  KVARENJE BIORAZGRADNJA

  NEPOELJNO POELJNO

 • Materijali koji su podloni

  mikrobnoj razgradnji Staklo

  Graevinski materijali

  Keramika

  Drvo,metali

  Koa

  Tkanine

  Goriva

  petrokemikalije

  Aditivi

  Boje.

  Razgradnja dovoljna da

  oteti materijal, ali

  nedovoljna u zatiti

  okolia

  Sinteza novih kemikalija,

  isputanje u okoli,

  nerazgradivostH - O

  | ||

  C C C OH

  |

  O

  Cl

  Cl

  Cl

  Cl

  Cl

  H - O

  | ||

  C C C OH

  |

  O

  2,4,5 T triklorfenoksioctena kiselina

  nerazgradiva

  2,4 D diklorfenoksioctena kiselinaBiorazgradiva u etiri dana

 • Europa pedesetih godina prolog stoljea prepoznaje milijunske

  tete koje kvarenje nanosi svim granama industrije

  OECD

  UN, NATO

  MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJA EUROPSKIH

  ZEMALJA

  INDUSTRIJSKI I SPECIJALIZIRANI LABORATORIJI

  bilateralni i multilateralni projekti u kojima sudjeluju mnoge

  zainteresirane tvrtke

  INTERNATIONAL DIRECTORY OF BIOLOGICAL

  DETERIORATION RESEARCH

  BIODETERIORATION INFORMATION CENTRE

 • Klasifikacija kvarenja

  Mehaniko oteenje insekti, glodavci

  Kemijsko

  mikroorganizmi asimiliraju (hrane se) dotinim materijalom

  produkti metabolizma oteuju materijal

  ( korozija metala, oteenja stijena liajevima)

  Materijal nije u funkciji

  epljenje cjevovoda nakupinama eljeznih bakterija

  Naslage na vanjskim oplatama brodova

 • Emulzije za hlaenje i podmazivanje pri obradi metala

  Mineralna ulja

  AW/EP aditivi

  (aditivi protiv troenja)

  Povrinski aktivne tvari

  Inhibitori korozije

  Antipjenuavci

  Biocidi

  Biostatici..

  VODA

  Neophodna za rast mikroorganizama

  Dovoljne i mikrokoliine ako ima hranjiva:

  Ugljik, duik, fosfor,sumpor..

  .i ako su zadovoljeni uvjeti okoline:

  Temperatura, aerobni (ili anaerobni) uvjeti, pH

 • Mikroorganizmi koji mogu sudjelovati u

  mikrobnom kvarenju emulzija

  Bakterije

  Kvasci

  Plijesni

 • U infekciji emulzija

  uvijek

  Mjeovita mikrobna zajednica

  Primjer estog tijeka infekcije:

  Poetna infekcija bakterije (aerobne)

  Smanjuje se koliina kisika u spremniku sa emulzijom

  Pada redoks potencijal (Eh)to pogoduje bakterijama koje uzrokuju

  koroziju

  Stvaraju se uvjeti za rast sulfatoreducirajuih bakterija,

  bakterija koje koriste ione eljeza ili plijesni i kvasaca

  Poetni pH 8,5-9,5

  Pada pH do pH 4

 • Vizualne i olfaktorne promjene koje su

  posljedica biokemijskih i kemijskih procesa

  Smee obojenje bakterije (Pseudomonas sp, Alcaligenes sp.,Achromobactersp,)

  Sivkasto obojenje sulfatoreducirajue bakerije/stvara se eljezo(II)sulfid ili anaerobi (metabolizam kojih rezultira tvorbom eljezo(II) hidroksida

  Na povrini emulzije u spremniku pjena, debele naslage palainke (nakupine:fungi,plijesni,kvasci)

  Miris po sulfatima (Monday morning odour) u periodu stagnacije anaerobna respiracija bakterija (Thiobacillus spp.) oksidacijom tvore sulfate

  Miris na amonijak (bakterije koje tvore amonijak razgradnjom duikovih spojeva)

  Miris na sumporovodik - bakterija Desulfovibrio-reducira sulfate, razvija se H2S,

  Odvaja se uljna faza (produkti metabolizma mikroorganizama-sulfati, sulfatna kiselina, bioemulgatori itd.) mijenjaju svojstva podmazivanja i viskoznosti, veliinu kapljica emulzijeTo se ne moe utvrditi uobiajenim kemijskimtestovima ali ima znaajan utjecaj na proizvodnju.

 • Neki tipovi povrinski aktivnih tvari (biosurfaktanti) koje proizvode mikroorganizmi kada rastu na

  netopivim, uljnatim supstratima

  GLIKOLIPIDI ramnolipidiSoforolipidi, esteri trehaloze,

  FOSFOLIPIDI I MASNE KISELINE

  LIPOPEPTIDI I LIPOPROTEINI

  POLIMERNI SURFAKTANTIlipoheteropolisaharidiI ,heteropolisaharidi,

  polisaharid-protein, ugljikohidrat,

  manan-lipid kompleks, manoza/eritroza lipid,

  ugljikohidrat-protein-lipid kompleks

  SPECIFINI SURFAKTANTIMembranske vezikule, fimbriae, cijele stanice

  Acinetobacter sp. A.calcoaceticus,

  Arthrobacter calcoaceticus, Candida lypolitica,

  Saccharomyces cerevisiae, Candida petrophilum

  Endomycopsis lpolytica, Candida tropicalis,

  Pseudomonas spp., Pseudomonas fluorescens.

  Rhodococcus erythropolis,,Athrobacter paraffineus,

  Mycobacterium, phlei, Micromonospora spp.

  Corynebacterium diphteriae,

  Pseudomonas spp., Torulopsis bombicola,

  Torulopsis petrophilum, Candida spp..

  Candida spp., Corynebacterium spp.

  Micrococcus spp.,Acinetobacter spp.,

  Thiobacillus thiooxidans, Aspergillus spp.

  Bacillus brevis, Bacillus polymixa,Pseudomonas rubescens,

  Bacillus subtilis, Bacillus sp., licheniformis, Glukonobacter cerinus

 • Kontrola infekcija:Semikvantitativna metoda uronjenih ploica sa selektivnim

  hranjivim podlogama

  Pogodna za primjenu u pogonu za orijentaciono utvrivanje

  jaine infekcije te tipa mikroorganizama -DIP SLIDE metoda

  Pogodna za vodene supstrate, neuinkovita za uljnate (netopive)

  supstrate npr. dizelska goriva

  Stanica/ml

 • Laboratorijska ispitivanja

  Praenje mikrobioloke slike stanja emulzije do identifikacije pojedinih mikroorganizama moe dati vrlo korisne podatke za to bolje djelovanje jer je

  Mikrobni sastav inficiranih emulzija

  ekstremno sloen, sa razliitim

  dominantnim vrstama tijekom

  vremena a svaki sa razliitim

  spektrom biokemijskih aktivnosti

  Izgled izolirane kulture kvasaca i plijesni

  na hranjivoj podlozi u Petrijevoj zdjelici

 • Nakupine mikroorganizama izolirane iz emulzije sa glodalice

 • Makroskopski: bjelkasti sluzavi talog

  Mikroskopski: masa filamenata micelija gljivica sa umreenim

  anorganskim neistoama i crvenkaste nakupine-korozija

 • Masa fungalnih filamenata stupanj razvijenosti ukazuje na ve odmaklu

  dugotrajnu infekciju emulzije

 • Razliiti mogui postupci zatite emulzija

  od mikrobnih infekcija:

  Fizikalni:

  Gama zraenje, UV zraenje, ozonmogu prouzroiti neeljene kemijske

  oksidacije

  Pasterizacija - samo za termostabilne emulzije

  Vodena para tlakom efikasan postupak za ienje povrina i cjevovoda i

  skidanja nakupina stanica sa stjenki

  Kemijski:

  Biocidi nisu pogodni zbog zatite okolia, tendencija prema uporabi

  biostatika

  Koncentracija se treba prilagoditi razliitim korisnicima

  Nema univerzalnog niti odlinog

  Koritenje vrlo selektivnih biocida moe izazvati porast drugih sojeva

  mikroorganizama

 • Mogue tetnosti za zdravlje prilikom rada sa inficiranim emulzijama

  1.Emulzija je pasivni prenosilac patogenih bakterija

  2.Emulzija se kemijski mjenja djelovanjem mikroorganizama

  3.Inhalacija bakterija

  izlaganjem aerosolima moe

  djelovati na dine puteve

  Na udaljenosti od 0.6 m od mjesta

  Obrade metala utvreno je

  70 000 stanica/m3

  Veliina estica emulzija je

  takva da lako penetriraju

  u plune alveole

 • Mogue tetnosti za zdravlje prilikom rada sa inficiranim

  emulzijama

  4.Mikroorganizmi i njihovi enzimi i toksini mogu iritirati sluznice

  oka i dinih puteva

  5. Enzimi i toksini pojaavaju kemijsku iritaciju

  6. Mogunost infekcije oportunistikim patogenima

  Pseudomonas aeruginosa, fluorescens itd.

  (ekcemi,oteenje ronice-egzotoksin keratolizin)

  gram negativne bakterije-endotoksini-upalne promjene na koi i manje

  abrazije koe)

 • Svi analizirani uzorci sadravali su od 103 107 bakterija

  U uzorcima bilo je identificirano vie vrsta bakterija i plijesni: Micrococcus sp., Staphylococcus sp.,

  Pseudomonas sp., Sarcina sp., Scopuloriopsis sp., Flavobacterium; Penicillium sp., Fusarium,

  Gliocladium

  Sastav mikrobnih populacija bio je razliit ovisno o starosti infekcije i sastavu emulzije.

  U sva etiri pogona nije zadovoljavajue odravana istoa spremnika i cijelog sustava

 • GOOD HOUSEKEEPING

  Najefikasniji nain ouvanja kvalitete i trajnosti

  emulzija

  obrazovanje radnika

  Obrazovanje poslodavca

  Obrazovanje strunjaka zatite na radu

  Obrazovanje medicine rada

  Temeljito ienje i sterilizacija spremnika prije nove are

  (u protivnom nacjepljivanje nove emulzije ve prisutnim mikroorganizmima i puno bre kvarenje )

  Udvostruenje jedne stanice mikroorganizma 30 min

  Ako je poetak 1000stanica/za tri sata 63 000 stanica/ml

  *Sprijeiti ulaz organske tvari u emulziju(npr. otpaci hrane)

 • Odravanje pogona, praenje i njega

  proizvoda, obrazovanje zaposlenika i

  strunost proizvoaa nuni su za

  unapreenje kvalitete i produljenje vremena

  sigurnog rada proizvoda s ciljem postizan

Recommended

View more >