Mindmap FG

Embed Size (px)

Text of Mindmap FG

SEARLE: A NIMAL MINDSOplossing; dualisme laten vallen. Epistologich antwoord; Gedrag komt overeen met ons, dus hebben ze ook een consciouness. Tegenargumenten; Kinderen kunnen denken voordat ze praten Davidson zeg dat je een concept van belief nodig hebt voor denken. (waar/onwaar onderscheid) Searle; Beliefs ontstaan in een netwerk van percepties en acties.

Mind is onsterfelijk, dus naar hiernamaals

Dieren met mind kunnen lijden.

Taal maakt het denken mogelijk.

Ontologisch antwoord; Een mind heeft het xyz eigenschap.

Carhesian Theory

Theologie

Taal

1

Waarom ontkennen? Anatomisch overeenkomste n.

De mind wekt 2 soort vragen op; Ontologisch (aard, karakter, causaal) Epistologisch (concepten, wat kan ik weten?)

Wel taal nodig voor intenties die over gaan taal taal als onderdeel zo ver verwijderd zijn door ruimte en tijd complex zijn een taalkundig systeem

Dieren hebben: Bewustzijn; horen van geluid Intentionalliteit willen van eten Denkprocessen bekijken prooi

Dieren hebben een mind.

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

MALCOLM : THOUGHTLESS BRUTESDieren kunnen denken, maar hebben geen gedachtes.Denken is niet lichamelijk en niet ruimtelijk.

Gedachten kunnen niet gelijkgesteld worden aan: zinnen, het zijn geen taalkundige entiteiten het uiten van zinnen gedragsproposities psychologische gebeurtenissen lichamelijke gevoelens

Descartes vindt dieren automaten. Zonder gedachtes.

Denken is voelen

Denken bestaat uit handelingen en uit passies.

Gewaarwording is niet altijd denken. Hierdoor wordt het gat tussen dier en mens kleiner. Verschil van denken en een gedachte hebben. Ziet Descartes niet

Een mentale activiteit bestaat uit: Eerste betekenis; een idee De leeuw kan me aanvallen Tweede betekenis; een propositionele houding angst

3 Gradaties van gewaarwording; 1. Onmiddellijke benvloeding organen door waarneming 2. Perceptie 3. Oordeel 1 en 2 gedeeld door mens en dier 2 is denken, dus alleen mensen.

2

Geen verband tussen taal en denken.

Malcolm

Descartes

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

HEAL : UNDERSTANDING OTHER MINDS FROM THE INSIDESimulatietheorie staat tegenover de theory-theory Simulatietheorie; neem de uitgangspunten van de andere mind in gedachten. Verplaats je in de ander. Argumenten voor; Je moet met zoveel rekening houden, dat een theorie hierover is te complex zou zijn. We zijn succesvol in voorspellen, vooral bij; o Wereld-Mind vragen, waarbij de invloed van de omgeving een rol speelt op het gevoel. o Gedrag-Gedachte vragen. Bv. Waarom fronst hij?

Theory-theory; ga uit van de gedeelde psychologische concepten en theorien. Gebruik kennis.

Dit voorstellen kan op twee manieren.

Kritiek: Voor het voorspellen is niet een precieze invulling nodig. Dit is afhankelijk van iemands specifieke karaktertrekken. De relaties tussen mens tot machine is bijvoorbeeld fundamenteel anders.

Neuro-psychologische benadering: In de hersens zit een processor, waar je dan de overtuigingen van de ander in moet stoppen. Deze benadering valt of staat met het bestaan van die processor.

Niet geschikt voor voorspelling over Fysieke bewegingen. Bv. springt iemand op bij harde knal? Gedrag-Gedachte, deze hebben veel verschillende verklaringen.

3

A Priori benadering: Voorstellen, zonder te doen alsof je de overtuigingen hebt en hier echt in gelooft. Dit veronderstelt een niveau van rationaliteit.

Simulatie theorie beter dan de theorytheory.

Deze heeft de voorkeur van Heal

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

CARRUTHERS : THEORY- THEORYDe theory-theory is beter dan de simulatietheorie Bij de theory-theory maak je gebruik van een theorie om andermans gedrag te voorspellen Geen verschil tussen inschatting eigen- en andermans gedrag.

Carruthers haalt twee simulatie theorien aan.

In de simulatietheorie van Gordon wordt er gezegd dat eerst andertoeschrijvingen, dan eigen leert

Eerst fouten in beide toeschrijvingen, later alleen in eigen. Uiteindelijk geen fouten meer.

Raar; een ander simuleren, die jou simuleert.

In de simulatietheorie van GoldmanHarris wordt er gezegd dat eerst eigentoeschrijvingen, dan ander leert (3) Occurent mental statussen (ideeen, desires) hebben geen specifiek gevoel, zoals experiental statussen (qualia) dit wel hebben.

Eerst fouten in beide toeschrijvingen, later alleen in andermans. Uiteindelijk geen fouten meer.

4

Carruthers heeft twee (drie) problemen met de Goldman-Harris theorie. Houdt hierbij in gedachte dat een mentale status, zijn eigen mentale beeld heeft. Dit beeld kan je vertalen naar een zin.

(2) De hond beet de postbode & De postbode wordt gebeten door de hond. Twee zinnen, maar 1 propositionele attitude.

(1) Als het feestje saai, is val ik in slaap . Dit kan een voorspelling zijn, of een plan zijn. Twee propositionele attitudes, dus mentale status, maar n zin.

Voor een juist voorspelling moet je de input weten, met een theorie

Theory-theory beter dan de simulatie theorie.

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

SOLOMON : EMOTIONS AND CHOICESituatie is irrationeel Een oordeel is iets wat je doet, het creert zich in stappen. Oordelen waarbij emotie een rol spelen, worden vaak haastig gemaakt. Mist enkele stappen. Hierdoor worden ze soms gezien als een reactie op iets wat ons overkomt.

Oordelen met emotie, zijn belangrijke en dringende reacties op een situatie waarin je gevangen zit.

Oorzaak emotie is echter niet altijd, waar de emotie is about

Oordelen met emotie zijn gericht op de korte termijn, dit kan in conflict zijn met de lange termijn. Door conventies in de gemeenschap. Ze belemmeren de ambities die worden nagestreefd.

Door stappen na te gaan, kan oordeel veranderen. Hiermee ook de emotie.

Emoties zijn intentioneel; ze zijn ergens op gericht.

Oorzaak kan te weinig slaap zijn of koffie. Bij realisatie hiervan, verdwijnt emotie. Want dit ondermijnt de belief.

5

Emoties zijn beliefs. Als de belief verdwijnt, verdwijnt de emotie. Waarom worden emoties gezien als irrationeel?

Emotie is rationeel

Rationaliteit is het handelen op basis van rede.

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

PRINZ : E MBODIED EMOTIONSLichamelijke verandering noodzakelijk voor emotie; lichamelijk gevoelloosheid (beschadigde rugwervels) leidt tot sterke reductie van emotie. Lichamelijke verandering leiden tot emotie; gezichtsuitdrukking zonder realisatie (of oordeel) Beschadigde rugwervels leiden niet altijd tot sterke reductie van emotie. Soms geen verschil, of zelfs toename. Sommige emoties zijn betrokken met lichamelijk veranderingen, zoals schuld en eenzaamheid. Of langdurige emotie, liefde, niet constant lichamelijk verandering. Weerwoord; meestal niet volledig beschadigt of via bloed rest lichaam bereiken.

Correlatie lichamelijk verandering en emotie; taal laat dit al zien: Gebroken hart. Tevens correleren hersenstructuren met emotie.

Weerwoord James: dit zijn cerebrale emoties, een soort intellectuele en esthetische emotie. Staat tegenover standaard.

Argumenten voor

Argumenten tegen Lichamelijke reacties hebben interpretaties nodig

Weerwoord Prinz: alles valt onder somatisch. Wie zegt dat schuld geen lichamelijk reactie heeft?

6

James-Lange Theorie

Emoties zijn percepties (bewust of onbewust) van een patroon van veranderingen in het lichaam.

Dit is bewezen; een specifieke emotie hangt af van de ervaring van de lichamelijke verandering.

Variant van Prinz; Emoties zijn iets lichamelijk (somatisch) maar ze zijn ook fundamenteel afhankelijk van woorden (semantisch).

Emoties zijn somatisch en semantisch.

Hieruit is Prinzs variant van de James-Lange theorie ontstaan.

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

FRANKFURT: FREEDOM AND WILLWat maakt een persoon? Hierin is een persoon een agent die zijn verlangens identificeert, motivaties selecteert en uitvoert.

Meer dan alleen het hebben van een persoonlijkheid. Omvat niet alle menselijk entiteiten, en sluit niet alle nietmenselijke entiteiten buiten.

Belangrijkst aspect persoonlijkheid is het hebben van verlangens. Dit is een indicatie van vrije wil. Oplossing: Niet bekijken als soort-specifiek.

Dier-achtige Moedwillige Persons

Frankfurts Personhood

7

Een persoon heeft secondorder volitions.

First-order desire; geen melding van verlangen zet direct aan tot actie. Ik wil drugs

Second-order desire; verlangen die melding maakt van ander verlangen. Ik wil niet willen drugs Omvat: Moedwillige Persons

Second-order volition; echte identificatie, zet aan tot actie Een verlangen die een verlangen effectief wil laten worden. Omvat: Persons

Betekent niet dat het altijd lukt bij een person, alleen dat hij second-order volitions kan hebben.

Omvat: Dierachtige Moedwillige Persons

Heleen van de Lustgraaf, 3473198

FRANKFURT: IDENTIFICATION AND WHOLEHEARTEDNESSGeestestoestand is een eigenschap van alle levende dingen. Hangt samen met intelligentie en doelgericht gedrag. Verschil kiezen en beslissen; Beslissen doe je tegenover je zelf, kiezen tegenover een object. Beslissen doe je nu, kiezen kan later plaatsvinden. Geestestoestand bewustzijn Bewustzijn is zelfbewust zijn. Bewustzijn is dat je in staat bent onderscheidt te maken. Dit is een gradueel concept. Stuk metaal verandert door warmte, Bewustzijn? Nee, reflexiviteit nodig. Je moet je bewust zijn dat je reageert.

Soorten onderscheidingen; First order; metaal merkt warmte op, verandert hierdoor. Second order; zonnebloem merkt warmte op, nee