MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDETOWY. PODSTAWOWE INFORMACJE. O BUDECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK. Warszawa, marzec 2010 r. WPROWADZENIE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDETOWYO BUDECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROKWarszawa, marzec 2010 r.PODSTAWOWE INFORMACJE

 • WPROWADZENIENiniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budetu pastwa, wydatkw obronnych Polski oraz budetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Na wykonanie zada zwizanych z obronnoci kraju zaplanowano w ustawie budetowej na 2010 rok wydatki w wysokoci 25.719,0 mln z, co jest zgodne z formu zawart w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej ni 1,95% PKB roku przedplanowego).

  W ramach wyej wymienionej kwoty - 25.448,3 mln z przeznaczono w czci 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln z w pozostaych czciach budetu pastwa.

 • Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlaj pozytywny trend rozwojowy Si Zbrojnych dotyczcy corocznego ich wzrostu, w tym nakadw na wydatki majtkowe, ktrych udzia w budecie MON wyniesie 22,5 %.

  Rok 2010 bdzie kolejnym, w ktrym finansowanie wydatkw obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzcymi z pomocy zagranicznej Stanw Zjednoczonych oraz rodkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizacj inwestycji wynikajcych z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczestwa - NSIP

 • Podstawowe wskaniki makroekonomiczne na 2010 rokWydatki301,2 mld z Wydatki obronne Polski25,7 mld zProdukt Krajowy Brutto 1.322,3 mld z(2009 r.)1,95% PKB 2008 rokuDochody249,0 mld zrednioroczny wzrost :cen towarw i usug konsumpcyjnych101,0 % Kursy walut:1 USD = 3,01 - 3,25 PLN1 EUR = 4,07 - 4,38 PLNPozostae resorty0,3 mld zMinisterstwo Obrony Narodowej25,4 mld z

 • Wysiek obronny Polski w 2010 r. (wg ustawy budetowej na 2010 rok) Wydatki obronne 25.719,0 mln z (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 1.322,3 mld z)

 • Zagraniczne 414,5 mln zProgram Inwestycji NATO (NSIP) 266,4 mln z Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln z (47,0 mln USD)Midzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~ 6,6 mln z (2,2 mln USD) Krajowe 213,2 mln zFundusz Modernizacji Si Zbrojnych 71,7 mln z obsuga Programu samolotowego 141,5 mln zDodatkowe rda finansowania obronnoci w 2010 r. OGEM 627,7 mln z

 • Gwne kierunki wydatkwProfesjonalizacja Si Zbrojnych RP;Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF, NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie pastw batyckich) oraz ACTIVE ENDEAVOUR (w basenie Morza rdziemnego i Morza Czarnego); Modernizacja Si Zbrojnych, w tym: - programy operacyjne i programy uzbrojenia;Realizacja Strategii informatyzacji resortu ON na lata 2008-2012; Siy Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE wydzielane do osony strategicznej i wsppracy midzynarodowej;

 • Struktura budetu MON w 2010 roku(wg rodzajw wydatkw)Wydatki majtkowe 5.720,2Wydatki biece (CPR) 1.674,3Uposaenia onierzy i wynagrodzenia pracownikw 7.208,5Emerytury 5.457,6Pozostae wiadczenia 764,4Dotacje 787,3Pozostae wydatki3.836,021,4%3,1%3,0%15,1%6,6%22,5%28,3%25.448,3 mln z(w mln z)

 • Struktura budetu MON na 2010 r. (wg dziaw)Dzia

 • Struktura dziau 752 Obrona narodowa na 2010 r. (wg rozdziaw)

 • WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKUrednie miesiczne uposaenie (paca):onierze 3.961 PLNPracownicy:Suba cywilna 3.141 PLNPozostali pracownicy 2.604 PLN

 • LIMIT STANW REDNIOROCZNYCH ONIERZY

  110.000LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY REDNIOROCZNE ONIERZY (cz. 29 Obrona narodowa)ONIERZE ZAWODOWI96 636ONIERZE NADTERMINOWI864KANDYDACI NA ONIERZY ZAWODOWYCH 2 500NARODOWE SIY REZERWOWE10 000

 • LICZEBNO ONIERZY (wg rozdziaw dziau 752 - Obrona narodowa)43.704 onierzy6.402 onierzy43.768 onierzy16.126 onierzy39,8%110.00039,7%5,8%14,7%

 • wiadczenia emerytalno-rentoweOGEM 5.457,6 mln zEMERYTURY106.016RENTY INWALIDZKIE17.364RENTY RODZINNE37.720rednioroczna liczba wiadczeniobiorcw161.100Wskanik wzrostu liczby wiadczeniobiorcwWskanik waloryzacjiPrzecitne wiadczenie100,72%104,6%2.713 z

 • Siy Zbrojne RP w misjach zagranicznychACTIVE ENDEAVOUR16 onierzy1.963,6 mln z7,7% budetu MONNTM-I IRAKGRUZJAAFGANISTANAIR POLICING

 • WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PASTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkaca)rdo: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie wasnePOLSKA2009*RAZEMNATOEUROPEJSKIEKRAJENATOUSA

  POLSKA2010*(w USD)

 • WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PASTW NATO (w przeliczeniu na jednego onierza)RAZEMNATOEUROPEJSKIEKRAJENATOUSA

  POLSKA2010*(w tys. USD)rdo: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie wasnePOLSKA2009*