Click here to load reader

MISSA DE ANGELIS - Crkvena glazba | Crkvena glazba

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MISSA DE ANGELIS - Crkvena glazba | Crkvena glazba

luj- se.
luj- se.8
smi - luj se, smi luj- se, smi luj- se, smi luj- se.
cresc. f poco rall.
13
16
Kri
mf
Kri
mf
cresc.
Kri
f
21
Kri ste,- smi luj- se. Kri ste,- smi luj- se. f
Kri ste,- Kri ste,- smi luj- se. Kri ste-
25
luj- se.
luj- se.32
smi - luj se, smi luj- se smi luj- se, smi luj- se.
f poco rall.
37
f f
lju di- ma- do bre- vo lje- do bre- vo lje.- Hva li- mo- te.
5
Bla go- sli- vlja- mo- te. Kla nja- mo- ti se.
9


Sla vi- mo- te. Za hva- lju- je- mo- ti ra di-
11
ve li- ke- sla ve- tvo je,- sla ve- tvo je.-
15
Go spo- di- ne- Bo e,- Kra lju- ne bes- ki,- Bo e- O e- sve mo- gu- i.-
19Go spo- di- ne- Si ne- je di- no- ro- e- ni,- I su- se- Kri ste.-
22
Go
f
spo- di- ne- Bo e,- Ja ganj- e- Bo ji,- Si ne-
26
f
O
30
smi luj- nam se. Ko ji- o du- - zi maš- grije he- svije ta,-
33
pri mi- na šu- mo li- tvu.- Ko ji- sje diš- s de sne- O cu,- smi luj- nam se.
36
Jer
f
39
f
mosso
si je di- ni- Sve vi- šnji,- I su- se- Kri ste,-
43
sa Sve
u
Osla vi- Bo ga- O ca.- A men,- - A men.-
Zbor
Org.
San
mp
q = 80 10
f poco mosso
Do
f
mi- nus- De us- Sa ba- oth.- Ple ni- sunt cae li- et ter ra-
13
f
f
Ho
f
16
f


cel sis.- Be ne- di- ctus- qui ve nit- in no mi- ne- Do mi- ni.-
20
f
Ho
f
poco rall.
B
Org,


mp
ko ji-
smi -- luj
10se, smi luj- nam se.
Ja ganj- e- Bo ji,- ko ji- o du- zi- maš- grije he- svije ta,-
17
mp
luj- se.
luj- se.8
smi - luj se, smi luj- se, smi luj- se, smi luj- se.
Go spo- di- ne,- smi luj- - se.
13
16
Kri


cresc.
Kri
f
21
Kri ste,- smi luj- se. Kri ste,- smi luj- se.
Kri ste,- Kri ste,- smi luj- se. Kri ste-
25
luj- se.
luj- se.32
smi - luj se, smi luj- se smi luj- se, smi luj- se.
Go spo- di- ne,- smi luj- se.
37
f
na zem lji- mir lju di- ma- do bre- vo lje- do bre-
vo lje.- Hva li- mo- te. Bla go- sli- vlja- mo- te. Kla nja- mo- ti se.
7
Sla vi- mo- te. Za hva- lju- je- mo- ti ra di-
11
ve li- ke- sla ve- tvo je,- sla ve- tvo je.-
15
Go spo- di- ne- Bo e,- Kra lju- ne bes- ki,- Bo e- O e- sve mo- gu- i.-
19
Go spo- di- ne- Si ne- je di- no- ro- e- ni,- I su- se- Kri ste.-
22
Go
f
spo- di- ne- Bo e,- Ja ganj- e- Bo ji,- Si ne-
27
O
30
smi luj- nam se. Ko ji- o du- - zi maš- grije he- svije ta,-
33
pri mi- na šu- mo li- tvu.- Ko ji- sje diš- s de sne- O cu,- smi luj- nam se.
36
39
mosso
si je di- ni- Sve vi- šnji,- I su- se- Kri ste,-
43
sa Sve
u
O
O ca.- A
San
San
ctus.
ctus.
6
f
q = 80 11
Ple ni- sunt cae li- et ter ra- glo ri- a- tu a.-
15
f
Ho
f
17
cel sis.- Be ne- di- ctus- qui ve nit- in no mi- ne- Do mi- ni.-
20
f
Ho
f
poco rall.
B
Ja ganj- e- Bo ji,- ko ji- o du- zi- maš- grije he- svije ta,-
smi luj- nam se. Ja
mp
ko ji-
smi luj-
se, smi luj- nam se.
Ja ganj- e- Bo ji,- ko ji- o du- zi- maš- grije he- svije ta,-
17
mp