MOBILE PHONE SERVICE GUIDE - au.com 2019vol.1 mobile phone service guide mobile phone service guide

Embed Size (px)

Text of MOBILE PHONE SERVICE GUIDE - au.com 2019vol.1 mobile phone service guide mobile phone service guide

 • 2019 vo l .1

  MOBILE PHONE

  SERVICEGUIDE

  2019 vo l .1MOBILE PHONE SERVICE GUIDE

 • Trnh t mua (Mua mi / i my) / Khi qut v cc

  Cc s dng in thoi thng minh (4G LTE)

  Cc s dng my tnh bng (4G LTE)

  Cc s dng b nh tuyn Wi-Fi (4G LTE)

  Cc dch v khuyn mi cc

  Cc loi dch v ty chn

  Dch v quc t (au International Calling FLAT / Dch v in thoi quc t / SMS quc t /

  au World Service / World Flat-rate Data / Overseas Double Teigaku)

  Th tc hp ng

  a ch t vn

  Phng php thit lp au ID

  Cch xem ha n

  01

  02

  19

  21

  22

  26

  30

  34

  36

  DCH V

  THNG TIN

  MC LC

  G CC

  GII THIU/

  4G LTE

  4G LTE

  Wi-Fi4G LTE

  au / /SMS/au/ /

  au ID

  01

  02

  19

  21

  22

  26

  30

  34

  36

  P R I C E P L A N

  I N T R O D U C T I O N

  S E R V I C E

  I N F O R M AT I O N

  INDEX

 • S tin thanh ton thc t l tng s tin cc c bn, tin tr gp mua my in thoi di ng (nu mua tr gp), cc cuc gi (phn vt qu cuc gi min ph, phn cuc gi khng phi l i tng cuc gi min ph), cc ph truyn gi tin (hoc l cc ph truyn nm ngoi i tng ca mc cc ti a ca cc dch v trong trng hp s dng cc dch v p dng mc cc ph truyn gi tin c nh), cc loi cc s dng cc loi dch v khc nhau v.v... Ngoi ra, s tin thanh ton thc t tnh thu trn tng cc khon cc trc thu cng li, nn n s khc vi tng cc khon cc sau thu cng li. S tin thanh ton sau thu ch vit n n v s nguyn (ngoi tr cc cuc gi, cc ph truyn).

  Tt c s tin c ghi, ngoi tr c ghi ch c bit, u l tin cha tnh thu.

  Khi qut v cc

  Gim gi

  Gi cc Ni dungDch v ni mng

  internet

  au Adjust Plan C th chn bng kiu cuc gi / Gi cc c nh kiu giai on

  au Flat Plan C th chn bng kiu cuc gi / Gi cc d liu dung lng ln LTE NET

  LTE NET

  Gi cc kt hp kiu gi cc gi thoi mi v dung lng d liu

  Hp ng 2 nm / Family Discount / au Smart Value

  Ty

  Lin quan n bi thng my / Lin quan ti d liu / Dch v quc t

  Hon thnh!!

  Chun b cc giy t cnthit cho hp ng.P34

  Chn my mong munti cc ca hng.

  Chn Gi cc / Dch v Flat-rate Data.

  P02

  Nu l gi cc sau y th c th tham gia "au International Calling FLAT" !P30

  Super Kakeho/Super Kakeho (a)Kakeho

  P16

  P16

  LTE NET P16

  Chn ty chn.P26

  Ti cc ca hngau gn.

  Tm kim nh ghi bn triP35

  Step1 Step2

  Step3 Step4 Step5

  P22

  P26

  Ti liu hng dn ny c ni dung dnh cho khch hng s dng in thoi thng minh (4G LTE), my tnh bng (4G LTE).

  Trnh t mua TD (Mua mi / i my)

  GII THIU Trnh t mua (Mua mi / i my) / Khi qut v cc

  Cc giy t cn thit cho hp ng: c th xc nhn ti trang ch au bn ting Anh.Vic tm cc ca hng au gn ch hin ti cng c th thc hin c bng ting Anh.

  P03~P05

  P10~P13P14

  P06~P07

  URL https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

  01

  LTE NET

  LTE NET

  /a

  2//au

  / /

  Complete!!

  auauURL https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/

  au

  P34

  P02

  P30

  au P03~P05 P16

  P16

  LTE NET P16

  auP06~P07

  P10~P13P14

  P26

  au P35

  Step1 Step2

  Step3 Step4 Step5

  P22

  P26

  4G LTE4G LTE

  INTRODUCTION/

  01

  https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/https://www.au.com/english/storelocator_multilanguage/
 • S tin thanh ton thc t l tng s tin cc c bn, tin tr gp mua my in thoi di ng (nu mua tr gp), cc cuc gi (phn vt qu cuc gi min ph, phn cuc gi khng phi l i tng cuc gi min ph), cc ph truyn tin (cc ph truyn tin nm ngoi i tng ca mc cc ti a ca cc dch v trong trng hp s dng cc dch v p dng mc cc ph truyn tin d liu c nh), cc loi cc s dng cc loi dch v nh dch v truyn tin c nh i tng v.v. Ngoi ra, s tin thanh ton thc t tnh thu trn tng cc khon cc trc thu cng li, nn n s khc vi tng cc khon cc sau thu cng li. S tin thanh ton sau thu ch vit n n v s nguyn (ngoi tr cc cuc gi, cc ph truyn).

  Tt c s tin c ghi, ngoi tr c ghi ch c bit, u l tin cha tnh thu.

  au Adjust Plan/au Flat PlanLoi my i tng

  in thoi thng minh

  Nu mua k t sau ngy 14 thng 7 nm 2017 th khng th thay i gi cc gia "au Adjust Plan" "au Flat Plan" v gi cc khc.

  Trng hp ng k gi cc ny, "Monthly Discount " s khng c p dng.

  Tnh thm cc cc khc nh cc gi, cc truyn tin, cc ty chn khc, cc dch v ph thng v.v...

  V cc mc lu khc, vui lng xem trang .1: S c t ng gia hn mi 2 nm. Khi hy hp ng gia chng, mt ph hy hp ng (9.500 yn) (ngoi tr giai on gia hn).2: Trng hp tng ng vi c hai iu kin sau y khi i my th khng cn mua my. Phi tham gia gi cc chuyn dnh cho 3G v. Loi my trc khi i my phi l TD thng au m khch hng mua cc ca hng au (3G) (loi my mua gn y nht c ng k KDDI).3: i sang t cng ty khc cng l i tng.

  1 nm t thng tip theo 1.980 yn/thng [~1GB]~

  Ph hp vi d liu s dng, khng lng ph !

  Nu l gi cc c nh dung lng d liu y p!

  Hnh dung khon thanh tonKhi p dng "au Adjust Plan (Super Kakeho)" "Hp ng 2 nm1" "au Smart Value" "Khuyn mi h tr in thoi thng minh"

  1GB0GB 2GB 3GB 5GB 20GBDung lng d liu hng thng

  1.980 yn/thng2.980 yn/thng

  3.480 yn/thng4.480 yn/thng

  5.480 yn/thng

  Bt u t 1.980 yn~ ! V ch thanh ton phn d liu (1GB~ ) dng nn yn tm!Hng thng

  1: Cuc gi trong nc trong vng 5 pht 1 ln l i tng. Nu 1 ln gi qu 5 pht th i vi phn vt 5 pht, tnh thm cc gi in cho mi 30 giy l 20 yn. Ngoi ra, 1 ln gi di 5 pht th cng khng p dng cho mt s in thoi. 2: L tng s tin au Adjust Plan (cc c bn + cc Flat-rate Data) + LTE NET. Tnh thm cc dch v truyn tin c nh i tng v.v.

  P17

  Khi p dng "au Adjust Plan (Super Kakeho2)" "Hp ng 2 nm1" "au Smart Value " "Khuyn mi h tr in thoi thng minh"Khuyn mi h tr in thoi thng minh iu kin p dng: i my2, M hp ng mi3 ng thi tham gia "au Adjust Plan (Super Kakeho / Kakeho)"

  Khng c k hn tip nhn. Chng ti s thng bo trc nu c thay i.Khch hng tng c p dng "Khuyn mi h tr in thoi thng minh", "t khuyn mi Big News (Kt thc tip nhn mi)" trong qu kh khng phi l i tng.

  P25

  P03~P07

  P11

  Adjust Plan

  Flat Plan

  Gi in thoi1 v d liu cng c bao gm !

  1 nm t thng tip theo 4.000 yn/thng [20GB]~

  3: L tng s tin au Flat Plan (cc c bn + cc Flat-rate Data) + LTE NET. Tnh thm cc cuc gi, cc dch v truyn tin c nh i tng v.v.

  Khi p dng "au Flat Plan 20 (Simple3)" "Hp ng 2 nm1" "au Smart Value " "Khuyn mi h tr in thoi thng minh"Khuyn mi h tr in thoi thng minh iu kin p dng: i my2, M hp ng mi3 ng thi tham gia "au Flat Plan"

  Khng c k hn tip nhn. Chng ti s thng bo trc nu c thay i.Khch hng tng c p dng "Khuyn mi h tr in thoi thng minh", "t khuyn mi Big News (Kt thc tip nhn mi)" trong qu kh khng phi l i tng.

  P25

  Bao gm d liu !

  Cc s dng trong thng

  Ty thuc vo lng d liu s dngCc c nh s t ng thay i theo 5 giai on.

  G CC Cc s dng in thoi thng minh (4G LTE)

  02

  2017714auau

  129,5002 3G auau3GKDDI3

  1 1,980/1GB

  au221au23au

  1 4,000/20GB

  au20321au23au

  au21au

  1

  5

  1GB0GB 2GB 3GB 5GB 20GB

  1,980/2,980/

  3,480/4,480/

  5,480/

  1,980! 1GB

  115155302052auLTE NET

  3auLTE NET

  P17

  P25

  P25

  P03~P07

  P11

  PRICE PLAN4G LTE

  au/au

  02

 • S tin thanh ton thc t l tng s tin cc c bn, tin tr gp mua my in thoi di ng (nu mua tr gp), cc cuc gi (phn vt qu cuc gi min ph, phn cuc gi khng phi l i tng cuc gi min ph), cc ph truyn tin (cc ph truyn tin nm ngoi i tng ca mc cc ti a ca cc dch v trong trng hp s dng cc dch v p dng mc cc ph truyn tin d liu c nh), cc loi cc s dng cc loi dch v nh dch v truyn tin c nh i tng v.v. Ngoi ra, s tin thanh ton thc t tnh thu trn tng cc khon cc trc thu cng li, nn n s khc vi tng cc khon cc sau thu cng li. S tin thanh ton sau thu ch vit n n v s nguyn (ngoi tr cc cuc gi, cc ph truyn).Tin tng ng thu tiu th s khng c tnh vo cc s dng cc loi dch v quc t.

  Tt c s tin c ghi, ngoi tr c ghi ch c bit, u l tin cha tnh thu.

  Hnh dung v cc s dng au Adjust Plan (Super Kakeho)

  au Adjust Plan (Super Kakeho)Loi my i tng

  in thoi thng minh

  Tng cc khon thanh ton (Tin s dng trong 1 nm t thng sau)

  1.980 yn/thng 2.980 yn/thng 3.480 yn/thng 4.480 yn/thng 5.480 yn/thng

  Tng cng (Tin s dng trong 1 nm t thng sau)

  2.960 yn/thng 3.960 yn/thng 4.460 yn/thng 5.460 yn/thng 6.460 yn/thng

  Trng hp ng k gi cc ny, "Monthly Discount " s khng c p dng. Nu mua k t sau ngy 14 thng 7 nm 2017 th khng th thay i gi cc gia "au Adjust Plan" "au Flat Plan" v gi cc khc.

  P17

  1bao gm cc loi ccau Adjust Plan

  1GB

  3.480 yn/thng2GB

  4.480 yn/thng3GB

  5.480 yn/thng5GB

  6.480 yn/thng Trn 5GB20GB

  7.480 yn/thng

  au International Calling FLAT P30

  980 yn/thng

  au Smart Value P25

  T thng tip theo Vnh vin -500 yn/thng T thng tip theo Vnh vin -1.000 yn/thng

  Cc s dng1 khi p dng hp ng 2 nm3 Gi in trong nc thoi mi sut 24 gi (1 ln gi di 5 pht) ! 2 (Cn phi ng k/tnh theo s ngy trong thng 1 )

  2: Nu 1 ln gi qu 5 pht th i vi phn vt 5 pht, tnh thm cc gi in cho mi 30 giy l 20 yn. Ngoi ra, 1 ln gi di 5 pht th cng khng p dng cho mt s in thoi. 3: S c t ng gia hn mi 2 nm. Khi hy hp ng gia chng, mt ph hy hp ng (9.500 yn) (ngoi tr giai on gia hn). 4: Thng sau thng ng k c xem l thng th 1, nu hy hp ng trong vng 2 nm th s mt ph hy hp ng (9.500 yn).

  "au Adjust Plan" th cc c nh s t ng thay i ty theo lng s dng d liu. Trng hp dung lng d liu s dng trong thng vt qu 20GB, tc gi nhn tin ti a s l 128kbps. P16

  Vi cc ty chn theo thng bn di th c th gi in t trong nc Nht ti a 750 pht ti cc quc gia/khu vc i tng (1 ln gi di 15 pht 50 ln/thng)

  Gii hn tc truyn tin ca ng truyn Chi tit xin xc nhn .P16

  Cc