MODERNÍ SMĚRY

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODERNÍ SMĚRY. Osnova. Impresionismus Postimpresionismus Pointilismus (= neoimpresionismus) Symbolismus Secese Fauvismus Expresionismus Kubismus. IMPRESIONISMUS. Snahy co nejlépe zachytit světelný okamžitý dojem. Vznik: konec 60. let 19. stol . - PowerPoint PPT Presentation

Text of MODERNÍ SMĚRY

- ISMY

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.NEOIMPRESIONISMUS= POINTILISMUSZformovn 1886, kdy G. SEURAT vystavil obraz Nedle v la Grande Jatte.Barva rozkldna na elementrn BAREVN BODY = obrazy sloeny z drobnch teek barvy.Pedstavitel:Georges SEURAT (1859 1891)Paul SIGNAC (1863 1935) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s. SYMBOLISMUSPouv symbol jako obraznch znak, jejich vznam se nekryje s popisovanm djem nebo zobrazovanm pedmtem.Symbolismus nepojmenovv, ale jen naznauje, sugeruje, vybavuje.Vychzel z umlcovch pedstav, sn, viz, mt,Vnj svt = mnostv symbol, kt. maj njak jin, hlub a duchovn vznam. Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.IMPRESIONISMUSSnahy co nejlpe zachytit svteln okamit dojem.Vznik: konec 60. let 19. stol.Nzev od: limpression = dojem odvozeno od MONETOVA obrazu.Msto vzniku: Pa1874 1886 celkem 8 vstav.1874 1. impresionistick vstava vystaven Monetv Imprese: Vchod Slunce. Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Zpsob malby:snahy zachytit okamik pomoc SVTLA,malba v PLENRU,skvrny barev nanesench ttcem bez pevnch obrys,obraz = hra svtel a stn, barev, tvar;odmtnut ern barvy, konturov kresby.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.PedstavitelEduard MANET (1832 1883)Claude MONET (1840 1926)Camille PISSARRO (1830 1903)Alfred SISLEY (1839 1899)Auguste RENOIR (1841 1919)Edgar DEGAS (1834 1917)Antonn SLAVEK (1870 1910) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

E. MANET: Sndan v trv (1863) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

C. MONET: Dojem: Vchod Slunce (1874) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Londnsk parlament Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Leknny (1900) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.POSTIMPRESIONISMUSNkolik tendenc, kt. netvo jednotn smr.Umlci pedchdci:symbolismu (GAUGUIN, ROUSSEAU)expresionismu (van GOGH)barevnho konstruktivismu (CZANNE)secesn malby (TOULOUSE-LAUTREC) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Paul CZANNE(1839 1906) Francouzsk malOvlivnil pedstavitele KUBISMU i pozdj ABSTRAKCE.Zabval se otzkami kompozice, vzjemnch vazeb zobrazovanch pedmt nezvislch na svtle.Mnil klasickou perspektivu a vytvel prostor modelovnm barevnch tvar.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Masopustn terJablka a pomerane Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Hora St. Victoire Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Rzn zti

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Vincent van GOGH(1853 1890)Nizozemsk mal ijc ve Francii.Vrazn ovlivnil zejm. EXPRESIONISMUS a fauvismus.Vytvoil si osobitou techniku malby; jasn barvy nanel krtkmi tahy pmo z tuby.ast motivy:slunenice, krajiny,

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Vznamn dla:(1885) Jedlci brambor (1888) Lonice v Arles (1888) Terasa kavrny v noci (1888) erven vinice (1889) Hvzdn obloha (1889) Kosatce (1889) Zti: Vza s dvancti slunenicemi (1889) Autoportrt (1890) Portrt doktora Gacheta (1890) Havrani nad obilnm polem

19Slunenice(1888)Tate Gallery, Londn

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Sklize (1888) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Autoportrty Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Hvzdn noc Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Paul GAUGUIN(1848 1903)Francouzsk malJeho tvorba nala odezvu u rznch forem PRIMITIVISMU + vchodiskem i realistickch NAIVIST.Inspirac:exotick krajiny i mimoevropsk ivotn styl (Tahiti, Markzy,).

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Dv Tahianky (1891) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

lut Kristus(1889)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Manao tupapau (Duch mrtvch bd) z roku 1892 jedno z malovch nejkontroverznjch plten28Henri de TOULOUSE-LAUTREC(1864 1901)Francouzsk mal a grafikMalem ulice.Pat k zakladatelm modern grafiky: vytvel PLAKTY (pro Moulin Rouge).Jeho tvorba nekonen galerie PORTRT: dlnice, lechta, prostitutky, zpvci, herci, mci, tanenice,

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Plakt pro Moulin Rouge (1891) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Nvrh a vsledn plakt(litografie) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Dv eny tan valk(Moulin Rouge) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Na promend v Moulin Rouge Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Plakty Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Henri ROUSSEAU(1844 1910)Henri Rousseau, zv. CELNK.Byl jednm z prvnch tzv. NAIVNCH mal.Jeho malba je ploch, neexistuje na jeho obrazech perspektiva a svtlo, vychz z intuice (vzpomnn na vlastn sny).Postavy, zvata a vci jsou tak velk, jak jsou pro nho dleit. Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Vlastn podobizna(1890)NG, Praha Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Spc ciknka (1897) MoMA, NY Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Nedln odpoledne na ostrov Grand Jatte Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Cirkus(1891) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Paul SIGNAC

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Zstupci:Gustav MOREAU (1826 1898)Francouzsk malOdilon REDON (1840 1916)Francouzsk mal a grafikskupina Nabis

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Gustav MOREAU (1826 1898)Francouzsk mal, kter pouval pedevm mytologick a bjn nmty.Ve svch pedstavch byl pronsledovn Salome, dceru Herodiaty, kter nenvidla Jana Ktitele. Svm obrazem Zjeven inspiroval bsnka Oscara Wilda. Na obraze je stednm motivem useknut Janova hlava. Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Faethn (1878)Salom (1871) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.B. J. REDON:Oko jako balon(1882)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Symbolist v eskm malstvFrantiek BLEK (1872 1941)Socha a grafikJan PREISLER (1872 1918)Mal a grafikJosef VCHAL (1884 1969)Mal, grafik, socha a spisovatelJan ZRZAV (1890 1977) Frantiek DRTIKOL

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Jan ZRZAV

Kleopatra(1942-57)NG, Praha Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Frantiek DRTIKOL

Due(1942) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

H. GUIMARD: Pask metro Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Reklamn plakty

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Znaky secesnho umn:ORNAMENT jako dekorativn prvek;dekorativnost, linearismus, ornamentlnost, plynul vlnc se kivka;Motivy: rostlinn, zvec, figurlnTypick BAREVNOST (barvy maj symboliku nap. lut = b. hmoty, ivota; modr = spojen s temnotou,).Nov typ umn: PLAKT

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Pedstavitel:Antonio GAUD (1852 1926)panlsk architektGustav KLIMT (1862 1918)rakousk malAlfons MUCHA (1860 1939)esk mal, grafik a nvrhSv umn uplatoval hojn i v oborech uitho umn (plakty, perky, nbytek,).

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Antonio GAUD (1852 1926)

panlsk architekt, jeho jmno je spojeno s Barcelonou.Ovlivnn seces a gotickmi formami.Nejznmj dla v Barcelon:chrm Sagrada FamiliaPalacio Gellinovn dm casa Mil

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Sagrada Familia Barcelona

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Park GellBarcelona

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Casa Mil, Barcelona Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Sagrada Familia, Barcelona Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Gustav KLIMT (1862 1918)

Rakousk mal, kt. se narodil ve Vdni.Trvalm tmatem: ensk postavy (jsou obklopeny ovzdum tragina i smyslnch poitk).Nejznmj dla:Lkastv, Filozofie, Prvnictv (3 nstropn obrazy pro vdeskou univerzitu)SalomePolibekNadjeTi vky v ivot eny

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Gustav KLIMTJudita a Holofernes(1901)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Ti vky eny(1905) Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Polibek(1907 08)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Alfons MUCHA (1860 1939)

esk mal, grafik, autor plakt a nvrh.Vytvoil osobit styl oznaovan jako le styl Mucha.Sv umn uplatoval hojn i v oborech uitho umn (plakty, perky, nbytek,).Dokzal spojit malstv, umleck emeslo a architekturu.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.FAUVISMUSOd les fauves = fr. drav elmyJako smr trv velice krtce: 1904-1908.Spe hnut, kde si vichni mali uchovali znanou samostatnost.Obrazy jako exploze BARVY. BARVA mla psobit na smysly a vyvolvat emoce = zpis pocit.Odmt perspektivu dvojrozmrn prostor. Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Henri MATISSE(1869 1954)Francouzsk malRozeel se s barevnou konvenc. Vytvel obrazy zaloen na JASNCH nelomench BAREVNCH skvrnch. Oblben: modr, erven, zelenVznamn dla:La DesserteTanecHudba

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Portrt panMatissov

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.EXPRESIONISMUS

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.CharakteristikyDraz na sytou, istou a agresivn BAREVNOST, kt. je dna subjektivnm nzorem umlce.Zmrn DEFORMACE TVARPedchdci:Vincent van Gogh agresivn barevnostPaul Gauguin

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Edvard MUNCH (1863 1944)Norsk mal.V symbolismu vidme potky jeho tvorby.Dla zpotku vyvolvala odpor divk.Sna se zobecnit lidsk vlastnosti i s jejich dramaty (nap. Vkik, Puberta). Ve je prostoupeno zkost a starostmi, krajiny jakoby pokryty stnem smrti.Ovlivnil expesionisty.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Puberta(1894,NG Oslo)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Vkik(1894, Oslo)

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Egon SCHIELE (1890 1918)Rakousk malZpotku ovlivnn vdeskou seces a Klimtem.Ped 1. SV il krtce v eskm Krumlov.Vytvel:expresvn pojat krajiny, msta (. Krumlov),siln erotick akty,kompozice s tmatikou smrti,symbolick autoportrty a portrty.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Egon SCHIELE: autoportrty

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Analytick a syntetick kubismus

Letohradsk soukrom gymnzium o.p.s.Pablo PICASSO (1881 1973)panlsk mal a