Modul Sifar Linus - Literasi

  • View
    17

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

linus

Transcript

Program Pencapaian Sifar LINUS

Letterhead Sekolah

NAMA GURU : KELAS:

Biodata Guru Matapelajaran JadualIndividu KeputusanSaringan LINUS MengikutKelas ( NKRA ) KeputusanSaringan LINUS Individu ( NKRA ) SenaraiNamaMurid LINUS Headcount Individu Headcount Sekolah PelanTindakan SenaraiSemakLatihanMurid Lampiran - Konstruk

NamaPenuh

TarikhLahir

No. KadPengenalan

Umur

NamaSekolah

Opsyen

Matapelajaran Yang Diajar

PengalamanMengajar LINUS

No. Telefon

Program Pencapaian Sifar LINUS2014

PPD Kota SetarMukaSurat13

NAMA GURU :KELAS :Hari / Masa7.45 - 8.158.15 - 8.458.45 - 9.15 9.15 - 9.459.45 - 10.1510.15 - 10.4510.45 - 11.15 11.15 - 11.45 11.45 - 12.15 12.15 - 12.4512.45 - 1.15

AHAD

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

BilNamaKelasBil. PelajarTidakHadirMBKSubjekTidakMenguasai ( K1 - K2 )TidakMenguasai ( K3 - K12 )Menguasai

12K2001Literasi1513

Numerasi1414

22M180Literasi288

Numerasi0315

32H302Literasi0028

Numerasi0028

4Literasi

Numerasi

5Literasi

Numerasi

6Literasi

Numerasi

Jumlah6821Literasi31349

Numerasi1757

Tahun: 2013Kelas: 2KSaringan: 2

BilNamaMuridBangsaTHJantinaPraOKUK1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12Keputusan

1Ahmad Bin SaadML//

2Muhammad Ikhwan Bin RazinM L//TM K1 K2

3AmirulZaidi Bin HassanM L/////TM K3 K12

4HafizahBintiSudinM P///////TM K3 K12

5SitiNurAmirahBintiBakarM P//////////TM K3 K12

6SakinahBintiKordiM P//////////TM K3 K12

MURID LINUS ( TIDAK MENGUASAI K1 K2 )BilNamaMuridK1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12

1Muhammad IkhwanBin Razin/

2

3

4

5

MURID LINUS ( TIDAK MENGUASAI K3 K12 )BilNamaMuridK1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12

1AmirulZaidi Bin Hassan//

2HafizahBintiSudin////

3SitiNurAmirahBintiBakar///////

4SakinahBintiKordi///////

5

6

BIL NUMERASITOV (K)SARINGAN 1SARINGAN 2ETR (K)

NAMA

OTI 1AROTI 2AR

1Muhammad Ikhwan Bin Razin161212

2AmirulZaidi Bin Hassan4101212

3HafizahBintiSudin6121212

4SitiNurAmirahBintiBakar9121212

5SakinahBintiKordi9121212

6

7

8

9

10

11

12

TARGET PENCAPAIAN MURID MENGUASAI

BIL MURIDTOV%SARINGAN 1SARINGAN 2TARGET

OTI 1%AR%OTI 2%AR%ETR%

686291.2%6697.1%6798.5%

TARGET PENCAPAIAN MURID LINUS

BIL MURIDTOV%SARINGAN 1SARINGAN 2TARGET

OTI 1%AR%OTI 2%AR%ETR%

6868.8%45.9%57.4%

BilKonstrak / KandunganProgramObjektif / Standard PembelajaranHuraian / AktivitiJangkaMasaIndikatorKejayaan

1.K2 : Keupayaanmenulissuku kata terbuka

Mari MengajaMuriddapat:1. Mengenalpastibunyisuku kata terbuka KV1. Guru membimbingmuridmenyebutbunyipadagabungan 2 huruf2. Muridmenulissambilmenyebutsuku kata

Seminggu15-19/4/14Semuamuriddapatmenguasaikonstrak yang telahdipelajari

2K3: Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungisuku kata terbukaMari MembacadanMenulisMuriddapat:1. Mengeja, membacadanmemahamiperkataan yang mengandungisuku kata terbukaKV + KV2. Menyebutdanmencerakinkanperkataanyang mempunyaisuku kata terbuka.3. Menulissuku kata terbuka KV + KV4. Membacadanmemahamiperkataandari KV + KV dan KV +KV +KV.1. Guru membimbingmuridmengejadanmenyebutperkataan.2. Latihtubimembacadanmengeja KV + KV.3. Mencerakinkanperkataankepadasuku kata KV + KV.4. Menulisperkataan yang betulberpandukangambar yang diberi.20 27/4/14Semuamuriddapatmenguasaikonstrak yang telahdipelajari

BilKonstrak / KandunganProgramObjektif / Standard PembelajaranHuraian / AktivitiJangkaMasaIndikatorKejayaan

3.K4: Keupayaanmenulissuku kata tertutupPerkataan KuMuriddapat:1Mengeja, membacadanmemahamiperkataan yang mengandungisuku kata tertutup.2. Menyebutperkataan yang mempunyaisuku kata tertutup KVK.3. Menulissuku kata tertutup KVK.1. Guru membimbingmuridmengejadanmenyebutperkataan KVK.2. Latihtubimembacadanmengeja KVK.3. Menulisperkataanpadagambar yang diberi.Seminggu20-27/4/14Semuamuriddapatmenguasaikonstrak yang telahdipelajari

4.

K5: Keupayaanmenulissuku kata tertutupPerkataan KuMuriddapat:1 Mengeja, membacadanmemahamiperkataan yang mengandungisuku kata tertutupdansuku kata terbuka.2.Menyebut perkataan yang mempunyaisuku kata tertutup KVK + KV.3.Mencerakin danmenulissuku kata tertutup KVK dansukukataterbuka KV.1. Guru membimbingmuridmengejadanmenyebutperkataan KVK + KV.2. Latihtubimembacadanmengeja KVK + KV.3. Mencerakindanmenulissuku kata tertutup KVK dansuku kata terbuka KV.4. Menulisperkataanpadagambar yang diberi.Semuamuriddapatmenguasaikonstrak yang telahdipelajari

BilNamaMuridTarikhSemakLatihanMurid

1Muhammad Ikhwan Bin Razin

2AmirulZaidi Bin Hassan

3HafizahBintiSudin

4SitiNurAmirahBintiBakar

5SakinahBintiKordi

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERSI

Konstruk 1 Keupayaanmenulishuruf vocal vocaldankonsonan.-Mengenalbentukhurufkecil a-z, menulishurufkecil a-z.-Mengenalbentukhurufbesar A-Z, menulishurufbesar A-Z.

Konstruk 2 Keupayaanmenulissuku kata terbuka( ba , ca )

Konstruk 3 Keupayaanmenulisperkataansuku kata terbuka yang mengandungisuku kata terbuka (baca , bata )

Konstruk 4 Keupayaanmenulissuku kata tertutup( tak, kok )

Konstruk 5 Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungisuku kata tertutup (katak, pokok )

Konstruk 6 Keupayaanmenulisperkataan yang mempunyaisukukata ng. ( lang, cing )

Konstruk7Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungidiftong( gerai, pulau, kaloi) au, ai, oiKonstruk8Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungi vocal berganding( piala, kuih )

Konstruk9Keupayaanmenulisperkataan yang mengandungi digraph dankonsonanbergabung( nganga, monyet, telinga )

Konstruk10Keupayaanmenulisperkataan yang berimbuhanawalandanakhiran( terpijak

Konstruk 11 Keupayaanmenulisayatmudah.

Konstruk 12 Keupayaanmemahamidanmenulisayatberdasarkanbahanransangan .( gambar )