MأœHEND SL ؤ°K M ؤ°MARLIK FAKأœLTES ؤ° nإںaat Mأ¼hendisli ؤںi Bأ¶lأ¼mأ¼mmf2.ogu.edu.tr/atopcu./index_dosyalar/Dersler/Betonarme2/Sunular/...آ 

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MأœHEND SL ؤ°K M ؤ°MARLIK FAKأœLTES ؤ° nإںaat Mأ¼hendisli ؤںi...

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 227

  Dili1 veAsmolen demeler

  -------------1 Nervrl deme de denir

  ESKEHR OSMANGAZ NVERSTESMHENDSLK MMARLIK FAKLTES

  naat Mhendislii Blm

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 228

  a-a

  aa

  a-a

  N10

  1(b

  /h)

  N102

  (b/h

  )

  Birbirine paralel, ayn boyutlu, ayn donatl, kesiti (genilii ve ykseklii) normal kirilere nazaran daha kk olankiriikler (diler) olduka sk yerletirilir ve zerine ince bir plak beraber betonlanarak dili deme oluturulur. Birdier ad Nervrl demedir. Diler kolonlara deil, kolonlar birbirine balayan ana kirilere oturur. Plak kalnlgenelde 7 cm, di genilii 10~20 cm, ykseklii 32~52 cm civarndadr. Diler aras net mesafe 40~70 cm dir. Dilideme genellikle N harfi ile isimlendirilir. N101 (b/h) gibi. b di genilii, h di yksekliidir. rnek: N101 (10/32),birinci katta 01 dileri, di genilii 10 cm, di ykseklii(plak dahil) 32 cm anlamndadr.

  Plan alt ksmndaki diler aras bo braklrsa dili deme; diler aras asmolen denilen hafif bir dolgu malzemesiile doldurulursa asmolen deme denir. Aralarndaki tek fark budur. Dolgu malzemesi(asmolen) olarak boluklubeton briket, boluklu pimi kil, gaz beton, kpk veya benzeri, bu ama iin zel olarak retilmi, standart boyutluhafif bloklar kullanlr. Asmolenin tayc zellii yoktur. Sadece yk olarak dikkate alnr, statik ve betonarmehesaplarda yok varsaylr.

  nce plak zerindeki yk dilere, dilerden de dilerin oturduu ana kirilere gider. Bu nedenle yk plak deil, dilertar. Ykn yars bir ana kirie dier yars dier ana kirie gider.

  Dileri oluturmak iin, dolgu yaplmamas durumunda zel di kalplar; dolgu yaplmas durumunda asmolenbloklar kullanlr. Di kalplar veya asmolen bloklar kalp platformu zerine, dilerin yerleri bo kalacak ekilde, dizilir.Dilerin donatlar bu boluklara yerletirilir. nce plak iin gerekli donatlar da yerletirildikten sonra beton dklr.Asmolen dolgu yaplmamsa, platform ve di kalplar skldnde ve alttan bakldnda diler ve plak gzkr,dolaysyla sva, boya ve iilik yksek olur. Asmolen dolgu yaplmsa, platform skldnde ve alttan bakldndadz bir tavan gzkr. Asmolen demenin ses ve s yaltm zellii vardr, dili demeye nazaran daha okuygulanmaktadr.

  Diler genellikle bir dorultuda dzenlenir. Deme aklnn ok byk olmas ve/veya yklerin ok ar olduuyerlerde iki dorultuda dzenlenebilir. Uzun kenarn ksa kenara oran ikiden byk olmas durumunda ikidorultuda dili deme genelde uygun deildir.

  Altnda duvar olmayan ana kirilerin ykseklii, sarkmamas iin, di yksekliinde yaplr. Bu durumda ykseklii azve allmn dnda geni(50~100 cm) ana kiriler oluur. Bu kirilere yatk veya yastk kiri de denilmektedir.Yastk kiriler, normal kiriler kadar rijit olmadklarndan depremde sakncaldr.

  Altnda duvar olan ana kiriler normal boyutlarda yaplmaldr, gereksiz yere yastk kiri yaplmamaldr.

  Ana

  ki

  ridi

  Dili deme

  Asmolen deme

  Diler aras dolu: Asmolen

  nce plak

  dince plak

  Yastk kiri

  Yastk kiri

  Dili ve asmolen demeler: Tanmlar

  diler aras bo

  Ana

  kiri

  Di donatlar

  Yastk kiri donatlar

  Asmolen

  plak donatlar

  Di donatlar

  Fiberglass di kalb

  Bir dorultuda asmolen deme (beton dklmemi)ki dorultuda dili deme (beton dklmemi)

  Yastk kiri

  Normal kiri

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 229

  En hafif: StraforEn ar: KilEn sorunlu: Strafor (sva tutturmak zordur, sva filesi kullanlmaldr. Yangna dayankl deildir, en az 2 cm yangna dayankl kaplama veya sva zorunludur.)Nakliyesi, iilii, firesi en az: Strafor ve gaz betonlenmesi en kolay: Gazbeton, starfor Her ikisi de yerine gre kesilip ekil verilebilirEn ok kullanlan: Gazbeton ve hafif betonEn ekonomik: ?

  Asmolen trleri: ok farkl malzeme, geometri ve boyutlarda retilmektedir.

  Kil GazbetonHafif beton Kpk (strafor)

  Prefabrik dili kil asmolen demeStrafor asmolen demeKil asmolen deme Hafif beton asmolen

  demeGazbeton asmolen deme

  Dili deme zel kalplar: Metal, sert plastik, fiberglas olarak retilirler, kimyasallara dayankldrlar. Tekrar tekrar kullanlabilirler, betona yapmaz, yalamak geremez, kolayca sklebilirler.

  Bir dorultuda dili deme iin zel kalplar ki dorultuda dili deme iin zel kalplar

  Yerinde dkme di iin Prefabrik di iin

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 230

  bw e ebw bw

  t

  h

  nce plak

  Dili ve asmolen demeler: Snr deerlerDiler ve plak iin snr deerler:e 700 mm bw 100 mmh Lnet /20 (tek aklkl basit mesnetli di)h Lnet /25 (srekli di)h Lnet /10 (konsol di)t 0.1et 70 mm(TBDY-2018, madde 7.11.2)Net beton rts: 1.5 cm

  Lnet : di serbest akl (mesnet yznden-mesnet yzne mesafe)

  Uygulamada yaygn olarak e=400 mm, bw =100 mm, t=70 mm, h=320 mm alnr.

  bw e ebw bw

  h

  t

  di

  Dolgu (asmolen)

  Asmolen seimi:Hafif olmalDiler iin ngrlen e, h, t ile badaacak boyutlarda olmal. Asmolen genilii ekadar, ykseklii h-t kadar olmal. Aksi halde plak dnlenden daha kaln veyaince olur. Asmolenin derinlii di boyutlar asndan nemli deildir.Yangna dayankl olmalTemini zorluk yaratmamalNakliyesi, iilii, ilenebilirlii kolay ve firesi az olmal

  Yks

  ekl

  ik

  Genilik Ykseklik Derinlik

  40 20 20

  40 25 20

  40 30 20

  En ok kullanlan

  Kil asmolen

  Genilik Ykseklik Derinlik

  40 20 60

  40 25 60

  40 30 60

  Gazbeton asmolen

  di

  nce plak

  Dili deme kesiti

  Asmolen deme kesiti

  Yastk kiri

  Kolon

  bw bk+hbk 250 mm

  h300 mm

  Kiriler iin snr deerler:bw bk+h, bw 250 mm, h 300 mm. Bak: TBDY-2018, madde 7.4.1.1

  Hibir kiriin, yastk kiriler dahil, ykseklii 300 mm den az olamaz.

  Asmolen boyutlar(rnekleme):

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 231

  bw bw

  h

  t

  dbw bw

  h

  t

  d

  bw bw

  h

  t

  d

  Plak datma donats:Plak iin hesap yaplmaz, her iki dorultuda minimum datma donats konur.Her iki dorultuda; datma =Asdatma /(1000t) 0.0015 ve en az 8/250, donat aral en ok 250 mm.

  Di boyuna donatlar:Hesap tablal kiri gibi yaplr, net beton rts 1.5 cm, faydal ykseklik d h-2 cm dir. Donat oran kirilerdeki gibidir. Donat ap 10 ve st olabilir. Aklkta en az ikiubuk olmal, biri pilye yaplabilir. ift donatl hesap yaplmaz. Ak etriye kullanlmas durumunda montaj donats gerekmez. Kapal etriye kullanlmas durumunda en az110 montaj donats konulmaldr. Diin kenar mesnetlerindeki st donats kenar aklktaki donatnn yarsndan az olmamaldr.

  Di enine donats(etriye):Hesap kiri gibi yaplr. Etriye aral di yksekliinin yarsn amamal ve en ok 250 mm olabilir, ancak 200 mm den daha seyrek nerilmez.Vd

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 232

  Bir dorultuda dili demelerde datma dii

  Bir dorultuda dili demede Lnet di akl 4 metre ile 7 metre arasnda ise dilere dik dorultuda bir adet, 7 metreden daha fazla ise iki adet datma dii konur.Datma diinin amac; yk elden geldiince tm dilere eit datmak, pla daha rijit klmak ve kmeleri snrlamaktr. Datma dileri iin ayrca hesap yaplmaz,tayc diler ile ayn boyutta ve ayn donatl yaplr. Datma dii veya dileri statik hesaplarda yok varsaylr, fakat kalp planna izilir.

  Dorudan demeye oturan duvar altna, tekil kuvvet altna ve byk boluk kenarlarna da ayrca datma dii konulmaldr.

  L net

  4 m 7 m durumundaTayc di

  Datma dii

  nce plak nce plak

  Datma dileri

  Tayc di

  Dili ve asmolen deme yk analizi

  Dili demenin sabit yk; plak, kaplama, tesviye, sva ve dilerin sarkan ksmnn 1 m2 deki arlndan oluur. Asmolen demede bunlara ayrca dolgu

  malzemesinin 1 m2 deki arln da eklemek gerekir.

  Dili demede ykler:

  plak = ...... kN/m2

  kaplama = ...... tesviye = ...... sva = ...... diler = ......

  ____________________

  sabit : g = ...... hareketli: q = ......

  tasarm yk:Pd=1.4g + 1.6q = ...... kN/m2

  Asmolen demede ykler:

  plak = ...... kN/m2

  kaplama = ...... tesviye = ...... sva = ...... diler = ...... asmolenler(dolgu) = ......

  _____________________

  sabit : g = ...... hareketli: q = ......

  tasarm yk:Pd=1.4g + 1.6q = ...... kN/m2

  Kil veya hafif beton kullanlrsa: 1 m2 lik alandaki asmolen says ile bir asmolenin arl arplarak bulunur. Bir asmolenin arl retici firmadan renilmelidir.

  Gazbeton kullanlrsa: Arl 3-5 kN/m3 tr. Bir asmolenin arl=hacmix5 ile bulunabilir.

  Kpk kullanlrsa: Arl ok az, 0.1-0.3 kN/m3

  civarndadr. 0.3 kN/m3 alnabilir, hatta ihmal edilebilir.

 • Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2019, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 233

  Bir dorultuda dili demelerde di yknn hesabPlak zerindeki yayl yk dilerin eit olarak paylat varsaylr. nk diler eit aralkl ve ayn boyutludurlar. Bu varsaymn geree yakn olmas iin gereklidatma dii olmaldr. Her di tablal bir kiritir. Her diin gvde genilii bw, tabla genilii b0 ve net akl Lnet tir. Bir diin tayaca yk, tabla zerindeki plakykdr. Plak yk alana yayldr (kN/m2) . Di ise bir ubuk elemandr ve yk izgisel (kN/m) olmaldr. Diin dzgn yayl izgisel yk, plak yk ile tablageniliinin arpmdr. Plak zerindeki pplak (kN/m2) yknden bir dite oluan pdi (kN/m) dzgn yayl izgisel yk Pdi=Pplak b0 ile belirlenir.

  Pdi=Pplak b0Pplak

  Bir diin payna den plak yk Di izgisel yk

  Plak zerindeki yk : Pplak

  _____________________________________________Sorular, yantlar_____________________________________________________________

  Diler hangi

Recommended

View more >