MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické hodnoty page 1
MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické hodnoty page 2
MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické hodnoty page 3

MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické hodnoty

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické...

 • MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej

  MOL Hydro HME 46 je hydraulick kapalina prmiov kvality, kter obsahuje psadu na bzi zinku pro snenopoteben. Je sloena z minerlnch zkladovch olej peliv vybran kvality, kter vykazuj vynikajc vkon virokm rozsahu prmyslovch a mobilnch hydraulickch zazen vystavench vysokmu zaten. Zajiujevynikajc odolnost vi opoteben. Ve standardnm testu lamelovho erpadla (Vickers V104C), je opoteben 85%ni, ne je stanoven limit. Produkt spluje poadavky specifikace Denison HF-0, nejvy vkonnostn rove prohydraulick kapaliny na bzi minerlnch olej. Tento produkt m vynikajc tepelnou a hydrolytickou stabilitu. Jehoivotnost TOST je dvakrt vt, ne je uvedeno v norm DIN 51524-st 2.

  Pouit

  Hydraulick systmy provozovan pi vysokch tlacch a v tkchprovoznch podmnkch

  Prmyslov zazen provozovan pi nzkch teplotch (erpadla,servosystmy)

  Cirkulan systmy

  Hydraulick systmy obrbcch stroj

  Hydraulick systmy stroj pouvanch v plastovm prmyslu

  Turbokompresory, roubov a lamelov kompresory

  Hydraulick systmy zemnch a lesnickch stroj

  Hydraulick systmy provozovan pi vysokch tlacch a v tkchprovoznch podmnkch

  Prmyslov zazen provozovan pi nzkch teplotch (erpadla,servosystmy)

  Cirkulan systmy

  Hydraulick systmy obrbcch stroj

  Hydraulick systmy stroj pouvanch v plastovm prmyslu

  Turbokompresory, roubov a lamelov kompresory

  Hydraulick systmy zemnch a lesnickch stroj

  Vlastnosti a vhody

  Vynikajc ochrana protiopotebenSpolehliv provoz, i je-li zazen vystaveno velkmu zaten pivysokch tlacchZven provozn bezpenost, vysok dostupnost

  Spolehliv provoz, i je-li zazen vystaveno velkmu zaten pivysokch tlacchZven provozn bezpenost, vysok dostupnost

  Vynikajc ochrana protiopoteben

  Vynikajc tepeln a hydrolytickstabilitaExtrmn nzk tvorba kaluProdlouen vmnn intervaly olejeSpolehliv provoz a ni provozn nklady

  Extrmn nzk tvorba kaluProdlouen vmnn intervaly olejeSpolehliv provoz a ni provozn nklady

  Vynikajc tepeln a hydrolytickstabilita

  Vynikajc filtrovatelnostdn zhoren filtrovatelnosti ani v ptomnosti vlhkostiPlnovan nzk spoteba filtr i v ppad pouit 2-3 mikronovfiltranch vloekNi nklady na drbu a ni dopad na ivotn prosted

  dn zhoren filtrovatelnosti ani v ptomnosti vlhkostiPlnovan nzk spoteba filtr i v ppad pouit 2-3 mikronovfiltranch vloekNi nklady na drbu a ni dopad na ivotn prosted

  Vynikajc filtrovatelnost

  Rychl odluivost vzduchuNi riziko kavitaceOdchzejc vzduch nezpsobuje zven pnivostiSpolehliv provoz zajiujc dlouhou ivotnost zazen

  Ni riziko kavitaceOdchzejc vzduch nezpsobuje zven pnivostiSpolehliv provoz zajiujc dlouhou ivotnost zazen

  Rychl odluivost vzduchu

  Vynikajc ochrana proti koroziinn ochrana ocelovch st a st z neeleznch kov i vptomnosti vody

  inn ochrana ocelovch st a st z neeleznch kov i vptomnosti vody

  Vynikajc ochrana proti korozi

  Vynikajc odluovn vodyVoda se rychle oddl od oleje a me bt vyputna ze systmuNevytvej se kodliv usazeniny a zabrn se ucpvn filtrLze pedejt abnormln korozi a opoteben zazenVy provozn bezpenost zazen

  Voda se rychle oddl od oleje a me bt vyputna ze systmuNevytvej se kodliv usazeniny a zabrn se ucpvn filtrLze pedejt abnormln korozi a opoteben zazenVy provozn bezpenost zazen

  Vynikajc odluovn vody

  Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz

  1 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07

 • MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej

  Specifikace a schvlen

  Viskozitn tda: ISO VG 46Danieli 0.597666.CENGELCincinnati Lamb P-70 (Fives Cincinnati)Parker Denison HF-0Parker Denison HF-1/HF-2

  ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)DIN 51506 VDLEaton (Vickers) I-286-SEaton (Vickers) M-2950-SGeneral Motors LS2 LH-04-1-00SAE MS1004 Type HMAIST (US Steel) 127AIST (US Steel) 126AFNOR NF-E-48603 (HM)

  ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)DIN 51506 VDLEaton (Vickers) I-286-SEaton (Vickers) M-2950-SGeneral Motors LS2 LH-04-1-00SAE MS1004 Type HMAIST (US Steel) 127AIST (US Steel) 126AFNOR NF-E-48603 (HM)

  Vlastnosti

  Vlastnosti Typick hodnoty

  0,877Hustota pi 15C [g/cm3]

  46,4Kinematick viskozita pi 40 C [mm2/s]

  6,75Kinematick viskozita pi 100 C [mm2/s]

  97Viskozitn index

  -30Bod tekutosti [C]

  225Bod vzplanut v otevenm kelmku (Cleveland ) [C]

  Vlastnosti v tabulce jsou typick hodnoty produktu a nepedstavuj specifikaci.

  Pokyny pro manipulaci a skladovn

  Skladujte v originlnch obalech na suchch a dobe vtranch mstech. Chrate ped pmm ohnm a jinmi zdrojizaplen a ped pmm slunenm zenm .Bhm transportu,skladovn a uvn produktu dodrujte pracovnbezpenostn pokyny a ekologick pravidlavztahujc se k ropnm produktm.Pro podrobnj informace si vydejte List bezpenostnch daj produktuV pvodnm obalu pi dodren skladovacch podmnek: 48 mscDoporuen teplota skladovn: max. 40C

  Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz

  2 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07

 • MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej

  Informace pro objednn

  Kd nomenklatury 27101983

  SAP kd a balen:MOL Hydro HME 46 4L 4 l plastov kanystr13006325MOL Hydro HME 46 50KG 60 l ocelov sud13006326MOL Hydro HME 46 180KG 216,5 l ocelov sud13006324MOL Hydro HME 46 860KG 1000 l kontejner13006327MOL Hydro HME 46 autocisterna13006323

  Emailov objednvky: objednavky-oleje@molcesko.cz

  Telefon pro objednn: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovnch dnech)

  Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz

  3 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07