MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI din 30 martie 2017 . privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI din 30 martie 2017 . privind: aprobarea transmiterii in folosinta...

 • _____________________________________ _____________________________________

  MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA ________________________________________________________________________ ANUL XXVI (serie noua) nr. 3/2017 LUNI, 24 aprilie 2017 ________________________________________________________________________ SUMAR I. HOTARARI ADOPTATE DE CONSILUL JUDETEAN BRAILA

  HOTARAREA NR. 42 din 10 martie 2017 privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020______________________ HOTARAREA NR.43 din 10 martie 2017 privind: aprobarea decontarii sumei de 17.798,64 lei din bugetul Consiliului Judetean Braila, reprezentand servicii de interventie prestate in perioada 08.01.2016-15.01.2017 de remorcherul Lainici________________ HOTARAREA NR. 44 din 10 martie 2017 privind:aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2017__________________________ HOTARAREA NR.45 din 10 martie 2017 privind: aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Inspectoratul Scolar Judetean Braila in vederea organizarii Cupei „Coca-Cola” la fotbal baieti, editia 2016 - 2017_________ HOTARAREA NR. 46 din 30 martie 2017 privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-lui Rindunica Adrian Marius si declararea “vacant” a locului detinut___________________________ HOTARAREA NR. 47 din 30 martie 2017 privind: validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Dumitru Aurel membru al

  Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila___________________ HOTARAREA NR. 48 din 30 martie 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club Dunarea Braila ___________________________ HOTARAREA NR. 49 din 30 martie 2017

  privind: aprobarea actualizarii componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila_______ HOTARAREA NR. 50 din 30 martie 2017 privind: aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2017”__________________ HOTARAREA NR. 51 din 30 martie 2017 privind: aprobarea si plata cotizatiei anuale in cuantum de 180 lei catre Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete pentru anul 2017_____________________________ HOTARAREA NR. 52 din 30 martie 2017 privind: aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pentru anul 2017________________________ HOTARAREA NR. 53 din 30 martie 2017 privind: aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anii 2015 si 2017_______________________ HOTARAREA NR. 54 din 30 martie 2017 privind: aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara„ECO DUNAREA” Braila____________________________ HOTARAREA NR. 55 din 30 martie 2017 privind: aprobarea cuantumul cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin

 • Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA_____________________ HOTARAREA NR. 56 din 30 martie 2017 privind: alocarea sumei de 3.500 mii lei din bugetul propriu al judetului Braila pentru anul 2017, pentru plata contributiei in vederea completarii drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult la nivelul judetului Braila si aprobarea numarului de posturi finantate din aceasta suma in anul 2017_________________ HOTARAREA NR. 57 din 30 martie 2017 privind: aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila privind plata cotizatiei aferenta anului 2017 catre Asociatia Localitatilor şi Zonelor Istorice si deArta din Romania__________________________ HOTARAREA NR. 58 din 30 martie 2017 privind: stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare al centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean la finantarea acestor cheltuieli, pe anul 2017____________________________ HOTARAREA NR. 59 din 30 martie 2017 privind: aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul 2017________________________ HOTARAREANR. 60 din 30 martie 2017 privind : aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a in perioada 6 august - 2 septembrie 2017_______________ HOTARAREA NR.61 din 30 martie 2017 privind: aprobarea cooperarii si a Protocolului de cooperare, de interes public, intre Consiliul Judetean Braila, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila si Politia Locala Braila in vederea imbunatatirii climatului de ordine si securitate civica si a listelor de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului de Politie Judetean Braila, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila si Politiei Locale Braila, pe anul 2017____ HOTARAREA NR.62 din 30 martie 2017 privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judetean Braila cu Municipiul

  Braila şi Comuna Chiscani, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila______ HOTARAREA NR.63 din 30 martie 2017 privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Braila pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului _______________ HOTARAREA NR. 64 din 30 martie 2017 privind: aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2017_____________________________ HOTARAREA NR. 65 din 30 martie 2017 privind: modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila____________ HOTARAREA NR.66 din 30 martie 2017 privind: modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila__ HOTARAREA NR. 67 din 30 martie 2017 privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila____________________________ HOTARAREA NR. 68 din 30 martie 2017 privind: aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Municipiul Braila, in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor culturale, artistice, educationale si sportive pe anul 2017__ HOTARAREA NR.69 din 30 martie 2017 privind: aprobarea procedurii publicarii si a difuzarii Monitorului Oficial al Judetului Braila HOTARAREA NR. 70 din 30 martie 2017

 • privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braila__ HOTARAREA NR. 71 din 30 martie 2017 privind : atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. GIMAP COM S.R.L. Braila pe traseele : - Sutesti – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L. - Zavoaia – Insuratei – Viziru – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L._____ HOTARAREA NR.72 din 30 martie 2017 privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L. Braila pe traseele :

  - Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.

  - Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.

  - Braila – Sutesti, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L. - Braila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.

  - Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.____________ HOTARAREA NR. 73 din 30 martie 2017 privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei de 27 mp din terenul aferent Palatului Administrativ, apartinand domeniului public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, Agentiei pentru Protectia Mediului Br