of 91 /91
Doktorski rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA MOTORNA VOZILA Pogon vozila - Otpori vožnje Lulić, Ormuž, Šagi Zagreb, 2014./2015. 1

Motorna Vozila 2014 02 Otpori Voznje

 • Author
  sime13

 • View
  201

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izračun otpora vožnje

Text of Motorna Vozila 2014 02 Otpori Voznje

 • Doktorski rad

  SVEUILITE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

  KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA

  MOTORNA VOZILA Pogon vozila - Otpori vonje

  Luli, Ormu, agi

  Zagreb, 2014./2015. 1

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A. Teorija kretanja motornih vozila

  2

  Statika / kinematika / dinamika motornih vozila.

  A.1. POGON VOZILA

  A.2. VUNE KARAKTERISTIKE

  A.3. OVJES VOZILA

  A.4. UPRAVLJANJE VOZILOM

  A.5. OSNOVE TEORIJE KOENJA

  A.6. STABILNOST VOZILA

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1. Pogon vozila

  Kretanju vozila odupiru se odreeni otpori, koje pogon

  vozila mora savladati. Istovremeno, performanse vozila

  ograniene su karakteristikama prianjanja kotaa i podloge.

  Pogonske sile moraju biti jednake (ili vee) svim otporima

  vonje koji djeluju na vozilo. S druge strane, pogonske sile

  moraju biti manje od (ili jednake) najveih sila prianjanja.

  Na performanse ne utjee samo najvea snaga motora ve i

  ponaanje u uvjetima djelominog optereenja i pri

  razliitim reimima rada.

  Sve to su uvjeti za ispravan odabir pogonskog sustava za

  svaki pojedini tip vozila (putniko/teretno/graevinsko ili

  cestovno/terensko vozilo).

  3

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1. Pogon vozila

  4

  A.1. POGON VOZILA

  A.1.1. Otpori vonje

  A.1.2. Vune sile

  A.1.3. Bone sile

  A.1.4. Vertikalne sile

  A.1.5. Raspodjela optereenja na osovine i kotae

  A.1.6. Mogunost realizacije performansi

  A.1.7. Utjecaj bonih sila na preraspodjelu optereenja

  A.2. VUNE KARAKTERISTIKE

  A.3. OVJES VOZILA

  A.4. UPRAVLJANJE VOZILOM

  A.5. OSNOVE TEORIJE KOENJA

  A.6. STABILNOST VOZILA

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  Pogon vozila mora osigurati vunu silu i brzinu koja se eli

  realizirati. Vuna sila kompenzira otpore vonje.

  5

  Sile koje djeluju na vozilo:

  Vanjske sile

  utjeu na gibanje

  (OTPORI VONJE)

  Unutarnje sile

  znaajne za naprezanje

  pojedinih elemenata

  konstrukcije vozila

  (bitno kod konstruiranja)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  Otpori vonje:

  a) Osnovni otpori vonje prilikom vonje konstantnom brzinom

  po ravnoj, horizontalnoj cesti, bez protuvjetra.

  b) Otpori vonje prilikom vonje na usponu, prilikom ubrzanja,

  vonje protiv vjetra, vonje u zavoju, itd.

  6

  Otpori vonje ukljuuju:

  Otpor kotrljanja (Fk)

  Otpor zraka (Fz)

  Otpor uspona (Fu)

  Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

  a)

  b)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  7

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja (Fk)

  A.1.1.2. Otpor zraka (Fz)

  A.1.1.3. Otpor uspona (Fu)

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  A.1.1.5. Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

  Michelin, 2003.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja

  Otpor kotrljanja je posljedica gubitaka energije koji nastaju

  uslijed stalnog deformiranja gume kotaa prilikom kotrljanja

  po podlozi.

  Na iznos otpora kotrljanja utjeu:

  karakteristike gume,

  masa vozila,

  stanje povrine kolnika,

  brzina vonje,

  geometrija ovjesa,

  stanje konica, trenje u leajevima,

  8

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja

  Otpor kotrljanja rauna se prema izrazu:

  9

  Gv

  Gv cos

  cosvkk gmfF

  Prilikom vonje na usponu, uzima se u obzir samo onaj dio

  sile tee, koji djeluje okomito na podlogu poveanjem

  kuta uspona otpori kotrljanja se smanjuju.

  fk - faktor otpora kotrljanja, [-]

  mv - masa vozila (prazno vozilo + optereenje), [kg]

  g - ubrzanje (9,81), [m/s2]

  Gv - teina vozila, [N]

  - kut uspona podloge, []

  cosvkk GfF

  [N]

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  Otpor kotrljanja prvenstveno je posljedica deformacije na mjestu kontakta gume i podloge pri emu se mehanika energija (odnosno energija sadrana u gorivu) troi na deformaciju i zagrijavanje gume.

  10

  Presjek gume pri

  deformiranju:

  crveno najvie

  zagrijani dijelovi

  plavo hladni

  dijelovi

  www.fev-now.com

  www.ika.rwth-aachen.de

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Deformiranje gume

  11

  http://www.youtube.com/watch?v=nmo_dkNZIHM

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Zagrijavanje gume

  12

  http://www.youtube.com/watch?v=lfj3pVlE31U

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  13

  Michelin, 2003.

  Guma koja se koristi u proizvodnji guma (pneumatika) motornih vozila je

  sintetiki polimer koji pripada skupini elastomera (dobiva iz drveta

  kaukovca ili umjetnim putem). Guma je viskoelastian materijal kod

  kojeg uslijed deformacije dolazi do rasipanja energije u obliku topline.

  70 %

  15 %

  15 %

  Raspodjela rasipanja energije.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  14

  Mehanizmi u formiranju otpora kotrljanja:

  I. Deformiranje gume na mjestu kontakta gume i podloge primarni

  mehanizam u formiranju otpora kotrljanja.

  Prilikom kotrljanja dolazi do neprestanog deformiranje segmenata gume

  uslijed vlanog, tlanog i savojnog optereenja. Udio deformiranja u ukupnom

  otporu kotrljanja iznosi i vie od 90 %.

  Guma je unato svojoj sloenoj kompozitnoj strukturi dovoljno fleksibilna da

  dolazi do izravnavanja gume u podruju kontaktne povrine i apsorbiranja

  neravnina podloge. To je bitno svojstvo s gledita prianjanja i udobnosti

  vonje.

  Michelin, 2003.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  II. Sekundarni mehanizmi u formiranju otpora kotrljanja.

  1) Otpor zraka prilikom kotrljanja utori na gaznoj povrini gume (protektor)

  utjeu na vrtloenje struje zraka koja okruuje gumu. Udio otpora zraka u

  ukupnom otporu kotrljanja iznosi do najvie 15 %. Raste s dimenzijama gume

  i brzinom vonje.

  15

  2) Mikro klizanje se uslijed kotrljanja javlja izmeu elemenata kontaktna

  povrina gume i podloge dolazi. Takoer mikro klizanje se moe javiti i

  izmeu gume i naplatka. U sluaju pravocrtne vonje bez koenje ili

  ubrzavanja udio mikro klizanja u ukupnom otporu kotrljanja je manji od 5 %.

  Otpori trenja u leajevima kotaa u pravilu zanemarivi (iznose < 1 %).

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  16

  Michelin, 2003.

  Utjecaj pojedinog mehanizma na formiranje otpora kotrljanja.

  Utjecajne veliine. Michelin, 2003.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Formiranje otpora kotrljanja

  Deformacije na mjestu kontakta gume i podloge:

  Cestovna vozila - dominira deformacija gume

  Terenska vozila - dominira deformacija podloge

  Dva razliita modela opisuju formiranje otpora kotrljanja:

  Tvrda podloga mekani kota

  Mekana podloga tvrdi kota

  17

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  Mirovanje:

  18

  Deformacija opada s porastom tlaka u gumi. Za vii tlak u

  gumi: 0. Porastom deformacije raste otpor kotrljanja

  (to je loe), no raste udobnost vonje (to je dobro).

  r - radijus neoptereenog kotaa, [m]

  rst - statiki radijus kotaa, [m]

  - deformacija kotaa, [m]

  Gv1 - teina vozila na osi kotaa, [N]

  FN1 - reakcija podloge, [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  19

  v - brzina vozila, [m/s]

  - kutna brzina vrtnje kotaa, [rad/s]

  rd - dinamiki radijus kotaa, [m]

  Gv1 - teina vozila, [N]

  FN1 - reakcija podloge, [N]

  Fk - ukupni otpor kotrljanja, [N]

  a - pomak hvatita reakcijske sile, [m]

  0O M

  Dinamiki radijus kotaa mjerodavan je za odreivanje obodne brzine

  kotaa, tj. brzine vonje vozila. Opseg kotaa: O = 2rd

  Da bi se kota mogao okretati na osovinu mora djelovati sila suprotna

  sili Fk :

  Vonja:

  Fk

  O

  aN1dk FrFd

  1v

  d

  N1kr

  aG

  r

  aFF

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  Tei se smanjenju teina vozila Gv jer se time smanjuje i Fk, a posredno i potronja goriva, kao i emisija CO2 i tetnih plinova.

  Porastom rd pada Fk, a vozilo lake savladava neravnine na podlozi (kolniku).

  Rastom udaljenosti a, raste i Fk. Nemogue je precizno odrediti veliinu a, uvodi se faktor otpora kotrljanja: fk = a / rd

  20

  aN1dk FrF

  Gv se odreuje vaganjem vozila (masa), dok se Fk odreuje

  eksperimentalno:

  Za vozilo B povezano dinamometrom za

  vozilo A oita se sila potrebna za njegovo

  pokretanje.

  vkk GfF

  d

  1v

  d

  N1kr

  aG

  r

  aFF

  v

  kk

  G

  Ff

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Odreivanje otpora kotrljanja

  www.fkfs.de

  21

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  Silu Fk moe se eliminirati spregom (momentom) kotrljanja

  Hvatite Fk premjesti se iz osovine na kontaktno mjesto

  gume i podloge (kolnika):

  22

  dk1vdkk rfGrFM

  Fk

  Fk

  Fk

  Mk

  aN1dkk FrFM

  [Nm]

  [Nm]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  23

  Vonja, pogonska osovina:

  Fk

  Mp

  Fv

  Moment otpora kotrljanja na

  mjestu uklinjenja mora savladati

  pogonski moment MP:

  v - brzina vozila, [m/s]

  - kutna brzina vrtnje kotaa, [rad/s]

  rd - dinamiki radijus kotaa, [m]

  Gv1 - teina vozila, [N]

  FN1 - reakcija podloge, [N]

  Fk - ukupni otpor kotrljanja, [N]

  FV - iskoristiva vuna sila, [N]

  a - pomak hvatita reakcijske sile, [m]

  [Nm] aFrFM N1dVP

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Tvrda podloga mekani kota

  24

  d

  N1V

  d

  P

  r

  aFF

  r

  M

  Iskoristiva vuna sila (stvarna sila)

  k

  d

  k

  d

  N1 Fr

  M

  r

  aF Sila otpora kotrljanja

  idV,

  d

  P Fr

  M Idealna vuna sila

  kidV,V FFF

  VF

  aFrFM N1dVP

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Mekana podloga tvrdi kota

  Vonja po zemlji, pijesku, snijegu,

  25

  v - brzina vozila, [m/s]

  - kutna brzina vrtnje kotaa,

  [rad/s]

  rd - dinamiki radijus kotaa, [m]

  a - pomak hvatita sile, [m]

  Gv1 - teina vozila, [N]

  FN1 - reakcija podloge, [N]

  FV - iskoristiva vuna sila, [N]

  MP - pogonski moment, [Nm]

  10 100 puta vei otpori nego kod

  sluaja tvrda podloga meki kota

  tri komponente otpora: zbog

  odguravanja materijala (zemlje,

  pijeska, ), sabijanja materijala,

  trenja na bonim stranama kotaa

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Faktor otpora kotrljanja (fk) ovisi o:

  konstrukcijskim karakteristikama gume,

  geometrijskom obliku gume (promjeru i irini),

  tlaku zraka u gumi,

  izvedbi i stanju podloge (kolnika),

  brzini vonje.

  Faktor otpora kotrljanja (fk) vei je to je manji polumjer gume kotaa i to su vee njene deformacije pri kotrljanju.

  Kod neizmijenjenih karakteristika podloge i vremenskih uvjeta, promjene faktor otpora kotrljanja (fk) kod niskih brzina vonje mogu se zanemariti, jer su znatno manje od razlika koje se pri istim uvjetima pojavljuju izmeu guma razliitih proizvoaa.

  26

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Faktor otpora kotrljanja za razliite podloge:

  27

  Heissing, 2011.

  Smanjenje faktor

  otpora kotrljanja za

  putnika i komercijalna

  vozila kroz 130

  godina:

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Smanjenje faktor otpora kotrljanja za putnika i komercijalna vozila kroz 130

  godina.

  28

  Michelin, 2003.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Utjecaj konstrukcijskih karakteristika gume:

  29

  a) Radijalne gume konstrukcija nastala 1946. (Michelin

  & Citroen), danas standard za cestovna vozila.

  Nizak otpor kotrljanja (smanjena potronja goriva),

  otpornije na troenje, vea bona stabilnost, bolje

  koenje i trakcija, vea udobnost.

  b) Dijagonalne gume poslije 1980-ih primjena samo u

  poljoprivrednim vozilima i radnim strojevima.

  Vei otpor kotrljanja pri malim brzinama, bri porast

  otpora s brzinom vonje, velika deformacija kontaktne

  povrine (self-cleaning, dobro za off-road) i otpornije

  bone stjenke.

  www.michelinag.com

  Grublja povrina gume (protektor ili sloj odvoenja vode)

  vei otpor kotrljanja (zimske gume).

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  30

  Promjena faktora otpora kotrljanja radijalnih guma s promjenom

  optereenja, brzine, tlaka, temperature, vremena vonje.

  Heissing, 2011.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Prilikom vonje na ravnoj podlozi otpor kotrljanja je

  eksponencijalno proporcionalan brzini vonje:

  31

  Vrijednosti faktora za radijalnu gumu brzinske oznake H (do 210

  km/h) pri nazivnom tlaku p 2 bar.

  43,k2,k1,kk 100/]km/h[100/]km/h[ vfvfff

  v - brzina vozila, [km/h]

  fk,1 0,0090

  fk,2 0,0020

  fk,3 0,0003

  [-]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  32

  Mitschke, 2004.

  Promjena faktora otpora kotrljanja za radijalne gume s brzinom

  vonje. (S do 180 km/h, H do 210 km/h, V preko 210 km/h, M+S zimska guma)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Klase guma prema faktoru otpora kotrljanja propisane EU uredbom 1222/2009.

  33

  Tri parametra u oznaci

  gume: potronja

  goriva, ponaanje na

  mokroj cesti i emisija

  buke.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Faktor otpora kotrljanja

  Usporedba ljetnih i zimskih guma kroz razliite energetske klase u ovisnosti o

  koeficijentu otpora kotrljanja prema EU uredbi 1222/2009.

  34

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja

  Potrebna snaga za savladavanje otpora kotrljanja:

  35

  Gv

  Gv cos

  vgmfvGfvFP coscos vkvkkk

  v - brzina vozila, [m/s]

  fk - faktor otpora kotrljanja, [-]

  mv - masa vozila (prazno vozilo + optereenje), [kg]

  g - ubrzanje (9,81), [m/s2]

  Gv - teina vozila, [N]

  - kut uspona podloge, []

  v

  [kW]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  36

  Otpori vonje su:

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja (Fk)

  A.1.1.2. Otpor zraka (Fz)

  A.1.1.3. Otpor uspona (Fu)

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  A.1.1.5. Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  Otpor zraka je posljedica gubitaka energije koji nastaju uslijed

  gibanja vozila kroz zrak.

  Na iznos otpora zraka utjeu:

  oblik vozila,

  brzina vonje.

  Uz otpor kotrljanja, otpor zraka mjerodavan za odreivanje:

  performansi i dinamike vozila,

  ekonominost potronje goriva te emisiju CO2 i tetnih plinova.

  Cestovna vozila spadaju, prema terminologiji dinamike fluida, u tupa

  tijela.

  37

  Aerodinamino

  tijelo

  (engl. streamlined

  body)

  Tupo tijelo

  (engl. bluff

  body)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  38

  Cestovna vozila, koja spadaju u tupa tijela, odlikuje:

  kompleksna vanjska (i unutarnja) geometrija: razliita udubljenja i

  izboine, usisnici, rotirajui kotai,

  turbulentno strujanje u graninom sloju,

  trodimenzionalno strujanje,

  odvajanje strujanja je esta (normalna) pojava, uz mogue ponovo

  povezivanje,

  pad, zastoj tlaka (engl. pressure drag) je primarni u faktoru otpora

  zraka,

  velike turbulencije iza vozila esto u kombinaciji s uzdunim

  vrtlozima,

  jedan od ciljeva u aerodinamici vozila je sprijeiti ili kontrolirati

  odvajanje strujanja.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  Aerodinamike karakteristike znaajno utjeu na performanse,

  upravljivost i stabilnost vozila:

  nizak faktor otpora zraka izrazito je vaan za ekonominost potronje

  goriva i nisku emisiju CO2 i tetnih plinova,

  aerodinamike karakteristike utjeu na stabilnost vozila i buku,

  hlaenje motore i ostalih komponenata pogonskog sustava, konica,

  hlaenje, grijanje i ventiliranje putnikog prostora.

  39

  Mitschke, 2004.

  a) strujanja oko vozila (pune linije) i kroz vozilo (isprekidane linije)

  b) formiranje otpora zraka uslijed zastoja tlaka (pune linije) i uslijed trenja

  (isprekidane strelice)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  40

  Vozilo prilikom vonje 'odguruje' zrak oko sebe (dinamiki tlak zraka) i

  stvara vrtloge.

  Izmeu prednje eone povrine (pretlak) i stranjeg dijela vozila

  (podtlak) postoji razlika tlakova.

  Zrak djelomino i klizi po povrini vozila (trenje).

  Jedan dio zraka mora proi kroz automobil (hladnjak motora, konice,

  sustav ventilacije, itd).

  Sve zajedno daje otpor zraka.

  Ope znaajke aerodinamike cestovnih vozila:

  nestlaivo strujanje (Ma < 0,3),

  visoki Reynolds-ov broj (Re > 1,0e+06),

  intenzivno odvajanje strujanja i generiranje velikih vrtloga,

  nestacionarno strujanje!

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  Udio otpora osnovnog oblika vozila,

  otpora pojedinih dijelova vozila

  (retrovizori, kotai, podnica, )

  otpor zbog prolaska zraka kroz

  prostor motora na ukupni otpora

  zraka.

  41

  Udio u otporu

  zraka koji

  nastaje zbog

  pada tlaka,

  hlaenja i trenja

  za razliite oblike

  karoserije.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Aerodinamino / tupo tijelo

  42

  Katz, 1995.

  Nii tlak na gornjoj strani i

  vii tlak na donjoj strani

  aeroprofila omoguuju

  silu uzgona.

  U sluaju sportskih

  automobila aeroprofil se

  okree.

  Tipini vrijednosti faktora uzgona cL i faktora

  otpora zraka cD (cw)

  Katz, 1995.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Faktori uzgona i otpora zraka

  43

  Utjecaj vrijednosti faktora

  uzgona (cL) na prednjoj

  osovini cA,v, stranjoj osovini

  cA,h na osovinsko optereenje.

  Promjena faktora uzgona na prednjoj osovini cA,v, stranjoj

  osovini cA,h i faktora otpora zraka cw.

  cA,v = 0,107, cA,h = 0,095

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Utjecaj oblika na otpor zraka

  44

  Hucho, 2013.

  Utjecaj oblika vozila na faktor otpora zraka cw.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Raspodjela tlaka

  45

  Katz, 1995.

  Oblik strujanja i profil tlaka za

  dvodimenzionalno strujanje oko vozila.

  Hucho, 1998.

  Profil faktora tlaka cp za

  dvodimenzionalno strujanje oko

  vozila.

  Katz, 1995.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  46

  p - dinamiki tlak zraka, [Pa]

  v - brzina vozila, [m/s]

  v0 - brzina protuvjetra, [m/s]

  z - gustoa zraka, [kg/m3]

  cw - faktor otpora zraka, [-]

  A - eona povrina vozila - popreni presjek, [m3]

  A = 0,775BH (B - irina vozila, [m], H - visina vozila, [m])

  AcpF w z

  Otpor zraka rauna se prema izrazu:

  Ac

  vvF wz

  2

  2

  0z

  2

  2

  0vvp z

  Hucho, 1998

  [N]

  [N]

  [Pa]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Faktor otpora zraka

  47

  Hucho, 1998.

  Povijesni pregled: Iznos faktora otpora zraka cw (cD) osobnih

  vozila u Europi u usporedbi s istraivakim vozilima

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Faktor otpora zraka

  48

  Hucho, 2013.

  Povijesni pregled: Iznos faktora otpora zraka cw osobnih vozila u

  Europi.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Faktor otpora zraka

  O vrijednosti faktora zraka cw ovisi otpor zraka vozila i posredno potronja goriva i zagaenje okolia.

  Otpor zraka pokuava se smanjiti promjenom oblika vozila (cw) i/ili smanjenjem eone povrine.

  Prosjeni osnovni parametri vozila za pet klasa europskih osobnih vozila:

  49

  Hucho, 1998.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Utjecaj na potronju goriva

  50

  Hucho, 1998.

  Usporedba utjecaja smanjenja faktora otpora zraka, mase vozila i

  snage motora na potronju vozila:

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Faktor otpora zraka

  Faktor otpora cw ovisi iskljuivo o obliku vozila (ne o

  dimenzijama!). Odreuje se eksperimentalno (u zranom

  tunelu) ili numeriki (raunalnim simulacijama).

  51

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Mjerenja u zranim tunelima

  52

  Zrani tunel Audi, Ingolstadt

  zatvorenog tipa,

  veliina modela do 1:1,

  ventilator snage 2600 kW,

  temperature od -25C do

  55C,

  brzina zraka do 300 km/h.

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Mjerenja u zranim tunelima

  53

  BMW Aerodynamic

  Test Centre,

  Forschungs und

  Innovationszentrum

  (FIZ), Munich

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Numerike simulacije

  Numerike (CFD) simulacije s vrlo detaljnim modelom kompletnog vozila

  mogu pruiti veliku koliinu korisnih podataka i uvid u problemu na nain

  koji esto nije mogu prilikom klasinih mjerenja u zranom tunelu.

  Ipak u praktinom smislu ti kompleksni modeli ne mogu dati kompletne

  podatke o aerodinamici vozila koja ukljuuje i kretnja vozila, mijenjanje

  smjera i zakretanje vozila oko sve tri osi,

  CFD simulacije mogu usmjeriti razvoja prema pojedinim konceptima koji se

  zatim provjeravaju u zranom tunelu. To skrauju potrebno vrijeme i

  smanjuju broj ispitivanja u tunelu.

  54

  Strujanje oko bolida Sauber Petronas C22 2003 (Bienz, 2003)

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Numerike simulacije

  55

  strujanje oko i kroz vozilo

  dvodimenzionalno strujanje

  faktora otpora tlaka

  vrtloenje iza vozila

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Numerike simulacije

  56

  faktora

  otpora

  tlaka

  faktora

  otpora

  zraka

  faktora

  otpora

  trenja

  faktora

  otpora

  uzgona

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Numerike simulacije

  Razlika u rezultatima faktora otpora zraka cw i faktora uzgona na

  prednjoj osovini cA,v, stranjoj osovini cA,h odreenih eksperimentalno u

  zranom tunelu i numeriki u raunalnim simulacijama.

  57

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Aero utjecaj na razvoj oblika

  58

  A.L.F.A (Alfa Romeo) 40-60 HP

  Aerodinamica prototip, 1914.

  cw = 0,21

  Tatra T 77, 1935.

  cw = 0,29

  Audi Alpensieger sa stranjim krajem u

  obliku amca, 1913.

  BMW 328, 1938.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Aero utjecaj na razvoj oblika

  59

  Hucho (1998)

  cw = 0,15 Ford Probe IV, 1983.

  Ford Probe V, 1985.

  Oldsmobile Aerotech, 1987.

  cw = 0,19

  cw = 0,14

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Aero utjecaj na razvoj oblika

  60

  Mercedes E-Klasse, 2011.

  cw = 0,19

  ETH Zurich

  PAC Car II, 2005.

  Mercedes Benz

  Bionic, 2005.

  cw = 0,075

  cw = 0,24

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Utjecaj duljine vozila

  61

  Hucho, 1998.

  Odvajanje strujanja, profil s razliitim omjerima

  duljina L/W: a) odvajanje na prednjoj povrini,

  b) na stranjoj povrini

  Omjer duljina l/d, l/d*

  Hucho, 1998.

  Bentley Speed 8,

  klasa LMGTP,

  Le Mans, 2003. Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod sportskih vozila

  Utjecaj oblika stranjeg krila na

  faktora uzgona cL (cA) i faktora

  otpora zraka cD (cw).

  62

  Katz, 1995.

  Utjecaj

  faktora

  uzgona cL

  na

  zaustavni

  put prilikom

  koenja.

  Utjecaj

  faktora

  uzgona cL

  na brzinu

  vonje u

  zavoju.

  Katz, 1995.

  Katz, 1995.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod sportskih vozila

  63

  Hucho, 1998.

  911 Turbo 997 2010 2.05 0.31

  Otvori za ulaz i izlaz zraka na Porsche

  956 (Group C), 1982.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod sportskih vozila

  64

  Podignuti otvor

  (engl. Raised air scoop),

  kombinacija blagog

  nagiba i zakrivljenosti

  profila stjenki otvora,

  osigurava nizak otpora i

  nema odvajanja strujanja

  koje se inae moe

  pojaviti kod uzdignutih

  otvora.

  Peugeot 908, Le Mans, 2011.

  Katz, 1995.

  Ferrari F40, 1987. 1992.

  NACA kanal ili otvor

  (engl. NACA Duct),

  naziva se i potopljeni

  ulaz, jedan je od

  najei oblik ulaznog

  kanala, sastoji od plitkog

  kanala sa zakrivljenim

  rubovima. Omoguuje

  ulaz zrak u unutarnje

  kanale uz nizak otpor

  odnosno uz minimalni

  utjecaj na toka strujanja.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka cestovnih vozila

  65

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka cestovnih vozila

  66

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod autobusa

  67

  Potronja goriva za svladavanje

  pojedinih komponenata otpora vonje,

  za gradske i meugradske autobuse

  Utjecaj faktora otpora zraka cD (cw)

  na potronju goriva autobusa

  Hucho, 1998. Hucho, 1998.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod autobusa

  68

  Utjecaj polumjera zaobljenja na

  faktor otpora zraka cw

  Hucho, 1998.

  Utjecaj oblika prednjeg kraja

  autobusa na faktor otpora zraka cw

  Hucho, 1998.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod teretnih vozila

  Ispitivanje modela u zranom tunelu za razliite prikolice.

  69

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod teretnih vozila

  Razvoj MAN Concept S - aerodinamiki utjecaj.

  70

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod teretnih vozila

  MAN Concept S ima faktor otpora zraka od 0,3. To otprilike odgovara

  smanjenju faktora otpora zraka u odnosu na konvencionalni tegljae s

  prikolicom od oko 45 %.

  Smanjenje potronje goriva u izvan gradskoj vonji (autoceste) za oko 15 %.

  Uz prosjenu potronju od 30 litara na 100 km, to je otprilike 4,5 l na 100 km.

  71

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka kod teretnih vozila

  Renault Optifuel ostvaruje

  smanjenje potronje goriva u

  odnosu na konvencionalni tegljae

  s prikolicom za 13%. (desno)

  Konceptno teretno vozilo Scania

  ima faktor otpora zraka od 0,25.

  (dolje)

  72

  Hucho, 2013.

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.2. Otpor zraka

  73

  Potrebna snaga za savladavanje otpora zraka:

  vAc

  vvvAcpvFP wzw

  2

  2

  0zz

  p - dinamiki tlak zraka, [Pa]

  v - brzina vozila, [m/s]

  v0 - brzina protuvjetra, [m/s]

  z - gustoa zraka, [kg/m3]

  cw - faktor otpora zraka, [-]

  A - eona povrina vozila - popreni presjek, [m3]

  Acv

  P wz 2

  3

  z

  Bez protuvjetra:

  [kW]

  [kW]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Osnovni otpori vonje

  74

  Koliki postotak ukupne energije goriva se troi na savladavanje otpora

  kotrljanja i otpora zraka? Mercedes-Benz C-Class, 1.8 l 4-cil., Otto

  ATZ-2013-08

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Osnovni otpori vonje

  75

  Hucho, 2013.

  Koliki postotak ukupne energije goriva se troi na savladavanje otpora

  kotrljanja i otpora zraka? Mercedes-Benz Actros, 12 l, 6-cil., Diesel

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  76

  Otpori vonje su:

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja (Fk)

  A.1.1.2. Otpor zraka (Fz)

  A.1.1.3. Otpor uspona (Fu)

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  A.1.1.5. Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.3. Otpor uspona

  Za otpor uspona (ili otpor svladavanja uspona) najvanija je

  komponenta teine vozila paralelna s nagibom kosine.

  Na iznos otpora uspona utjeu:

  teina vozila,

  nagib podloge (kolnika).

  77

  GV

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.3. Otpor uspona

  Otpor uspona rauna se prema izrazu:

  78

  GV

  mv - masa vozila (prazno vozilo + optereenje), [kg]

  g - ubrzanje (9,81), [m/s2]

  Gv - teina vozila, [N]

  - kut uspona podloge, []

  sinvu GF

  sinvu gmF

  Poveanjem kuta uspona otpori uspona se poveavaju.

  [N]

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.3. Otpor svladavanja uspona

  Uspon u postocima, s [%]

  79

  100 m

  10 m 100

  tans

  U cestovnom prometu usponi

  rijetko prelaze 10 % ( 5,7)

  100tansin

  s

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.3. Otpor svladavanja uspona

  Snaga potrebna za savladavanje uspona odreenom

  konstantnom brzinom:

  80

  vgmvFP sinvuu

  Otpor uspona rauna se prema izrazu:

  )100

  sin(arctanvus

  gmF

  100vu

  sgmF za s < 10 %

  vs

  gmP 100

  vu

  Odnosno:

  [N]

  [N]

  [kW]

  [kW]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  81

  Otpori vonje su:

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja (Fk)

  A.1.1.2. Otpor zraka (Fz)

  A.1.1.3. Otpor uspona (Fu)

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  A.1.1.5. Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja

  Ovaj otpor se javlja u nestacionarnim uvjetima rada, tj.

  posljedica je inercijskih sila kod ubrzavanja.

  82

  Prilikom ubrzanja pogon vozila mora translatorno ubrzati

  masu vozila i rotaciono ubrzati sve rotirajue dijelove

  (kotai, prijenosnici snage, ):

  m - stvarna masa vozila (m = mv), [kg]

  m - dodatak masi vozila uslijed utjecaja rotirajuih dijelova

  a - translatorno ubrzanje vozila (tangencijalno ubrzanje na obodu kotaa),

  [m/s2]

  Mogunost ubrzanja vozila odreuje se iz snage koja je

  preostala nakon savladavanja stacionarnih otpora.

  ''

  a

  '

  a

  '''

  a )( FFammamF [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja

  Otpor translatornom ubrzanju mase vozila:

  83

  amamF v''

  a

  d

  ukmm

  2

  d

  k''

  a r

  iJa

  r

  JF

  Otpor ubrzanju rotirajuih masa

  vezanih uz koljenasto vratilo motora

  (sve mase svedene na obod kotaa)

  Otpor ubrzanju rotirajuih masa

  vezanih uz osovinu kotaa (sve

  mase svedene na obod kotaa)

  Otpor ubrzanju rotirajuih masa:

  Jk - moment inercije kotaa, [kgm2]

  Jm - moment inercije motora i njemu pridruenih dijelova, [kgm2]

  m - kutno ubrzanje koljenastog vratila, [rad/s2]

  iuk - ukupni prijenosni omjer, [-]

  rd - dinamiki radijus kotaa, [m]

  [N]

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja rotirajuih masa

  Odnos izmeu kutnog ubrzanja koljenastog vratila motora i

  osovine kotaa:

  84

  uk

  d

  ukkm ir

  ai

  m - kutno ubrzanje koljenastog vratila, [rad/s2]

  k - kutno ubrzanje osovine kotaa, [rad/s2]

  a - tangencijalno ubrzanje na obodu kotaa, [m/s2]

  iuk - ukupni prijenosni omjer, [-]

  im - prijenosni omjer u mjenjau, [-]

  i0 - prijenosni omjer osovinske redukcije, [-]

  rd - dinamiki radijus kotaa, [m]

  0muk iii

  Ukupni prijenosni omjer:

  [rad/s2]

  [-]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja

  Otpor ubrzanju rotirajuih masa:

  85

  ar

  iJa

  r

  JF

  2

  d

  2

  ukm

  2

  d

  k''

  a

  aiJJr

  F )](1

  [ 2ukmk2d

  ''

  a

  Ukupni otpor ubrzanja:

  aiJJr

  mammFFamF )](1

  [)( 2ukmk2d

  v

  '''''

  a

  '

  aa

  [N]

  [N]

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja

  Pojednostavljeni izraz:

  86

  km - faktor rotirajuih masa, [-]

  akmaiJJr

  mF mv2

  ukmk2

  d

  va )](1

  [

  Bosch, 2000.

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Otpori vonje

  87

  Otpori vonje su:

  A.1.1.1. Otpor kotrljanja (Fk)

  A.1.1.2. Otpor zraka (Fz)

  A.1.1.3. Otpor uspona (Fu)

  A.1.1.4. Otpor ubrzanja, tj. inercije (Fa)

  A.1.1.5. Ostali otpori (vonja u zavoju, vua prikolice, )

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1.5. Ostali otpori

  Otpori vonje u zavoju:

  pri vonji u zavoju poveava se otpor kotrljanja,

  otpor ovisi o polumjeru zavoja i o brzini prolaza kroz zavoj,

  izraunavanje otpora u praksi gotovo neprovedivo,

  udio otpora zavoja u ukupnim otporima malen.

  Otpori vue prikolice:

  izraunavaju se kao i kod vozila koje vue prikolicu,

  osim otpora zraka zbog promijenih uvjeta strujanja,

  pribrajaju se otporima vozila koje vue prikolicu.

  Otpori vonje na mokroj podlozi:

  pri vonji po mokroj podlozi poveava se otpor kotrljanja zbog istiskivanja vode,

  ovisi o visini sloja vode, brzini vonje i irini gume,

  pribrajaju se otporima kotrljanja za suhu podlogu.

  88

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Ukupni otpori vonje

  89

  auzkR FFFFF

  akmgmAc

  vvgmfF wz

  mvv

  2

  0vkR sin

  2cos

  Ac

  vv

  g

  ak

  sfGF wz

  2)

  100cos(

  2

  0mkvR

  Ukupni otpori vonje:

  [N]

  [N]

  [N]

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Ukupni otpori vonje

  Uobiajena krivulja snage motora prikazuje rad samo motora kod

  punog optereenja (lijevo), iako on moe raditi u bilo kojoj toki ispod

  krivulje.

  Putem prijenosnika s vie stupnjeva (u sredini), ta se snaga prenosi

  na pogonske kotae, umanjena za gubitke u prijenosniku.

  Raspoloiva snaga na kotaima Pkot (desno) raspodjeljuje se na snagu

  otpora kotrljanja Pk, snagu otpora zraka Pz i snagu uspona Pu, a

  ostatak stoji na raspolaganju za ubrzanje.

  90

  Pkot

 • Motorna vozila

  Pogon vozila - Otpori vonje 2014./2015.

  A.1.1. Ukupni otpori vonje

  Raspoloiva snaga P(1), ..., P(6) na pogonskim kotaima u 1., ..., 6.

  stupnju prijenosa.

  Rezerva snage P ovisi o ukljuenom stupnju prijenosa i stoji na

  raspolaganju vozau za ubrzavanje, uspon i druge dodatne gubitke.

  91