MQA-03 - Universiti Kebangsaan viewBilangan Minggu 17 9 Tiada Kaitan Tiada Kaitan Bilangan Semester 6 3 Tiada Kaitan Tiada Kaitan Bilangan Tahun 3 3 Tiada Kaitan Tiada Kaitan Keperluan kemasukan: Kelayakan minimum calon STPM/setaraf Lulus Sijil

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

MQA-03

BAHAGIAN B:MAKLUMAT PROGRAM

1. Nama anugerah (seperti bakal tercatat dalam skrol yang dianugerahkan): Nama anugerah:

a. Penuh: Ijazah Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)

b. Singkatan: SmSa (Pengajian Bahasa Inggeris)

2. Tahap Kerangka Kelayakan Malaysia: Tahap 6 Ijazah Sarjana Muda

3. Nilai kredit: 121

4. Jenis anugerah (satu major, dwimajor dan sebagainya): Satu major

5. Bidang pengajian: Pengajian Bahasa Inggeris

6. Bahasa pengantar: Bahasa Inggeris

7. Mod pengajian (sepenuh masa/separuh masa dan sebagainya): Sepenuh masa

8. Mod penyampaian (kuliah/tutorial/makmal/kerja lapangan/studio dan sebagainya): Kuliah, tutorial, kerja makmal multimedia, latihan ilmiah (Tesis), dan latihan industri

9. Kaedah penyampaian (konvensional/jarak jauh dan sebagainya): Bersemuka dan atas talian

10. Tempoh pengajian:

Sepenuh Masa

Separuh Masa

Semester Panjang

Semester Pendek

Semester Panjang

Semester Pendek

Bilangan Minggu

17

9

Tiada Kaitan

Tiada Kaitan

Bilangan Semester

6

3

Tiada Kaitan

Tiada Kaitan

Bilangan Tahun

3

3

Tiada Kaitan

Tiada Kaitan

11. Keperluan kemasukan:

a. Kelayakan minimum calon STPM/setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan baik;

Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;

Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

Tahap 4 Malaysia University English Test (MUET)

b.Kelayakan minimum calon Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UiTM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan baik;

Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;

Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Tahap 4 Malaysia University English Test (MUET)

c.Kelayakan Minimum Calon Kelayakan Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan baik;

Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;

Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan

Telah mengambil Malaysia University English Test (MUET)

d. Syarat khas

Memiliki Diploma Perguruan di dalam bidang TESL atau Pengajian Bahasa Inggeris dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.0;

ATAU

Memiliki Diploma in TESL/sijil yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dari Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.0;

DAN

Calon dikehendari mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

12. Tarikh pengambilan pertama (bulan/tahun): Sesi 2008/2009

13. Unjuran jangkaan pengambilan dan enrolmen:

Pengambilan

Enrolmen

Tahun 1

50

42

Tahun 2

30

27

Tahun 3

30

25

Tahun 4

35

30

Tahun 5

35

30

Jumlah

180

154

14. Tarikh penghasilan graduan pertama (bulan/tahun): September 2011

15. Bidang kerjaya siswazah: Penerbitan, pengurusan, pengiklanan, komunikasi massa, perhubungan awam/korprat, pemasaran, dll.

16. Badan penganugerah: Sendiri Senat Universiti Kebangsaan Malaysia

17. Contoh skrol yang dianugerahkan (sila lampirkan): lihat lampiran B1

18. Nyatakan perincian berikut mengenai program ini yang telah diluluskan dan sedang dikendalikan di lokasi-lokasi lain (jika berkenaan): Tidak berkenaan

Bil.

Nama dan Lokasi Tapak

Status Kelulusan

Status Akreditasi Sementara

Status Akreditasi Penuh

1.

Tiada

2.

3.

19. Lokasi program: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor DE.

15