Mua xuan mua xuan

  • View
    783

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Ma Xun Ma Xun Nhc s: L Quc Thng Ca s:M Tm [email_address]

2. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 3. Mt cn gi thong theo xun li vNgoi hin tia nng ban mai du dngCng theo nm thng xa xa tr vMng ma xun n 4. N hoa trn l xn xao nh nhDng sng m i tri nhanh gn iuLoi chim ct ting yu thng mt ngyMa xun c hay 5. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 6. Hy n ma xun iTrong n ci v trong nh mtVn mi ngy xa xanh nh tng ngyBn nhng yu thng 7. Ma xun hoa n hng thm ngo ngtTng trong gc ph trong nhau n ciV chn khc ht thn thng hin haMa xun c nhNhc s: L Quc Thng Ca s:M Tm 8. Nhn ai i mt trao nhau k nimTa nh chic l xanh xanh du hinTng trong cn gi theo xun tr vMa xun c hay 9. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 10. Hy n ma xun iTrong n ci v trong nh mtVn mi ngy xa xanh nh tng ngyBn nhng yu thng 11. Ma xun thp thongtheo xun gi v Ngoi hin tia nng ban mai diu dng Cng theo nm thng xa xa tr v Mng ma xun n 12. N hoa trn l xn xao nh nhDng sng m i tri nhanh gn iuLoi chim ct ting yu thng mt ngyMa xun c hay 13. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 14. Hy n ma xun iTrong n ci v trong nh mtVn mi ngy xa xanh nh tng ngyBn nhng yu thng 15. Ma xun hoa n hng thm ngo ngtTng trong gc ph trong nhau n ciV chn khc ht thn thng hin haMa xun c nh 16. Nhn ai i mt trao nhau k nimTa nh chic l xanh xanh du hinTng trong cn gi theo xun tr vMa xun c hay 17. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 18. Hy n ma xun iTrong n ci v trong nh mtVn mi ngy xa xanh nh tng ngyBn nhng yu thng 19. Hy n ma xun iCho n ci cng thm trong sngThm thit tnh yu thngBn bn b bn nhng em th 20. Hy n ma xun iTrong n ci v trong nh mtVn mi ngy xa xanh nh tng ngyBn nhng yu thngNhc s: L Quc Thng Ca s:M Tm