Mudah Untuk Lulus. Tetapi Ingat! Matematik ,

Embed Size (px)

Text of Mudah Untuk Lulus. Tetapi Ingat! Matematik ,

MUDAH UNTUK LULUS. TETAPI INGAT! MATEMATIK , AMAT SUKAR UNTUK MENDAPAT A BAGAIMANA INGIN CEMERLANG?1. JANGAN INGKAR AJARAN AGAMA, GURU DAN IBU BAPA 2. PERLU MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK 3. JAWAB APA YANG DITANYA. JANGAN JAWAB APA YANG KITA KETAHUI 4. SIFIR BOLEH DIBINA PADA KERTAS SOALAN. 5. PERLU BIJAK MENGGUNAKAN MASA 6. SEMAK JAWAPAN DENGAN TELITI 7. JAWAPAN ANDA DIPERIKSA OLEH PARA GURU DI SEBELAH PANTAI BARAT.

SIFIR : 1 HINGGA 9x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 2 2 4 6 3 3 6 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

8 10 12 14 16 18

9 12 15 18 21 24 27

8 12 16 20 24 28 32 36

5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

BOLEH DIBINA DI ATAS KERTAS SOALAN PADA HARI PEPERIKSAAN

PERSIAPAN MENGHADAPI HARI PEPERIKSAAN1. TIDUR AWAL DAN JANGAN MENGULANGKAJI SEHINGGA LARUT MALAM. 2. BANGUN AWAL, SOLAT DAN MEMOHON RESTU. 3. BERSARAPAN PAGI DAN REHATKAN MINDA. PERSIAPAN SEBELUM MENJAWAB SOALAN 1. PENSEL 2B SEHARUS 3 BATANG 2. PEMADAM DAN PEMBARIS BERUKURAN METRIK 3. PENAJAM PENSEL SELAIN PISAU

INGAT, CARA NGIRO BANYOK. BUAT CARA HOK AWAK PEHE. 5A UPSR 2008. JANJI DEH!!!

ANALISIS SOALAN MATEMATIK DARI 2004 - 20072004 TOPIKNOMBOR PECAHAN PERPULUHAN WANG PERATUS MASA & WAKTU PANJANG BERAT ISIPADU CECAIR DUA MATRA TIGA MATRA PURATA PERWAKILAN DATA

2005 7 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 240

2006 5 4 3 4 4 3 1 2 4 3 2 2 340

2007 5 2 3 6 3 3 2 4 3 2 3 2 240

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2

7 4 3 4 2 4 4 2 3 1 1 2 240

5 2 1 3 1 1 0 2 1 2 0 2 020

2 3 1 2 2 2 0 3 1 3 0 1 020

3 2 1 1 3 2 1 2 0 2 1 2 020

4 2 2 2 1 3 1 0 2 1 1 1 020

JUMLAH

1. Nyatakan nilai tempat bagi 2 dalam nombor 76 259. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 03 = 200 Salah

=

Ratus

1. Nyatakan nilai digit 4 dalam nombor 45 090. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 07 = Puluh ribu = 40 000 1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 7 dalam nombor 57 349. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 04 = = 7 000 Ribu

13. Lim mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah pada pukul 7.15 a.m. Lukis pada muka jam, waktu Lim mula bertolak dari rumah. (2 Minit:2 Markah) UPSR 05 Mengambil masa Sampai 25 minit Bertolak 7.15 a.m 7.15 6 7 - 0.25 6.5 0

15. Rajah 6 menunjukkan waktu Sue Lan tiba di sekolah pada suatu pagi. Dia bertolak dari rumah pada pukul 6.45 a.m. Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah? (2 Minit:2 Markah) UPSR 06 Tiba Bertolak 7.15 a.m Tempoh 6.45 a.m 6 . 7 5 a.m 7 15 - 6 . 4 5 a.m 0 . 3 0 minit

2. Tuliskan angka bagi dua puluh ribu enam ratus tiga. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 04 = 20 603 1. Tuliskan angka bagi lima puluh ribu tiga ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 06 = 50 003 5. Tukarkan 8 7 kepada nombor 100 perpuluhan. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 07 .0 7 0 = 8 .07 100

1. Nyatakan nilai tempat bagi angka 1 dalam nombor 176 359. ( 1 Minit:1 Markah ) = Ratus ribu

3. Tukarkan 0.13 kepada pecahan ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 04 13 = 100 7. 0.52 -:- 5 = ( 2 Minit:2 Markah ) UPSR 030 . 1 04

=

0 . 5 2 0 = 0.104 51

14. 45% daripada jumlah buku 12. 45% daripada jumlah buku telah dijual. ialah 90 buah. dijual Cari jumlah asal telah Cari jumlahminit = 2 markah ) asal buku itu buku itu ( 2( 2 minit = 2 markah )

5 daripada 3 jam = ____minit. 15. 6 ( 2 minit = 2 markah )

-:45 x ? = = 90 100 0 2 = 1 0 0 x 9 0 = 200 buah 4 51030

5 x 3 jam 0 minit = 1 8 0 minit x 6 = 61 = 150 minit

6. 5 900 + 789 1 405 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 061

5900 + 789 66 89 - 1405 5 2 84 11. 103 - 56 -:- 4 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 05 = =14 516

41 14. 504 - 396 -:- 12 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 06 4 0 33 510 4 3 936 =- 3 3 = 12 1 47 1

=-

0 9 1 013

14 89

6. 35% daripada 3 000 g = (2 Minit:2 Markah) UPSR 05 = 3 5 x 3 0 0 0 g = 1 050g 100 12. Hitung 4.03 km - 750 m. Beri jawapan, dalam m. (2 Minit:2 Markah) UPSR 07 = = 4 . 0 3 0.39 4 013 1

0m 750m 328 0m

17. Musa ada RM100. Dia membeli sepasang kasut yang berharga RM72.90 dan 3 batang pen berharga RM4.50 setiap satu. Berapakah baki wang Musa? ( 3 Minit:3 Markah ) UPSR 04 Wang Kasut Pen 1 1 RM100.00 RM72.90 RM4.50 + RM13.50 x 3 Baki RM86. 40 RM13.50 RM100.00 - RM086.40 RM013.60

1. Nyatakan nilai digit bagi 5 dalam nombor 45 306. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 05 = Ribu = 5 000 4. Tukarkan 3.09 kepada nombor bercampur. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 05 = 3 9100

2. Bundarkan 38 572 kepada puluh ribu yang terdekat. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 03+

=

1

38 572 40 000

1. 784 - 82 + 59 = 7 1 6 (2 Minit : 2 Markah)1

-

784 082 7 02

1M

702 + 059 7 61

1 M=

J2

Dibimbangi calon menulis semula jawapan dan melakukan kesalahan

Jawapan : 7 1 6 OVER DOING

J2 - OD 1 T1

Calon tidak perlu menulis semula jawapan di petak kosong atau mana-mana tempat.

cm

16.Rajah di atas terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama kaki. Hitungkan perimeter kawasan berlorek. (3 Minit = 3 Markah) = 10 cm x 8 cm x 4 6 = 40 cm = + 48 cm 88 cm

10

10

8 cm

10

cm cm

10 cm

15.Rajah 4 menunjukkan segiempat tepat JKLM dan segitiga bersudut tegak LKN.J 8 cm K 6 cm N

6 cmM 8 cm L

JKN ialah garis lurus. Panjang KN sama dengan panjang KL. Hitung 2 luas, dalam cm, kawasan yang berwarna.(3 Minit:3 Markah) 2007 Panjang ML = JK = 8 cm Panjang KN = KL = 6 cm 3 Luas segitiga = 1 x 14 cm x 6 cm = 2 1 = 42 cm 2

17. Rajah 8 terdiri daripada petakpetak segiempat sama yang sama besar. 10 cm

4 cm 2 cm 2 cm Rajah 8 2 Cari luas, dalam cm , kawasan yang berlorek. (3 Minit:3 Markah) UPSR 2006 Kira sisi dan luas Kira luas 8 petak 1 petak berlorek 02 2 4 cm 1 0 cm = = x 8 51 32 cm2

2

24 cm

2

24 cm

2

24 cm

2

24 cm

2

Luas segitiga = 3 1 x 8 cm x 6 cm = 24 cm2 21 24 cm2 x 4 = 96 cm2 Luas =

3. Tuliskan angka bagi lapan ribu dua . ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 02 = 8 0027 4. Tukarkan kepada nombor 100

perpuluhan. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 02 0 .0 7 = 0.07 = 100

2. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. -:x + 0 1 3 K4 1 5 25 5 5Rajah 1

5

5

5

Nyatakan nilai K. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 07 Tukarkan nombor bulat kepada pecahan setara. Mengira pecahan secara menaik =4 K = 5

1. Bundarkan 624.937 kepada satu tempat perpuluhan. ( 1 Minit = 1 Markah )+

=

0

624.937 6 2 4 . 9 0 0 = 624.9

2. Bundarkan 624.937 kepada dua tempat perpuluhan. ( 1 Minit = 1 Markah ) 624.937 6 2 4 . 9 4 0 = 624.94 3. Bundarkan 624.237 kepada perpuluhan yang hampir. ( 1 Minit = 1 Markah )+

=

+

1

=

0

624.237 6 2 4 . 0 0 0 = 624

4. Rajah 3 menunjukkan sebuah kuboid.5 3 4 6 1 2 7 8

Nyatakan bilangan bucu. ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 07 = 8 bucu 5. Tukar 93 % kepada nombor perpuluhan ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 06 =

.9 3 0100

= 0.93

5.

4 x 98 = 7 (1Minit:1 Markah) UPSR 2005= 4

7

x1

1 1 4 928

=

56

6. 408 x 37 = ( 1 Minit:1 Markah ) UPSR 07 408 x 1 37 285 6 + 122 4 15096 =5 2

JAWAPAN BOLEH DITULIS SECARA TERUS

1. Bundarkan 624.937 kepada perpuluhan yang terdekat. ( 1 Minit = 1 Markah ) =+

624.937 6 2 5 . 0 0 0 = 625

1

2. Tukarkan 20.004 kepada pecahan bercampur. ( 1 Minit:1 Markah )4 2 = 20 = 20 1000 500 1 = 20 250

JAWAPAN BOLEH DITULIS SECARA TERUS

3. Nyatakan nilai bagi digit 8 dalam nombor 516.872. ( 1 Minit:1 Markah ) 8 = 0.8 10 4. Nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam nombor 516.872. ( 1 Minit:1 Markah ) = 10Jawapan yang tepat dan memerlukan latihan yang berterusan

4. 30% daripada 150 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 04 30 x 150 = = 100 30 x 150 = = 1001 = 15 x 3 45 3 0 x 1 5 0 = 4 5. 0 0 = 100 100 = 451

45

8. 5.71 + 18.6 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 20071 1

= +

18.60 05.71 2 4 .3 1

8. 18.6 - 5.71 = (2 Minit:2 Markah) = 1 05.71 1 2.897 15 8 . 610

8. Berapa ml perlu ditambah kepada 4 l 5 ml supaya menjadi 8 4 liter? 5 (2 minit = 2 markah ) 4 l + 4 005 ml = 8 8 800 ml

8 ml - 4 0 0 5 ml 4 7 9 5 ml =4.795l = 4 l 795 ml

=

7 9 8 010

5

= 4

795 1000

l

Tukarkan dan 4 l 5 ml kepada mililiter. Songsangkan operasi tambah kepada tolak

4 85l

1. 40 % daripada 6.6 kg = kg (1minit = 1 markah ) 2 = 40 x 6600g = 660g x 4 100 2640g .6 4 0 g = 2 = 2.64 kg = 2 64 kg 100 1000 2. 0.4 daripada 7.6 km = . km x 1 000 m = 7 600 m (1minit = 2 markah ) 1 = 4 x 7 6 0 0 m = 3 040 m 10 .0 4 0 m = 3.04 km 4 km = 3 = 3 100 1000 x 1 000 ml = 8 400 ml 2 3. daripada 8.4 l = .. ml 5 (1minit = 1 markah ) 11 1 68 0 = 2 x 83440 0 ml = 3 3 6 0 ml 5 1 .3 6 0 ml = 3.36 l 36 l = 3 = 3 100 1000

x 1 000 g = 6 600 g

10. Hitungkan 3 jam 35 minit 1 + jam. Berikan jawapan, 2 dalam jam dan minit. (2 Minit:2 Markah) UPSR 04 = + 3 jam 0 jam 3 jam + 1 4 jam30

35 minit 30 minit 65 minit 60 0 5 minit

1 x 6 0 minit = 30 minit 21

13. 642 -:- 2 x 3 = (2 Minit:2 Markah) UPSR 07 = 6423 2 1

x 3 21 3 21 642 6 04 4 02 2 0

= 963

2 -

321 x 3 9 63

1. 144 x 6 -:- 12 = =0 1 2 1 424 1

x 6 =1

72

12 1 2. 6 -:- 12 x 144 = =0 1 2 1 424

x 6 =2

72

12 1 3. 7 x 169 -:- 13 = =0 1 3 1 639

x 7 =

91

13 1 4. 7 -:- 13 x 2 169 = 0 1 3 = 1 639 x 7 = 91 13 1

10. Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling? Wang Bilangan RM5 4 50 sen 3Jadual 1

Hitungkan jumlah nilai wang itu. (2 Minit:2