Click here to load reader

Mundana astrologija

  • View
    1.341

  • Download
    135

Embed Size (px)

Text of Mundana astrologija

Izdava Liberata

Copyright 2004 by Ninoslav afari

Grafiko ureenje Liberata grafiki studio

Tisak ZiB mladost, Zagreb, 2004.

CIP katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica Zagreb UDK 133.52 AFARI, Ninoslav Mundana astrologija : umjetnost astrolokog predvianja / Ninoslav afari. Zagreb : Liberata, 2004. ISBN 953-7158-01-2 I. Astrologija Osnovni pojmovi 440209168 ISBN 953-7158-01-2

Mundana astrologijaumjetnost astrolokog predvianja

Ninoslav afari

Liberata

SADRAJ

UVOD ... 7 POVIJEST ASTROLOGIJE ... 8 ASTROLOKI SIMBOLI ... 13 TROPSKI I SIDERALNI HOROSKOP ... 15 PRECESIJA EKVINOCIJA ... 16 IZRADA HOROSKOPA ... 18 ASTROLOKE OSNOVE ... 20 ZNAENJA PLANETA I KUA U MUNDANOM HOROSKOPU ... 21

HOROSKOPI DRAVA I INSTITUCIJA HRVATSKA ... 25 SANADEROVA VLADA ... 29 SLOVENIJA ... 31 SJEDINJENE AMERIKE DRAVE ... 34 SJEVERNA KOREJA ... 40 IRAK ... 42 SUD U HAGU ... 44 NATO ... 46

KVARTALNI HOROSKOPI KVARTALNI HOROSKOP HRVATSKE ... 49 IRAK (RAT) ... 53

SOLARNI POVRATAK ... 56 LUNACIJE ... 58 SOLARNE I LUNARNE EKLIPSE ... 60 WEB STRANICE ... 61 BIBLIOGRAFIJA ... 63

UvodMundana je astrologija grana astrologije koja se bavi analizom i predvianjem drutvenih i prirodnih dogaaja na odabranim zemljopisnim podrujima. Prouava zbivanja unutar drava i naroda, prirodne uvjete i nepogode, politike procese i drutvena gibanja. Ova je knjiga praktini prirunik za sve one koji ele nauiti i unaprijediti tehnike astrolokih predvianja koje su se razvijale stoljeima i koje mogu nemjerljivo razviti svijest. Tijekom povijesti predvianje politikih kretanja i djelovanje u skladu sa njima smatralo se vrhunaravnom sposobnou i najcjenjenijom vjetinom. Danas, u doba dominacije znanosti, astrologija i tehnike koje omoguavaju predvianja gurnute su na marginu. Da li je astrologija praznovjerje? Oni koji su je praktino isprobali odgovorit e da nije, i vie od toga, oni koji su se upustili u dublje prouavanje astrolokih tehnika jednoglasno smatraju da ta vjetina zasluuje objektivniju procjenu i status koji je uivala u prolosti. Naalost, istina je da suvremena astrologija, odvojena od svojih astronomskih korijena, boluje od mnogih nedoreenosti i iracionalnosti koje srozavaju njezin status i svode je na razinu praznovjerja i jeftine zabave. U ovoj knjizi dotakao sam se i tih problema sa eljom da u XXI. stoljeu budu otklonjeni. Ova je knjiga nadopuna udbeniku Astrologija koju sam napisao sa Lidijom Zafirovi. Ninoslav afari Zagreb, 5.1.2004. [email protected] www.liberatapublishers.com

5

Povijest astrologijeAstrologija u irem smislu, kao prouavanje neba radi predvianja, gotovo je univerzalna u drevnim civilizacijama i njezin nastanak nije vezan za odreeno vrijeme i mjesto. Astrologija kakvu poznajemo na Zapadu to jest horoskopska astrologija, koja eli izabrati povoljno vrijeme za poetak djelovanja, odgovoriti na pitanja, predvidjeti zbivanja u svijetu ili analizirati osobni karakter i ivotni put, a sve putem horoskopa nastala je u Mezopotamiji (otprilike na podruju modernog Iraka). Ondje je astrologija isprva nalikovala astrologiji drugih kultura, bilo je to jednostavno prouavanje neba radi znakova koji bi mogli utjecati na vladara i dogaaje u zemlji. Zatim je poela sustavno promatrati pojave na nebu i odreivati pravilne obrasce nebeskih kretanja koji bi mogli biti povezani sa zbivanjima na zemlji. Najstariji astronomski zapisi potjeu iz starijega babilonskog razdoblja, otprilike iz doba Hammurabija, a uveni zbornik uenja o znakovima je Enuma Anu Enlil iz drugoga tisuljea prije Krista. Drugi zbornik znakova su Ammizadugine Venerine tabele, koje su sustavno promatranje Venerina kretanja, uz odgovarajua znaenja. Mogue vrijeme njegova nastanka su godine 1646., 1638. i 1582. god. pr. Kr. Vjeruje se da su Venerine tabele dio astralne religije u Mezopotamiji su vjerovali da su planete i zvijezde povezane s bogovima ili da jesu bogovi. Jedno od najbitnijih njihovih boanstava bila je Venera Itar. Za njih su zvijezde i planeti bili pokazatelji boanske volje ovdje i sada, to ih je motiviralo za prouavanje astrologije. U sljedeim su stoljeima Babilonci i dalje promatrali i biljeili kretanja pojava na nebu. Na posljetku su mogli predvidjeti poloaje planeta u svakom buduem trenutku. Ptolomej je zabiljeio, a sadanja znanost nije osporila, da postoji toan i sustavan zapis o eklipsama od 747. god. pr. Kr. do razdoblja nakon pobjede Aleksandra Velikog. U Mezopotamiji nisu koristili Zodijak, nego sideralne poloaje, npr.: 19 od Mjeseca do Plejada; 17 od Plejada do Oriona; 14 od Oriona do Sirijusa Evolucija astrologije se prema Van der Waerdenu odvijala u tri stupnja. Prvi je opisana predaja o znakovima. Drugi povrh toga ima Zodijak u modernom smislu, dvanaest znakova s 30 stupnjeva. U ovom srednjem razdoblju nema osobnoga horoskopa, velika se pozornost pridaje tranzitima Jupitera kroz znakove, brzinom od otprilike jednoga znaka godinje. Nema astrolokih kua. Srednje je razdoblje trajalo otprilike 630. 450. pr. Kr. Zodijak je u tom razdoblju sideralan, a razlika izmeu sideralnog i tropskog Zodijaka je bliska Fagan-Allenovoj vrijednosti. Tree6

MUNDANA ASTROLOGIJA

je razdoblje horoskopske astrologije. esto se spominju Kaldejci (kasni Babilonci) koji rade osobne horoskope. Najstariji horoskop zabiljeen na glinenoj ploici datira od 29.4.410. god. pr. Kr. Kaldejci su poznati kao mazi i mudraci. Za daljnju evoluciju astrologije bitan je Egipat u vrijeme proimanja s babilonskim idejama. U Egiptu je bila bitna astronomija, koja se bavila vie zvijezdama no planetima. Egipani su bili majstori izgradnje hramova, graevina i piramida prema poloaju zvijezda nekretnica (eljeli su zadobiti njihovu naklonost). Usklaenost je bila izuzetna, esto u lunu minutu, premda se ne zna jesu li poznavali precizne matematike tehnike. Presudan dogaaj za sintezu egipatskih ideja i babilonske astronomije bila je pobjeda Perzije nad Egiptom i osvajanje Egipta i Perzije od strane Aleksandra Velikog. U oba su sluaja Egipani i Babilonci bili pod istom vlau i mogli su razmijeniti znanja. Perzijanci su bili veliki tovatelji astrologije, to je nesumnjivo pogodovalo prijenosu astrolokih ideja u Egipat. to su Egipani dodali babilonskoj astrologiji? U prijehelenistikoj babilonskoj astrologiji nije bilo uporabe Ascendenta. Helenistiki autori pripisuju kue ili znakove koji se koriste kao kue Hermesu. U Egiptu su vjerojatno uvedeni aspekti i sustav vladajuih planeta. Egzaltacije potjeu iz Mezopotamije. U svakom sluaju gotovo svi dijelovi horoskopske astrologije postojali su u I. st. pr. Kr., a moda i nekoliko stoljea ranije. Svi egipatski tekstovi koji se spominju poslije napisani su na grkom. Uenjak ili putnik koji je znao grki mogao je u helenistiko doba putovati gdje god je elio, od Grke na zapadu do Indije na istoku, i biti shvaen. Svaka ideja izraena na grkom imala je isti doseg. Za utemeljenje grke astrologije vaan je Babilonac Berosus, koji je ivio otprilike 250. g. pr. Kr. Njegova su djela bitno utjecala na prve astroloke koncepte u Grkoj. Utemeljio je Astroloku kolu na otoku Kosu. Grci su usvajali i razvijali kaldejsku astrologiju i stvarali vlastitu tradiciju te je astrologija postala formalna i sloena. Helenistika je astrologija spoj egipatske tradicije i filozofskih ideja grke kole. Kasnije su helenistiki promatrai neba poput Ptolomeja bili znanstvenici, mate-matiari, astronomi i astrolozi. Najpoznatiji su astrolozi nove ere Dorotej, Ptolomej i Valens, a korijen je helenistike astrologije rad pripisan Nehepsu i Petozirisu, egipatskim faraonima i sveenicima (otprilike 200. g. pr. Kr.). Aristarh je negdje u III. st. pr. Kr. izraunao udaljenost do Sunca i Mjeseca. Za Mjesec je proraun bio dobar, no za Sunce nije, jer mu instrumenti nisu bili dovoljno precizni. Njih je izumio Hiparh. On je otprilike 150. pr. Kr. odredio trajanje7

UMJETNOST PREDVIANJA

godine, s pogrekom od est minuta. Ptolomej je tri stoljea kasnije na temelju Hiparha osmislio svoj sustav koji je mogao objasniti retrogradna kretanja planeta te varijacije njihove svjetlosti i brzine. Ptolomejski model univerzuma dominirao je zapadnom milju vie od 1 400 godina. Ptolomej je napisao Tetrabiblos, udbenik o astrologiji. Perzijanci, koji su bili entuzijastini astrolozi, razvili su na temelju astrologije koju su naslijedili od Mezopotamljana i Grka vlastitu tradiciju. Godine 227. njih su zbacili s vlasti sasanidski Perzijanci, i nastavili razvijati njihovu astroloku tradiciju. Vidljivo je da se u dva ili tri stoljea izmeu zadnjih poznatih helenistikih astrologa i prvih poznatih iz arapskoga doba pojavilo neto novo. To je moda perzijska struja astrologije. A ona se razlikovala od hinduistike i grke. Imala je orbise aspekata, doraen sustav meudjelovanja planeta i prouavala je Jupiterove i Saturnove cikluse. Arapi su unitili gotovo svu literaturu zoroastrijskih Sasanida, a tako i astroloku. Od IX. stoljea temeljni se grki astroloki tekstovi iz helenistikog vremena prevode na arapski. Arapi izravno koriste perzijske i indijske materijale i objedinjuju ih s helenistikima. U arapsko su doba najvei astrolozi Perzijanci. A dananja zapadna astrologija nastala je iz astrologije arapskoga doba. U XIII. i XIV. stoljeu mnogi su arapski astrologijski tekstovi prevedeni na srednjovjekovni latinski. Astrolozi su u renesansi pokuali oistiti astrologiju od arapskih utjecaja koristei Ptolomejevo djelo, kao paradigmu racionalne astrologije. Kopernik 1543. stavlja Sunce u sredite univerzuma. Kepler i Newton jo su vie napali ptolomejski sutav. Kepler je otkrio da je putanja planeta elipsa, a Newton je objasnio zato. Newton je 1687. otvorio vrata suvremenoj astronomiji. Krajem XVII. stoljea astrologija iezava. Prije 150 180 godina ponovno se poela buditi, na poetku XX. stoljea oivljava, zahvaljujui karizmatinim i kontroverznim astrolozima, Sepherialu i Alanu Leu, teozofima. Poetkom 30-ih Amerikanac Paul Clance