26
erein

Musika LH 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Musika Lehen Hezkuntza 1

Citation preview

Page 1: Musika LH 1

erein

Page 2: Musika LH 1

Marta Agirre

Alaitz Amezua

Lehen hezkuntza Lehen zikloa1Musikaerein

Page 3: Musika LH 1

1. argitalpena: 2012ko ekainean

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitateeta Ikerketa Sailak onetsia (2012-II-16)

Diseinua eta maketazioaIvan LandaAzala eta barruko ilustrazioak:Ivan Landa

© Marta Agirre, Alaitz Amezua© EREIN. Donostia 2012

ISBN: 978-84-9746-691-2L. G.: SS-904/2012Erein argitaletxeaTolosa Etorbidea 10720018 DonostiaT 943 218 300 F 943 218 311e-mail: [email protected]:Gertu inprimategiaZubillaga industrialdea 920560 OñatiT 943 78 33 09 F 943 78 31 33e-mail: [email protected]

Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikaziopubliko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena,legeak aurrez ikusitako salbuespenezko kasuetan salbu. Obra honenzatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu nahi baduzu, jo CEDROra(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Page 4: Musika LH 1
Page 5: Musika LH 1

6

Page 6: Musika LH 1
Page 7: Musika LH 1

8

Page 8: Musika LH 1

9

Page 9: Musika LH 1

10

Page 10: Musika LH 1

11

Page 11: Musika LH 1

12

Page 12: Musika LH 1

13

Page 13: Musika LH 1

erein

Page 14: Musika LH 1

Marta Agirre

Alaitz Amezua

Lehen hezkuntza Lehen zikloa1MusikaLAN-KOADERNOA

Page 15: Musika LH 1

4

Page 16: Musika LH 1

5

Page 17: Musika LH 1

6

Page 18: Musika LH 1

7

Page 19: Musika LH 1

8

Page 20: Musika LH 1

9

Page 21: Musika LH 1

10

Page 22: Musika LH 1

11

Page 23: Musika LH 1

12

Page 24: Musika LH 1

13

Page 25: Musika LH 1

14

Page 26: Musika LH 1

15