Musli Plantation Practised Assignment

 • View
  274

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Musli Plantation Practised Assignment

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  1/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  AMALAN DAN OPERASI PERLADANGAN

  NURSERY SAWIT

  Pengenalan

  Tapak semaian adalah salah satu faktor yang penting bagi setiap ladang yang ingin ditubuhkan.

  Tujuan utama penubuhan tapak semaian ini adalah bertujuan untuk memudahkan pihak ladang

  memantau perkembangan anak benih dan memastikan setiap benih tersebut berada dalam

  keadaan yang baik sebelum menjalankan proses penanaman di ladang. Dengan ini hasil akan

  dapat ditingkatkan sekiranya pemilihan anak benih dibuat dengan teliti dan mengikut syarat yang

  telah ditetapkan.

  Kepentingan tapak semaian

  1. Kerja-kerja pemilihan ( culling ) dapat dibuat dengan lebih teliti dan teratur2. Supaya pertumbuhan anak benih dapat diseragamkan3. Dapat memudahkan kerja-kerja pemantauan bagi pihak ladang.

  Pemilihan tapak

  Bagi setiap tapak semaian yang ingin ditubuhkan terdapat beberapa aspek yang perlu diambil

  kira sebelum proses pemilihan tapak dijalankan, antaranya:-

  1. Kawasan tersebut mestilah rata dan berdekatan dengan punca air bagi tujuan pengairan2. Kawasan tersebut mestilah jauh dari ancaman banjir3. Mempunyai sistem saliran dan perparitan yang baik4. Kawasan yang sentiasa terdedah kepada sinaran cahaya matahari dan tidak terlindung5. Kawasan ini juga haruslah dekat dengan kawasan ladang agar senang semasa proses

  penanaman dijalankan serta dapat menjimatkan kos.

  6. Mempunyai kawalan keselamatan yang baik supaya dapat mencegah daripada kecurianserta ancaman daripada haiwan perosak.

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  2/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Pemilihan tapak semaian

  1. Dua Peringkat / Double Stage iaitu :-1. Pre Nursery2. Main Nursery

  Pre Nursery

  Saiz polybag 15cm x 23cm. Beg yang telah diisi serta disusun didalam petak lazimnya

  disusun mengikut kaedah 10 beg x 200 beg supaya kerja-kerja menyiram, merumput dan kerja-kerja penakaian anak benih senang dijalankan. Setiap petak yang disyorkan adalah sebanyak

  2000 benih. Ini bertujuan bagi memudahkan kerja-kerja pengiraan dijalankan. Manakala jaluran

  susunan beg pula adalah mengikut arah timur barat. Jarak antara jaluran beg pula hendaklah

  dipisahkan dengan satu lorong selebar 0.6m. Selain itu tempoh bagi setiap semaian adalah

  sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Proses penakaian benih pula perlulah dilakukan sekurang-

  kurangnya 2 kali sewaktu didalam peringkat ini yakni sebanyak 10%. Ini adalah bertujuan untuk

  memastikan benih yang sedia ada adalah bermutu dan mengikut piawaian yang ditetapkan. Juga

  bagi mengelakkan kerugian yang akan dialami pada peringkat seterusnya.

  Contoh gambarajah Pre-nursery

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  3/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Main Nursery

  Saiz polybag berukuran 35 cm x 51 cm. Tempoh tanaman pula adalah 12 hingga 18

  bulan. Jarak tanaman pula adalah 0.9m x 0.9m x 0.9m dan berbentuk segitiga. Sebanyak 10,000

  anak benih sawit akan dapat disemai setelah ditolak sistem jalan. Manakala bagi proses

  penakaian pula, sebanyak 10% akan diambil kira pada peringkat ini. Contoh gambarajah bagi

  susunan polybag ( main nursery )

  Contoh gambarajah Main Nursery

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  4/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Keluasan tapak semaian

  Katakan bahawa kawasan baru yang akan dibuka adalah sebanyak 200 hektar. Jadi keperluan

  bagi anak benih yang akan di gunakan untuk kawasan yang berkeluasan 200 hektar adalah:-

  Formula:

  Keluasan kawasan yang akan dibangunkan x Jum. Pokok bagi 1 hektar ( SPH )

  = Jum. Pokok Yang diperlukan

  Kemudian,

  Jum. Pokok Yang diperlukan x 35% ( 20% supplying + 15% culling )

  = Jum. Penambahan pokok

  Lalu:

  Jum. Penambahan pokok + Jum. Pokok yang di perlukan

  Manakala keluasan yang di perlukan bagi pembentukan nursery adalah:-

  Dengan menggunakan jarak pokok 0.91m x 0.01m x 0.91m, maka 1 hektar dapat menyediakan

  12,500 pokok. Jadi:-

  Keluasan kawasan= 200 ha

  Jum. Pokok Bagi 1 Ha = 148/ha

  Jadi:-

  200 ha x 148/ ha = 29600 pokok

  29600 x 35% = 10360 pokok

  29600 + 10360 = 39960 pokok

  39960 / 12500 = 3.19 ha yang diperlukan + kemudahan

  jalan dan saliran serta kolam takungan = 4 ha

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  5/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Proses penyediaan tapak semaian

  Beberapa proses perlu di ikuti terlebih dahulu sebelum menyediakan tapak semaian diantaranya

  ialah:-

  1. Membajak2. Pembinaan Jalan pertanian dan susunatur semaian3. Sistem pengairan dan saliran yang baik4. Sistem penyiraman yang bagus.5. Memagar kawasan tapak semaian6. Mengisi dan menyusun polybeg yang diperlukan7. Menanam biji benih

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  6/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Penyelenggaraan Nursery

  4 jenis kerja yang biasa dilakukan bagi kerja- kerja penyelenggaraan ini. Diantaranya

  ialah:-

  1. Menyiram2. Merumpai3. Kawalan musuh dan penyakit4. Membaja.

  Menyiram

  Setiap pokok hendaklah disiram sebanyak 2 kali dalam sehari dimana sebelah pagi dan di

  sebelah petang sahaja. Dilarang sama sekali menyiram diwaktu tengahari dan pastikan

  setiap kali siraman pokok mendapat 150 mm air sepokok.

  Merumpai.

  Dilakukan sebulan sekali dan hanya bagi kawasan diantara polybag dengan polybag

  sahaja. Sekiranya terdapat rumpai didalam polybag, hanya tangan sahaja digunakan bagi

  tujuan merumpai. Ini bertujuan bagi mengelakkan setiap anak benih terhindar daripada

  mengalami keracunan.

  Kawalan Musuh Dan Penyakit.

  Dilakukan 1 minggu sekali. Menggunakan campuran racun kulat dan serangga

  Contohnya:-

  Thiram + Malathion

  Thiram + Rogor

  Poliram + Tamaron

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  7/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Diantara serangan musuh dan penyakit yang selalu dihadapi ialah:-

  Musuh Tanda penyakit

  Hama/ kutu ( red spider mite ) Daun berbintik

  Bena ( Aphids ) Daun kuning / kering

  Belalang Daun cacat dimakan / bantut

  Koya Daun kering

  Tikus Makan pangkal pokok

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  8/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Penyakit Pada Peringkat Semaian

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  9/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Tiga Peringkat Pemilihan

  1. Peringkat awal ialah semasa anak benih hendak dialih dari polibeg kecil kepolibeg besar atau semasa anak benih berumur tiga bulan dari tarikh semai di

  tapak semaian satu peringkat. Biasanya 5%-10% anak benih tidak terpilih pada

  peringkat ini.

  2. Peringkat kedua ialah selepas daun terbuka untuk membentuk pinat. Biasanya5%-10% anak benih tidak terpilih pada peringkat ini. Untuk mendapatkan anak

  benih yang bermutu, adalah disarankan tidak menghadkan jumlah peratus

  penakaian.

  3. Peringkat ketiga ialah sebelum anak benih ditanam di ladang iaitu setelah anakbenih berumur 12 bulan dari tarikh semai. Anak benih yang tidak dipilih pada

  peringkat ini biasanya tidak melebihi 5%. Anak benih yang tidak terpilihhendaklah dimusnahkan.

  Perosak Pada Peringkat Semaian

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  10/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Kaedah Kawalan Rumpai

  Racun Rumpai Yang Disyorkan Untuk Kawalan Rumpai Di Tapak Semaian Sawit

  1. Bagi mengawal rumpai jenis rumput sepertiE. zindica(rumput sambau) denganmenggunakangliposatpada kadar 1.5liter/450liter air (jangan disiram selama satu

  hari selepas semburan. Titis semburan boleh merosakkan pucuk dan pelepah

  baru).

  2. Bagi mengawal rumpai jenis rumput sepertiE. indica(rumput sambau)donP.Conjugatum (rumput kerbau) sahaja :fluzifop-butylpada kadar 1.5 liter/450

  liter air.

  3. Bagi mengawal rumpai berdaun lebar atau rumput + rumpai berdaun lebar:glufosinat-ammonium pada kadar 3.5 liter/450 liter air.

  4. Bagi mengawal rumpaiA.Gangetica (akar ruas-ruas),B.Iatifolia (rumput setawar)danA.Conyzoides (rumput tahi ayam) : metsulfuron-metilpada kadar 70 gram/450

  liter air.

  Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Sekeliling Pangkal Pokok Kelapa Sawit Matang Dan

  Lorong Tuaian Buah Sawit

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  11/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Di Kawasan Tanaman Sawit Muda

  Racun Rumpai Untuk Kawalan Rumpai Terpilih

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  12/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Pembajaan

  Baja ditabur disekeliling pokok didalam polybeg tetapi jangan terlalu rapat dengan

  pangkal pokok. Dilakukan sekali sebulan. Menggunakan baja kimia yang mengandungi

  semua zat permakanan yang utama ( N, P, K, Mg ) serta larut secara perlahan adalah

  amat digalakkan. Contohnya, Agroblen, Kokei, Nurseryace, Woodace dan sebagainya.

  Disini ada menyediakan contoh jadual bagi program pembajaan untuk pre nursery dan

  juga main nursery.

  Minggu Jenis Baja Sukatan

  4 Urea 7gm

  5 NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 15gm

  6 NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 15gm

  7 NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 18gm

  8 NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 23gm

  9 NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 23gm

  Jadual pembajaan bagi Main Nursery

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  13/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Masa

  ( selepas ditanam ) Jenis Baja Kadar Sepokok ( gm )

  2 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 7

  4 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 7

  8 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 14

  12 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 14

  16 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 14

  20 Minggu NPK Yellow ( 15:15:6:4 ) 14

  24 Minggu NPK Blue ( 12:12:17:2 ) 21

  28 Minggu NPK Blue ( 12:12:17:2 ) 21

  32 Minggu NPK Blue ( 12:12:17:2 ) 21

  36 Minggu NPK Blue ( 12:12:17:2 ) 21

  40 Minggu NPK Blue ( 12:12:17:2 ) 28

  Penakaian pokok ( CULLING )Bertujuan bagi menyediakan anak benih yang bermutu tinggi dan terbaik sahaja

  yang akan ditanam diladang bagi memastikan pengeluaran hasil yang diingini

  serta penggunaan tanah yang lebih efektif.

  Terdapat beberapa peringkat yang digunakan ketika proses penakaian dijalankan.

  Antaranya ialah:-

  1. Permilihan pertama dibuat pada pokok yang berusia 3 bulan sebelumdipindahkan ke semaian besar ( Main Nursery )

  2. \pemilihan dijalankan setiap 3 bulan ketika pokok berusia 6 bulan, 9bulan, dan 12 bulan.

  3. Pemilihan terakhir dibuat sebelum anak pokok dipindahkan ke lading.

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  14/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  4. Kesemua pokok yang telah di culling haruslah dimusnahkan.

  Pre Nursery:-

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  15/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Contoh gambarajah pokok yang harus di takai ( cull ing )

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  16/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  Main nursery

  Contoh gambarajah pokok yang harus di takai ( cull ing )

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  17/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  KOS PEMBANGUNAN NURSERI SAWIT DALAM KIRAAN

  RM/HEKTAR

  Bil. Perkara RM/Hektar

  1 Penyediaan Kawasan 8,251.40

  2 Pembinaan saluran paip sprinkler 6,460.70

  3 Pembinaan rumah pam air 1,413.70

  4 Pembelian enjin pam sprinkler 12,700.00

  5 Pembinaan kolam tadahan 1,954.60

  6 Pembinaan stor penyimpanan 6,788.00

  7 Membina pagar sekeliling kawasan 3,235.00

  8 Pembinaan jalan 2,681.50

  JUMLAH 43,486.20

  KOS PENGELUARAN ANAK SAWIT RM/Pokok

  1. Kos Input = Rm 3.072. Upah Perkerja = Rm 1.113. Lain-lain kos = Rm 1.85

  Jumlah = Rm 6.03

 • 7/28/2019 Musli Plantation Practised Assignment

  18/18

  Mohamad Emusli Bin Mat Edris EDPM UUM

  KESIMPULAN

  Permintaan terhadap anak benih sawit di Malaysia diramalkan akan terus

  meningkat pada masa akan dating. Ini kerana pada setiap tahun akan berlaku

  pertambahan keluasan tanaman sawit baru dan peningkatan kawasan tanaman

  semula yang akan menjamin kelangsungan industry nursery sawit negara.

  Kunci kepada kejayaan setiap nursery sawit adalah terletak kepada pengetahuan

  dan menjaga kualiti setiap operasi penghasilan anak sawit. agar berada tahap yang

  tinggi sejajar dengan Kod Amalan Baik Nurseri Sawit (CoPN) yang telahditetapkan oleh MPOB.

  RUJUKAN

  1. MANUAL DAN PROSEDUR OPERASI PERLADANGAN LPPKP2.

  PERTUBUHAN LADANG KOPERASI MAKMUR (En. Dahalan Ariffin)