N Vukusic Knjiga Sadrzaj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

N Vukusic Knjiga Sadrzaj

Text of N Vukusic Knjiga Sadrzaj

Sadr`aj

Sadraj:

GLAVA 1. 1.1.1 Hi Fi, uvod

1.1.2 HI Fi, u nas (prilozi fabrika)

1.1.3 Hi Hi, u svetu (renesansa triode)

1.2.1 Hi Fi lanac, uvod

1.2.2 Analogna ploa (izumitelj gramofona)

1.2.3 Radio

1.2.4 Magnetni zapis

1.2.5 Digitalni audio

1.2.6 Digitalna ploa

1.2.7 Ton filma

1.2.8 Organ sluha

1.2.9 Buka

1.3.0 Audio pojaavai

1.3.1 Cevni pojaavai

1.3.2 Tranzistorski pojaavai

1.3.3 Digitalni pojaava1.4 Zvunici

1.5 Slualice

1.6 Kablovi

1.7 Prostor

1.8 Pribor

GLAVA 2. ELEMENTI

Pasivni elementi

2.1 Otpornost

2.2 Kapacitivnost

2.3 Induktivnost

2.3.1 Prigunica

2.3.2 Transformator - uvod

2.3.3 Mreni transformator

2.3.4 Proraun mrenog transformatora

2.3.5 Izlazni transformator uvod

2.3.6 Proraun transformatora za P.P.

2.3.7 Proraun transformatora za S.E.

Aktivni elementi

2.4.1 Vakuumska cev uvod

2.4.2 Dioda

2.4.3 Trioda

2.4.4 Tetroda

2.4.5 Pentoda

2.4.6 Kombinovane, viestruke, indikatorske, katodne i stabilizatorske cevi

2.5.1 Tranzistor, uvod

2.5.2 Poluprovodnici

2.5.3 Dioda

2.5.4 Tranzistor

GLAVA 3. KOLA

3.1 Ispravljai

3.2 Ispravljaki filteri

3.2.1 Pi filter

3.2.2 L filter

3.3 Stabilizatori napona

3.3.1 Sa gasnim cevima

3.3.2 Sa vakuumskim cevima

GLAVA 4. NF POJAAVAI

4.1.1 Osnovni parametri

4.1.2 Klase rada

4.2 Pojaavai napona uvod

4.2.1 RC sprega

4.2.2 LC sprega

4.2.3 Transformatorska sprega

4.2.4 Direktna sprega

4.2.5 Katodni pojaava4.2.6 Obrtai faze

4.3 Pojaavai snage uvod

4.3.1 LC sprega

4.3.2 Direktna sprega

4.3.3 Transformatorska sprega uvod

4.3.4 S.E. sa triodom grafika analiza

4.3.5 S.E. sa pentodom grafika analiza

4.3.6 P.P. uvod

4.3.7 P.P. sa triodom grafika analiza

4.3.8 P.P. sa pentodom grafika analiza

Faktor konverzije

4.4.1 Povratna sprega

GLAVA 5. GRADNJA

Uvod

5.1.1 Vakuumska cev - ,,Stara dama

5.2.1 Pojaavai napona Phono, uvod

Primeri: 1 5

5.2.1a. Kola za ekvilizaciju

5.2.2 Pojaavai napona Line

Primeri: 1 7

5.3.1 Pojaavai snage P.P.

Primeri: 1 12

5.3.2 Pojaavai snage S.E.

Primeri: 1 8

5.4 Ispravljai, uvod

5.4.1 Ispravljai grejanja

5.4.2 Ispravljai visokog napona

5.4.3 Ispravljai fiksnog prednapona

5.5 Gradnja mrenog transformatora

Uvod

5.5.1 Od starog novo

Primer: 1

5.5.2 Pomou tabela

Primer: 1 2

5.5.3 Iz tabela i nomograma

Primer: 1

5.6 Impedansa zvunika

5.6.1 Proraun transformatora za P.P.

Primer: 1 5

5.6.2 Proraun transformatora za S.E.

Primer: 1 3

5.6.3 Prigunice, uvod

Primer: 1 4

GLAVA 6. MERENJA AUDIO POJAAVAA

Uvod

1. Naponi smetnji

2. Izlazna snaga

3. Linearna izoblienja

Amplitudna karakteristika

Fazna izoblienja

4. Nelinearna izoblienja

5. Prenosna karakteristika

6. Harmonska analiza

Merenje RIEE-e

Merenje induktiviteta

Nomogrami

Tablice

Literatura