16
NAŠE PRAHA titul je součástí sítě www.nasepraha5.cz 2/2014 5 Praha 5, 13, 16 Lipence Lochkov Řeporyje Slivenec Velká Chuchle Zbraslav Zličín Václav Klaus: Žádnou stavební revoluci v Praze nechci Magorův Smíchov a další kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 M ů Nejčtenější v celé Praze 540 000 výtisků týdně Zažít město jinak Obejděte 20. září své okolí a možná najdete nové sousedy a přátele. více na straně 3 Předávání psů bude asistovat Karel Gott Na koncertě pro sdruže- ní Helppes budou zpívat dva Zlatí slavíci a Marta Kubišová. více na straně 3 Švandovo divadlo otevře dveře Ve čtvrtek 18. září se vydej- te (nejen) do jeho zákulisí... více na straně 4

NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

NAŠE PRAHAtitul je součástí sítě • www.nasepraha5.cz 2/2014

5P r a h a 5 , 1 3 , 1 6 � L i p e n c e � L o c h kov � Ře p o r y j e � S l i ve n e c � Ve l ká C h u c h l e � Z b r a s l a v � Z l i č í n

Václav Klaus: Žádnou stavební revoluci v Praze nechci

Magorův Smíchov a další kulturní tipySTRANY 12 a 13

Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11

Rozhovor na stranách 8 a 9

M ů

Nejčtenější

v celé Praze

540 000

výtisků

týdně

Zažít město jinak

Obejděte 20. září své okolí a možná najdete nové sousedy a přátele. více na straně 3

Předávání psů bude asistovat Karel Gott

Na koncertě pro sdruže-ní Helppes budou zpívat dva Zlatí slavíci a Marta Kubišová. více na straně 3

Švandovo divadlo otevře dveře

Ve čtvrtek 18. září se vydej-te (nejen) do jeho zákulisí... více na straně 4

NP5_14_0912.indd 1 10.9.2014 10:33:33

Page 2: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

2

[email protected]

SC-3

4097

6/64

PLÁNUJETE V PRAZE 5 REKLAMNÍ KAMPAŇ?

- náklad 72 000 výtisků- distribuce zdarma do poštovních schránek- příští číslo vyjde 19. září- vychází na území Prahy 5, 13, 16

pro informace o inzerci kontaktujte Pavla Bendíka, tel.: 777 956 858, [email protected]; nebo Zdeňka Bláhu, tel.: 605 277 077, [email protected]

INZERUJTE V TÝDENÍKU NAŠE PRAHA 5! S NÁMI

OSLOVÍTE

CELOU

PRAHU 5!

Celkový náklad týdeníku NAŠE PRAHA - 537 000 výtisků

NP5_14_0912.indd 2 10.9.2014 10:33:34

Page 3: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

praha 5Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz

3

U NÁS NA PĚTCE

redaktorka: Alena Gembalová tel.: 737 463 544 [email protected]

Vážení čtenáři,možná si všimnete, že v tomto čísle máme dost psů. V různých souvislostech. Je tady pes čekající na lidskou pomoc, psi, které je třeba rychle najít, když se ztratí. A konečně psi, kteří naopak pomáhají lidem; je to je-jich zaměstnání. Aby se vůbec pomáhat lidem mohli naučit, k tomu jim zase pomáhají lidé: podporou jejich výcviku. Kruh se uzavírá. Je to jako u lidí; mož-ná najdeme paralelu v dalším tématu čísla – sousedských setkáních ve městě. Ta možná zase pomůžou lidem vzájemně si pomáhat a mít k sobě blíž.

12. 9. Marie, 13. 9. Lubor,14. 9. Radka, 15. 9. Jolana, 16. 9. Ludmila, 17. 9. Naděžda,18. 9. Kryštof

SVÁTKY

Zažít město jinak: Sousedské setkání na 7 způsobů od Košíř po HlubočepyV sobotu 20. září můžete zku-sit žít ve městě tak, jako by ani nebylo městem.

Setkání v parku KavalírkaTorzo parku v ulici Pod Ka-valírkou, kterému developeři ukousli zeleň z obou stran, je již tradičním místem soused-ského setkání. V sobotu 20. 9. tady vyroste šapitó s výstavou fotografi í Příběhy našich sou-sedů– pamětníků.

16:00 PimprLove divadlo z Cibulek17:00 Ptačí hra – naučná hra pro děti18:15 Kavalírka Beatbox Band18:30 Black Brothers – Smíchov18:45 LoukaBand s rockovou hous-

listkou Helén z Klamovky20.00 Bduel – pražské Latino BluesOd 16 do 22 hodin, ulice Pod Kava-lírkou, Praha 5 - Košíře, zastávka Kavalírka. Pořádá o. s. Za záchranu parku Kavalírka, [email protected].

program

Piknik a bubliny na BuďánceNavštivte program dělnic-ké osady Buďánka. Přijďte prozkoumat místo s tajuplnou historií a nejistou budoucností v komentovaných prohlíd-kách osadou. Po 15. hodině se během workshopu Samba bandu naučte bubnovat. Pro děti jsou přichystány obří bubliny, ping-pong a bojovka Za tajemstvím Buďánek.

Od 15 hodin, osada Buďánka, Plzeň-ská ulice, zastávka tramvají Kava-lírka, Praha 5 - Košíře.

info

Švédský stůl Setkání se odehraje na křižo-vatce ulic Švédská a Zapova od 11 do 17 hodin. Můžete si odnést dovednosti z výuky pe-čení kváskového chleba anebo kurzu chůze po slackline. I děti mají příležitost se blýsknout ve vědomostních i sportovních hrách. Na programu je Blue-sové vokálně kytarové duo Alice Prchalové a Interaktivní módní přehlídku proměnli-vých kožených kabelek.

12:00 a 15:00 Varhan on Jam – vystoupení pana Varhana Orches-troviče Bauera s kapelou

program

Zažít Smíchov jinak Setkání se koná v multifunkč-ním prostoru Radlická – kul-turní sportovna. Člověk v tísni představí neziskové projekty sídlící na P5, zatančí skupina z OS Prádelna. Celý den bude možné ochutnat dobroty od kuchařek bez domova z pro-jektu Jako doma, nebo obdivo-vat modernistická díla součas-ných českých malířů.

Program od 10 do 22 hod., Za žen-skými domovy 125/5, spojení metro B Anděl, tramvaj zastávka Na Knížecí, Praha 5 - Smíchov.

info

Újezd se také proměníPlaská ulice ožije mezi 10. a 22. hodinou živou hudbou (At Eyes Level, Calm Season, Fox Tail Rockets, Th e Hea-lers) i tancem (Swing Bus-ters Praha, Ateliér Antonie), protáhnout tělo si budete moci s Bindu Yoga. Nechte se vyfotit v kostýmech ze Švandova divadla. V programu pro děti vystoupí Cink Cink Cirk. (age)

www.fb.com/ZazitUjezdJinak, Plaská ulice, Praha 5, stanice tram-vají Újezd, Praha 5

info

Setkání v HlubočepíchV Hlubočepské ulici před č. 49 narazíte po 13. hodině na mís-to, kde si můžete pochutnat na specialitách místních obyva-tel, navštívit bleší trh anebo

vyzkoušet, jak by vám šlo žonglování. Součástí odpoled-ne je i výtvarná dílna Hlubo-čepská dlaždice – potiskování textilních tašek šablonami dlaždic, které se v Hluboče-pích vyráběly. Autobus č. 120. Vstup volný.

13:00 Otevření kavárny a vernisáž výstavy

15:00 Soutěž v chůzi na chůdách 16:00 Divadlo pro děti 18:00 Kapela Činna20:00 Gipsy jazz, promítání fi lmů

výběr z programu

Malvazinky: masky i táborákV parku Na Pláni začne od 13 hodin zábava s koncertem, táborákem i lampionovým průvodem. Pro děti je připra-vena výroba masek a lampionů i soutěže o ceny.

14:30 vycházka „Vily na Malvazin-kách“. Současně na stejné trase proběhne bojová nauč-ná hra pro děti.

16:00 Hyde Park – Malvazinky a Farkáň v proměnách času

17:00 Lampionový průvod v mas-kách na Paví vrch

18:00 Opékání špekáčků19:00 kapela Pláče kočkaOd 13 do 20 hodin, Park Na pláni, bus č. 137 zastávka Malvazinky, tramvaj č. 7 Laurová. www.osfar-kan.cz, www.pratelemalvazinek.cz.

program

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR Radlická - kulturní sportovna se stane jedním z mnoha míst pražských sousedských setkání.

Předávání psů bude asistovat Karel Gott

Motol – Na akci Super den 2014 dostane 11 asistenč-ních psů své nové majite-le. Předávání doprovodí koncert, na kterém vystoupí Karel Gott, Marta Kubišová, Debbi, Leona Šenková, Miro Žbirka, Martin France, Jan Bendig a skupina Portles.

Program začíná v 10:30 v sobotu 13. září. Pro děti bude skákací hrad a cha-ritativní kostýmová show Star wars skupny Lion base. Dámy se mohou zabavit při ukázkách líčení. Vstupné dobrovolné, předpokládaný konec je v 16 hodin.

Akce se uskuteční ve Výcvikovém centru Helppes v Plzeňské ulici u zastávky tramvají Hotel Golf. (age)

NP5_14_0912.indd 3 10.9.2014 10:33:35

Page 4: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

praha 5 Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz

4

ČÍSLO TÝDNE

5 Pět pingpongových stolů čeká na amatér-ské hráče v košířském Squashparku Cibulka.

Do Švandova divadla přijďte na představení Kafka v pěti minutách.

STRUČNĚ Z PRAHY 5

Na koncert přišly stovky seniorůPraha 5 – Ve středu 3. září přišlo do Paspova paláce téměř 300 seniorů z Pra-hy 5 oslavit Podzimní den seniorů a poslech-nout si písně pěveckého dua Eva a Vašek, Josefa Zímy a Yvetty Simonové. „Obliba akce je obrov-ská. Naši senioři strávili milé kulturní odpoledne a kromě poslechu hudby se dozvěděli také o nejnověj-ších aktivitách, které pro ně městská část pořádá,“ řekl zástupce starosty Petr Lachnit. (pet)

Nebývalý zájem o gastrofestivalySmíchov – Slovo „festival“ si většina lidí spojovala dříve převážně s hudbou, v poslední době se ale stále častěji objevují festivaly zaměřené na gastronomii. A zájem je o ně obrovský. O tom svědčí i návštěv-nost Street Food Festivalu, který proběhl poslední prázdninový víkend na Smíchovské náplavce. Dorazilo přes 12 tisíc ná-vštěvníků. (pet)

Švandovo divadlo otevře dveře �Ve čtvrtek 18. září se můžete vypravit na prohlídku Švandova divadla.

Motto letošního dne otevřených dveří ve Švandově divadle je Proměna, di-vadelní adaptace slavné povídky Franze Kafky. Návštěvníky budou divadlem provázet herci souboru Petra Hřebíčková, Filip Čapka a další.Smíchov – Mladí i dospělí ná-vštěvníci se podívají do zákulisí a prohlédnou si místa, kam se při návštěvě divadla diváci ne-dostanou. Dojde i na prolézání nevšedních zákoutí a na různá překvapení: hosty třeba bude v divadle očekávat i rodina Samsových z Kafkovy povídky Proměna, včetně slavného syna Řehoře, který se jednoho dne probudil v podobě, jakou nikdo nečekal.

Divadelní soubor Buchty a loutky pro děti sehraje „Kafku v pěti minutách“, představí se také dětské divadelní studio. A fungovat během Dne otevře-ných dveří bude samozřejmě i oblíbená divadelní Kafárna.

Návštěvníkům jistě přijde vhod mimořádná nabídka divadla, spojená se dnem ote-vřených dveří: možnost koupě

dvou lístků za cenu jednoho na vybrané představení. Prohlíd-ky začínají každou celou hodi-nu a jsou zdarma. Doba od 9 do

13 hodin je vyhrazena školním výpravám, od 15 do 18 hodin jsou vítáni i ostatní příznivci divadla a jeho proměn. (age)

TAKTO TO vypadalo před Švandovým divadlem v Den otevřených dveří v loň-ském roce. Foto: archiv Švandova divadla

Plošná deratizace po týdnu pokračuje

Praha 5 – Po týdenní přestáv-ce zasáhne opět příští týden deratizace Smíchov, Radlice a Zličín. Od 15. do 19. září se bude deratizovat oblast Ho-lečkovy a Zapovy ulice a také okolí stanic metra trasy B od Radlické až na konečnou ve Zličíně. Při akci zaměstnanci Pražských vodovodů a kana-lizací kladou nástrahy proti potkanům. (age)

ANKETA: CO SE VÁM LÍBÍ A NELÍBÍ V OKOLÍ PRAŽSKÉHO ANDĚLA?

Lucie Kopáčková, prodavačka• Snaživý handicapovaný kluk na vozíčku, který prodá-

vá na Andělu omalovánky. • Díra v chodníku, vydrolené kostky přímo u vchodu do me-

tra Anděl, když jde víc lidí pohromadě, zakopává se tam.Antonín Papoušek, technik elektro• Skvěle hrající hudební band na chodníku u Anděla.• Za rohem u trhu vyřvávající náboženský zpěvák.

Lída Bártová, na mateřské dovolené• Krásné dětské hřiště v Kinského zahradě u vchodu.• To, že nefunguje fontána na náměstí Kinských.

Dejvice a Smíchov opět propojí přímá linkaSmíchov – Na trasu z Dejvic na Smíchov se 15. září vrátí po dvou letech přímá autobusová linka 143. Dřívější 217, která jezdila od Anděla, byla v rámci změn v dopravě v září 2012 zrušena, od té doby museli lidé na Strahově přestupovat. To se ale cestujícím příliš nelíbilo. „Na základě požadavků měst-ských částí Praha 5, Praha 6 a cestujících na zlepšení pře-stupních vazeb dojde ke změně vedení linek v oblasti Straho-va. Linka 143 pojede v interva-lu dvě až čtyři minuty, odpole-

dne se interval prodlouží na tři až šest minut,“ uvedl Pavel Macků ze společnosti Ropid. Další změnou je zkrácení linky 176 na trasu Stadion Strahov – Karlovo náměstí. (pet)

143: vybrané spoje prodlouženy o úsek Spiritka – Podbělohor-ská – Klamovka – U Waltrov-ky – Jinonice – Nové Butovice

176: zkrácena do trasy Karlovo náměstí – Stadion Strahov

změna linek Pětka chystá pro děti pohádkový lesSmíchov - Máte rádi po-hádky? Chtěli byste osobně potkat prince a princezny? Tak to vyrazte s dětmi do pohádkového lesa s názvem Princové a princezny.

V sobotu 27. září v Zahradě Kinských v parku u Musaio-nu na vás bude čekat Růžen-ka s dorty, Bajaja s drakem, Zubejda s velbloudy, Král Miroslav, princezna Mulan, Třetí princ s hady i Popelka. Kilometrovou trasu mohou děti projít kdykoliv od 10 do 17 hodin.

Na startu dostanou prů-vodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohád-kovými postavami, které na ně na trase budou čekat. U každé pak dostanou nějaký zapeklitý úkol, za jehož splnění dostanou do dopisu razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Sně-hurky a trpaslíku královský poklad. (pet)

NP5_14_0912.indd 4 10.9.2014 10:33:35

Page 5: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

praha 5

5

INZERCE

Denní zpravodajství máme i na Facebooku

SC-3

4120

6/02

SC-3

4127

3/01

CHCETE HO?

PEJSEK ŠŇUP12 let, velký kříženec, milý a přátelský. Se psy se moc ne-kamarádí. Na svůj věk je velmi vitální. Nejlepší by pro něj byl domek se zahrádkou. V útulku je už od roku 2013. Pes ev. číslo 1981/2013.

Kontakt: Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Městské policie hl. m. Prahy, V zámcích 58 Praha 8 - Troja, tel. 222 025 916–17, www.upozpraha.cz.

Vyberte si psa z městského útulku

Ztracené zvíře hledejte u strážníkůPraha 5 – Když se vám ztratí pes, je to stres. Skoro jako kdyby se vám ztratilo dítě. V obou případech je dobré předem vědět, co máte dělat.

První krok je jasný, nikdo mu neodolá: proběhne pár okolních ulic. Dobrá. Pak už běžte domů a zavolejte na bezplatnou linku městské policie 156. „Spojova-teli jen řeknete, jestli postrá-dáte psa nebo kočku, a podle toho vás přepojí do útulku v Troji (psi) nebo do Měcholup (kočky),“ vysvětluje zástupce vedoucího trojského útulku Bronislav Mazáč. „Po přepojení zvíře popíšete a zeptáte se, jestli už je nepřijali,“ dodává.

Pokud zvíře ještě není v měst-ském útulku, zkuste zavolat na místní služebny městské policie. Tam už někdo mohl zatoulané zvíře nahlásit; pokud ano, řek-nou vám, kde je. Pokud postup obrátíte a zvíře bude nejprve dva dny hledat a vylepujete plakáty s jeho fotografi í, dost možná ničemu nepomůžete. Nehledě na to, že to není levné: odvoz zvířete do útulku vás přijde na 500 Kč, krmivo denně na 50 Kč, případné lékařské vyšetření stojí další peníze. (age)

Bezplatná tísňová linka 156

Obvodní ředitelství Smíchov, Kobro-va 1366 tel. 222 025 360/361

Detašované pracoviště Barrandov, Krškova 807 tel. 251 550 905

Slivenec, K Lochkovu 6 tel. 251 811 153

Velká Chuchle Radotínská 69 tel. 257 220 209

Zbraslav, Žabovřeská 1227 tel 257 213 233

Lochkov, Cementářská 192 tel. 257 912 851

telefony městské policie

„DAVEJTE PSŮM obojek s mobilním číslem, i když jsou jen doma. Psů, kteři se ztratili ze zahrady, k nám přichází dost a těžko se nám hledá majitel“, vzkazuje Bronislav Mazač, zastupce vedouciho Útulku pro opuštěna zviřata a odchyt Městske policie hl. m. Prahy v Praze - Troji.

NP5_14_0912.indd 5 10.9.2014 10:33:35

Page 6: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

6

Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.czvelká Praha

6

Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.czvelká Praha

Byty v metropoli podražilyVíce než deset čistých ročních příjmů – taková je suma, kterou by na jeden byt v Praze musela vynaložit průměrná pražská domácnost. Hranici desetiná-sobku přesáhl tento tzv. „index návratnosti bydlení“ poprvé od června 2009. Naopak úroky hypoték pořád klesají.

Neustále se rovněž rozevírají nůžky v cenách bytů v panelá-cích na okraji města a ve star-ších cihlových budovách blíže k centru. Například rozdíl mezi bytem na Vinohradech a krajem města může být až trojnásobný. Svou cenu si drží

především byty v osobním vlastnictví po rekonstrukci a ty poblíž linek MHD.

Podle společnosti Golem Fi-nance, která realitní trh dlou-hodobě sleduje, se průměrná cena bytu v Česku pohybuje kolem 1 800 000 korun. Celore-publikový průměr návratnosti bytu byl v srpnu 4,7 ročního příjmu domácnosti. Nejlevnější jsou v Ústeckém kraji - za ne-celé dva roční příjmy.

Růst cen se dotkl kromě metropole ještě Karlovarska. Vliv na to měla především krize na Ukrajině. (vrs)

Řidiči pozor: Registr se přestěhoval na VyšehradPracoviště registru řidičů a registru vozidel se mi-nulý týden přestěhovala ze Škodova paláce na Prahu 4. Od pondělí 15. září budou oba registry v plném provozu již v nových prostorách Business Centra Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4.

Na této adrese najdete dále ve druhém patře oddělení pře-stupkového řízení (původně Korunní 98, Praha 10) a oddě-lení správního řízení (původ-ně Jungmannova 35/29, Praha 1) ve čtvrtém patře. Ve Ško-dově paláci zůstane i nadále

zachována pouze podatelna. Odloučených pracovišť regis-tru vozidel (Nad Vršovskou

horou, Osiková, Jeremiášova, Na Výběžku) se stěhování nijak nedotklo. (vrs)

Mangusty liščí předvádějí mláďata

Mláďata mangusty liščí v mi-nulých dnech opustila své nory a nyní se předvádějí před zraky veřejnosti. V Praze pobudou ještě pár měsíců, pak se pře-stěhují do jiné zoo. Tak se na ně radši zajděte do pavilonu Afrika podívat co nejdřív! „Pár man-gust musí po odchování mláďat zůstat ve výběhu sám,“ vysvětlil mluvčí zoo Martin Smrček.Mláďata se narodila koncem července. Rodiče Fany a Man-ča spolu v pražské zoo žijí již desátým rokem a za tu dobu se jim podařilo odchovat více než deset potomků. (vrs)

CO NOVÉHO V ZOO

Nový systém parkování se odkládáPilotní projekt zónového placeného parkování, který měl být v Praze 5 a 6 spuštěn již letos na podzim, se odklá-dá. Důvod? Nebyl včas vybrán dodavatel.

Město nestihlo dokončit výběrové řízení na dodavatele služeb a centrální informační systém. „Začátkem října by mělo proběhnout otevírání obálek,“ naznačila nejbližší budoucnost projektu mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Vybraná fi rma musí přizpů-sobit konkrétní ulice novému parkovacímu systému, do tří měsíců spustit testovací provoz. „A do čtyř měsíců zahájit ostrý provoz,“ dodala Lišková.

To by znamenalo, že nový systém by mohl platit od za-čátku nového roku. Pokud se ovšem některá z neúspěšných fi rem neodvolá. A zdržení může způsobit i nepřízeň počasí. (vrs)

Kde najdete informace o kandidátech?Komunální volby se kvapem blíží - proběhnou 10. a 11. října. Víte vůbec, kdo za vás kandi-duje? Na www.volby.cz serveru Českého statistického úřadu (ČSÚ) si můžete prohlédnout kandidátky jak do Zastupi-telstva hlavního města Prahy (ZHMP), tak i do všech měst-ských částí (kandidátky podle stran a pořadí).

Systém řazení a prohlížení není sice zrovna jednoduchý, ale po chvíli se v něm určitě

zorientujete, a potom si už mů-žete začít zjišťovat podrobnosti. ČSÚ nicméně upozorňuje, že jde o data, která se mohou až do dne konání voleb mírně měnit. (vrs)

Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

odloučená pracoviště

zajímavosti

úřední doba v registru na Vyšehradě

kdo, kde a jak dlouho smí parkovat?

Na Výběžku 11, Praha 9, VysočanyPondělí a středa 8:45-13:15, 13:45-18:00, úterý a čtvrtek 7:00-11:30, 12:00-15:30, pátek zavřeno.

Nad Vršovskou horou 88, Praha 10, Bohdalec

Osiková 2, Praha 3, Jarov

Jeremiášova 870, Praha 5, Stodůlky

Pondělí a středa 7:45-12:15, 12:45-17:00, úterý a čtvrtek 7:00-11:30, 12:00-15:30, pátek zavřeno.

Počet kandidátů: 1786 osobPrůměrný věk kandidátů: 46 letNejvyšší věk: 90 letNejnižší věk: 18 let (pět kandidátů).Pohlaví: muži 68 %, ženy 38 %.

Registr řidičů:

pondělí až čtvrtek 7:00–19:00, pátek 7:00–11:00Registr vozidel:

pondělí a středa 7:45–17:00, úterý a čtvrtek 7:00–15:30, pátek 7:00–11:00 Oddělení techniků:

pondělí a středa 7:45–12:15, 12:45–17:00, úterý a čtvrtek 7:00–11:30, 12:00–15:30

Podatelna:

pondělí až čtvrtek 8:00–18:00, pátek 8:00–15:00 Pokladna: shodně jako v registru řidičů.

Zatímco v okrajových částech Prahy není většinou parkování striktně omeze-no, v centru mají všechny ulice jednoznačně vymezené možnosti parkování. Modré pruhy: Vyhrazené pouze pro rezidenty. Zaparkováním v modré zóně riskujete pokutu nebo i odtah vozidla. Bílé přerušované pruhy: Na těch parkovat lze. Jsou doplněny dopravní značkou s oranžovým či zeleným pru-hem. V „oranžové“ zóně můžete par-

kovat maximálně 2 hodiny. V „zelené“ zóně smíte parkovat 6 hodin. Provoz-ní doba, způsob platby a cena je vždy uvedena na parkovacím automatu.Další informace včetně možnosti on-line rezervace na zaparkování najdete např. na www.bezpecneparkovani.cz.

NA VYŠEHRADĚ čekají na řidiče i úředníky nové prostory. Foto Vladimír Slabý

ZELENÝ PRUH na platebním automatu a na značce znamená, že zde smíte parkovat maximálně šest hodin. Foto Vladimír Slabý

Tydenikc2.indd 6 9.9.2014 7:33:56 Tydenikc2.indd 7 9.9.2014 7:34:10NP5_14_0912.indd 6 10.9.2014 10:33:36

Page 7: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

7

Celopražská témata na www.nasepraha.cz velká Praha

SC-3

4129

7/3

SC-3

2137

2/80

SC-3

4123

0/01

SC-3

4114

9/01

INZERCE

divadelní komedie S PYDLOU V ZÁDECH

Generální partner

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL

HUDBA/LIBRETO

KOLLER KODYM DVORÁK P. B. CH. / BELKO

Hlavní mediální partner

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: [email protected] a v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Opětod 2. října2014VETSÍ NEZ MALÉ MNOZSTVÍ LÁSKY

Hlavní mediální partner

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Soirée Tomáše NovotnéhoExkluzivními hosty večera jsou Eva Pilarová a Jaromír Nosek.

S touto poukázkou zís-káte na pokladně druhou vstupenku zdarma.

1+1 zdarma

Tydenikc2.indd 6 9.9.2014 7:33:56

Celopražská témata na www.nasepraha.cz velká Praha

I současné děti se chtějí hýbat. Jen musí dostat možnost Podle šéftrenéra atletické reprezentace Tomá-

še Dvořáka je rozhodující, zda se děti ke sportu dostanou před koncem základní školy.Vladimír Slabý

To za mých mladých let… mů-žete slyšet povzdech od pa-mětníků na nejedno téma. I co se sportu týče. Stejně tak je časté tvrzení, že vesnic-ké děti mají možností víc. Je pravda, že vyhlášené pražské plácky, na kterých s „hadrá-kem“ vyrůstali Pláničkové či Káďové, už dávno zmizely v nenávratnu. Nezmizelo ale něco jiného, mnohem pod-statnějšího – soutěživost, nadšení a přirozená touha dětí po pohybu. A je jen dobře, že jsou možnosti, kde a jak mají děti šanci tuto svou přiroze-nost rozvíjet.

Mnohé školy a školky samy iniciativně rozvíjejí pohybo-vou gramotnost dětí. Napří-klad mateřské školy v Břev-nově a Střešovicích pořádají už osm let vlastní „Olympiádu mateřských škol“. Pro drtivou většinu dětí je to první se-

známení se sportem – a také s pocitem reprezentanta, protože závodí nejen za sebe. „Na soutěž se připravujeme celý rok, děti jsou vždy ze závodů úplně nadšené,“ říká Zdeňka Dohnalová, ředitelka MŠ Meziškolská.

Na základní a možná ještě víc na střední škole je sport hodně spojený s partou. Ale záleží samozřejmě i na uči-telích, jestli své zkušenosti a nadšení dokážou přenést na děti. „Ideální je, pokud tělocvikář sám přičuchnul k aktivnímu sportu,“ vysvět-luje Tomáš Dvořák, bývalý vynikající desetibojař a nyní šéftrenér atletické reprezenta-ce. „Jenže pokud dítě nezačne aktivně sportovat do konce základky, na střední ho od po-čítače už těžko zvednete,“ dodává smutně trojnásobný mistr světa.

Právě střední školy mají svou vlastní celostátní soutěž

pro nesportovní třídy – Cor-ny středoškolský atletický pohár, letos proběhne už 33. ročník. A z výsledků je poznat, kde se s teenage-ry cíleně sportuje, a kde to naopak skřípe. „Gymnázium Arabská z Prahy 6 je dlou-hodobě úspěšné i v celostát-ním měřítku,“ uvedl příklad Tomáš Dvořák, který sám v této soutěži před lety začínal a jehož dvě dcery-dvojčata

budou letos také na startu.Jestli si nejste jisti, jaký sport by vaše dítě bavil, máte nyní možnost na to zdarma přijít. Celé září totiž probíhá akce „Měsíc náborů do sportovních klubů“, která se snaží přilákat nejmladší generaci ke spor-tu. A první, zkušební hodiny jsou v zúčastněných oddílech opravdu zdarma.

Podrobnosti k Měsíci náborů na www.prahasportovni.cz.

ZÁSAH! Radost dětí z úspěchu kamaráda je přirozená stejně jako jejich touha po pohybu. V útlém věku samozřejmost, v pubertě už ale problém. Foto Vladimír Slabý

Tydenikc2.indd 7 9.9.2014 7:34:10NP5_14_0912.indd 7 10.9.2014 10:33:36

Page 8: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

8

Jan Čížek

Je o vás známé, že nepat-říte mezi lidi, kteří k životu potřebují pravidelné návštěvy restaurací. Ale přeci jen, ani jako student jste neměl nějakou „svoji hospodu“? Zejména k vysokoškolákům to přeci trochu patří. Asi vás zklamu, ale zejména v mládí jsem neměl žádné oblíbené hospody a kavárny. Intenzivně jsem se věno-val sportu, deset let jsem hrál prvoligový basketbal a na návštěvu hospody došlo až po zápase nebo tréninku. Léta jsem strávil ve Slavoji Vyšehrad, a proto jsme často chodili do klasické vyše-hradské hospody U Karla IV. v Neklanově ulici. Tam jsme

chodili na pivo. Ostatně, tam jsem také pivo objevil.

Více jsem chodil do divadel a literárních kaváren. Viola, Reduta a Luxor ve spojení s jazzem byly místy, kde jsem trávil řadu večerů. Odtud i má láska k jazzu, která se potom projevila při organizování koncertů v cyklu Jazz na Hra-dě.

Prý jste hodně času – nyní pro mnoho lidí nepředstavitelně – trávil v knihovnách?Do knihoven jsem chodil, to ano. Při studiích na Vy-soké škole ekonomické jsem nejradši chodil do Městské knihovny na Mariánské ná-městí na Starém Městě. Tam jsem cítil váhu toho obřího naakumulovaného vědění, které nikdy neobsáhnu.

Jste od narození Pražák. Kde to máte, v našem hlavním městě, obzvlášť rád? Narodil jsem se na Vino-hradech a žil jsem tam až do svých 28 let. Tylovo ná-

městí, náměstí Míru, Riegro-vy sady, Grébovka jsou místa mého dětství. Vinohrady se vrátily v posledních dvou desetiletích ke své původ-ní kráse a je to jedna z perel Prahy. Vědí to více cizinci než Pražané, ale i ti dnešní kouzlo takových ulic, jako je Mánesova, snad znovu objeví. Pro většinu lidí je přestěho-vání z centra města do sídlišť na okraji Prahy velkou ztrátou a na vnitřek Prahy nemohou zapomenout. My jsme přestěhování s ma-lými dětmi do družstevního bytu na Proseku akceptovali jako pozitivní změnu a nad paneláky se nikdy neošklíba-li. K severní části města jsme získali pevný vztah, a proto tam v Kobylisích bydlíme

i dnes, stejně jako naši synové se svými rodinami. Ale míst, které mám v Praze rád, jsou desítky a jako celo-životní Pražák je nemohu ani vyjmenovat. Našel jsem si sil-ný vztah k Pražskému hradu a rád mám centrum Starého Města kolem Staroměstského náměstí.

Jak jako celoživotní Pražák vidíte budoucnost Prahy? Roste z ní lepší město?Praha nepotřebuje být „lep-ším“ městem. Nechme Prahu takovou, jaká je. Nepokou-šejme se ji přestavět. Naštěstí to neudělali ani komunisté, protože ti radši budovali těžký průmysl než města, a to Prahu – a nejen Prahu – zachránilo. Teď se pokoušejme, aby Praha normálně fungovala, aby byla průjezdná, aby nám úřady, zejména pražský magist-rát, neznemožňovaly jezdit v Praze autem, aby záměrně nebrzdily dokončení tunelu Blanka a dalších podobných staveb, aby se vcítily do po-

zice občanů tohoto města. Žádnou revoluci nechci.

A jak Pražák Václav Klaus hodnotí současné budování cy-klostezek a cyklopruhů, podpo-rované unií? Pomůže to opravdu dopravě, nebo je to jen velká investice pro pár nadšenců?Jako celoživotní sportovec a i dnes majitel několika kol považuji módní, EU podpo-rované budování cyklostezek za naprostý nesmysl, který je ve prospěch jedinců ohrožu-jících jiné jedince. Třeba teď, při nedělní procházce po Ďáb-licích, jsem byl nepřetržitě ohrožován cyklisty, kteří jezdili po něčem, co bych já nazval chodníky. Tedy nikoli silnice nebo ulice. Říkal jsem si přitom, že by měly být také budovány nějaké „stezky a pruhy“ pro normální neam-biciózní chodce. EU neví, co by dělala, a proto dělá laciná gesta. Podpora cyklostezek

místo vážných věcí je jedním z nejzřetelnějších příkladů.

Má vůbec cyklistika šanci stát se v Praze masovým doprav-ním prostředkem, jako je to třeba v Amsterodamu či Koda-ni? Třeba v Pardubicích se zdá, že to docela funguje…Cyklistika má šanci být ma-sovým dopravním prostřed-kem na rovině, u nás třeba ve vámi zmíněných Pardubi-cích nebo na jihu Moravy, tře-ba v Břeclavi. V Praze nikoli.

Z podobného soudku je i další otázka: Nejen v Praze se za značné peníze budují různé skateparky. Je to rozumná investice?Skatování je pro jinou než mou generaci. Já to neumím dostatečně ocenit. Můj přítel exprimátor Bém by vám ur-čitě odpověděl zcela opačně. Ale synové na skejtu každo-denně jezdili do školy.

Václav Klaus: Žádnou stavební

V Praze nemůže být cyklistika

masovou záležitostí.

Cyklistická lobby ve druhém prezidentovi samo-statné České republiky zatím nenašla spojence. Ten totiž navrhuje, že by si své stezky a pruhy zasloužili i „normální, neambiciózní“ chodci. A chce, aby se vedení Prahy vcítilo do pozice jejích obyvatel.

VÁCLAVA KLAUSE s tenisovou raketou znáte. Ale na elektrokole ho asi vidíte poprvé. Foto: archív Václava Klause

Tydenikc2.indd 8 9.9.2014 7:34:57 Tydenikc2.indd 9 9.9.2014 7:34:58

Rozhovory najdete na www.nasepraha5.czrozhovor

NP5_14_0912.indd 8 10.9.2014 10:33:36

Page 9: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

9

Tydenikc2.indd 8 9.9.2014 7:34:57

revoluci v Praze nechciJak je na tom Praha obecně s veřejně přístupnými sporto-višti, má jich dost? Zdá se mi, že jich je dost, ne-skonale více než v minulosti. Mám však strach, že je jejich využití velmi nestejnoměr-né a že některá z nich byla vybudována zcela mylně. Náklady na jejich budová-ní, a v některých případech i zbytečně vysoká kvalita, v jaké byla vybudována, se mi zdají nadměrné.

Od lékařů i od vojáků přichá-zejí – bohužel už celkem pravi-delně – zprávy o špatné kondici mladých lidí. Existuje nějaká reálná šance na změnu tohoto trendu? Kde je největší chyba, je to třeba v přístupu rodičů? Na špatnou kondici mladých lidí si lidstvo stěžuje od ne-paměti. I když jsem byl malý, tak byly zprávy o tom, že jsou každý rok branci přicházející na vojnu v horší a horší kon-dici. Nevím, je-li to pravda.

Na druhé straně je evidentní, že internet a facebook ničí fyzickou kondici lidí, a pro-tože jim propadají zejména ti mladí, nejvíce to ničí právě je. Zmínil jste roli rodičů, ta je podle mého názoru zásad-ní. Nedovedu si představit, že bych já nebo moji synové mohli prohlásit, že se jim dnes nechce jít lyžovat nebo jakkoli jinak sportovat.

Snažíte se alespoň u svých vnoučat tenhle negativní trend změnit, či alespoň omezit? O vnoučata se starám re-lativně málo, asi méně než dědečkové, kteří už jsou skutečnými důchodci. Ale jezdím s nimi rád na hory, i když už mně ujíždějí. A ob-čas je rozvážím – což je šílená povinnost dnešních moder-ních rodičů – na jejich nikdy nekončící kroužky a cvičení.

Práce máte stále dost. Ale občas přeci musí dojít na odpočinek… Odpočinkem byl pro mne celý život sport, nejdříve

basketbal, potom volejbal a nakonec tenis, vynechám--li celoživotní lyžování a tu-ristiku. Pasivní odpočinek moc neznám. Až příliš moc čtu a píšu, jiní lidé by to asi považovali za práci, ale pro mne je to odpočinek.

profi l

Václav Klaus se narodil 19. 6. 1941 v Praze. Je absolventem Vysoké školy ekonomické, za komunistického režimu působil v Ekonomickém ústavu ČSAV, potom jako bankovní úředník a později jako prognos-tik v Prognostickém ústavu ČSAV.

Po změně režimu v roce 1989 se stal prvním nekomunistic-kým ministrem fi nancí. V roce 1992 se stal předsedou vlády ČR. Tuto funkci zastával i po roz-dělení Československa do roku 1997. Od roku 2003 do loňska byl druhým prezidentem samostatné České republiky. Jeho manželka Livia je velvyslankyní na Slovensku. Mají dva syny a sedm vnoučat.

Václav Klaus

PODLE VÁCLAVA KLAUSE internet a facebook fyzickou kondici mladých lidí především ničí. Foto Archív Václava Klause

Tydenikc2.indd 9 9.9.2014 7:34:58

INZERCE

BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál

DARK STYLEAgency

Generální partner producenti mediální partneři

Glanc

KONEČNĚ

ČESKÁVERZE

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEKi. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz

NAŠE PRAHAtýdeník všech Pražanů www.nasepraha.cz

SC-3

4097

6/65

Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz rozhovor

NP5_14_0912.indd 9 10.9.2014 10:33:36

Page 10: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

10

Bejkárny na přírodním koupalištiDětských dnů a zábavných odpolední je mnoho, ale Den bejkáren M rádia, konající se 13. 9. na motolském koupa-lišti, má kromě neotřelého názvu a místa konání i zají-mavý program.

Ze soutěží pro jednotlivce i týmy, dospělé i děti, vybírá-me: závody šneků (šnekiáda), hod pneumatikou, dělání mu-mie, krmení rodiče šlehač-kou, přetahování provazem. A na závěr velká šlehačková bitva. Chystá se i tombo-la, a kdo chce, může přijít i v masce; nejextravagantnější maska bude oceněna.

Pokud se chcete zúčastnit některé soutěže, musíte se re-gistrovat mailem. Jak, to zjistí-

te na www.mradio.cz/souteze/den-bejkaren/registrace-do--soutezi/. Tady najdete i další

pokyny kolem organizace. Na některé soutěže se lze přihlásit i přímo na místě. (age)

Klamfest bude opět v parku

V pátek 19. září bude tradičním hudebně-diva-delním festivalem Klam-fest zakončena open air festivalová sezóna Klubu Klamovka. Přijďte na něj k venkovnímu pódiu v parku u Klubu Klamov-ka (směrem k restauraci, u Chrámku noci).

„Všechno začne dětským programem,“ prozrazuje produkční klubu Alžbě-ta Lapáčková, „v parku u podia před klubem si děti od 15 do 18 hodin mohou zahrát na hudební nástroje, naučit se vyrobit ozdobné magnetky a zdobit květi-náče.“ Pak bude následovat večerní kulturní program s koncerty.

Vstup zdarma. Klub Klamovka, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Podbělohorská 3, Praha 5. Od zastávky tramvají Kla-movka parkem nahoru asi 100 metrů. Zastávka auto-busu 191 a 176 Klamovka. www.klubklamovka.cz, tel. 257 220 165. (age)

Sbor Carmina vocum hledá nové zpěvákyLužiny – Smíšený amatérský pěvecký sbor z Prahy 5 - Lu-žin přivítá nové členy s chutí zpívat, i bez hudebního vzdělání. Mohou se hlásit zájemci starší 15 let, vítáni jsou hlavně muži. Zkouší se

ve Fakultní základní škole Brdičkova č. 1878 na Lužinách každou středu. Podrobnosti a přihlášky: 602 642 604 (Jarmila Křečková), [email protected], www.carmi-navocum.cz. (age)

Kdy je v Království železnic nižší vstupné?Senioři normálně chodí do Království železnic za 160 Kč. Ale v některé dny mohou dát za vstupenku jenom polovinu této sumy – stačí vědět, kdy přesně přijít. Je to každé úterý a čtvr-tek v době od 14 do 18 hodin; v tomto čase zaplatí osoby star-ší 65 let vstupné pouze 80 Kč. Toto zvýhodnění neplatí, když připadnou tyto dny na svátky nebo letní a vánoční prázdniny (sleva tedy neplatí od 1. 7. do 31. 8. a od 19. 12. do 3. 1.).

A ještě něco navíc: protože se náhodou tyto „zlevněné hodi-ny“ shodují s termíny komen-tovaných přednášek, které se Království železnic organi-zují každé úterý a čtvrtek od 16 hodin, je možné si za tuhle cenu vyslechnout i zasvěcený

komentář o celé expozici. To určitě prarodiče uvítají, když

budou plánovat, kam a kdy vyrazit se svými vnuky. (age)

Pozvánky a tipy na www.nasepraha5.czvolný čas

ZA MODELY vláčků, nádraží, krajin i měst sem míří mladí i staří.

18:00 Improvizační divadelní vystoupení, 19:00 Rodinná sešlost (Indie-rock), 20:00 Ghost of You (brněnská skupina otví-rající různé žánrové škatulky), 21:00 Th e Vanilles – (především Indie – rock)

program

Sobota 13. 9.: soutěže od 13 do 19 hodin, následuje afterparty.Přírodní koupaliště Motol, Zahrad-níčkova, Praha 5 - Motol.Bus zastávka Zahradníčkova (č. 167), zastávka Motol (č. 168, 174, 179, 180, 184, 347), tram zastávka Motol (č. 9, 10, 16).

info

Když už budete u rybníka, byla by škoda neskočit do vody. Pořád je pří-jemná, má kolem 18 stupňů a není tedy jen pro otužilce. Pokud se vám ale do ní nechce, půjčte si za 50 korun na celý den nafukovací lehátko nebo obří duši.A když si přinesete svůj nafukovací člun s pádly, můžete se podél zarostlých břehů vydat na poznávací výpravu: uvidíte v rákosí kachní rodinky a lysky s mláďaty, nad hladinou létat perleťová šídla, motýly a ledňáčkovi podobné-ho modrého ptáčka.

u rybníka je krásně i na podzim

Víte, jak můžete trávit volný čas v Praze 13?Festival volného času Pra-hy 13 přiblíží návštěvníkům organizace, které pořádají akce, jejichž cílem je pestré využívání volného času. Druhý ročník festivalu probíhá až do 5. října a to na několika místech: kromě sportovních klubů a škol je to kulturní klub Mlejn a po-tom venkovní prostranství – Centrální park a Sluneční náměstí. (age)

NP5_14_0912.indd 10 10.9.2014 10:33:37

Page 11: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

11

Pivní slavnost na náměstí ve ZbraslaviNa zbraslavském náměstí se ko-nají v pátek a sobotu 19.–20. září Pivní slavnosti u příležitosti 250. výročí stavby nové budovy pivovaru. Jestli snad marně pátráte v paměti, jaké že to pivo vlastně vaří Zbraslavský pivo-var, pak máte pravdu: už žádné. A to pěknou řádku let.

Pivovar mezi Vltavou a Be-rounkou, který existoval už od konce 13. století, byl zavřený po 2. světové válce roku 1950, když byl dva roky předtím pře-veden pod Středočeské pivo-vary Velké Popovice. Tam také po zavření skončilo vybavení zbraslavského pivovaru.

Zajímavé je, že krásná histo-rická budova bývalého pivovaru na zbraslavském náměstí ještě před pár lety krásně voněla: jen už ne sladem a chmelem, ale

léčivými bylinkami - usídlila se v ní totiž fi rma Leros a vyráběly se tady léčivé čaje. Vraťme se od nich ale obloukem zpět k pivu. Ačkoliv Zbraslavský pivovar neexistuje, přesto jeho dlou-

há a slavná existence zavdává důvod k příjemnému soused-skému setkání na konci léta. A protože Zbraslav vlastní pivo už nemá, uspořádá na náměstí během slavnosti přehlídku piv pivovarů jiných: svá piva předvedou pivovary Lobkowitz, Uherský Brod, Klášter, Rychtář, Černá hora, Vysoký Chlumec, Platan a Ježek.

V kulturní části programu vystoupí například hudební skupiny Doga nebo Yo Yo Band a přichystány jsou také soutěže a atrakce pro děti. (age)

Pozvánky a tipy máme i na Facebooku volný čas

INZERCE

stačí se zaregistrovat nebo přihlásit přes váš facebookový profi l

www.facebook.com/naseprahapet

ZAJÍMÁTE SE O ŽIVOT V PRAZE 5?

POŘÁDÁTE NĚJAKOU AKCI? FOTÍTE?

STAŇTE SE REDAKTOREM WEBU NAŠEPRAHA5.CZ

VAŠE PŘÍSPĚVKY ZVEŘEJNÍME NA NAŠICH STRÁNKÁCH

www.nasepraha5.cz Redaktor_web.indd 10 9.9.2014 19:14:56

Ještě do neděle můžete děti přihlásit na kroužek jezdectvíDům dětí a mládeže hl. m. Pra-hy – Jezdecké středisko Zmrz-lík rozšiřuje termíny kroužků o sobotní odpoledne od 13.30 do 16.30 hodin. V tomto čase absolvují děti vždy 45 minu-tovou lekci v jízdárně nebo

vyjedou do terénu. Mohou se přihlásit i naprostí začáteční-ci. Podrobnosti se dozvíte na tel. 222 333 808–9, přihlásit se můžete napsáním na mail [email protected]. Krou-žek se otevře jenom pokud se

přihlásí nejméně 15 zájemců. Při rozmýšlení se musí vzít v úvahu, že kroužek jezdectví nejsou hodiny jízdy na koni, tedy jen vyjížďka. O koně se děti komplexně starají – krmí je, i podestýlají i vodí. (age)

Slavnost se koná v pátek 19. září od 16 do 22 hodin a v sobotu 20. září od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma.

info

Radotínské Burčákobraní 2014Na náměstí sv. Petra a Pav-la v Radotíně se v sobotu 13. září koná Burčákobraní. Kromě lahodného moku se návštěvníci mohou těšit na pestrý hudební program slo-žený z rozmanitých žánrů.

Od 14 hodin postupně zahraje cimbálová muzika Réva z Hodonína, Ivan Hlas trio, Abba world revival a ve 23 hodin skončí vystoupe-ní Harry bandu. Ani děti nepřijdou zkrátka a to ani kulturně, ani pokud jde o chuťové požitky. Popíjet budou nekvašený mošt a vůbec poprvé na ně bude čekat divadelní stan s po-hádkami. Ve 14:30 to bude Jak si čerti hráli na divadlo a o hodinu později Dlouhý, Široký a Bystrozraký. (age)

NP5_14_0912.indd 11 10.9.2014 10:33:37

Page 12: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

12

Kulturní přehled je na www.nasepraha5.czkulturní tipy

MŮJ TIP

redaktorka: Alena Gembalová tel.: 737 463 544 [email protected]

Grandhotel BudapešťKomedie Wese Andersona plná svérázných hrdinů v podání neuvěřitelné plejády fi lmových hvězd (v čele s Ralphem Fiennesem v roli šéfa hotelového personálu).

Dále hrají F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Da-foe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Ja-son Schwartzman, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson a další.

Kde: Výletní kino Smíchov (náplavka)Kdy: středa 17. 9., 20:30 hVstupné: 100 Kč

KINO

KONCERT

PROHLÍDKA

PERFORMANCE

VYCHÁZKA

TANEC

Hudba a tanec na hřbitověPředstavení současného tance KYTICE-mezigene-rační dialog na hudbu Bohuslava Martinů se odehraje v jedinečném prostředí Malostranského hřbitova.Diváci nebudou sedět, ale procházet celým hřbitovem kolem tanečníků. Akci bude natáčet Česká televize. Pořádá Společnost pro taneční a múzic-kou výchovu, Společnost Bohuslava Martinů a Divadelní ústav. Představení je prologem ke Dnům Bohuslava Martinů a koná se v rámci Roku české hud-by. Vstupenky síť Ticketpro.

Kde: Malostranský hřbitovKdy: 14. až 16. září, vždy ve 21:00 hVstupné: 120–150 KčSpojení: Malostranský hřbitov, Plzeňská ulice, Praha 5 - Smíchov, stanice tramvaje Bertramka (tramvaje č. 4, 9, 10, 16)

Vystoupení dětských folklórních souborů JAROV rámci v rámci Dnů evropského dědictví 2014.Kde: kostel Sacré CoeurHolečkova ulice 31Kdy: neděle 14. 9 v 16:00 hVstup zdarma

LUCKY VOICE BAND zazpívá na SmíchověLucky Voice Band existuje 3,5 roku a působí v Praze.

Pražský smíšený pěvecký sbor má ve svém širokém repertoáru gospely, duchovní hudbu, swing, jazz, lidové písně a světové tradi-cionály, a také fi lmové melodie. Na to všechno se můžete těšit, když přijdete na vystoupení Lucky Voice Bandu v neděli 14. září do Spole-čenského sálu Základní a mateřské školy Kořenského. V rámci Dnů evropského dědictví 2014.

Kde: společenský sál Základní a mateřské školy KořenskéhoKořenského 10/760, Praha 5 - SmíchovKdy: neděle 14. 9. v 17:30 hVstup zdarma

Koncert z díla W. A. Mozarta a J. A. HassehoVeronika Mráčková-Fučíková (mezzo-sporán), Jana Bínová-Koutská (soprán), Rozálie Kousalíková (barokní violonce-llo), Ondřej Macek (cembalo a klavír).V rámci v rámci Dnů evropského dědic-tví 2014.Kde: usedlost BertramkaMozartova 169, SmíchovKdy: neděle 14. 9 v 19:00 hVstup zdarma

Cestou Arbesových ŠtrajchpudlíkůSraz účastníků je u zastávky stadion Strahov (autobusy 143, 176, 191). V rámci v rámci Dnů evropského dědictví 2014.Kde: stadion StrahovKdy: neděle 14. 9. 13:30–15:30 hVstup zdarma

Prohlídka Malostranského hřbitova a kostela Nejsvětější trojiceProhlédněte si hřbitov s krásným náhrobkem hraběte Leopolda Th un-Hohensteina od Václava Prachnera; hřbitov, který byl prý inspirací Janu Nerudovi při psaní sbírky Hřbitovní kvítí.

V neděli 14. září si můžete zdarma (v rámci v rámci Dnů evropského dědictví 2014 na území Prahy 5) pro-hlédnout Malostranský hřbitov i s přilehlým kostelem Nejsvětější Trojice na Plzeňské ulici. Malostranský hřbitov bude v neděli 14. 9. otevřený od 9 do 16 hodin. Prohlídky s průvodcem se pořádají dvě, sraz zájemců je u vchodu na hřbitov v 9 a v 11 hodin. V kostele Nejsvětější Trojice proběhnou prohlídky v 9 a v 11 hodin (v rámci prohlídky hřbitova). Kostel bude otevřen 9–11 a 12.30–16.30 hodin. Sraz účastníků je před kostelem.

Vstup zdarmaSpojení: Plzeňská ulice, Praha 5, zastávka Bertramka, tramvaje č. 4, 9, 10 a 16

Chvíli na KlamovceKonceptuální výstava performerky Petry Herotové, absolventky Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP.Performance vychází k historického kontextu místa – tedy parku a altánu Klamovka. Jedinečné setkání s au-torkou a prostorem. Vernisáž 18. 9. v 18 hodin.

Kde: Altán KlamovkaKdy: každou sobotu a neděli 14.00–18.00 h, do 12. 10.Vstupné dobrovolnéSpojení: tramvajová zastávka Klamovka, Plzeňská ulice, Praha 5 - Košíře

KONCERT

KONCERT

NP5_14_0912.indd 12 10.9.2014 10:33:37

Page 13: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

13

Denní zpravodajství na www.nasepraha5.cz volný čas

KŘÍŽOVKA – V DOMĚ ŽIL NAPŘÍKLAD BEDŘICH SMETANA A K. H. BOROVSKÝ

„Nebe, peklo, ráj“ s Hanychovou

Co mají společného fi lmy Harry Potter, Piráti z Kari-biku, Šifra mistra Leonarda nebo Pán prstenů s kape-lou Doctor P.P.? Od teď je to fi lmařská technika Red Epic, kterou kvůli kvalit-nímu fi lmovému obrazu využívají režiséři Jackson nebo Soderbergh a se kterou populární skupina Petra Pečeného natočila svůj nový videoklip Nebe, peklo, ráj.

Hlavní ženské role se ujala Agáta Hanychová, režie Mi-roslav Mirčev. „Nebe, Peklo, Ráj byla poslední neotexto-vaná píseň našeho kama-ráda Pancha. Už ani nevím, zda jsem tu démonickou ženu, o níž je píseň, potkal nebo se mi zdála v šam-paňském opojení,“ popisuje vznik skladby Pečený. (prs)

Magorův Smíchov vzpomene legenduVzpomínkový večer Magorův Smíchov v sobotu 20. září v prostorách centra součas-ného umění MeetFactory vzpomene Ivana Martina Jirouse (na archívním sním-ku), vůdčího ducha českého undergroundu, básníka, publicistu, výtvarného kri-tika a držitele literární ceny Jaroslava Seiferta.

Pestrý program začne v 18 hodin. Hrát budou Th e Plastic People of the Universe, Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser, Živé kvety, Svatopluk Kará-sek, Umělá hmota, Hever and

Vazelína, Bobeš & Band a Sbor břežanských kastrátů.

Z fi lmových projekcí jistě stojí za zmínku „Hlavně aby radost nezmizela“ od Bře-tislava Rychlíka z nového

cyklu České televize Fenomén Underground. Dále se budou promítat dokumenty napří-klad Jana Hlíny, Heleny Papír-níkové nebo Jany Chytilové.

V prostorách klubu také na-jdete výstavy fotografi í Jiřího Valenty a Alžběty Kopecké. Česká mincovna představí pamětní medaili Ivan Martin Jirous – 70 let od narození for-mou performance s autorem Josefem Frühaufem. Součástí večera budou i workshopy pro děti, prodávat se budou knihy, CD nebo designová trička Davida Černého. (age)

Prohlédněte si zlíchovský a jinonický kostelDva půvabné kostely na kop-cích, dominanty svého okolí, se otevřou návštěvníkům zdarma během soboty 13. září v rámci Dnů evropského dědictví.

Zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba, v ulici Na Zlíchově, je vidět z dálky, když projíž-díte tramvají, vlakem nebo autem po nábřeží. Tentokrát si můžete prohlédnout i jeho

interiér – otevřeno bude od 13 do 17:30 hodin.

Jinonický kostel sv. Vavřince, ve Vavřinecké ulici v Jinonicích, dominuje okrouhlému zarost-lému kopci s hřbitovem; místu s krásnou atmosférou a prasta-rým osídlením. Otevřený bude od 10 do 12 hodin. Vedle vstupu na hřbitov navíc stojí krásná dřevěná zvonice. Po prohlídce si můžete udělat vycházku do Prokopského údolí, které začíná nedaleko odsud. (age)

Foto: Alžběta Kopecká

NP5_14_0912.indd 13 10.9.2014 10:33:38

Page 14: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

14

Užitečné informace na www.nasepraha5.czservis

INZERCE

SC-3

4097

6/66

SC-3

4118

8/01

Prodej, Montáž, Servis plynových kotlů

mobil: 608 974 606 www.s

ervisk

otle.c

z

sc_341188.indd 1 8.9.2014 12:46:59

PREMIÉRA 30. ZÁŘÍ 2014V DIVADLE KALICH!

LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL BEE GEESHUDBA

Režie a choreografi e: Ján ĎurovčíkPřeklad a české texty: Adam Novák Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Zuzana Straková Pěvecké nastudování: Ľubomír Dolný

Předprodej vstupenek: WWW.TICKET-ART.CZ NAŠE PRAHAtýdeník všech Pražanů www.nasepraha.cz

Léto končí, koupat se můžete dál

Všem, kteří si o prázdninách zvykli na pravidelné plavání, přinášíme přehled provozních hodin krytých bazénů v Praze 5 a v její blízkosti. V jejich vodách můžete pokračovat ve své oblíbené kratochvíli bez ohledu na počasí. (age)

Plavecký bazén ČUS Strahov, 25 m

Vaníčková 2b, Praha 6, od Anděla autobus 191.Ranní, polední a večerní plavání pro veřejnost:pondělí–úterý 6.00–7.00, 13.00–14.00, 20.00–21.45středa 6.00–7:00, 12:30–13:30, 20:00–21.45čtvrtek 6:00–7:00, 12:00–14:00, 20:00–21.45pátek 6:00–7:00, 12:00–14:00, 18:00–20.45sobota 10:00–12:00, 13–16.45neděle zavřenoTel.: 233 014 113, vstupné 79 Kč, stu-denti a důchodci 69 Kč za hodinu.

Bazén TJ Motorlet Radlice, bazén 25 m

Sportovní klub Motorlet, Rad-lická 298/105, Praha 5–Radlice, metro B Radlická. Tel. 251 091 411Provozní doba do 30. 6. 2015:

pondělí 6.00–8.00, 12.00–15.00, 19.00–21.30úterý 12.00–15.00, 19.00–21.30středa 6.00–8.00, 12.00–15.00, 17.15–21.30čtvrtek 6.00–8.00, 12.00–16.00, 18.00–21.30pátek 12.00–21.00sobota 10.00–20.00neděle 10.00–21.00Široký výběr slev a permanentek najdete na www.sk-motorlet.cz/plavecky-bazen.

Bazén Homolka, 25 m

V areálu nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2/37, Praha 5 Motol, konečná autobusu 167.Otevřeno: po–pá 7–21, so–ne 10–20Vstupné dospělí 120 Kč, děti 60 Kč (90 min), permanentky (bazén+ posilovna+ sauna) od 70 do 105 Kč dle denní doby. Tel. 257 272 016, www.centrumhomolka.cz

bazény v okolí: kde, kdy a za kolik

Bezplatná právní poradna Kdo má trvalé bydliště v Praze 5, může konzultovat jakýkoliv svůj právní pro-blém každou středu od 15 do 17 hodin ve 4. patře budovy radnice ve Štefánikově uli-ci 13, 15 v kanceláři 423 a 433. Předem se ale objednejte na telefonech 257 000 951, 257 000 954, 257 000 810. (age)

Hasiči z Lipenců recyklujíSbor dobrovolných hasičů Praha-Lipence se už před rokem připojil k akci Re-cyklujte s hasiči. Místní hasičská zbrojnice se proto každé úterý od 19 do 21 ho-din otevírá a v této době sem mohou občané přivá-žet elektroodpad včetně led-nic a mrazáků. Naopak neo-debírají se žárovky, zářivky, výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty a pouliční osvětlení. Adresa zbrojnice je ulice Na Bambouzku 457, Praha-Lipence. (age)

Prvňáky bude na ulicích lépe vidětAž do konce září budou strážníci městské policie rozdávat pražským prv-ňáčkům dárky od měs-ta: bezpečnostní balíčky s refl exní vestou s potiskem, sadou refl exních samolepek a dětským refl exním přívěs-kem na klíče. Celkem 15 300 takových balíčků dostanou prvňáčci všech typů škol.

Oblečení nebo doplňky s refl exními prvky umožňuje řidičům spatřit chodce brzy. A to je zásadní pro bezpečnost na silnici, pomůže to před-cházet mnoha nehodám. (age)

Co patří a nepatří do kontejnerůJe o nich možno odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nesmí se do nich odkládat nebezpečný a stavební odpad, bioodpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. (age)

Ke Smíchovu x Lipová alejsobota 13. 9. 13–16Nad Zlíchovem x Prosluněnásobota 20. 9. 13–16

Velkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu:

Zapova č. 12neděle 14. 9.9.00–12.00Baldové x Vej-ražkovaneděle 14. 9.9.00–12.00

umístění biokontejnerů

Regios

12. –13. 9.Mrázovka x Nad Bertramkou Nad Koulkou – mezi č. 1 a 519.–20. 9.Butovická – proti č. 74–76

Pražské služby

19. 9. – úterý 16.00–20.00Pod Kotlářkou – u fotbal. hřiště

umístění kontejnerů

f/na

seprah

apet

www.nasepraha5.cz

NP5_14_0912.indd 14 10.9.2014 10:33:38

Page 15: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

15

Praktický servis na www.nasepraha5.cz tv tipy

VYDA

VATE

L ČAS

OPIS

U JE

DRŽ

ITELE

MVydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědná redaktorka Alena Gembalová, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Pavel Bendík tel.: 777 956 858, e-mail: [email protected] • Zdeněk Bláha tel.: 605 277 077, e-mail: [email protected] • Zdeňka Bradáčová tel.: 602 322 171, e-mail: [email protected] • Adresa vydavate-le, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • náklad 72 000 výtisků • Fotografi e bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází každý týden.

Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu ČT, Primy a dalších televizí nebo z volně šiřitelných zdrojů.

Vetřelci dávnověku IV(8): Einsteinův faktor PRIMA ZOOM / 13:55

Slavný kontroverzní doku-mentární seriál USA (2012). Podle některých badatelů

dokazují staré legendy, zá-znamy z kronik a archeolo-gické nálezy, že na naší pla-

netě mnohokrát v minulosti přistáli mimozemšťané.

ZÁBAVA

TelebazarPRIMA / 22:30Nejvtipnější světové reklamy uvádí Zdeněk Izer. Dále účin-kují V. Martino-vá, B. Hybner a další.

THRILLER

Výplata NOVA / 22:35Film USA (2003). Ben Affl eck i za cenu ztráty paměti přijme práci na supertajném projektu. Režie: J. Woo. Dále hrají: A. Eckhart, P. Giamatti, C. Feore.

HUDBA

Rolling Stones - Hyde Park 2013 ČT Art / 20:20Mimořádný koncert, ve kterém se legendární ka-pela vrátila do Hyde Parku po dlouhých 44 letech, aby oslavila 50 let svého trvání.

DRAMA

Memphiská kráskaNova Cinema / 20:00 Válečný fi lm USA (1990). Posádka legendárního letounu B-17, který za války vykonal 24 nebezbečných letů nad Evropou, vyráží na svou další misi. Hrají: M. Modine, E. Stoltz.

PO

ND

ĚL

Í 15

. 9.

ÚT

ER

Ý

16. 9

.S

ED

A

17. 9

TV

RT

EK

18

. 9.

PÁT

EK

19

. 9.

ČERNÝ HUMOR

Liga gentlemanů II (4/6) ČT Art / 00:00Seriál VB plný britského

a navíc černého humoru (2000). Vítejte v městeč-ku Royston Vasey, vstup jen na vlastní nebezpečí! Režie: Steve Bendelack. Hrají: Mark Gatiss, Roy ‚Chubby‘ Brown, Martin Crocker, Jeremy Dyson, Alan Faulkner.

ZÁBAVA

Legendární dvojice ČT1 / 22:10Václav Postránecký uvádí nezapomenutelná televiz-

ní vystoupení mistrů zábavy (2008). Účinkují: J. Bohdalová, V. Dvořák, O. Kaiser, J. Lábus, J. Wimmer, K. Černoch.

TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND

Rozmarné létoNE 13. 9. / ČT1 / 9:05

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Úsměvná novela Vladislava Vančury v proslulém fi lmo-vém přepisu režiséra Jiřího Menzela (1967). Hrají: R. Hrušínský, V. Brodský, F. Řehák.

SlunečniceSO 13. 9. / ČT2 / 14:05

Sophia Lorenová a Marcello Mastroianni v příběhu lásky, která byla úplně obyčejná - než jí do cesty vstoupila válka. Italsko-francouzský fi lm (1970). Hrají: L. Savelje-

vová, A. Carenová, G. Longo. Režie: Vittorio De Sica.

Návštěvníci (1/15) NE 14. 9. / ČT :D / 18:10

Kultovní sci-fi seriál pro celou rodinu (1983). Píše se rok 2484 a počítač signalizu-je přelet neznámého tělesa, které může mít pro Zemi ka-tastrofální následky… Režie: Jindřich Polák. Hrají: Dag-mar Patrasová, Josef Bláha, Josef Dvořák, Jiří Novotný, Stanislava Bartošová.

Živí mrtví I (5): LavinaNE 14. 9. / PRIMA / 23:40 Hororový seriál USA (2010). Po nočním útoku se v táboře odklízejí mrtvoly zombií i lidí. Ukáže se, že Jima je-den nemrtvý pokousal. Rick navrhuje sehnat protilék, zatímco Shane... Hrají: A. Lincoln, S. W. Calliesová.

85%

72%

82%

81%

AKČNÍ SCI-FI

Den, kdy se zastavila Země20:15 / PrimaAkční sci-fi fi lm USA (2009). Civilizace se doslova rozpadá na kousky. Vyspělí mimozemšťané v tomto ex-trémním řešení vidí jedinou

možnost, jak naši planetu zachránit před námi samý-mi. Dokáže astrobioložka

Helen přesvědčit zástupce cizinců jménem Klaatu, že není třeba přinést nejvyšší

oběť? Není příliš pozdě? Režie: S. Derrickson. Hrají: J. Connellyová, K. Reeves, J. Smith, K. Batesová.

HISTORICKÉ DRAMA

Paní BrownováČT Art / 20:20Historický fi lm VB/Irsko/USA (1997). Píše se rok 1896 a nejmocnější žena světa královna Viktorie

už druhým rokem odmítá odložit smutek za svého milovaného muže a vrátit se ke svým panovnickým povinnostem. Monarchie je neklidná, opozice se bouří, ale ve Windsoru se nikdo neodváží vzepřít se královniným přáním. Jen samorostlý podkoní jejího muže pan Brown. Režie: John Madlen.

90%

82%

73%

Tydenikc2.indd 15 9.9.2014 7:35:15NP5_14_0912.indd 15 10.9.2014 10:33:38

Page 16: NAŠE PRAHA 5 · kulturní tipy STRANY 12 a 13 Do Království železnic ještě levněji a další tipy STRANY 10 a 11 Rozhovor na stranách 8 a 9 Mů jší aze 540 000 ů ě Zažít

- 80x80x182 cm- bílé profily

8130923

2490.– 3490.–

8658063

1950.–

8212735

- bílé 7103566, 67

1290.–

Lipová 281

SC-3

4128

5/01

NP5_14_0912.indd 16 10.9.2014 10:33:39