Nang Luc Mang Luoi Cua VTHN

Embed Size (px)

Text of Nang Luc Mang Luoi Cua VTHN

 • TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAMVin Thng H NiH Ni 03/2009NNG LC MNG LI V DCH V VIN THNG CA VTHN

 • Ni dung

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng chuyn mch v truyn dn ca VTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc m hnh kt ni ca dch v MetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc dch v cung cp trn nn mng FTTx.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc gi cc dch v MegaVNN & MegaWAN.

 • Cu trc mng chuyn mch VTHN

  SIP I

  MGC - DTH

  MGC - CGY

 • Nng lc mng chuyn mch VTHN (1)18 tng i Host.02 tng i Tamdem.289 tng i v tinh.11 tng i indoor, 24 tng i outdoor . . .Tng dung lng l 1.528.317 s.Dung lng ang khai thc l 1.247.793 thu bao c nh.

 • Nng lc mng chuyn mch VTHN (2)Nm 2009 VTHN s trin khai nng cp mng chuyn mch NGN.u t 02 thit b Softswitch MGC.u t 02 thit b TGW phc v kt ni mng PSTN truyn thng vo mng li IP.u t hng trm trm MSAN H248 phc v cung cp cc dch v: Voice, Data, Video ti khch hng.

 • Nng lc mng truyn dn VTHNRing cp II (kt ni lin i):06 Ring tc 10 Gbps gm 11 node.04 Ring tc 2.5 Gbps gm 24 node.03 Ring tc 622 Mbps gm 13 node.Ring cp III (kt ni ni i):29 Ring tc 622 Mbps gm 178 node.03 Ring tc 155 Mbps gm 11 node.27 tuyn PDH gm 28 node tc 34 Mbps.Tng dung lng truyn dn E1: 24.231 E1Tng dung lng truyn dn E1 ang s dng: 14.495 E1. T l 60%.

 • Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng chuyn mch v truyn dn ca VTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc m hnh kt ni ca dch v MetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc dch v cung cp trn nn mng FTTx.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc gi cc dch v MegaVNN v MegaWAN.

 • Gii thiu chungDch v MetroNet cung cp cc kt ni bng cp quang ti khch hng.Giao din kt ni mm do: giao din quang v in tc 100/1000Mbps.Dch v MetroNet mang li bng thng, n nh cao hn rt nhiu cc dch v truyn thng hin ang cung cp trn i cp ng.Dch v MetroNet c cung cp trn nn mng MAN-E s dng cng ngh IP-MPLS em li s linh hot cng nh tin cy cao.Vi mng MAN-E hin c, VTHN c th mang n cho khch hng cc hnh thc dch v truyn thng hin c vi cht lng cao v cc dch v mi ty theo nhu cu ca khch hng.

 • Cu trc chung mng MAN-E (1)

  text

  N x GE

  12x GE

  16x GE

  MAN-E VTHNRING 50 Gbps

  MEN SWITCHCU GIY

  MEN SWitchC GIANG

  MEN Switch inh Tin Hong

  MEN SWITCHTHNG NH

  BRAS - DGG 1&2

  BRAS CGY- 1&2

  BRAS- TH 1&2

  BRAS TDH 1&2

  16x GE

 • Cu trc chung mng MAN-E (2)

  50 Gbps

  50Gbps

  50Gbps

  50Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  10Gbps

  1Gbps

  1Gbps

  1GBps

  1Gbps

  Lp Core 04 NodeCisco 7609

  Lp Agg 16 NodeCisco 7609

  Lp Acc 64 NodeCisco 7609 & 4924

  48 Switch Cisco 760916 Switch Cisco 4924

 • Nng lc mng MAN-E VTHN (1)

  Kt ni i quc t qua VDC:Tng bng thng kt ni ti mng li ca VDC ln n 70 Gbps.Lung lu lng kt ni t mng MAN-E VTHN ln mng li ca VDC c i theo 2 hng.Hng kt ni ti inh Tin Hong: 30 Gbps.Hng kt ni ti Cu Giy: 40 Gbps.

  Kt ni lin tnh qua VTN:Tng bng thng kt ni ti mng li ca VTN l 20 Gbps. Kt ni t mng MAN-E VTHN ln mng li ca VTN c i theo 2 hng ti inh Tin Hong v Cu Giy. Mi hng l 10 Gbps.

 • Nng lc mng MAN-E VTHN (3)S dng cng ngh IP/MPLSCng ngh c chng nhn l tiu chun mng li ca mng th h mi NGN.Thay th cho th h mng TDM truyn thng hin ang s dng.Va p ng c bng thng ln, linh hot va m bo an ton v tnh bo mt cao.Cc nc G7 u ang trin khai rng ri: British Telecom (Anh), NTT (Nht), AT&T (M)Thit b ca hng CiscoNh cung cp thit b Router v Switch cho mng li bng rng hng u trn th gii.

 • Nng lc mng MAN-E VTHN (2)Cu trc mng MAN-E:4 node chuyn mch phn li c kt ni theo cu trc Ring vi bng thng ln n 50Gbps.16 node chuyn mch phn tp trung kt ni bng 2 lung cp quang theo hai hng vi bng thng ln n 10Gbps ln 2 node chuyn mch phn li khc nhau.64 node chuyn mch phn truy nhp c kt ni bng 2 lung cp quang vi bng thng 2 x 1Gbps ln node chuyn mch phn tp trung theo ng phn vng.Tt c cc node chuyn mch u c nng lc chuyn mch ln n 720 Gbps.

 • Dch v MetroNet trn mng MAN-Ec im chungKt ni bng cp quang n a im khch hng.Giao tip Ethernet 100Mbps - 1GbpsKt ni vi mng IP quc gia v quc t vi bng thng 90Gbps.Cung cp a dch v: Voice, Video, Data trn mt tuyn kt ni ti khch hng.Tc dch v cung cp:T 1Mbps n 1Gbps.Tc cam kt CIR v tc ln nht PIR.

 • Dch v MetroNet trn mng MAN-ECht lng dch vCung cp dch v MetroNet trn ton b a bn thnh ph H Ni c.Cc ch tiu cht lng i vi dch v truyn s liu qua mng MetroNet: tr (one way delay) < 20ms. tri pha trung bnh (one way jitter) < 3ms.T l mt gi tin (one way packet loss) < 0.1%.Tc cam kt (CIR): 100 5%.Phm vi p dng: phn on mng MAN-E H Ni, khng bao gm phn mng LAN, CPE khch hng v phn on mng Core lin tnh, quc t.

 • Mt s m hnh kt ni in hnh ca dch v MetroNet

  1/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - im

  2/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - a im

  3/ MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC

  4/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao

  5/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao

 • 802.1Q

  802.1Q

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - im

  Khch hngSite 1

 • M t dch v: Cung cp kt ni trc tip tc cao gia hai im ca khch hng.

  ng dng: M rng mng LAN. Cung cp kt ni mng WAN.

  u im: Cung cp kt ni gia hai im vi bng thng ln, a dng t 1Mbps ln ti 1Gbps.

  p dng ph bin: M hnh kt ni ny thng c s dng kt ni mng my tnh ti 02 a im cch xa nhau v a l.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .Cng ty Yamaha, Honda, VTC . . .

 • Khch hngSite 2

  MAN Sw

  MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im - a im

  802.1Q

  802.1Q

  Khch hngSite 1

  Khch hngSite 3

  1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hng UTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng 2/ Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router h tr 802.1 Q tag 3/ Tc Cam kt CIR, PIR theo tng knh nhnh. 4/ a ch IP Privite ( a ch dng ring)

 • M t dch v: Cung cp cc kt ni trc tip tc cao t mt im n nhiu im khc ca khch hng.

  ng dng: Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnh khc trn a bn H Ni. M rng mng LAN. Cung cp kt ni mng WAN.

  u im: Cung cp kt ni gia cc im vi bng thng ln t 1Mbps ln ti 1Gbps. Gim st, iu chnh v nh tuyn c lung d liu ti trn cc kt ni.

  p dng ph bin: M hnh kt ni ny thng c s dng kt ni mng my tnh ti im trung tm vi cc chi nhnh cp di.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .Cng ty giao dch chng khon HASTC.

 • Cp pht da ch IP cho khch hng

  MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC

  802.1Q

  CPE Khch hng

 • M t dch v: Cung cp kt ni Internet trc tip tc cao thng qua VDC cho khch hng.

  ng dng: Truy nhp Internet cht lng cao. Cung cp cc dch v, ng dng ni dung trn nn Internet.

  u im: Cung cp kt ni truy nhp Internet vi tc v cht lng cao. u tin nh tuyn d liu ra Internet.

  p dng ph bin: M hnh kt ni ny thng c s dng truy nhp Internet, cung cp cc dch v: Mail, FTP, Web hoc cc ng dng: Game online, giao dch trc tuyn . . .

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc Cng ty cung cp dch v, ng dng: FPT, VinaGame, Quang Minh DEC, VTC . . .

 • 1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hng UTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng 2/ Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router h tr 802.1Q tag 3/ Tc Cam kt knh CIR, PIR. 4/ a ch IP Privite ( a ch dng ring)

  MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao

 • 1/ Giao din vi CPE khch hng Cng FE / SFP/ Optical n CPE khch hng Cng GE/ SFP/ Optical n CPE khch hng UTP Cat 5 / RJ-45 n CPE khch hng 2/ Yu cu vi CPE khch hng Ethernet Router h tr 802.1q tag 3/ Tc Cam kt knh CIR, PIR. 4/ a ch IP Privite ( a ch dng ring)

  MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao

 • M t dch v: Cung cp cc kt ni trc tip tc cao t mt im n nhiu im khc ca khch hng.

  ng dng: Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnh khc trn a bn H Ni hoc lin tnh. M rng mng LAN. Cung cp kt ni mng WAN.

  u im: Cung cp kt ni gia hai im vi bng thng ln, a dng t 1Mbps ln ti 1Gbps. C th tn dng bng thng nhnh chnh hiu qu hn rt nhiu. C th kt hp vi mng MegaWAN xDSL lm nhnh ch ca mng.

  p dng ph bin: M hnh kt ni ny thng c s dng kt ni mng my tnh ti im trung tm vi cc chi nhnh cp di.

  Khch hnh ang s dng dch v:Cc ngn hng: VCB, BIDV, ACB . . .Cng ty X s, Vn phng i din nc ngoi.

 • Ni dungGii thiu v cu trc, nng lc mng chuyn mch v truyn dn ca VTHN.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc m hnh kt ni ca dch v MetroNet.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc dch v cung cp trn nn mng FTTx.

  Gii thiu v cu trc, nng lc mng li v cc gi cc dch v MegaVNN & MegaWAN.

 • Cu trc chung mng FTTx (G-PON)

  Cloud

  Mng MAN-EVTHN

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Fo

  Khch hngDch v FTTx

  Fo

  Khch hngDch v FTTx

  Copper

  Khch hngDch v VDSL

  Copper

  Copper

  Fo

  Khc