13
Zuglói Napraforgó Óvoda Székhely: 1145 Bp. Újvidék sétány 3-5. Telephely: Emma utca 16-18. Telefon: 06 1 363-5290 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Horváth Csaba Polgármester Úr részére ! Tisztelt Polgármester Úr ! Tárgy: Szöveges és szakmai koncepció 2020-re Intézményünk a Zuglói Napraforgó Óvoda két épületből áll kötelező feladatunk az óvodai nevelés és ellátás. Szakfeladat: 851020 Óvodai nevelés 851011 óvodai nevelés, ellátás 851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 562912 óvodai intézményi étkeztetés 562917 munkahelyi étkeztetés Székhely: Újvidék s. 3-5. Óvoda Telephely: Emma u. 16-18. óvoda A két óvoda vezetése egy vezető irányítása alatt történik. Emma óvoda: - alapterülete 1062 m2 - csoportok száma 5 - gyermeklétszám 115 fő 1

Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

Zuglói Napraforgó Óvoda Székhely: 1145 Bp. Újvidék sétány 3-5. Telephely: Emma utca 16-18. Telefon: 06 1 363-5290

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Horváth Csaba Polgármester Úr részére !

Tisztelt Polgármester Úr !

Tárgy: Szöveges és szakmai koncepció 2020-re

Intézményünk a Zuglói Napraforgó Óvoda két épületből áll kötelező feladatunk az óvodai nevelés és ellátás.

Szakfeladat: 851020 Óvodai nevelés851011 óvodai nevelés, ellátás851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása562912 óvodai intézményi étkeztetés562917 munkahelyi étkeztetés

Székhely: Újvidék s. 3-5. ÓvodaTelephely: Emma u. 16-18. óvoda

A két óvoda vezetése egy vezető irányítása alatt történik.

Emma óvoda:

- alapterülete 1062 m2- csoportok száma 5- gyermeklétszám 115 fő

Újvidék óvoda:

- alapterülete: 598 m2- csoportok száma 4- gyermeklétszám 104 fő

- gazdasági ügyintéző a két óvodában 1 fő

1

Page 2: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

- óvodatitkár a két óvodában 1 fő

Az Emma óvoda 1961-ben épült, az Újvidék sétány 3-5. sz. óvoda 1973-ban épült.

I. Önként vállalt feladatok a koncepció szerint1. Zuglói Önkormányzat által finanszírozott álláshelyek - 5,0 - éves bérköltsége

13.181.100,-Ft+járulékai, bankköltség hozzájárulás 8 főre 96.000,-Ft. A két óvodai épület zavartalan működtetése érdekében a következő dolgozói ellátott- ság szükséges.

Az óvoda két külön épületben működik, melyhez két játszóudvar tartozik. Ezért fontos két fő kertész alkalmazása, akik a fennmaradó idejükben a karbantartási feladatokat is ellátják az intézményünkben. (csapok, izzók cseréje, mindenféle karbantartási munkálatok) A két épületünkben 0,5-0,5 konyhai dolgozó segítségével látjuk el a gyermekek étkeztetését, az edények tisztántartását.A két óvodaépület területi nagysága miatt szükséges a takarítói személyzet biztosítása az esti takarítás vonatkozásában.A két épület adminisztrációjának végzése külön történik, ezért a gazdasági feladatok ellátását az óvodatitkár egy személyben nem tudja elvégezni.

megnevezés álláshely fő éves bérköltség - kertész, karbantartó 1,5 2 3.656.600- Ft - konyhai dolgozó 1 2 2.524.300,-Ft- takarító 1,5 3 3.940.200,-Ft- gazdasági ügyintéző 1,0 1 3.060.000,-Ft

összesen: 5,0 8 13.181.100,-Ft

- pedagógiai asszisztens 1,0 1 2.574.000,-Ft (üres pedagógus álláshely terhére)- pedagógiai asszisztens 1,0 1 2.574.000,-Ft (üres pedagógus álláshely terhére)

2. A Kerületi Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás által biztosított

juttatások:- étkezési hozzájárulás/Szép Kártya: 35 főállású, 6 részmunkaidős: 4.100.000,-Ft- munkáltatói segély: 379.100,-Ft 3. Tisztasági csomag beszerzése 3.200,-Ft*185 fő= 592.000,-Ft 4. Utazási költségtérítés: 2 fő részére 416.416,-Ft

II. Kötelező feladatok- Személyi juttatások

Emma óvoda: - óvodapedagógus 10,50 fő - pedagógiai asszisztens 2 fő - dajka 5 fő

Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő - dajka 4 fő

- óvodatitkár a két óvodában 1 fő

2

Page 3: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

Köznevelési törvény alapján kötelező dolgozói ellátottság:- óvodapedagógus 19,91- dajka 9 - pedagógiai asszisztens 3 - óvodatitkár 1

összesen: 32,91

A kötelező feladatellátás színvonalának megtartásához elengedhetetlen intézményi létszám szükséges. 9 óvodai csoport 229 gyermek ellátásához az alábbiak alapján:Engedélyezett dolgozói létszám a 295/2018.önkormányzati határozat alapján.

- Nyugdíjazás miatti felmentési illetmény - részére 4 hónapra 2020.03.08.-től 2020.11.08.-ig 1.461.600,-Ft+ járulékai - 4 hónapra 2020.04.13.-2020.12.13. 1.351.980,-Ft+járulékai

- Szabadságmegváltás: - nyugdíjazás miatt 20 nap 250.267,-Ft- nyugdíjazás miatt 20 nap 232.000,-Ft- GYED-ről visszatérő 12 nap 40.600,-Ft- GYES-ről visszatérő 78 nap 557.700,-Ft- GYES-ről visszatérő 47 nap 443.657,-Ft

- Pedagógus szolgálati emlékérem 0 db

- Banki hozzájárulás 33 fő: 396.000,-Ft (Munka Törvénykönyve)

- Utazási költségtérítés 6 fő 1.121.274,-Ft.- Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg 2 fő részére (óvodatitkár, gazdasági

ügyintéző) 60.000,-Ft.- Megbízási szerződés állományon kívüli magánszemély óraadó tevékenység

elvégzésére: - óvodapedagógussal 2020. május 31-ig óvodapedagógus feladatokat lát el heti 14

órában.- óvodapedagógussal 2020. május 31-ig óvodapedagógus feladatokat lát el heti 14

órában.- néptáncoktatóval táncfoglalkozás feladatra 2020. május 31-ig heti 2 órában évi

480.000,-Ft.- pedagógussal drámafoglalkozás feladatra 2020.május 31-ig heti 1 óra órában évi

600.000,-Ft.

III. Többletigény

1. Kisértékű tárgyi eszközök 2.474.000,-Ft (az alábbi felsorolás alapján)

Az óvoda zavartalan működtetéséhez szükséges az alábbi hiányzó kis értékű tárgyi eszközök pótlása nettó összegben:1. Mosógép (régi, javítása nem gazdaságos) 80.000,-Ft

3

Page 4: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

2. Hűtőszekrény 2 db (1 db elromlott, 1 db hiányzik) 150.000,-Ft3. Udvari játéktároló 7 db 12.000,-Ft/db 84.000,-Ft 4. Irodai szék 10 db 10.000,-Ft/db (nevelői szoba) 100.000,-Ft5. Tárgyaló asztal 2 db 30.000,-Ft/db (nevelői szoba) 60.000,-Ft6. Szárítógép (szükséges, nincs) 150.000,-Ft 7. Szőnyeg 3 db 30.000,-Ft/db (elhasználódtak) 120.000,-Ft8. Fektetőágy tároló (fa, javíthatatlan) 15.000,-Ft9. Zsúrkocsi 2 db 40.000,-Ft/db (régiek, elhasználódtak) 80.000,-Ft10. Mobiltelefon 2 db 50.000,-Ft/db 100.000,-Ft11. Kerti pad 4 db 60.000,-Ft/db (korhadtak, javíthatatlanok) 240.000,-Ft12. Gyermek öltöző szekrény (a jelenlegi 1992-ben vásárolt, javítani nem lehet) 15 db 32.000,-Ft/db 480.000,-Ft13. Napvitorla homokozó fölé 300.000,-Ft14. Kerti gyermek bútorok (asztal, szék) 315.000,-Ft15. Tálalószekrény 200.000,-Ft Összesen 2.474.000,-Ft

2.Udvari eszköz beszerzése : hosszú évekig nem tudtuk fejleszteni intézményünk két udvarának játszóeszközeit. A meglévő játékok idővel tönkremennek, a saját karbantartáson kívül javítás nem történt. Többfunkciós udvari játék beszerzése: 5.000.000,-Ft

3.A Zuglói Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának 2020. évi költségvetésének szöveges indoklása

A törvényi változások következtében 2015-ben megszűntek a Pedagógiai Szolgáltató központok, akiknek feladatkörébe tartozott a Pedagógiai napok szervezése.Kerületi munkaközösségek, Bagi Márta Anna vezetésével felvállalták ennek a programnak a továbbiakban való megszervezését, melyre első alkalommal 2016 tavaszán került sor. A kerületi pedagógusok megszokták ennek e kerületi rendezvénynek a meglétét, üdvözölték további életben maradását. Évek óta magas létszámban (286, 320, 352, fő) vettek részt a három napos, hat, kilenc helyszínen zajló szakmai eseményen.Már tavaly előtt ígéretet kaptam arra, hogy a szakmai esemény megtartásához az idén is támogatást nyújt a Képviselő testület. Így többletigényünket az egész kerületet érintő szakmai bemutatók és előadások megtartásának finanszírozására nyújtjuk be, mint minden egyéb óvodai rendezvény esetében.2016-ban a kerület óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek egészét érdeklő és érintő kérdéskört, a különleges figyelmet igénylő gyermekek mindennapjait jártuk körbe. 2017-ben az őket segítő terápiákkal tervezzük foglalkozni. Az SNI gyerekeken túl a tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési zavarokkal esetleg más, mentális problémával küzdő gyerekek hétköznapjait is segíthetik az óvodai csoportokban, vagy azokon kívül alkalmazható terápiák. 2018-ban a tehetséges gyermekek segítése vezérelt minket az előadások meghirdetésekor. 2019-ben a ONOAP változásaira reagálva a meséléssel, bábjátékkal foglalkoztunk. 2020-ban az óvodás gyermek alap tevékenységével a játékkal szeretnénk kiemelten foglalkozni. Megismertetni a pedagógusokat, és a pedagógiai munkát segítő más szakembereket a lehetőségekkel, amit az óvoda, mint színtér kínál a gyerekeknek. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is szeretnénk együttműködni többek között a Szakértői Bizottsággal, az EGYMI-vel.

4

Page 5: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

Az átmenet zökkenőmentes megvalósulását segítve 2020-ban, rendezvény programjaiba a bölcsődéket is szeretnénk bevonni. A kerület óvodáinak, a meghívott vendégeknek, a képviselőtestület részére készített programterv, szórólap és meghívó nyomdai költségére 45000,- Ft. A nyitó napon ünnepélyes keretek között szeretnénk megnyitni az óvodások és pedagógusaik munkáit felvonultató kiállítást. Ennek megrendezésére (kartonpapír, ragasztó, rajzszög, oklevél stb.), az első 5 helyezést elért gyermeknek díjazásra, különdíjakra tervezett összeg 90.000,- Ft.Ezen a napon, a plenáris előadásra két szaktekintélyt szeretnénk meghívni. Felkérésünket előzetesen mindketten elfogadták. () Ezen a napon a vendégek fogadására üdítővel, szendviccsel és kávéval készülünk.(120.000,-Ft) A kínáláshoz szükséges papírtányér, szalvéta műanyag pohár 35.000,-Ft értékben szükséges.A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal köszönnénk meg a közreműködést 10.000,-Ft értékben. Az óvodai csoportokban zajló szakmai bemutató foglakozást vállaló pedagógusok, szakemberek honoráriuma bruttó 25.000,-Ft. A adott csoportba járó gyerekeknek 12.000,-Ft értékben vásárolt társasjátékkal, a közreműködőknek 2.500,-Ft-ért virággal szeretnénk megköszönni a részvételt! Terveink szerint 6 csoportba látogatnánk el. A megnyitón fellépő előadók tiszteletdíja és virága 250.000,-Ft.Már az elmúlt évben bíztatónak látszott a kerület óvodáinak bemutatkozó programja, „Benézhetsz az ablakon!” címmel. Az idei évben is négy óvoda jelentkezett vendégfogadásra. Óvodánként 25.000,-Ft költséggel számolok. Minden adminisztrációs feladat (felkérő levelek, megbízási szerződések, programterv, tájékoztatók, plakátterv, szórólapterv, költségvetési terv, elszámolás stb.) költségeire bruttó 70.000,-Ft-ot tervezek. (Mellékelt táblázat alapján).

Zuglói Pedagógiai NapokBér: (saját és külsős) 565.000,-FtSzakmai és reprezentáció: 370.500,-FtÖsszesen: 935.500,-Ft

4. Ovi Olimpia rendezésének megtisztelő feladatát 2020 évben óvodánk nyerte el. Tervezett költségét az alábbi táblázat tartalmazza.

Kiadásnem Megnevezésnettó ár/db

mennyiség nettó áfa bruttó

DOLOGI            Ellátottak pénzbeli juttatásai K4799              meghívó,emléklap,oklevél 250 45 11 250 3 038 14 288  serleg 2 500 4 10 000 2 700 12 700  matricás felirat 350 4 1 400 378 1 778  emblémás póló 3 000 22 66 000 17 820 83 820  ajándék játékok **     370 000     99 900    469 900

 érmek, érmeszalagok, érmelogók 244 120 29 280 7 906 37 186

  papír,írószer, dekoráció 500 10 5 000 1 350 6 350Vásárolt közszolgáltatások kiadásai            

5

Page 6: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

K33601  orvosi ügyelet      45 000   62 150

             

SZEMÉLYI            Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadásai K12201            

   szervezők díjazása   18 500 000   595 000  portás,takarító,hangosító   4 75 000   89 250Összesen       1 037 930   1 372 421Zuglói Napraforgó  Óvoda Ovi Olimpia 2020** részletezve a szöveges költségvetésben

5./ Zuglói Bábfesztivál

A XVI. Zuglói Bábfesztivált 2019-ben már az Óvodai Művészetek és Értelmi Nevelés Kerületi Munkaközösség vállalta fel. A kerület óvodáiból 200 kisgyerek nézhette végig a bábjátékkal hangsúlyosabban foglalkozó óvodák bemutatkozó csoportjainak műsorát. A nagy érdeklődésre való tekintettel, szeretnénk ezt a rendezvényt továbbra is életben tartani, 2020 novemberében megtartani a XVII. Zuglói Bábfesztivált.

Program/TevékenységBruttó dologi

kiadás Ft(tárgyi

eszközök)

Bruttó személyikiadás

(reprezentáció, vendéglátás)

Ft

Összesen Ft

Elismerő oklevelek (nyomdai minőségben) 10000 0 10000

Fellépő gyerekek vendéglátása (gyümölcslé, pogácsa)

0 50000 50000

Reprezentációs költség (csoportvezetőknek desszert, virág)

0 40000 40000

Fellépő gyerekcsoportok díjazása (Csoportonként 25 eFt értékben társasjáték,báb, egyéni ajándék)

125000 0 125000

6

Page 7: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

Keretösszeg 135000 90000 225000

6. Óvodapedagógus gyakornonok keresetkiegészítése munkáltatói döntésen alapuló juttatás címen havi 25.000,-Ft 141/2019 (IV.29.) Önkormányzati rendelettel egyezően.

1,0 25.000,-Ft/hó 300.000,-Ft/év0,5 12.500,-Ft/hó 150.000,-Ft/évÖsszesen 450.000,-Ft

7. Munkáltatói döntésen alapuló illetmény összegek a bérmegtakarítás terhére az alábbiak szerint( 2019. szeptember 23. Szabó Rebeka e-mail):

a./ Betöltetlen óvodapedagógus álláshely 55.000,-Ft Betöltetlen óvodapedagógus álláshely 55.000,-Ft Betöltetlen óvodapedagógus álláshely 55.000,-Ft Betöltetlen óvodapedagógus álláshely üres 55.000,-Ft Betöltetlen óvodapedagógus álláshely üres 55.000,-Ft Betöltetlen óvodapedagógus álláshely üres 55.000,-Ftb./ Céljuttatás: 35.000,-Ft Céljuttatás: 35.000,-Ft Céljuttatás: 25.000,-Ftc./ Kertész, karbantartó, fűtő pólék: 20.000,-Ft Takarító pótlék: 20.000,-FtÖsszesen: havi 465.000,-Ft

Óvodánk jelentős pedagógus hiánnyal küzd 2019 tavasza óta. A folyamatos hirdetések (Közigállás, internetes közösségi oldalak, szakmai csoportok) ellenére sem sikerült kellő számú óvodapedagógust alkalmaznunk. A gyermekcsoportban egyedül helytálló óvodapedagógusok mellé pedagógiai asszisztensek alkalmazásával igyekeztünk a többletterhelést enyhíteni. A 2019 novemberében (újabb két pedagógus felmondása) a krízishelyzet elkerülése miatt a pedagógus szférában eddig ritkán alkalmazott álláskereső cég felkeresését tartottam indokoltnak. A megbízás eredményre vezetett, január 1-től rendezni tudjuk egy óvodaicsoport helyzetét, két óvodapedagógus át tudja venni a távozók helyét. További csoportok esetében is szeretnénk fejvadász segítségét igénybe venni, ennek költségét előre tervezni.

Bevételek1. Zöld nyúl bt – terembérlet 7.500,-Ft/hó, összesen 60.000,-Ft2. Mészöly Focisuli SE 10.000,-Ft/hó, összesen 80.000,-Ft3. AC-Sinus Harcművészeti SE 2.500,-Ft/hó, összesen 20.000,-Ft4. 5.000,-Ft/hó összesen 40.000,-Ft5. 5.000,-Ft/hó összesen 40.000,-Ft

6. 5.000,-Ft/hó összesen 40.000,-Ft

7

Page 8: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

Karbantartások költsége (bejárás alapján)

Emma óvoda1. Medence feltöltése és mezítlábas sétány kialakítása (szülői panasz 2017. 09.29.)2. Lapos tető szigetelésének felülvizsgálata, karbantartása 72 nm (beázik) 3. Az összes csoport (5db) szekrényeinek (beépített gardrób) ajtajának cseréje4. Fsz.-i csoportszobák szekrényeinek javítása, felújítása5. Az üres gondnoki lakás festése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítése

6. Udvari eszközök javítása szükséges TÜV7. Szugló utca kerítés zajvédő fal építés – 40 méter

8. Kazánházba RB lámpatest szükséges 9. Az épület elektromos hálózatának felújítása 10. Fűtési rendszer szelep cserék 11. Motoros árnyékolók karbantartása 12. Fsz.-i mosdó korszerűsítése, felújítása 13. Csoportszobák ajtóinak felújítása 14. Kisiroda és óvónői öltöző összenyitása 15. Kisvakond csoport mosdójának felújítása 16. Radiátor védőrács csere

Újvidék óvoda 1. Udvari bejárat (járda) balesetveszélyes 2. Katica és Süni csoport parketta felújítás

3. Teraszok burkolatának javítása 4. Felnőtt wc kialakítása 5. Homlokzat mozaikkockái potyognak, balesetveszélyesek 6. Terasztetők festése- állagmegóvás

7. Udvari játszóeszközök TÜV szerinti javítása  8. Dajka öltözőbe meleg burkolat szükséges és tisztasági festés 9. Nyílászárók széleinek javítása

Budapest, 2019. december 14.

Bagi Márta Annaóvodavezető

8

Page 9: Napraforgó Óvoda - GovCenter · Web view- dajka 5 fő Újvidék óvoda: - óvodapedagógus 9,41 fő - pedagógiai asszisztens 1 fő ... A felkért zsűritagoknak, segítőknek virággal

.

9