of 42 /42
NARODOWE CENTRUM NAUKI prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz

Narodowe Centrum Nauki

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodowe Centrum Nauki. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz. Narodowe Centrum Nauki. Struktura Poziomy finansowania Zasady działania Rodzaje grantów Zasady składania wniosków. Struktura. Poziomy finansowania. NCN – 10% NCBiR – 40% K E JN – 50% I konkurs NCN = 300mln ( na 3 lata ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Narodowe Centrum Nauki

 • NARODOWE CENTRUM NAUKIprof. dr hab. in. Jacek Baewicz

 • Narodowe Centrum NaukiStrukturaPoziomy finansowaniaZasady dziaaniaRodzaje grantwZasady skadania wnioskw

 • Struktura

 • Poziomy finansowaniaNCN 10%NCBiR 40%KEJN 50%I konkurs NCN = 300mln (na 3 lata)wasne 184mlnwsppraca 50mlnprzeddoktorskie 16mlnpodoktorskie 50mlnZgloszenia - do 15 czerwca 2011

  Konkurs 40 Rady Nauki = 540mln (na 3 lata)

 • Z ostatniej chwili

  Planowane s jeszcze 2 konkursy w tym roku.

 • Zasady dziaaniaPanelenie wicej ni 30wzorowane na European Research CouncilOcena dwuetapowaeksperci panelowieksperci zewntrzni + eksperci panelowi

 • Nauki Humanistyczne, Spoeczne i o SztuceHS1 Fundamentalne pytania o natur czowieka i otaczajcej go rzeczywistoci: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia;HS2 Kultura i twrczo kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, jzykoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce;HS3 Wiedza o przeszoci: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa;HS4 Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarzdzanie, demografia;HS5 Normy i wadza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i spoeczna;HS6 Czowiek i ycie spoeczne: psychologia, pedagogika, socjologia.

 • Nauki cise i TechniczneST1 Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a take podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:ST1_1 Logika i podstawy matematykiST1_2 AlgebraST1_3 Teoria liczbST1_4 Geometria algebraiczna i zespolonaST1_5 GeometriaST1_6 TopologiaST1_7 Grupy Liego i algebry LiegoST1_8 AnalizaST1_9 Algebry operatorowe i analiza funkcjonalnaST1_10 Rwnania rniczkowe zwyczajne i ukady dynamiczneST1_11 Rwnania rniczkowe czstkoweST1_12 Fizyka matematycznaST1_13 Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematycznaST1_14 KombinatorykaST1_15 Matematyczne aspekty informatykiST1_16 Analiza numeryczna i obliczenia naukoweST1_17 Teoria sterowania i optymalizacjaST1_18 Zastosowania matematyki w innych naukachST1_19 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST2 Podstawowe skadniki materii: fizyka czstek elementarnych, jdrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazw i optyczna, m.in.:ST2_1 Fundamentalne oddziaywania i polaST2_2 Fizyka czstek elementarnychST2_3 Fizyka jdrowaST2_4 Astrofizyka jdrowaST2_5 Fizyka gazw i plazmyST2_6 Elektryczno i magnetyzmST2_7 Fizyka atomowa i molekularnaST2_8 Optyka i optyka kwantowaST2_9 Lasery, fizyka laserowaST2_10 AkustykaST2_11 Teoria wzgldnoci i grawitacjaST2_12 Fizyka klasycznaST2_13 TermodynamikaST2_14 Zjawiska nielinioweST2_15 Fizyka oglna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne,...)ST2_16 Metrologia i metody pomiaroweST2_17 Fizyka statystyczna (gazy)ST2_18 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST3 Fizyka fazy skondensowanej: struktura, wasnoci elektronowe, pyny, nano-nauka, m.in.:ST3_1 Struktura cia staych i pynwST3_2 Mechaniczne i akustyczne wasnoci materii skondensowanejST3_3 Cieplne wasnoci materii skondensowanejST3_4 Transport w materii skondensowanejST3_5 Wasnoci elektronowe materiaw i transportuST3_6 Dynamika sieci krystalicznychST3_7 PprzewodnikiST3_8 NadprzewodnictwoST3_9 NadpynnoST3_10 SpintronikaST3_11 MagnetyzmST3_12 Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzmST3_13 Fizyka mezoskopowaST3_14 Elektronika molekularnaST3_15 Mikka materia skondensowana (cieke krysztay, polimery,...)ST3_16 Dynamika pynw (zagadnienia fundamentalne)ST3_17 Fizyka statystyczna (materii skondensowanej)ST3_18 Przejcia fazowe, rwnowaga fazST3_19 BiofizykaST3_20 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST4 Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:ST4_1 Chemia fizycznaST4_2 NanochemiaST4_3 Metody spektroskopowe i spektrometryczneST4_4 Struktura i architektura molekularnaST4_5 Chemia i fizykochemia powierzchniST4_6 Chemia analitycznaST4_7 Fizyka chemicznaST4_8 Metody instrumentalne w chemiiST4_9 Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)ST4_10 Chemia kombinatorycznaST4_11 Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i proceswST4_12 KatalizaST4_13 Chemia fizyczna ukadw biologicznychST4_14 Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i katalizaST4_15 Chemia teoretyczna i obliczeniowaST4_16 Chemia jdrowa i radiacyjnaST4_17 FotochemiaST4_18 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST5 Synteza i materiay: otrzymywanie materiaw, zwizki struktury z waciwociami, nowoczesne materiay o zaoonych waciwociach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:ST5_1 Waciwoci strukturalne materiawST5_2 Materiay o strukturze ciaa staegoST5_3 Modyfikacja powierzchni materiawST5_4 Cienkie warstwyST5_5 KorozjaST5_6 Materiay porowateST5_7 Ciecze jonoweST5_8 Nowe materiay: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodnikiST5_9 Materiay do konstrukcji sensorwST5_10 Nanomateriay: nanoczstki, nanorurkiST5_11 Synteza biomateriawST5_12 Materiay inteligentne materiay samoorganizujce si, materiay reagujce na bodce zewntrzneST5_13 Chemia rodowiskaST5_14 Chemia koordynacyjnaST5_15 Chemia koloidwST5_16 Chemia biologicznaST5_17 Chemia fazy skondensowanejST5_18 Kataliza homogeniczna i heterogenicznaST5_19 Metody bada waciwoci materiawST5_20 Chemia pojedynczych czsteczek i makroczsteczekST5_21 Chemia polimerwST5_22 Chemia supramolekularnaST5_23 Chemia organicznaST5_24 Chemia nieorganicznaST5_25 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST6 Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne, m.in.:ST6_1 Architektura systemw komputerowychST6_2 Systemy baz danychST6_3 Metody formalneST6_4 Grafika i przetwarzanie obrazwST6_5 Interakcja czowiek komputerST6_6 Technologie i systemy informatyczneST6_7 Teoretyczne podstawy informatyki, w tym informatyka kwantowaST6_8 Systemy inteligentneST6_9 Obliczenia naukoweST6_10 Narzdzia modelowaniaST6_11 MultimediaST6_12 Przetwarzanie rwnolege i rozproszoneST6_13 Rozpoznawanie mowyST6_14 Systemy programowaniaST6_15 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST7 Inynieria systemw i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika, m.in.:ST7_1 Inynieria sterowaniaST7_2 Elektrotechnika i elektronika: pprzewodniki, elementy i ukady, systemyST7_3 Inynieria symulacji i modelowaniaST7_4 Inynieria systemw, sensoryka, automatykaST7_5 Mikro- i nanoelektronika, optoelektronikaST7_6 Technologie komunikacyjne, technologie wysokiej czstotliwociST7_7 Przetwarzanie sygnawST7_8 Sieci komunikacyjneST7_9 Interfejs czowiek-komputerST7_10 RobotykaST7_11 Inynieria biomedycznaST7_12 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST8 Inynieria procesw i produkcji: projektowanie wyrobw, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inynieria materiaowa, systemy energetyczne, m.in.:ST8_1 Technologie lotniczeST8_2 Inynieria chemiczna, chemia technicznaST8_3 Inynieria wodna, inynieria ldowa, inynieria sanitarnaST8_4 Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcjiST8_5 Termomechanika (mechanika ciaa staego, mechanika pynw, termodynamika)ST8_6 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja i zastosowania)ST8_7 Mechatronika, mechanika precyzyjnaST8_8 Technologia maszyn (ksztatowanie, obrbka, monta, demonta)ST8_9 Inynieria materiaowa (biomateriay, metale, ceramika, polimery, kompozyty)ST8_10 Inynieria produkcji, inynieria procesowaST8_11 Wzornictwo, projektowanie wyrobw i maszyn, ergonomia, ukad czowiek-maszynaST8_12 Architektura konstrukcji, konstrukcje lekkieST8_13 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST9 Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Ukad Soneczny, ukady planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty, m.in.:ST9_1 Fizyka Soca i przestrzeni midzyplanetarnejST9_2 Planety i mae ciaa Ukadu SonecznegoST9_3 Materia midzygwiazdowaST9_4 Powstawanie gwiazd i planetST9_5 Ukady planetarne pozasoneczneST9_6 AstrobiologiaST9_7 Gwiazdy i ukady gwiazdoweST9_8 Droga MlecznaST9_9 Powstawanie i ewolucja galaktykST9_10 Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura WszechwiataST9_11 Astrofizyka wysokich energii - promieniowanie rentgenowskie i gamma, promienie kosmiczne, neutrinaST9_12 Astrofizyka relatywistyczna - procesy wok obiektw zwartych (biaych karw, gwiazd neutronowych i czarnych dziur)ST9_13 Ciemna materia, ciemna energiaST9_14 Astronomia fal grawitacyjnychST9_15 KosmologiaST9_16 Badania Ziemi i otoczenia w wykorzystaniem technik satelitarnychST9_17 Due bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analizaST9_18 Techniki obserwacyjne (instrumenty, detektory) i satelitarneST9_19 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki cise i TechniczneST10 Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany rodowiska, cykle biogeochemiczne, zarzdzanie zasobami naturalnymi, m.in.:ST10_1 Chemia atmosfery, skad atmosfery, zanieczyszczenia powietrzaST10_2 Meteorologia, fizyka i dynamika atmosferyST10_3 Klimatologia, zmiany klimatuST10_4 Geoekologia, zmiany powierzchni ldw, ksztatowanie i ochrona rodowiska przyrodniczegoST10_5 Geologia, tektonika, sedymentologiaST10_6 Paleoklimatologia, paleoekologiaST10_7 Fizyka wntrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria, wulkanologiaST10_8 Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)ST10_9 Biogeochemia, cykle biogeochemiczneST10_10 Mineralogia, petrologiaST10_11 Geochemia, geochemia izotopowa, chemia rodowiskaST10_12 Gleboznawstwo, zanieczyszczenia glebST10_13 Paleontologia, stratygrafia, ewolucja ZiemiST10_14 Geografia fizyczna, geomorfologiaST10_15 Geodezja, kartografia, Geograficzny System Informacji, teledetekcjaST10_16 Geomagnetyzm, paleomagnetyzmST10_17 Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wdST10_18 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ1 Podstawowe procesy yciowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:NZ1_1 Biologia molekularnaNZ1_2 BiochemiaNZ1_3 BiofizykaNZ1_4 Biologia strukturalnaNZ1_5 Inynieria genetycznaNZ1_6 Biologia syntetycznaNZ1_7 Inynieria komrkowaNZ1_8 Inynieria tkankowaNZ1_9 BiotechnologiaNZ1_10 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ2 Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna, m.in.:NZ2_1 Genetyka molekularna NZ2_2 Genomika, transkryptomika i epigenomika NZ2_3 Proteomika NZ2_4 Metabolomika NZ2_5 Cytogenetyka NZ2_6 Immunogenetyka NZ2_7 Bioinformatyka NZ2_8 Biologia obliczeniowa NZ2_9 Biologia systemowa NZ2_10 Modelowanie i symulacje biologiczne NZ2_11 Epidemiologia genetyczna NZ2_12 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ3 Biologia na poziomie komrki: biologia komrkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia, m.in.:NZ3_1 Biologia komrkiNZ3_2 Fizjologia komrki NZ3_3 Apoptoza NZ3_4 Starzenie NZ3_5 Neurobiologia molekularna NZ3_6 Neurobiologia komrkowaNZ3_7 Przekanictwo sygnau NZ3_8 Komrki macierzyste NZ3_9 Organogeneza NZ3_10 Genetyka rozwoju rolin NZ3_11 Biologia rozwoju rolin NZ3_12 Genetyka rozwoju zwierzt NZ3_13 Biologia rozwoju zwierzt NZ3_14 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ4 Biologia na poziomie tkanek, narzdw i organizmw: budowa i czynno ukadw, narzdw i organizmw ludzi i zwierzt, metody diagnostyki i terapii, medycyna dowiadczalna, onkologia dowiadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:NZ4_1 Anatomia NZ4_2 Fizjologia NZ4_3 Fizjologia porwnawcza NZ4_4 Patofizjologia oglna NZ4_5 Patomorfologia NZ4_6 Endokrynologia eksperymentalna NZ4_7 Neurofizjologia NZ4_8 Neuroendokrynologia NZ4_9 Neurobiologia systemowa NZ4_10 Neuroobrazowanie NZ4_11 Biologia nowotworw NZ4_12 Laboratoryjna diagnostyka medyczna NZ4_13 Laboratoryjna diagnostyka weterynaryjna NZ4_14 Obrazowa diagnostyka medyczna NZ4_15 Obrazowa diagnostyka weterynaryjna NZ4_16 Farmacja NZ4_17 Farmakologia NZ4_18 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorb, zatru i urazw, m.in.:NZ5_1 Etiologia chorb czowieka NZ5_2 Etiologia chorb zwierzt NZ5_3 Patogeneza chorb czowieka NZ5_4 Patogeneza chorb zwierzt NZ5_5 Diagnostyka chorb czowiekaNZ5_6 Diagnostyka chorb zwierzt NZ5_7 Leczenie chorb czowieka NZ5_8 Leczenie chorb zwierzt NZ5_9 Prewencja chorb czowieka NZ5_10 Prewencja chorb zwierzt NZ5_11 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ6 Immunologia i choroby zakane ludzi i zwierzt: odporno, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakane i inwazyjne, m.in.:NZ6_1 Odporno swoista i nieswoista NZ6_2 Immunologia kliniczna NZ6_3 Immunologia zwierzt NZ6_4 Bakteriologia NZ6_5 Wirusologia NZ6_6 Parazytologia NZ6_7 Mykologia NZ6_8 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ7 Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i spoeczne zagroenia rodowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierzt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika, m.in.:NZ7_1 Epidemiologia NZ7_2 Zagroenia rodowiskowe NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna NZ7_4 Prewencja populacyjna NZ7_5 Organizacja ochrony zdrowia NZ7_6 Medycyna pracy NZ7_7 Rehabilitacja NZ7_8 Farmakoekonomika NZ7_9 Etyka medyczna NZ7_10 Etyka weterynaryjna NZ7_11 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego NZ7_12 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ8 Podstawy wiedzy o yciu na poziomie rodowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia rodowiskowa, systematyka, m.in.:NZ8_1 Biologia ewolucyjna NZ8_2 Ekologia NZ8_3 Etologia NZ8_4 Rnorodno biologiczna NZ8_5 Biogeografia NZ8_6 Biologia morza NZ8_7 Hydrobiologia NZ8_8 Ekotoksykologia NZ8_9 Genetyka populacyjna NZ8_10 Ochrona zasobw genetycznych NZ8_11 Taksonomia i filogenetyka NZ8_12 Botanika NZ8_13 Zoologia NZ8_14 Inne zagadnienia pokrewne

 • Nauki o yciuNZ9 Stosowane nauki o yciu: rolnictwo, lenictwo, ogrodnictwo, rybactwo, ywienie i ywno, biotechnologia rodowiskowa, m.in.:NZ9_1 Naukowe podstawy agronomii NZ9_2 Naukowe podstawy zootechniki NZ9_3 Naukowe podstawy lenictwa NZ9_4 Naukowe podstawy ogrodnictwa NZ9_5 Naukowe podstawy rybactwa NZ9_6 Naukowe podstawy ochrony przyrody NZ9_7 Naukowe podstawy ywienia i badania ywnoci NZ9_8 Mikrobiologia rodowiskowa NZ9_9 Biotechnologia rodowiskowa NZ9_10 Bioremediacja NZ9_11 Zagroenia i bezpieczestwo biologiczne NZ9_12 Inne zagadnienia pokrewne

 • Rodzaje grantwZwykyPrzed-doktorskiPo-doktorskiWsppraca midzynarodowa niewspfinansowana

 • Zasada skadania wnioskwJ. angielski, streszczenie po polskuElektronicznie + podpisana kopia osobicie lub poczt do NCNu (do 15.06)

 • Zasady dla grantw wasnychUCHWAA NR 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunkw przeprowadzania konkursu nafinansowanie projektw badawczych, w tym finansowaniezakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczejniezbdnej do realizacji tych projektw

 • Zasady dla grantw wasnychAdresaci konkursu:Do konkursu mog by zgaszane projekty badawcze obejmujce badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).Z wnioskami o przyznanie rodkw finansowych na realizacj projektw badawczych mog wystpowa podmioty okrelone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwane dalej wnioskodawcami.

 • Zasady dla grantw wasnychWarunki przystpienia do konkursu:Do konkursu kwalifikowane s te projekty badawcze, ktrych okres realizacji nie przekracza 36 miesicy.Do konkursu dopuszczone s te podmioty, ktre zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617) przedstawi owiadczenie o niefinansowaniu zada objtych wnioskiem ze rodkw pochodzcych z innych rde.

 • Zasady dla grantw wasnychDziedziny nauki:Do konkursu mog by zgaszane wnioski z dyscyplinnaukowych okrelonych w wykazie dyscyplin i grupdyscyplin zatwierdzonym przez Rad Narodowego Centrum Nauki uchwa nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwa nr 7/2011 z dnia 10 marca 2011 r. , stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway.

 • Zasady dla grantw wasnychSposb i termin skadania wnioskw:Zakres informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego okrela zacznik nr 2, a dla osb fizycznych niezatrudnionych w podmiotach, o ktrych mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zacznik nr 2a do niniejszej uchway.Do wniosku naley doczy skrcony i szczegowy opis projektu badawczego. Skrcony opis projektu badawczego nieprzekraczajcy 3 stron maszynopisu naley przygotowa dla paneli HS w jzyku angielskim, dla paneli ST i NZ w jzyku polskim. Szczegowy opis projektu badawczego nieprzekraczajcy 15 stron maszynopisu naley przygotowa dla paneli HS w jzyku polskim, dla paneli ST i NZ w jzyku angielskim.Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w jzyku polskim i jzyku angielskim) w formie elektronicznej w systemie dostpnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki naley zoy na konkurs do dnia 15 czerwca 2011 roku.

 • Zasady dla grantw wasnychWniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w jzyku polskim, podpisany przez osob reprezentujc wnioskodawc, z wyczeniem skrconego i szczegowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.2., naley zoy do dnia 15 czerwca 2011 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Krlewska 57, 30-081 Krakw, z dopiskiem: Konkurs na projekty badawcze.Jednostka naukowa nieotrzymujca dotacji na dziaalno statutow z budetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczce:bada naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed zoeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracownikw tej jednostki oraz wykazem patentw, wdroe lub innych zastosowa wynikw bada;aparatury naukowo-badawczej i innego wyposaenia umoliwiajcego prowadzenie bada naukowych.

 • Zasady dla grantw wasnychWnioskodawcy bdcy przedsibiorcami, o ktrych mowa w 3 Rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za porednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 8, poz. 34) przekazuj w formie pisemnej informacje wyszczeglnione w 8.Wnioski, ktre wpyny po terminie nie bd rozpatrywane.Informacje o konkursie mona uzyska w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl

 • Zasady dla grantw wasnychSposb i kryteria oceny wnioskw:Wnioski oceniane s pod ktem spenienia warunkw formalnych i merytorycznych.Wnioski bd rozpatrywane zgodnie z regulaminem przyznawania rodkw na realizacj zada finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, okrelonym uchwa Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r., stanowicym zacznik nr 3 do niniejszej uchway.Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzgldnia sipoziom naukowy bada lub zada przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter problemu naukowego, ktrego rozwizanie jest proponowane; osignicia naukowe zespou wykonawcw, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; zasadno planowanych kosztw w stosunku do przedmiotu i zakresu bada; wpyw realizacji projektu badawczego na rozwj dyscypliny naukowej; ocen wykonania przez wnioskodawc projektw badawczych finansowanych w ramach wczeniejszych konkursw na projekty badawcze; ocen moliwoci realizacji wnioskowanego projektu.

 • Zasady dla grantw wasnychFinansowanie:rodki finansowe na realizacj projektw badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnicia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.Wnioskodawcy przysuguje odwoanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoawczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia dorczenia informacji o wynikach konkursu.Komisja Odwoawcza Rady NCN podejmuje decyzj w sprawie przyznania lub odmowy przyznania rodkw finansowych nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia zoenia odwoania.Do przyznawania rodkw finansowych wnioskodawcom bdcych przedsibiorcami stosuje si przepisy rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunkw i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za porednictwem Narodowego Centrum Nauki.

 • Zasady dla grantw wasnychW przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgoszonego przez osob fizyczn niezatrudnion w podmiotach, o ktrych mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promes finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizacj i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o ktrym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 tej ustawy. rodki finansowe s przyznawane podmiotowi zatrudniajcemu t osob.rodki finansowe s przekazywane podmiotowi bdcemu wykonawc projektu na podstawie umowy o realizacj i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wykonawc projektu i z kierownikiem projektu badawczego.

 • Zasady dla grantw wasnychW umowie okrela si:zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji; wysoko rodkw finansowych przyznanych na realizacj projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum; sposb zagospodarowania, po zakoczeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowizanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wynikw bada w wydawnictwie o zasigu midzynarodowym; sposb i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacj projektu badawczego; sposb finansowego rozliczenia projektu badawczego; sposb i zakres kocowej oceny merytorycznej projektu badawczego.Wnioskodawca jest zobowizany w terminie 1 miesica od dnia dorczenia decyzji o przyznaniu rodkw finansowych na realizacj projektu, zoy w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizacj projektu, zawierajcej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest rwnoznaczne z rezygnacj z zawarcia umowy o realizacj projektu.

 • Zasady dla grantw wasnychW przypadku przyjcia do finansowania projektw badawczych zwizanych z:koniecznoci wykonania dowiadcze ingerujcych w organizm lub psychik czowieka; koniecznoci wykonania dowiadcze na zwierztach;prowadzeniem bada nad gatunkami rolin, zwierzt i grzybw objtych ochron gatunkow lub na obszarach objtych ochron; prowadzeniem bada nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmw,wnioskodawca wraz z umow przedstawia kopi zgody waciwej komisjibioetycznej lub waciwej lokalnej komisji etycznej do spraw dowiadcze na zwierztach lub kopi zgody wymaganej na podstawie przepisw o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

 • Zasady dla grantw wasnychNakady finansoweRada Narodowego Centrum Nauki ustala wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj projektw w ramach konkursu na finansowanie projektw badawczych, dla dyscyplin i grup dyscyplin zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway, w cznej kwocie 184 mln z.

 • Dzikuj za uwag