Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

 • View
  248

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  1/37

  ln

  Ir

  t

  'tr it cl

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  2/37

  Zlxa

  Nanic

  IIASA

  TRADICUSIGJELA

  NAZDRAWINACIN

  BIO.ZRNO

  II

  pRoSIRBNo

  IZDANJE

  Sijedanj 2002

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  3/37

  @

  sva

  prava

  pridrZavaZlata

  Nanii

  Nijedan

  dio

  ove

  knjige

  ne

  moZe

  se

  reproducirati

  u bilo

  kojem

  obliku

  i

  bilo

  kojim

  sredstvima

  bez

  pismenog

  odobrenja

  autorice'

  Priprema

  za

  tisak:

  Zlatko

  BilandZija

  Korice:

  Dolores

  Svetii

  Tisak:

  Grafocentar,

  Zagreb

  Nakiadnik:

  BIO-ZRNO

  d.o.o.

  ZRNO

  -

  Ekolo5ko

  imanje

  HR-10343

  Nova

  Kapela,

  Habijanovac

  45

  Tel.

  :

  (0

  1

  )

  27

  2-81

  -7

  3,

  61

  5

  -36-7 l,

  F ax

  27

  2-81

  -9

  6

  e-mail

  : zlata.nanic

  @

  zg.htnet.

  hr

  www.bio-zrno.hr

  CIP

  -

  Katalo

  gizaclja

  u

  publikaciji

  Nacionalna

  i

  sveudiliSna

  knjiZnica,

  Zagreb

  UDK

  641.s68

  (497.5X083. 12)

  NANIi,

  Zlata

  NASATRADICIJSKA

  JELA

  NA

  ZDRAVIJI

  NACIN

  lZlataNanii.

  - 2.

  proSirenoizd.

  -Zagreb:

  Bio-2rno,2002.

  rsBN

  953-91664-3-5

  420122055

  25-816

  Gtl I

  i

  |

  )-r

  r

  )

  it

  ,.

  ",rA

  (--:.

  . ,/F-

  l

  Sadrlaj

  JUHE

  I

  VARIVA

  PREZGANAJUHAODZOBENIHPAHULJICA

  , .

  .......

  I]

  JUHA

  OD MAHUNARKE

  (crne

  soje, leie ili

  graha)

  .

  I

  I

  JUHA

  OD

  SLANUTKA

  .... 12

  LJETNAJUHAODKRASTAVACA.....

  .......

  ..

  13

  LJETNA

  JUHA

  OD

  TIKVICA

  . ,.

  13

  JUHA

  OD

  PROSA

  ..........

  t4

  KUKURUZNA

  JUHA

  S

  POVRCEM

  . . .

  . . .. . 14

  JUHA

  ZA VEEERU

  ........

  15

  MANESTRA

  GRAH SA JEEMENOM

  KASOM

  GIEET

  ILI

  GRAKASA)

  ..

  . . . . .

  GRAH

  SA

  ZELTEM

  ILI

  REPOM

  (GRAZELJE

  I

  GRAREPA)

  t6

  t6

  t7

  GLAVNAJELA

  SEKELI

  GULAS

  MUSAKAS

  KISELIM

  ZELJEM

  MUSAKA

  OD

  TJESTENINE

  I POVRdA

  SARMA

  sARMrcE

  u

  t-rSiu

  vtNovE

  LozE

  PAPRIKA

  PUNJENA

  CRAHOM

  (u

  umaku

  od rajdice)

  PAPRIKA

  PUNJENA

  ZttnRlcevn

  (u

  umaku

  od

  graha)

  PASTICADA

  OD SEITANA

  .

  .

  SEITAN A

  LA

  WILD

  SEITAN

  SA

  SAMPINJONIMA

  "JUNEir"

  oDRESCT

  zAcREBAeKT

  oDREZAK ....

  ZIMSKI POVRTNI

  SLOZENAC

  SLAVONSKI

  GULAS

  l8

  t9

  19

  21

  22

  22

  23

  24

  26

  27

  27

  28

  29

  30

  30

  ULAS OO

  POVNiA

  I GLJIVA

  PRILOZI

  ZELENI

  RIZoTo

  NJOKI

  OD

  BUdE

  NJoKI

  oD

  HELJDINA

  BRASNA ..

  ZcaNcr

  oo leevsNoc

  enaSl{a

  LIEKI

  ZGANCI

  .. ..

  HRUSTAVCI

  OD PALENTE

  HELJDTNA

  reSR

  sR

  suHrM

  SLrryevR

  . ..

  noveir

  MLTNCI

  "LIGNJE<

  OD LUKA

  ...

  >RrBrcg<

  oD MRKVTNI

  lrSCe

  snvrLnen

  KUHANA

  ..

  32

  ..

  -t. .

  ..33

  ..33

  ..3+

  .. 34

  ..35

  ..

  36

  36

  .38

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  4/37

  ZAPEEENA TJESTENINA

  PUNJENI CVKETOVI TIKVICA.

  ... ...

  PIRE OD

  PASTRANJAKA I

  PORILUKA

  PrRE

  oD ertore

  znppdeNISerrapwlottt ..........4l

  zRpsenNneuin.

  .....42

  UMACI,

  PRELJEVI,

  SALATT

  UMAK

  OD

  POVRCA

  .

  ..... 43

  UMAK OD

  HRENA

  .

  .

  44

  reeap .

  ..

  44

  SALATA OD CIKLE

  ..

  "VRHNJE"

  OD

  TOFUA

  .

  ..

  .

  45

  ..

  .....46

  38

  39

  40

  4l

  48

  49

  49

  50

  57

  58

  58

  60

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  65

  65

  FRANCUSKASALATA. .

  ..46

  TOFUNEZA

  . 47

  LAGANAJIELAzAvTCSnU

  DOMACI REZANCI

  ("MAKARUNI")

  .....

  "raSrnlp"

  s

  cLJTvAMA

  ...

  "rRSrRI-p"

  sA

  SLANUTKoM

  "reSrRI-g"

  s

  PEKMEZoM

  ..

  lnLlzluZrxu

  rr,r

  ToPLo

  PREDJTELo

  vrSre

  PrrA

  .

  poLlert

  SoPARNTK

  nEpNrecn

  PITA

  S

  KOPRIVAMA

  PERA

  ILI PALJUH

  PIZZAS

  POVRCEM

  PITA OD SAMPINJONA

  sRvuRdRli

  ptrAoD

  KrsELoc ZEluAI HELJDE

  KIFLICE

  S

  GLJIVAMA

  KUKURUZNA ZLJEVANKA

  DESERTI

  KREMAou ZrraRrca

  eudN{rce

  s

  MAKoM

  ror-ed oD BUNDEVE

  "LUKA"

  ror,ler oD KISELoc TUESTA

  (s

  kvasom)

  KIFLE

  "STRUCE,

  GIBANICE, cuZvlRn"

  oRsHNrA,en

  nocNlniR ...

  MAKOVNJACA

  "STRUCA"

  s

  PEKMEZoM

  oo Surya

  LJETNA

  >STRUCA*.

  5l

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  PREDGOVOR

  PRVOM

  rZDA

  NJU

  Dragi prijatelji,

  U

  ovoj brosuri

  naii

  iete

  mnogo poznatih

  nazivajela

  nase

  tradicij-

  ske

  kuhinje.Zailni

  i

  >rmeso>vatru

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  5/37

  Odabrala

  sam

  neka

  tipiina

  mesna

  jela,

  da

  biste

  se

  uvjerili

  kako

  se

  biijno

  >>meso

 • 8/20/2019 Naša tradicijska jela na zdraviji način.pdf

  6/37

  davanjima

  prilikom

  degustacije,

  sve Sto

  je

  normalno slano,

  veiini

  ljudi

  se

  dini

  neslano.

  Toje stoga

  Sto se svakodnevno

  upotrebljava

  previSe

  so-

  li.

  Ovo

  moZemo

  jednostavno

  ispraviti tako da svjesno smanjujemo

  sol u

  hrani i

  za nekoliko

  dana ie

  nam i

  jelo

  s

  manje soli biti ukusno.

  U ovoj

  bro5uri

  spominju se neki

  zadini koji

  kod

  nas

  nisu

  poznati

  i

  koje

  sam upoznala zahvaljujuii

  makrobiotici.

  Kako

  su sva

  jela

  u ovoj

  knjiZici

  na5a domaia makrobiotika,

  s

  dodatkom

  vrlo

  malo

  tih

  >egzo-

  tidnih< za(ina dobivamo

  iz:uzetno ljekovita

  jela.

  U

  teZoj

  situaciji

  moZemo

  si

  pomoii i

  sa

  dva

  jako

  ljekovita

  napitka za koje dajem re-

  cepte u

  nastavku.

  Sa Zeljom

  da vam

  ovi

  recepti budu

  podstrek

  za va5e

  vlastite

  kreacije

  srdadno

  Vas

  pozdravlj

  am

  YaSaZlata

  Nanii

  Zagreb, 7 sijednja

  2002.

  UME-SO-KUZJJ

  Napitak za

  jaianje

  imuniteta.

  Prva

  pomoi

  kad

  osjeiamo da nas

  podinje peckati grlo,

  da nas hvata

  viroza

  ili

  gripa

  ili

  kad

  se

  jednostavno

  ne

  osjeiamo najbolje,

  a

  ne

  znamo Sto nam nedostaje.

  Sastojci:

  Kuzu

  -

  Skrob od

  korijena

  divlje

  loze

  (izgleda

  kao

  Stirka)

  Umeboshi

  pasta

  ili umeboshi Sljive

  (najljekovitije

  domaie

  ljekovito

  sredstvo)

  i protiv

  mudnina,

  probavnih

  smetnji,

  putne

  "groznice",

  glavobolje...

  Soja

  umak

  "Tamari". (moZe

  i Shoyu,

  ali

  tamari

  je

  ljekovitiji).

  Natin

  pripreme:

  Jedna hjna

  Llid,ica kuzua

  (malo

  zaobljena),

  8

  l/4

  'Llidice

Search related