nasilje među djecom u školi

 • View
  157

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nasilje među djecom u školi. Nasilje u školi je problem prisutan diljem svijeta. Roditelji i učitelji vrlo su zabrinuti učestalim nasilnim ponašanjima kojima su djeca izložena ili ih manifestiraju prema drugoj djeci. - PowerPoint PPT Presentation

Text of nasilje među djecom u školi

 • nasilje meu djecom u koli

 • Nasilje u koli je problem prisutan diljem svijeta. Roditelji i uitelji vrlo su zabrinuti uestalim nasilnim ponaanjima kojima su djeca izloena ili ih manifestiraju prema drugoj djeci.

  Nasilje u koli naruava sigurnost djeteta i moe ozbiljno ugroziti njegov normalan psihofiziki razvoj.

  Djelatnici kole i roditelji mogu pomoi u sprjeavanju i zaustavljanju nasilja u kolama. tovie, bez njihove aktivnosti i meusobne suradnje nije ga mogue ne samo ukloniti, nego niti smanjiti.

 • Nasilje u koli je...Nasilje u koli se razlikuje od uobiajenog zadirkivanja meu djecom u koli.Nasilje u koli je kada jedno ili vie djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeuje drugo dijete koje se ne moe obraniti (Flander, 2003.)

  Termini koji se koriste za oznaavanje nasilja u koli: mobbing i bullying.

 • Postoji vie vrsta nasilja u koli...Fiziko nasilje (naguravanje, udaranje, grebanje, i sl.)Verbalno nasilje (nazivanje pogrdnim imenima, prijetnje i sl.)Socijalno nasilje (ogovaranje, ignoriranje, pokuaji da se drugu osobu izbaci iz grupe i sl.)Psiholoko nasilje (prijetei pogledi, posramljivanje, omalovaavanje i sl.)

  Iako je fiziko nasilje najvidljivije i odrasli na njega najee reagiraju, izuzetno je vano znati prepoznati i druge, manje vidljive oblike nasilja meu djecom. To nam omoguava da sprijeimo posljedice koje nasilje moe izazvati i kod djece koja sudjeluju u njemu (nasilnici i rtve) ali i kod druge djece.

 • Nasilje meu djecom u koli najee se dogaa daleko od oiju odraslih: u kolskom WC-u, na igralitu, u svlaionicama ili kolskim autobusima.

  Ponekad su djeca napadnuta i pred vrnjacima ili odraslima, koji esto ne reagiraju jer misle da se radi o uobiajenom djejem zadirkivanju ili da djeca sama trebaju rjeavati svoje probleme.

 • Mitovi o nasilju meu djecom u koli

 • U naoj koli nema nasilja meu djecom Nasilje meu djecom se dogaa u svakoj koli. Jedina je razlika u tome to se dobre kole za razliku od onih loih bore s tim problemom i u njegovu rjeavanju surauju s roditeljima svojih uenika.

  Djeca rtve trebaju na nasilje uzvratiti istom mjerom Nasilna djeca su vrlo esto fiziki jaa od onih koje zlostavljaju. Zato bi vraanje istom mjerom samo izazvalo jo vee nasilje nad rtvom. Djecu trebamo uiti kako rjeavati konflikte na miroljubiv nain i kako potraiti pomo odraslih kada im je ona potrebna.

 • I to je dio ivota Izrugivanje, fiziki napadi, omalovaavanje i sl. doista jesu dio ivota, ali to ne znai da su i prihvatljivi.

  To su djeja posla Mnogi se roditelji ne ele mijeati u sukobe djece jer smatraju da e djeca najbolje sama rijeiti svoje svae. Time se kod djece-rtava stvara osjeaj neshvaenosti i nezatienosti, a djeci-nasilnicima se daje poruka da je njihovo ponaanje prihvatljivo.

  to te ne slomi, ovrsnut e te Nasilje meu djecom moe izazvati ozbiljne posljedice u ivotu rtve, ali i nasilnika.

 • Koliko je uestalo?... Prema istraivanjima provedenima u naoj zemlji, ak 20-27 % kolske djece izloeno je nasilju meu vrnjacima.

  17% djece u kolama nasilno je nad drugom djecom.

  Veina roditelja (66%) smatra da su uitelji odgovorni za nasilje meu djecom u koli.

  Samo 14% uitelja reagira na nasilje u koli.

 • Ima li razlika meu djeacima i djevojicama?Istraivanja pokazuju:

  Djeaci se ee slue tjelesnim nasiljem, dok su meu djevojicama uobiajenije suptilnije metode nasilja (ogovaranje, ignoriranje, irenje glasina i sl.). Zbog toga je nasilje meu djevojicama tee otkriti.Djeaci su ee izloeni nasilju pojedinca, a djevojice nasilju grupe.

 • Kako mogu sprijeiti da moje dijete postane rtva nasilja u koli?S djecom je od najranije dobi potrebno razgovarati o moguem zlostavljanju koje im se moe dogoditi u koli. Kao motiv za takav razgovor moete iskoristiti neki dnevni dogaaj, TV-film ili neku djeju emisiju (npr. kad je u nekom filmu jedno dijete udarilo drugo dijete, to je dobra prilika za razgovor o nasilju u koli).

  U razgovoru s djetetom usredotoite se na ono to dijete moe uiniti ako se nae u situaciji da ga napada jedno ili vie druge djece. Zajedno s djetetom prisjetite se svih odraslih osoba kojima se dijete moe povjeriti ako mu se u koli dogodi neto neugodno (roditelji, uitelj/ica, psiholog/inja, ravnatelj/ica i sl.).

 • Karakteristike tipine rtve nasilja u koli: Nesigurnost Oprez Mirnoa Povuen/na Niska razina samopotovanja Usamljenost Utuenost Plaljivost Nedostatak prijatelja Slabija tjelesna graa od nasilnika (nije uvjet) Razlika u ponaanju i odijevanju u odnosu na drugu djecu

 • Kako prepoznati dijete-rtvu?Nasilje u koli obino se dogaa izvan oiju odraslih, u nekom slabije koritenom dijelu kole, u WC-u, na dvoritu, izvan kole, i sl. Djeca koja su rtve nasilja, esto nikomu ne govore o problemu s kojim su suoeni - ili ih je sram vlastite slabosti da se obrane, ili se boje prijetnje nasilnika. Ponekad se boje da e umijeanost odrasle osobe u ovaj problem izazvati jo vie nevolja.Zbog toga je vano znati prepoznati znakove koji e nam pomoi da otkrijemo zlostavljanje i da na njega pravilno reagiramo. Promjene u ponaanju koje moemo zapaziti kod djeteta-rtve, posljedica su stresa koje je doivjelo kod zlostavljanja.

 • Kako prepoznati dijete-rtvu?Ako sumnjate da je vae dijete rtva nasilja u koli, obratite pozornost na ove znakove: Dijete kui dolazi u poderanoj odjei ili pokidanih knjiga. Dijete kui dolazi u modricama i s ogrebotinama koje ne moe dobro objasniti. Ne drui se s prijateljima iz razreda niti ima najboljeg prijatelja. Druga djeca ga ne pozivaju na druenje. Doima se nesretnim i tunim.

 • Kako prepoznati dijete-rtvu? Ima uestale glavobolje i bolove u trbuhu koji se ne mogu objasniti (osobito ujutro). Ne eli ii u kolu. Ima napade loega raspoloenja. Mijenja put kojim ide iz kole i u kolu. Ima sve loiji uspjeh u koli. Trai vie novca ili krade novac iz kue. I samo postaje agresivno ili depresivno.

 • to su provokativne rtve?To su djeca koja, osim to su bojaljiva, nesigurna i imaju negativno miljenje o sebi, ponekad i sama pokuavaju uzvratiti nasilniku i najee u tome nemaju uspjeha. Ponekad i sami napadaju slabije od sebe.

  Budui da su provokativnog ponaanja (nemirni su, provociraju, nezreli i sl.), esto ih zlostavlja grupa uenika ili cijeli razred. Zbog njihova izazivajueg ponaanja, odrasli im nisu skloni pomoi jer smatraju da su zasluili ono to su dobili.

 • Kako prepoznati dijete-nasilnika?Djeca-nasilnici uvijek nau razlog i opravdanje za nasilno ponaanje nad drugim djetetom: odijevanje, mravost ili debljina, noenje naoala, socijalno porijeklo, nacionalnost, spol ili vjera.

  Kao izgovor za nasilniko ponaanje esto daju razna opravdanja, npr.: Mi smo se samo alili. To je bila igra.

 • Kako prepoznati dijete-nasilnika?Ima snanu potrebu za moi i kontrolom.esto je tjelesno jae od svojih rtava.Nema empatije za bol svoje rtve.Uiva u tuoj boli i patnji.Smatra da ga je rtva izazvala svojim ponaanjem.Razdraljivo je.Impulzivno.Relativno je visokog samopotovanja.Nije bojaljiv/a.Teko podnosi neuspjeh.U njegovoj su obitelji este fizike kazne.Agresivno je i prema odraslima.Ne pridrava se kolskih pravila.

 • Posljedice nasilja u koli! Mnoga djeca ostaju kod kue, barem jednom mjeseno, zbog zlostavljanja u koli.

  Nasilje nad djecom poveava njihovu izoliranost od vrnjaka, jer se njihovi suuenici ne ele druiti s onima koji su neomiljeni i zlostavljani, zbog straha da bi se isto dogodilo i njima.

  Zlostavljana djeca se osjeaju bespomono, uplaeno i zbunjeno. Izloenost nasilju u koli vodi do niskog samopotovanja i depresije, a ti se problemi mogu nastaviti i u odrasloj dobi.

 • Posljedice nasilja u koli! Djeca koja su due vrijeme zlostavljana od strane vrnjaka, jedini izlaz iz takve situacije vide u samoubojstvu. Novija istraivanja pokazuju da i djeca-nasilnici takoer imaju crne misli, te da i sama ponekad pomiljaju na samoubojstvo.

  U jednom je istraivanju ak 60% onih koji su u kolskog dobi procijenjeni kao nasilnici, do 24. godine imalo barem jedno kriminalno djelo.

 • to uiniti ako je vae dijete izloeno nasilju u koli?

 • Ostanite smireni i strpljivi. Osjeaj ljutnje i bijesa kod roditelja koji su saznali da su im djeca zlostavljana u koli od strane vrnjaka, normalna je reakcija. Ipak, treba imati na umu da nas takve emocija esto ne vode do dobrog rjeenja problema. Vjerujte djetetu i sluajte ga. Otvoreno razgovarajte o onomu to se dogodilo. Postavljajte pitanja, ali inite to oprezno.Pokaite djetetu da vam je stalo do njega i do toga da uspjeno rijei problem. Ne govorite nita to bi moglo poveati osjeaj straha ili usamljenosti kod djeteta. Ohrabrite dijete i recite mu da je postupilo dobro kada se obratilo vama za pomo. Vano je da dijete zna da ima pravo na zatitu te da se ima kome obratiti.

 • Ne poduzimajte nikakve korake prije nego to ste o tome razgovarali s djetetom. Roditelji ponekad zbog uzbuenosti reagiraju impulzivno i na nain koji jo vie pogora stanje kod djeteta (npr. roditelj se obrauna sa zlostavljaem koji je omiljen u razredu. Druga se djeca zbog toga vie ne ele druiti s djetetom.).Ne obeavajte nita to ne moete ispuniti (npr. ne obeavajte djetetu da nikome neete rei za problem).Obavijestite o onome to se dogodilo uiteljicu/a i/ili osobu iz strunog tima kole. Ispriajte detaljno to se dogodilo i koliko je trajalo. Traite da vam se kae to e kola poduzeti i dogovorite ponovni sastanak.

 • Dogovorite s uiteljicom kako ete zajedniki pomoi djetetu da stjee prijatelje ako ih nema i da trai pomo kada mu je potrebna (tzv. asertivno ponaanje - npr. rad u grupi, dijeljenje klupe s djetetom koje je dobar prijatelj i sl.).Pomozite djetetu da shvati zato je nasilnik to ini