NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 1. RAZRED jezik 1 34 3. Matematika 2 68 4 ... III IV Ščitavanje i čitanje ... otvorena knjiga iz koje mogu učiti

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 0

  Septembar 2016.

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 1. RAZRED DEVETOGODINJE

  OSNOVNE KOLE

 • 1

  REDNI

  BROJ

  OBAVEZNI NASTAVNI

  PREDMETI

  SEDMINI

  BROJ

  NASTAVNIH

  ASOVA

  GODINJI

  BROJ

  NASTAVNIH

  ASOVA

  1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i

  knjievnost 3 102

  2. Engleski jezik 1 34

  3. Matematika 2 68

  4. Moja okolina 2 68

  5. Informatika 1 34

  6. Muzika/Glazbena kultura 2 68

  7. Likovna kultura 2 68

  8. Tjelesni i zdravstveni odgoj 3 102

  UKUPNO: 16 544

  Izborni nastavni predmet

  9. Vjeronauka/Vjeronauk

  1 34 Drutvo/Kultura/Religija

  UKUPNO OPTEREENJE

  UENIKA: 17 578

 • 2

  SADRAJ

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I

  KNJIEVNOST ................................................................ 3

  MATEMATIKA ............................................................... 11

  MOJA OKOLINA ............................................................ 18

  INFORMATIKA .............................................................. 28

  MUZIKA/GLAZBENA KULTURA ............................. 38

  LIKOVNA KULTURA .................................................... 49

  TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ ........................... 57

 • 3

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI

  JEZIK I KNJIEVNOST

  1. RAZRED

 • 4

  Programi obaveznih nastavnih predmeta:

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST I RAZRED

  (102 nastavna sata)

  OBRAZLOENJE

  U prvom razredu uvode se dvije nastavne jedinice za realizaciju

  Pisanje velikog slova na poetku reenice i take na kraju , Pisanje velikog slova u

  imenima ljudi.

  Napomena : U prvom razredu prvog polugodita ne preporuuje se preslikavanje grafike

  strukture slova .

  Usvajanje grafike strukture velikih i malih tampanih slova latinice realizovati u

  drugom polugodiu prvog razreda.

  Prvo polugodite Drugo polugodite

  Razvoj govora;

  Priprema za usvajanje

  tampanih slova latinice

  I

  RAZRED

  II

  III

  IV

  itavanje i

  itanje (pravilnost i

  razumijevanje proitanog)

  Usavravanje tehnike i logike

  itanja u okviru latininog

  pisma

  Vjebe itanja (pravilnost,

  razumijevanje,brzina),uvoe

  nje elemenata izraajnosti;

  Usavravanje tehnike pisanja

  Usavravanje tehnike i logike

  itanja

  Usvajanje tampanih slova

  irilice,vjebe itavanja i

  itanja (pravilnost itanja i

  razumijevanje )

  Korektno samostalno itanje

  tekstova tampanih

  latinicom;

  Dalji rad na svim aspektima

  i

  kvalitetima itanja tekstova

  tampanih irilinim

  pismom;

  Usvajanje pisanih slova

  irilice.

  Vjebe izraajnog i

  stvaralakog itanja i

  izraavanja u okviru latininog

  pisma ;

  Korektno samostalno itanje

  tekstova tampanih latininim

  pismom;

  Usavravanje tehnike itanja u

  okviru irilinog pisma.

 • 5

  ULOGA I ZNAAJ

  Jezik je vaan inilac u razvoju svakog ljudskog bia. Ima posebno naglaenu

  informativnu i komunikativnu vrijednost jer je zajedniki za ljude koji ive u odreenij

  zajednici. Govor je aktivnost komunikacije pomou jezika.

  Razvoj djeijih govornih sposobnosti mogue je posmatrati u kontekstu usvajanja

  jezika.Govor se razvija govorom. Posredstvom programskih sadraja ovog nastavnog predmeta

  razvijamo jezino osjeanje uenika, korektno vladanje reenicom, razvijamo gramatiko-

  pravopisne aspekte i uvodimo ih u razliite oblike usmenog i pismenog izraavanja.

  Maternji jezik kao nastavni predmet je sistem jezinog i knjievnog znanja. Program

  nastave jezika ukljuuje sadraje nastave gramatike, pravogovora i pravopisa, sadraje

  usmenog i pismenog izraavanja. A program nastave knjievnosti sadri knjievna djela,osnove

  teorije knjievnosti i samostalno, izvankolsko itanje.

  Jezik ima obrazovnu,odgojnu,funkcionalnu, komunikacijsku funkciju, ali je i mono

  sredstvo djelovanja na pojedinca, grupe i zajednicu u cjelini.

  Na funkcionalnoj razini jezik i govor utiu na psiholoke i lingvistike sposobnosti:

  zapaanje i imenovanje bitnih elemenata, mogunost poreenja, diferencijacije, pojmovnu

  distinkciju, uoptavanje, zakljuivanje.

  U prvom razredu bavimo se govorom djeteta i dalje radimo na razvijanju pojedinih

  kvaliteta usmenog govora.

  Brojni su inioci koji utiu na kultivisanje govora: nivo govorne razvijenosti (kvalitet

  diskriminacije glasova i artikulacije, razvijenost i bogatstvo rjenika), prisustvo govornih

  smetnji i poremeaja, kvalitet govora u razredu i ukupnom okruenju,razvijenost individualnih

  programa, izbor sadraja koji poticajno djeluju na govorni razvoj.

  Govor je u osnovi komunikacije i ukupnog uenja. Vano je znati da nastava maternjeg

  jezika daje temeljna znanja iz jezika i knjievnosti, temeljnu pismenost u gramatiko-

  pravopisnom, stilskom, sadrajnom i kompozicijskom smislu. Ta znanja utiu na uspjeh u

  uenju i drugih nastavnih predmeta. itanje je sredstvo i metoda uenja. Ako dijete ima

  problema sa itanjem sigurno e se to odraziti na njegova postignua u svim nastavnim

  predmetima. A neuspjeh obeshrabruje i raa nove neuspjehe. Nastavu itanja i pisanja nuno

  je posmatrati u kontekstu ukupnog napredovanja uenika i posveivati joj onoliko panje

  koliko stvarno utie na osvjeivanje smisla stalnog uenja. itanje i uenje su u osnovi

  komunikacije i sami su komunikacija. Samo pismen ovjek moe djelovati efikasno, ivjeti sa

  svrhom, radou, punoom i mudrou.

 • 6

  ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI U PRVOM RAZREDU

  SPOZNAJNO PODRUJE AFEKTIVNO PODRUJE

  PSIHOMOTORI

  KO

  PODRUJE

  Z N A NJ A

  ta ujem,a ta

  vidim?

  (glasovi i zvukovi,

  predmeti i bia)

  slovo glas

  rije-slog

  rije reenica

  poznavanje

  tampanih slova

  latinice

  ovo je pria

  ovo je pjesma

  lik u prii

  ovo je dobro, a ovo

  nije dobro ponaanje

  ta treba zapamtiti

  zato je neto lijepo,a

  neto nije lijepo u

  sadraju, postupku

  rije-znaenje

  izbor rijei i reenica

  prihvatljivo

  neprihvatljivo u

  govoru

  Ovo govori pisac, a

  ovo lik iz prie

  Vjetine i sposobnosti

  sposobnost pravilnomg

  i smislenog govora

  sposobnost pravilnog i

  jasnog izraavanja

  sposobnost

  posmatranja i

  zapaanja bitnih

  elemenata

  sposobnost analize i

  sinteze

  sposobnost

  klasifikacije

  elemenata

  praenje toka dogaaja

  u prii

  uoavanje vanih

  pojedinosti

  uoavanje likova

  i njihovih osobina

  sposobnost

  zamiljanja situacija

  i ponaanja

  sposobnost pravilnog i

  jasnog izraavanja

  Uoavanje slijeda,

  prvo,drugo..

  sastavljanje

  plana

  sposobnost

  zakljuivanja

  sposobnost

  samoevaluacije i

  evaluacije

  Stavovi,

  vrijednosti

  ivot je vrijednost

  znanje je vano

  pismenost je

  vana za

  pojedinca i

  zajednicu

  (itanje mi je

  potrebno da bih

  mogao uiti iz

  knjiga, a pisanje

  da bih kazao ta

  mislim u pisanoj

  formi)

  i iskustvo je

  vano u uenju

  priroda je

  otvorena knjiga

  iz koje mogu uiti

  Vrline ispravnog

  ponaanja

  /sklad misli,

  rijei i djela/

  nadzor nad

  govorom i

  ponaanjem

  disciplina

  odgovornost

  marljivost

  potenje

  istinoljublje

  pravdoljublje

  I n t e r e si

  Usmjereni prema:

  knjizi i znanju

  (itanju i

  sadrajima koje

  nudi knjiga )

  lijepom u svim

  sadrajima,

  posebno u jeziku

  i knjievnosti)

  ljepoti kazivanja

  (usmena i pisana

  forma)

  vlastitom

  napredovanju

  kreativnom izrazu

  potrebi uenja

  o nainima uenja

  prema poboljanju

  kvaliteta

  komunikacije

  govorom

  istraivanju,

  traenju

  kreativnijih

  rjeenja

  Rukovanje

  priborom za pisanje

  i crtanje

  poloaj tijela pri

  itanju i pisanju

  koordinacija

  pokreta ake i

  prstiju i pokreta

  oiju

  gipkost pokreta i

  estetika rukopisa

  brzina i tanost u

  prepoznavanju

  oblika, struktura

  boja

  klasifikacija slova,

  slogova rijei

  ujem piem

  Poruujem

  simbolom,

  crteom, kretnjom

  mimika, gest,

  pantomima

  neverbalna

  komunikacija u

  funkciji poruke

 • 7

  Specifine

  metode i postupci

  Glasovna analitio-

  -sintetika metoda

  globalna metoda

  Kombinovana metoda

  grupna obrada

  slova

  Monografska

  ( povremeno i

  u individualnom

  programu)

  Oblici jezike/jezine i

  socijalne komunikacije

  Rad u grupi, ja s drugima

  i drugi samnom

  Rad u paru

  Kooperatvni rad

  Frontalni rad

  Individualni rad

  Individualiziranirad

  Igraonice mataonice

  Igraonice-radionice

  Igraonice- priaonice

  Individualni programi

  u uionici za sve

  Komunikacijski

  Postupci