Click here to load reader

natjecatelj? vrelo br 26 WEB.pdf · PDF fileback!)". Naime, Duhovno vrelo je, kao još jedna žrtva globalne ekonomske krize, prestalo izlaziti nakon prošlogodiš-njeg jesenskog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of natjecatelj? vrelo br 26 WEB.pdf · PDF fileback!)". Naime, Duhovno vrelo je, kao...

 • 2 Duhovno vrelo

  Služba suosjećanja: izražavanje Božjeg srca

  BROJ 26 | Jesen 2012., godina VII. Izdaje Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj, 10 000 Zagreb, Kosirnikova 76 - HR

  Za izdavača | mr. Damir Špoljarić Glavni urednik | Goran Punda Urednički kolegij | Damir Špoljarić, Danijel Berković, Goran Punda E-mail | [email protected]

  Adresa uredništva | Kosirnikova 76, Zagreb, Hrvatska Tel/fax | [+385] [0]1 3700 966 Žiroračun | 2484008-1102587701 "Izvori", Kršćanski nakladni zavod, Cvjetkova 32, Osijek

  Lektura | Antonija Kovačević Grafičko oblikovanje | Andreja Mil Tisak | Top Dan d.o.o.

  © 2012 Glavno vijeće Assemblies of God, SAD, ISSN: 1845-3414

  Uvodna riječ Piše: Goran Punda

  2 Duhovno vrelo

  R adujemo se što se nakon točno godinu dana možemo oglasiti jednom švarcenegerskom: "Vratili smo se! (We're back!)". Naime, Duhovno vrelo je, kao još jedna žrtva

  globalne ekonomske krize, prestalo izlaziti nakon prošlogodiš- njeg jesenskog broja. Ali ponajprije radi inzistiranja predsjedni- ka Damira Špoljarića koji je iznašao način i iskazao snažnu po- dršku da Vrelo nastavi izlaziti, makar jednogodišnjim ritmom, izlazi ovo, nešto bogatije izdanje. Urednički kolegij je izabrao temu „Služba milosrđa: očitovanje Božjeg srca“, smatrajući kako će tekstovi i članci s praktične strane biti korisni duhov- nim radnicima i kršćanima na ovim prostorima, ne zato što kod nas ovakva vrsta služenja ne postoji ili je slabo razvijena, već radi toga da ju obogatimo novim praktičnim savjetima i nau- čimo nešto novo. Urednik i prevoditelji su uložili napor kako bi tekstove, koji su ipak prvenstveno pisani za čitateljstvo i služ- benike Assemblies of God, prilagodili našem kontekstu, stalno imajući na umu što može koristiti nama i koje nam informacije, spoznaje i savjeti mogu koristiti i pomoći u jednoj takvoj vrsti služenja ljudima kao očitovanja Božje ljubavi u duhu evanđelja. Imajući to na umu, molim čitateljstvo da pokaže toleranciju kada se čitajući ove tekstove susretnu s ponekim statističkim podacima i nazivima službi koji se uglavnom odnose na Sjever- noamerički kontinent. Iako su oni svedeni na minimum, nisu radi integriteta članaka mogli biti potpuno izbačeni a da ne naruše cjelinu i smisao teksta kojeg podupiru. Pošto smo stekli određenu uređivačku neovisnost, u ovaj smo broj uvrstili tri teksta naših autora (doktor Kuzmič koji piše u spomen Johnu Stottu je domaći svjetski autor), s tim da nam je želja u bu- dućnosti taj broj povećati i tako stvoriti još sadržajniji i bogatiji časopis koji će održati tradiciju objavljivanja tekstova iz Enri- chment Journala, te u jednakoj mjeri radove domaćih autora i duhovnih djelatnika sukladno duhu dosadašnjih izdanja. Kao što imate priliku vidjeti, uveli smo još neke promjene u grafičko vizualnoj opremi, pa zbog smanjenja troškova od sad izlazimo u crno bijeloj tehnici umjesto dosadašnje dvobojne, te vizualna osvježenja kao što je promjena naslovnog fonta i uveza. Na- dam se da će sve to pridonijeti još boljoj prihvaćenosti kao i

  zanimanju i želji da na još kvalitetniji i izdašniji način omogućite izdavanje idućeg broja.

  Identitet Kraljevstva

  U Evanđelju po Mateju 4,23-25 opisan je određeni obrazac Isu- sovog djelovanja. Isus redom obilazi mjesta okupljanja kao što su sinagoge i uči narod Božjim načelima. Isus naviješta Božje kraljevstvo, propovijeda o njegovom karakteru. Isus primjerom demonstrira kako ono izgleda, iscjeljujući sve ljude, ozdravlja- jući svaku bolest i slabost, oslobađajući ih od svih zala, muka, nevolja i tlake. Tako nam je jasno pokazan karakter Božjeg kra- ljevstva i Božja nakana koju ima s ljudima i Njegova volja glede načina na koji želi da provodimo ovozemaljski život. Isus je konačna i najcjelovitija objava Boga (Heb 1,1-2), riječima Billa Johnsona, "Isus je savršena teologija." Smatram da je sve osim ovakvog načina djelovanja i demonstracije Kraljevstva prema ovome svijetu, za crkvu veliki promašaj i nedostatak adekvat- nog ispunjenja istinske svrhe. Nedvosmisleno je to da je Isus pozvao vjernike na isti način nastaviti Njegovu misiju (Mk 16,15- 18) do prave duhovne revolucije i uspostave novog poretka kad će se u domeni vidljivog uprizoriti ove apokaliptične riječi: "Nad svijetom je pripala kraljevska vlast našemu 'Gospodinu i njegovu Pomazaniku', i 'on će vladati u vijeke vjekova' " (Otk 12,15). Svako služenje crkve na području kako socijalnog rada, tako i svakom drugom, ne smije biti oslabljeno izostavljanjem nadnaravne komponente evanđeoskog navještaja. Čuda i znaci u masovnom obliku moraju ponovno postati identitet ne samo denominacija i crkava s karizmatsko-pentekosnim predznakom, već i ostalih denominacija koje se zbog toga ne trebaju odre- ći svojih posebnosti. Pokojni Leonard Ravenhill je rekao: "Ako evanđelje nije sila na spasenje, onda ga se nemojmo usuđivati zvati evanđeljem!" Služenje ispunjeno milosrđem je manifesta- cija evanđelja, a evanđelje je očitovanje sile Božje na spasenje i invazija Neba na ovosvjetski poredak trpljenja i patnje s ciljem njegova svrgavanja u svakoj domeni ljudskog života.

   Goran Punda je glavni urednik Duhovnog vrela. Posvećeno Dini Orčiću (1977.-2012.), bratu, suradniku i prijatelju, dugogodišnjem grafičkom uredniku Duhovnog vrela.

  Služba suosjećanja: izražavanje Božjeg srca

 • Jesen 2012. 3

  Prije tri godine ručao sam s ti-mom iz vodstva u restoranu bli-zu naše crkve. Blizu nas je sje-dio gradonačelnik. Upravo kada smo se spremali otići, gradonačelnik mi se obratio: „Pastore, mogu li nakratko po- razgovarati s vama?“ Ozbiljno je izjavio: „Pastore Scott, postoji problem...veliki problem.“

  Odgovorio sam mu: „Recite mi o čemu se radi.“ Bez oklijevanja, odvratio mi je: „Vi i vaša crkva ste na lošem glasu.“ Bio sam zatečen. Rekao sam mu: „Gospodi- ne gradonačelniče, ne razumijem. Molim vas, objasnite mi o čemu govorite.“

  Objasnio je: „Vi ste najveća crkva; ustvari, vi ste najveća organizacija u našoj zajednici. Ali držite se za sebe. Niste za- pravo dio naše zajednice.“

  Pokušao sam ne zauzeti obrambeni stav i objasnio sam mu kako ja vidim ulo- gu naše crkve u gradu. Rekao sam: „Sve što mi radimo, radimo za zajednicu. Sva- kog dana kada se probudim, razmišljam i molim se za to kako možemo pozitivno utjecati na grad. Crkva i ja ćemo učiniti što god želite za zajednicu. Sve što radi- mo, radimo da bismo pomogli ljudima ovdje.“

  On se sugestivno osmjehnuo: „U tome je problem, pastore Scott. Vi radite stvari za nas, a ne s nama. U tome je razlika.“

  Naveo je primjer: „Sjećate li se proš- le jeseni kada je vaša crkva imala svoj jesenski festival? Oko 5 000 ljudi je pri- sustvovalo. Bio je ogroman odaziv. Grad je također imao svoj jesenski festival, ali samo je nekolicina ljudi došla. Kada smo imali dane čišćenja grada, zvali smo vašu crkvu da vidimo koliko vaših ljudi može sudjelovati. Dobili smo odgovor da vaša crkva ima svoj vlastiti program čišćenja i da nam, zbog toga, samo par ljudi iz vaše crkve može pomoći.“

  Četverostruka strategija za povezivanje vaše crkve i zajednice

  SCOTT WILSON

  natjecatelj?

 • 4 Duhovno vrelo

  Služba suosjećanja: izražavanje Božjeg srca

  Isus nas nije vidio kao projekte koje treba zbrinuti nego kao stvarne ljude koje On treba voljeti. Ljudi su prečesto doživljavali napore naše crkve kao projekte umjesto kao iskrenu ljubav za ljude od krvi i mesa.

  Gradonačelnik je zastao na trenutak, kako bi mi riječi sjele, zatim je nastavio. „Pastore Scott, vaša crkva ima sav novac, sve ljude i sve resurse da učini veliku pro- mjenu u našem gradu, ali ostali gradski poglavari vide vašu crkvu kao bezobzirnu ili, još gore, kao konkurenciju. Želim vam reći ovo: možete biti naš partner ili naša konkurencija. Izbor je vaš, ali vaša je repu- tacija na kocki.“

  Dok sam izlazio iz restorana, znao sam da ovu pritužbu ne mogu olako zanema- riti. Gradonačelnik je istaknuo duboko nerazumijevanje u našem konceptu služe- nja. Mi smo vidjeli svoju ulogu kao utvrdu nade kamo ljudi mogu doći po spasenje i utjehu. Oblikovali smo sve naše napore u zajednici kao pothvat da dotaknemo lju- de i dovedemo ih u našu zajednicu.

  To poslijepodne Duh Sveti me podsje- tio na nekoliko stvari. Kada je Sin Božji sišao iz svoje slave na zemlju, On je došao „prebivati među nama.“ Njegovo ime je Emanuel, „Bog je s nama.“ On nije ostao na distanci i nudio resurse iz daljine. On je postao jedan od nas, jeo je našu hranu, pio našu vodu, podnosio slične nepravde, propatio naša razočaranja i vidio naše nade.

  Odlomak za odlomkom u Evanđelji- ma, Isus je provodio vrijeme sa otpadnici- ma: prezrenim prostitutkama, omraženim carinicima, djecom, ženama, slijepcima, hromima i sa strancima. Isus nas nije vi- dio kao projekte koje treba zbrinuti nego kao stvarne ljude koje On treba voljeti. Ljudi su prečesto doživljavali napore naše crkve kao projekte umjesto kao iskrenu ljubav za ljude od krvi i mesa.

  Tog poslijepodneva Duh Sveti me ta- kođer podsjetio na odlomak na kojem se temeljila naša crkva. Kada je Isus započeo svoju službu, pročitao je svoju prvu poru- ku iz proroka Izaije. Stajao je u sinagogi i citirao: „ Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim go

Search related