Nb febru 2014

 • View
  224

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • nr.1 februari

 • Het is je misschien ontgaan in de typische eindejaarslijstjes, maar het is dus gelukt! Vrijwilligen is n van de nieuwe woorden van 2013 geworden. We haalden de eerste plaats in de categorie economie.

  Of het woordje daar nu op zijn plaats staat, is zeer de vraag. Spontaan zou ik het eerder onderbrengen in een categorie maatschappij, of zorg, of nog beter samenlevingsopbouw. Want kort door de bocht genomen is dat hetgene dat vrijwilligers doen; een stukje van hun vrije tijd vrijwillig ter beschikking stellen van andere mensen in de nabije (of verre) wereld, en dit zonder dat ze daar een loon voor in de plaats krijgen. Ze doen dit opdat anderen er beter van zouden worden, meestal in de figuurlijke zin van het woord, maar vaak zelfs in de letterlijke betekenis. En zo bouwen we aan een zorgzame buurt. Tiens, waar heb ik dat nog gehoord

  Als we kijken naar de werking van Ziekenzorg met zijn talrijke uitzichten, opdrachten en uitdagingen, met zijn honderden en honderden vrijwilligers, klein en groot, dan ben ik blij met dit nieuwe officile woordje. Dus als je voortaan naar de vergadering gaat, een zieke bezoekt, een vakantie of cursus begeleidt, aan een activiteit mee helpt, of wat je ook allemaal in Ziekenzorg doet, stel ik voor dat je dan zegt: Ik ga nog eens wat vrijwilligen!, of zo s avonds als je moe in de zetel kruipt: Amai, ik ben moe, ik heb vandaag veel gevrijwilligd.

  Maar het woordje vrijwilligen staat dus blijkbaar onder de rubriek economie, en dan kunnen we er niet naast om even na te denken waarom dat woordje daar ondergebracht is. Is het omdat het werk dat al die vrijwilligers verrichten economisch onbetaalbaar is geworden? Is het omdat de massa vrijwilligers een economisch interessant kapitaal vormen aan inzetbare en lees goedkope n gemotiveerde krachten? Enfin, waar we het woord ook willen onderbrengen, het is vooral belangrijk dat vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt. En daar willen we met Ziekenzorg dit jaar aandacht aan besteden. Zorgen dat vrijwilligers goed omkaderd zijn, dat ze zich kunnen vormen in hun engagement, dat ze zich begeleid weten, dat ze bij regelmaat een schouderklopje of een pluim krijgen. Want wie zei vroeger ook al weer: Geef vrijwilligers een pluim, en ze krijgen vleugels

  De (aandachtige) Nieuwsbrieflezer zal merken dat we in het thema van deze Nieuwsbrief het hebben over mantelzorg, en dat we ook vorig jaar bij dit thema al hebben stil gestaan. Toch moeten we vaststellen dat deze groep al is deze verre van onbekend de nodige aandacht mag krijgen, als werkingsuitzicht waar we in het eigen verbond nog maar een dik jaar mee aan de slag zijn.

  Wat opvalt, is dat mantelzorgers zich sterk trachten te houden in hun rol. Ze moeten vaak hun eigen emoties aan de kant schuiven, zich sterk houden, zelfs de optimist blijven ondanks de zorg waar ze voor staan. Vaak is er geen keuzemogelijkheid; je staat ervoor en je moet erdoor. Het is goed te begrijpen dat mantelzorgers zich een masker aanmeten om naar de buitenwereld de steunende en optimistische figuur te zijn, maar achter het masker schuilen soms heel andere emoties.

  In deze carnavalstijd zien we in de stoet allemaal maskers, maar misschien is het net in Ziekenzorg de kans om mantelzorgers die we kennen uit te nodigen om hun masker net af te zetten, zodat ze hun eigen verhaal eens kunnen doen, bij een luisterend oor, de troostende en oppeppende schouderklop, bij een zee van kalmte en begrip Ook dat mag je dan gerust onderbrengen onder het werkwoord vrijwilligen!

  Jan Pustjens

  INHOUDRedactioneel: p. 3- Wat een rijkdom

  Thema: p. 4- Wat is mantelzorg? Mantelzorgers, wie zijn ze?- Adempauze voor mantelzorgers.- Nieuw! Praatcaf voor mantelzorgers in Antwerpen.

  Beter om weten: p. 6- Vorming volgen bij Ziekenzorg is gewoonweg tof en boeiend!- Ziekenzorg-secretariaat in de krokusvakantie.- Belangrijke data voor 2014.

  Nieuwe vrijwilligers: p. 9- Ziekenzorg Je hebt goed gekozen.- De glimlach die alles doet!

  De Kernwerking: p. 10- En avant marche.- Groote Oorlog 1914 2014.- De Huisbezoekavonden komen eraan- Dag van de Kernbesturen: eenzaamheid werd doorbroken?- Zingen tegen eenzaamheid.- De Solidariteitsactie van Ziekenzorg CM.- Hartentroef:- Het licht scheen over Ziekenzorg.- Samen spelen is fijn.- Wist je dat.

  Crea: p. 18- De Lentebeurs, daar moet ik zijn!- Workshop Schalen uit verschillende materialen.- Workshop Presenteren en inpakken.

  Blijven Reizen: p. 19 - Startavond Blijven Reizen.- Vormingsaanbod voor vakantievrijwilligers.

  Ariadne: p. 21- Aan de kook met onze voorzitster Aldegonda.- Het voorjaar van 2014!

  CM-Nieuws: p. 22- Infosessies over het CM-Hospitaalplan

  Column: p. 23- Maskers.

  Inspiratie: p. 24- Jezelf zijn.- Masker.

  COLOFONEindredactie en illustraties:Jan Pustjens

  Redactie:Filip Vrebos, Koen Meyvis, Dien Lefevre, Eliane De Boeck, Famke Sillis, Nico Broeckx, Patricia Pets, Lutgarde Meuldermans, Gert Smets en Jan Pustjens

  Vormgeving:dienst communicatie CM:Rob Segers

  Verzending:dienst logistiek CM

  Abonnementen en briefwisseling: vzw Ziekenzorg CM AntwerpenMolenbergstraat 2 2000 AntwerpenTel.: 03 221 95 70E-mail: zz.antwerpen@cm.be

  Kantooradres:Korte Winkelstraat 17 A2000 Antwerpen tel.: 03 221 95 70

  Nieuwsbrief is gratis voor alle zieken-zorgvrijwilligers en genteresseerden.Nieuwsbrief verschijnt in februari, april, juni, oktober en december.Jaargang 37 nr. 1Oplage: 3050 ex.

  Verantwoordelijke uitgever: Jos Muyshondt - Molenstraat 172 - 2840 Reet

  2 Nieuwsbrief februari 2014

  VRIJWILLIGEN

 • WAT EEN RIJKDOMREDACTIONEEL

  3Nieuwsbrief februari 2014

  2014 is al begonnen, maar toch wil ik jullie op de valreep nog al het goede toewensen voor dit jaar. Een goede gezondheid, vrede en veel liefde.

  Tijdens de voorbije feestdagen heb ik nog dikwijls gedacht aan de mantelzorgers. Hoe is het bij hen verlopen? Hadden zij ook familie om samen de feestdagen door te brengen? Kwam er spontane hulp van buitenaf? Was er gezelligheid en wat rust?Ik hoop het voor hen allen.

  Misschien iets dat we kunnen meenemen wanneer we op zie-kenbezoek gaan. Geven we wel genoeg informatie omtrent de mogelijkheden die Ziekenzorg kan bieden, zoals bijvoorbeeld de vakanties voor mantelzorgers? Eens even aan jezelf denken, want dat mag.Terug wat energie opdoen, want dat is nodig.Even iemand anders die de zorg van de zieke overneemt, want dat kan helpen.Gewoon genieten zonder schuldgevoel, want dat mag. Zeg nu zelf, is het niet zalig eens een weekje ertussen uit. Daar kan Blijven Reizen voor zorgen. Natuurlijk ook informatie geven over onze mantelzorgbijeenkomsten in de Praatcafs in Schoten en Antwerpen kunnen helpen. En niet te vergeten wat Ziekenzorgkernen allemaal al doen voor mantelzorgers zonder dat ze dit ten volle beseffen.

  Uiteindelijk is het voor ons ook een rijkdom om vol overgave voor deze mensen een stukje hulp te bieden. Dat 2014 opnieuw een prachtig jaar mag zijn, en wij zijn enorm dankbaar voor jullie inzet.Rekening houden met de aanwezigheid van de ander is echt heel belangrijk, want als we alles steeds maar vanuit ons eigen oogpunt bekijken, gaan we niet vooruit.

  Lama KartaTibetaanse boeddhistische leraar die in Belgi gevestigd was.(1960-2013)

  Met hele lieve groeten

  Aldegonda Van de SandeMarkt 31/82940 HoevenenTel. 03 298 80 83 gsm. 0486 41 72 39e-mail: aline_vds@hotmail.com

  Ziekenzorg CM, waar mensenhet voor elkaar opnemen

 • THEMA

  4

  WAT IS MANTELZORG? MANTELZORGERS, WIE ZIJN ZE?

  Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbe-hoevende persoon wordt gegeven door n of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

  DE VANZELFSPREKENDE ZORG?Mantelzorg gaat over extra zorg, zorg bovenop de gewone zorg. In veel gezinnen bestaat de gewoonte om elkaar te helpen als het nodig is. Op zich is dit geen mantelzorg, maar vloeit dit voort uit de (trouw)beloften die men aan elkaar gedaan heeft. Maar als een van beide partners bijvoorbeeld aangewe-zen is op de hulp van de andere om een actief sociaal leven te kunnen hebben, dan heeft dat zorgen voor iets extra en spreken we eerder over mantelzorg.Voor mantelzorgers en hun directe omgeving is het zo vanzelf-sprekend dat ze voor elkaar zorgen. Daarom zal een mantel-zorger dit vaak zelf niet benoemen als mantelzorg en ziet hij niet meer dat een aantal dingen die hij doet in de ogen van de buitenwereld toch wel bijzonder zijn. Het is maar als anderen hen erop wijzen dat mantelzorgers zien dat ze inderdaad extra voor elkaar zorgen.

  VAN EVEN NAAR VOORTDURENDVeel mantelzorgers geven aan dat er geen moment is waarop ze er bewust voor kiezen om mantelzorger te worden. Iemand uit de naaste omgeving wordt ziek en heeft hulp nodig en je doet dit bijna automatisch omdat die persoon belangrijk voor je is. Af en toe helpen wordt meer en meer helpen en voor je het weet, zegt iemand je opeens dat je mantelzorger bent. Vanaf het moment dat je in mantelzorg rolt, is er ook geen weg meer terug. Zorgen voor iemand die je graag ziet, is niet iets wat je zomaar even kan stopzetten, mantelzorger ben je continu. Eigenlijk kan er zich op elk moment iets voordoen waarvoor je even moet helpen, vaak op de meest onverwachte momenten. De zorg die nodig is, is soms onvoorspelbaar.

  VELE VERSCHILLEN IN MANTELZORGMantelzorg vloeit voort uit een persoonsgebonden relatie. Zorgen voor iemand omdat je die graag ziet of omdat jij je moreel verplicht voelt om die andere te helpen. Zo zorgt een moeder bijvoorbeeld voor haar gehandicapte dochter, niet omdat ze mantelzorger is, maar wel omdat ze moeder is en haar dochter nu toevallig extra zorgen nodig heef