Negen moderne StadsWoningen - Amazon S3 ... alu kozijn 930 x 2315 930 2300 930 2300 930 2300 1030 2300

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Negen moderne StadsWoningen - Amazon S3 ... alu kozijn 930 x 2315 930 2300 930 2300 930 2300 1030...

 • Negen moderne StadsWoningen

  in EnschedeL A S O N D E R D R I E H O E K . N L

  18 0

  0 0

  8 3

  6 O

  n tw

  erp &

  realisatie B lo

  em en

  d aal in

  Vo rm

  , R ijssen

 • Moderne StadsWoningen binnen de singel van Enschede

  A A N D E D E U R N I N G E R S T R A AT I N E N S C H E D E , T E R H O O G T E VA N

  D E L O N N E K E R S P O O R L A A N , W O R D E N 9 R U I M E E N M O D E R N E

  S TA D S W O N I N G E N G E B O U W D . H I E R W O O N J E O P E E N P R A C H T L O C AT I E

  I N H E T T R E N DY E N S C H E D E S E B I N N E N S I N G E L G E B I E D ,

  V L A K B IJ D E P O P U L A I R E W IJ K R O O M B E E K .

  2 3

 • 930

  sp .b kkkplafz

  1600

  mv

  jashaken

  0.3

  0.4

  0.5

  0.10.6

  880

  880

  88 0

  73 0

  pa ne

  el

  w m

  mk

  0.2

  78 0

  mk

  0.2630

  wm

  m k

  0. 2

  16 00

  mv

  0. 30

  .4

  0. 5

  0. 1

  0. 6

  jashaken

  880

  780

  88 0

  880

  paneel

  630 630

  sp .b

  kk

  kp l

  af z

  m k

  0. 2

  630

  w m

  sp .b kkkplafz

  1600

  mv

  jashaken

  0.3

  0.4

  0.5

  0.10.6

  880

  880

  88 0

  73 0

  pa ne

  el

  mk

  0.2

  78 0

  mk

  0.2630w m

  sp .bkk kpl afz

  1600

  mv

  jashaken

  0.3

  0.4

  0.5

  0.1 0.6

  88 0

  880

  880

  73 0

  pa ne

  el

  mk

  0.2

  78 0

  mk

  0.2 630

  93 0

  ug

  fra ns

  b alk

  on

  frans balkon

  93 0

  93 0

  frans balkon

  930 930 930 930

  frans balkon

  frans balkon

  frans balkon

  wm m

  k 0.

  2

  16 00

  mv

  0. 3

  0. 4

  0. 5

  0. 1

  0. 6

  jashaken

  880

  780

  88 0

  880 paneel

  630 630

  sp .b

  kk

  kp l

  af z

  m k

  0. 2

  630

  sp .bkk kpl afz

  1600

  mv

  jashaken

  0.3

  0.4

  0.5

  0.1 0.6

  88 0

  880

  880

  73 0

  pa ne

  el

  w m

  mk

  0.2

  78 0

  mk

  0.2 630

  930

  0.8

  0.10

  0.11

  0.11

  wm

  mv

  16 00

  0.3

  0.4

  0.5

  0.1

  0.6 880

  880

  880 paneel

  pa ne

  el

  jashaken

  kplafz sp.b kk

  m k

  0. 2

  780

  m k

  0. 2

  630

  880

  fra ns

  b alk

  on

  0.9

  m k-

  w +k 73

  0

  93 0

  23 00

  93 0

  23 00

  93 0

  23 00

  930 2300

  alu kozijn 930 x 2315

  930 2300

  930 2300

  930 2300

  930 2300

  1030 2300

  930 2300

  880

  880

  880

  88 0

  880

  730

  730

  88 0

  23 15

  1600

  cvwtw

  wm

  mk-k 630mk

  -w 78

  0

  9302300

  880

  4 fietsen 4 fietsen

  11 parkeerplaatsen deelplan SJHT 132m2

  7parkeerplaatsen

  deelplan appartementen

  84m2

  12

  11 5

  11 3

  11 1

  10 9

  10 5-

  10 7

  17

  Deurningerstraat

  15

  16

  11 5-

  1 t/m

  1 15

  -1 2

  11 711

  9

  12 1

  12 3A

  12 3

  12 5

  La so

  nd er

  sin ge

  l

  4640

  9200

  9200

  9200

  60 00

  60 0

  60 00

  60 0

  66 00

  2020 7820 4920 7250 7250 7250

  61 20

  64 00

  64 00

  34 4

  7700

  1630

  1170

  2500

  18 00

  33 0

  kavel oppervlak deelplan SJHT 703m2

  kavel oppervlak deelplan GTP 1622m2

  La so

  nd er

  sin ge

  l

  Deurningerstraat

  0.7 gemeenschappelijke groene buitenruimte 23,5m2

  1300

  7250 343

  bestaande schutting nr 12, vervallen

  be st

  aa nd

  e s

  ch ut

  tin g

  n r 1

  2, v

  er va

  lle n

  apparte-

  ment1

  apparte-

  ment2

  apparte-

  ment3

  apparte-

  ment4

  apparte-

  ment5

  apparte-

  ment6

  apparte-

  ment7

  SJHT11

  doorgang langzaam verkeer

  60 0

  1500

  35 0x

  75 0m

  m

  wa rm

  te ne

  t

  me ter

  ka st

  35 0x

  75 0m

  m

  wa rm

  te ne

  t

  me ter

  ka st

  88 0

  hwa

  9302315

  9302315

  9302315

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m

  wa rm

  te ne

  t

  me ter

  ka st

  9302315

  9302315

  9302315

  88 0

  88 0

  69 14

  boom, type n.t.b.

  boom, type n.t.b.

  boom, type n.t.b.

  boom, type n.t.b.

  gazon

  4 f iet

  se n

  4 f iet

  se n

  4 f iet

  se n

  doorgang langzaam verkeer

  parkeerplaatsen verschoven en opnieuw ingedeeld

  SJHT 1

  SJHT 2

  SJHT 3

  SJHT 4

  SJHT 5

  SJHT 6

  SJHT 7

  SJHT 8

  SJHT 9

  SJHT 10

  bestaande schutting nr 12, 1,8 meter hoog handhaven

  besta ande

  schu tting

  nr 1 2, ve

  rvan gen

  door acht

  erwa nd f

  ietse nstal

  ling

  ni eu

  we e

  rfs ch

  ei di

  ng a

  ch te

  rw an

  d fie

  ts en

  st al

  lin g

  5700 5700 5700 5700 5700 5700

  95 30

  10 63

  0

  Bergingen: vloer: betonnen tegels kozijnen: staal opdek deuren: opdek 930x2315mm wanden: lichte scheidingswand o.g.: 2400mm hoog dak: houten balklaag met dakbeschopt , plafond zichtwerk gevels: houten verticale delen

  fietsen berging: vloer: betonnen tegels wanden: lichte scheidingswand o.g.: 2400mm hoog dak: houten balklaag met dakbeschopt , plafond zichtwerk gevels: houten verticale delen en hekwerk met poorten

  slagboom , vrije doorgang 5m1

  doorgang langzaam verkeer

  600

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  88 0

  23 15

  73 0

  23 15

  35 0x

  75 0m

  m w

  ar m

  te n

  et m

  et er

  ka st

  88 0

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  930 2315

  detectie lussen slagboom

  detectie lussen slagboom

  11 00

  elektra/verkeerslichten kast 500x1200x1400 (dxbxh)elektra/verkeerslichten kast

  500x1200x1400 (dxbxh)

  lantaarnpaal met verkeersbord

  elektra kast 360x1120x1300 (dxbxh)

  elektra kast (2x) 190x570x750 (dxbxh)

  elektra kast 360x1120x1300 (dxbxh)

  stoplicht mast rond 250mm

  lantaarnpaal rond 150mm

  lantaarnpaal rond 150mm

  elektra kast (2x) 190x570x750 (dxbxh)

  hoog te fie

  tsens tallin

  g 2. 6m1

  vana f peil

  38.8 2

  dakh oogt

  e = 4 1.42

  +NA P

  hoog etver

  schil terra

  s nr 12 e

  n dak = 2.

  37m 1

  hoogte fietsenstalling 2.6m1 vanaf peil 38.82

  dakhoogte = 41.42+NAP

  hoogetverschil terras nr 16 en dak = 1.77m1

  16

  ± 46

  80

  groenborder 300mm hoog uitvoering n.t.b.

  groenborder 500mm hoog uitvoering n.t.b.

  bestrating doorzetten tot gevel nieuwe bouwblok

  nie uw

  e sc

  hu ttin

  g

  1, 8

  m et

  er po or

  t

  bestrating deelplan SJHT 127m2

  bestrating deelplan GTPB 584m2

  gazon

  lantaarn , type n.t.b.

  lantaarn , type n.t.b.

  lantaarn , type n.t.b.

  lantaarn , type n.t.b.

  lantaarn , type n.t.b.

  gemeenschappelijke groene buitenruimte 110m2

  groenborder 500mm hoog uitvoering n.t.b.

  erfscheiding

  61 50