Německo – průmyslový gigant Evropy

 • View
  32

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Německo – průmyslový gigant Evropy. www.zlinskedumy.cz. Zopakování základních údajů. Stručně charakterizuj hlavní události 20.stol.: 1. První světová válka a období po válce - agresor, ale prohrál - ztráta území, reparace - obrovská nezaměstnanost, inflace - rozvrácené hospodářství - PowerPoint PPT Presentation

Text of Německo – průmyslový gigant Evropy

 • www.zlinskedumy.cz

  Nzev kolyGymnzium Zln - Lesn tvrslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484Nzev projektuRozvoj kovskch kompetenc pro 21. stoletNzev ablonyIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTNzev DUMNmecko prmyslov gigant EvropyOznaen DUMVY_32_INOVACE_12_3_03AutorRNDr.Tom DanielisDatum10.12.2012Vzdlvac oblastlovk a prodaVzdlvac oborZempisTematick okruhRegionln geografie EvropyRonk2. ronky a sexty gymnzia

 • Strun charakterizuj hlavn udlosti 20.stol.:1. Prvn svtov vlka a obdob po vlce- agresor, ale prohrl - ztrta zem, reparace- obrovsk nezamstnanost, inflace - rozvrcen hospodstv2. Nstup nacismu- Hitler nastartoval hospodstv3. Rozpoutn Druh svtov vlky - nejstranjho konfliktu v djinch4. Vsledky a dsledky 2.SV:- znien zem - hospodstv v troskch

  Obr.1

 • Po 2.svtov vlce bylo poraen Nmecko rozdleno vtznmi mocnostmi na 4 okupan zny americkou, britskou, francouzskou a sovtskouV roce 1949 vznikla na zem zn britsk, francouzsk a americk BRD, ze zny sovtsk pak DDRBRD (Bundesrepublik Deutschland) aDDR (die Deutsche Demokratische Republik)

 • Okupan zny Nmecka Rozdlen Berlna

  Obr.3

  Obr.2

 • elezn opona rozdlovala evropsk kontinent v letech 1948 1989autorem termnu elezn opona byl Winston Churchill, kter jej poprv pouil ve svm projevu u v roce 1945, kdy upozoroval na nebezpe rozdlen evropskho kontinentu a uzaven vchodn sti Evropy do sovtsk sfry vlivuVtinou ji tvoily vysok strn ve vzdlen od sebe necel kilometr podle viditelnosti, mezi nimi byly nataen 3 vysok drtn ploty opaten na vrcholu drty pod vysokm naptm

  Obr.4

 • Podobnm zpsobem bylo rozdleno nmeck hlavn msto BerlnV letech 1961 1990 rozdlovala Berln tzv. Berlnsk ze

  Obr.5

 • zmna hranicvznik 2 sttztrta obyvatelstva + pesuny obyvatelstvaztrta prm. oblast zskalo Polsko, NDRznien prmysl

  Nmecko 1919 1933

  Obr. 6

 • Chybli pracovnci ve vech sfrch hospodstv Opravdu znien zem

  Zdlo se, e Nmecko zmiz z mapy Evropy jako dleit hr, ale opak je pravdou.

  Jak toho doshli, e ekonomika Nmecka je nejsilnj v Evrop a ve svt se dr kolem 5.msta?

  znan pomoc USA vkombinaci snmeckou zarputilou pracovitost pomohla vybudovat opt ekonomickou velmocPozvali na prci levnou pracovn slu...Turky+ psun emigrant z NDR a dalch socialistickch zem

  Bhem 50.let se stv zakldajc zem EHS(1957)

 • Co jet pisplo k rozvoji sttu?

  Velmi vhodn geografick poloha pro?relativn rovinat zem dobr pro infrastrukturum moe, hned 2xAlpy zdroj vodysplavn ekynem jednu jdrovou oblast, ale nkolik. Pro?.bylo rozdrobenoZstala dleit prmyslov a tebn oblast ...Por zkladna tby uhl a tkho prmyslu

 • vysok vzdlanost + zrove podpora uovskho kolstv do strojrenskch oborpracovn morlka a nasazendisciplna a preciznostvhodn polohadoprava m pln ve na vysok rovni

 • pvodn postaven na ...hutnictv a siln palivov zkladnJak je vznam tchto odvtv v posledn dob?stle kles, hlavn . tba ernho uhl, ale vhndm je 2.na svtPeorientovali na jin odvtv - dominantn jsou strojrenstv, hutnictv, chemie,Ale jednoznan musme konstatovat, e se jedn pedevm o strojrenskou velmoc!Na druhou stranu je teba ci, e m v podstat rozvinut vechna odvtv prmyslu.

 • Hlavn odvtv je automobilov PVe vrob automobil zaujm ve svt msto .3. 5.Nejvt automobilka je, pat ji znaky aut..Volkswagen Group je jeden z nejvtch svtovch automobilovch koncern:..Volkswagen, Audi, koda, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, podl u MAN- nedvno pevzalo i Porsche Tm se dostal VW(9 mil.voz) na 3.msto na svt za Toyotu a GMNachz se zde i dal automobilky:....BMW, Opel(GM), Mercedes

 • Dal velmi vznamn odvtv je elektrotechnika a elektronika. Zn njak znaky?Co je tzv. bl technika?Siemens, Bosch, Miele, AEG, Liebherr,Vtina tchto koncern vyrb vce vrobk ne je bl zbo. http://www.bosch.com/en/com/products_services/products-and-services.htmlhttp://www.miele.cz/cz/domacnost/home.htmhttp://www.liebherr.cz/cs-CZ/94240.wfw

 • Chemick:- hlavn petrochemie - uml hnojiva- farmacie: http://www.bayer.cz/index.phphttp://www.basf.cz/ecp2/CzechRepublic/cs/

  Potravinsk:- pivovarnick,..

 • DEAN, Michael M.. en.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdamer_Platz_1945.jpgGLGLGL. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutschland_Besatzungszonen_1945.svg AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bln11_divided.jpg AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cizov_opona.JPG NOIR. en.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlinermauer.jpg KGBERGER. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 6.8.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutsches_Reich2.png

  ****