NEMOTORIZIRANI PROMET

 • View
  235

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of NEMOTORIZIRANI PROMET

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  SVEUILITE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  prof. dr. sc. Ljupko imunovi

  Mario osi, dipl. ing. prom.

  NEMOTORIZIRANI PROMET

  Zagreb, 2015.

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  prof. dr. sc. Ljupko imunovi

  Mario osi, dipl. ing. prom.

  ISBN: 978-953-243-074-5

  ZAGREB, 2015.

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  NAKLADNIK:

  Sveuilite u Zagrebu

  Fakultet prometnih znanosti

  Vukelieva 4, 10000 Zagreb

  ZA NAKLADNIKA Dekan Fakulteta prometnih znanosti

  prof. dr. sc. Hrvoje Gold

  AUTORI:

  prof. dr. sc. Ljupko imunovi

  Mario osi, dipl. ing. prom.

  RECENZENTI:

  prof. dr. sc. Davor Bri

  dr. sc. Marko Slavulj

  LEKTURA: Ljupka uri, prof.

  TEHNIKA OBRADA I PRILOZI: Mario osi, dipl. ing. prom.

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  Predgovor

  Nemotorizirani se promet u posljednje vrijeme sve vie aktualizira iako je dugo vremena bio potisnut

  na marginu, tako da slubene vlasti nisu imale potrebe, a ni sluha za rjeavanje ove problematike. U

  kolama i na fakultetima nemotorizirani se promet izuava integralno u sastavu raznih kolegija. Nije se

  ozbiljno shvaao niti se tako odnosilo prema njemu sve do pojavljivanja direktiva iz EU-a (Bijela knjiga,

  Zelena knjiga). Zato se i ne treba uditi to se obini ljudi iznenade kada netko pokae zanimanje za

  pjeake ili za biciklizam.

  Pjeaenje i biciklizam jo uvijek nemaju odgovarajue mjesto u prometu, dok su osobni automobili

  simbolom modernoga vremena i viega drutvenoga statusa ljudi. Kae se kako je snaga pjeaka u

  prometu jednaka snazi pjeaka u ahu. Ovakav je stav drutva, ali i struke, prema nemotoriziranom

  prometu potaknuo autore na uvoenje kolegija Nemotorizirani promet na Fakultetu prometnih

  znanosti te na pisanje nastavnoga materijala o nemotoriziranom prometu. Dodatnim su objektivnim

  povodom sustavnom istraivanju nemotoriziranoga prometa bili:

  nedovoljna istraenost ovoga podruja

  nedovoljna zastupljenost problematike nemotoriziranoga prometa u prometnim

  studijama (iako je udio pjeaenja i vonja biciklom u modalnoj razdiobi nekih zemalja

  gotovo 50 %)

  narasli prometni problemi u gradovima prouzroeni motornim vozilima sve vie

  aktualiziraju nemotorizirani promet

  pjeaenje i biciklizam preporuuju se kao znaajno sredstvo smanjenja zagaenja okolia,

  buke, guva u prometu i potronje fosilnih goriva.

  Nastavni materijal obuhvaa pjeaki promet, biciklistiki promet i ostale naine nemotoriziranoga

  prometa. U pripremi je i u pisanju grae koritena literatura domaih i stranih autora te postojei

  propisi i upute. Navedena e literatura biti korisna studentima, ali i svima zainteresiranima za probleme

  nemotoriziranoga prometa.

  U Zagrebu 2015. godine

  Autori

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  SADRAJ

  1. UVOD ....................................................................................................................................................1

  2. PJEAKI PROMET..............................................................................................................................3

  2.1. OSOBITOSTI PJEAKOGA PROMETA ......................................................................................................... 3

  2.1.1. ANALIZA UDJELA PJEAENJA U UKUPNOM PROMETU MODAL SPLIT ....................................... 3

  2.1.2. DULJINE PJEAENJA ..................................................................................................................................... 7

  2.2. PJEAK U PROMETU I U TRANSPORTU ...................................................................................................... 9

  2.3. ANTROPOMETRIJSKE OSOBINE PJEAKA.............................................................................................. 13

  2.3.1. TJELESNE PROPORCIJE PJEAKA: VISINA, IRINA RAMENA I DUBINA PRSNOGA KOA ................ 13

  2.3.2. TLOCRT LJUDSKOGA TIJELA (BODY ELLIPSE) ....................................................................................... 16

  2.3.3. ZATITNA ZONA (BODY BUFFER ZONE) ................................................................................................. 20

  2.4. PROMETNI I SLOBODNI PROFIL ................................................................................................................. 21

  2.5. PJEAENJE ............................................................................................................................................................ 23

  2.5.1. KLASIFIKACIJA PJEAENJA ...................................................................................................................... 23

  2.5.2. BIOMEHANIKA PJEAENJA ...................................................................................................................... 24

  2.5.3. KRETANJE NA VODORAVNOM PUTU ........................................................................................................ 25

  2.5.3.1. Model dvononoga kretanja ............................................................................................. 25

  2.5.3.2. Potronja energije pri kretanju po vodoravnom putu ........................................ 27

  2.5.4. KRETANJE STUBITEM ............................................................................................................................... 29

  2.5.4.1. Nain kretanja stubitem .................................................................................................. 29

  2.5.4.2. Potronja energije pri kretanju stubitem ................................................................ 31

  2.5.5. KRETANJE PO RAMPAMA ........................................................................................................................... 32

  2.5.5.1. Nain kretanja po rampama ............................................................................................. 32

  2.5.5.2. Potronja energije pri kretanju po rampama .......................................................... 33

  2.6. PJEAKI TOK (STRUKTURA I PARAMETRI)........................................................................................ 34

 • NEMOTORIZIRANI PROMET

  2.6.1. STRUKTURA PJEAKOGA TOKA .............................................................................................................. 35

  2.6.2. PARAMETRI PJEAKOGA TOKA ............................................................................................................... 38

  2.6.2.1. Volumen pjeakoga toka (intenzitet ili prometno optereenje) ................. 38

  2.6.2.2. Gustoa pjeakoga toka .................................................................................................... 41

  2.6.2.3. Brzina pjeakoga toka ....................................................................................................... 46

  2.6.2.3.1. Faktori koji utjeu na brzinu pjeaenja ....................................... 49

  2.6.2.3.2. Brzine na stubitu ........................................................................ 49

  2.6.2.3.3. Brzine na rampama...................................................................... 50

  2.6.2.3.4. Brzina pokretnih stuba i pokretnih staza ...................................... 51

  2.6.3. ODNOSI KOJI VLADAJU MEU OSNOVNIM PARAMETRIMA PJEAKOGA TOKA ............................. 51

  2.6.3.1. Analogija s tokom motornih vozila ............................................................................... 51

  2.6.3.2. Odnos brzine i gustoe ........................................................................................................ 53

  2.6.3.3. Odnos brzine i prostora ...................................................................................................... 54

  2.6.3.4. Odnos protoka i gustoe ..................................................................................................... 55

  2.6.3.5. Odnos protoka i prostora ................................................................................................... 56

  2.6.3.6. Odnos protoka i brzine ........................................................................................................ 57

  2.6.3.7. Odnos brzine i razmaka meu pjeacima .................................................................. 58

  2.7. RAZINA USLUNOSTI PJEAKOGA TOKA (LOS LEVEL OF SERVICE) ............................... 59

  2.8. PRIJEDLOZI ZA PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PJEAKIH PROMETNICA ........................ 62

  3. BICIKLISTIKI PROMET ................................................................................................................. 69

  3.1. BICIKL ODRIV OBLIK PROMETA........................................................................................................... 69

  3.2. POVIJEST BICIKLISTIKOGA PROMETA.................................................................................................. 70

  3.3. BICIKLIZAM U HRVATSKOJ ............................................................................................................................ 72

  3.4. DEFINICIJE BICIKLA ........................................................................................................................................... 72

  3.5. TIPOVI I ANATOMIJA BICIKLA ..................................................................................................................... 73

  3.6. OSOBITOSTI BICIKLI