of 4 /4
1 Nepotopivost broda Osnove brodogradnje 3.B.

Nepotopivost broda

 • Author
  kelton

 • View
  106

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nepotopivost broda. Osnove brodogradnje 3.B. Podjela brodskog prostora. Brodski prostor se dijeli na sljedeći način: Krma (1) – obuhvaća prostor između kraja krme i krmene kolizione pregrade , od dna krme do palube koja omeđuje taj prostor (gornja palube), od boka do boka broda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nepotopivost broda

 • Nepotopivost brodaOsnove brodogradnje 3.B.

 • Podjela brodskog prostoraBrodski prostor se dijeli na sljedei nain:Krma (1) obuhvaa prostor izmeu kraja krme i krmene kolizione pregrade, od dna krme do palube koja omeuje taj prostor (gornja palube), od boka do boka broda.Strojarnica (2) izmeu krmene i pramane pregrade strojarnice, od dna strojarnice do palube koja omeuje taj prostor (gornja palube), od boka do boka broda.Prostor za teret (3) izmeu pramane pregrade strojarnice i pramane kolizione pregrade, a kod brodova koji imaju strojarnicu pomaknutu prema sredini broda, ovaj prostor obuhvaaju i prostor izmeu krmene kolizione pregrade i krmene pregrade strojarnice, od dna teretnog prostora do palube koja omeuje taj prostor (gornja paluba), od boka do boka broda.Pramac (4) izmeu pramane kolizione pregrade do kraja pramca, od dna pramca do palube koja omeuje taj prostor (gornja paluba), katel i opremu iznad, od boka do boka broda.Nadgrae (5) prostori iznad gornje palube.

 • Nepropusno pregraivanje broda, minimalni broj pregradabulkheadspodjela unutranjosti broda u nekoliko odjeljenja radi ouvanja plovnosti i stabilnosti;spreavaju potonue u sluaju prodora vode u neki prostor, kao i irenje vatre u sluaju poara smanjuju zagaenje u sluajevima oteenja stijeni tankova slue kao elementi poprene i uzdune vrstoe:oslonci za potpalubne nosae, nosae dna i nosae boka; poprene pregrade posredno sudjeluju u uzdunoj vrstoi broda jer odravaju oblik trupa broda kao kutijastog nosaa;podupiru nadgraa, palubne kuice i opremu na palubi;vaan oslonac kod dokovanja;mogunost naplavljivanja vie odjeljaka (Titanic);propisi o pregraivanju ovise o vrsti tereta namjeni broda;u nekim sluajevima se koriste privremene pregrade (teki tereti, sipki tereti i sl.);Nepropusno pregraivanje (e:watertight subdivision) svi brodovi moraju imati: sudarnu pregradu na pramcu, pregradu na krmipregrade na oba kraja strojarnice. broj poprenih nepropusnih pregrada u skladinom prostoru na brodovima bez uzdunih pregrada odreuje se prema duini broda (vidi tablicu).ako je poprena vrstoa brodskog trupa zadovoljavajua, jedna ili vie nepropusnih pregrada moe se izostaviti. na slici: nepropusna pregrada kontejneraa i pregraivanje Titanica

 • Sudarna pregrada (collision bulkhead)njome zavrava tzv. pramani pik (forepeak), a nastali tank pramanog pika koristi se za balastpostavlja se na pramanom djelu broda kako bi u sluaju sudara brod zadrao plovnost;na teretnim brodovima duljine Lc200 m, sudarna pregrada se mora nalaziti na udaljenosti ne manjoj od 10m od pramane okomice ne smije biti na udaljenosti veoj od 0.08 Lc od pramane okomice. Lc se odreuje prema LOADLINE66, MARPOL 73/78, IBC-code i IGC-code. ako se bilo koji dio podvodnog trupa nalazi ispred pramanog perpendikulara, kao na primjer pramani bulb, mjeri od okomice koja se nalazi na udaljenosti x od pramanog perpendikulara, ( x=a/2 2 = 0.015 Lc = 3m)mora se protezati do palube nadvoa na brodovima s neprekinutim ili dugim nadgraem sudarna pregrada se mora prostirati do prve palube iznad palube nadvoa otvori s nepropusnim zatvaranjem mogu se nalaziti na sudarnoj pregradi iznad palube nadvoana sudarnoj pregradi izmeu palube nadvoa i pokrova dvodna ne smiju se postaviti vrata, provlake, prilazni otvori ili ventilacijski kanali.