Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne

 • View
  4.845

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Najnowsze narzdzia do nagrywania pyt CD i DVD * Zainstaluj i skonfiguruj Nero 7 * Nagrywaj pyty CD i DVD z danymi, filmami i muzyk * Wykorzystaj moliwoci zapisu pakietowego * Poznaj inne narzdzia pakietu Nero 7 Nero to zdecydowanie najpopularniejszy i najszybciej rozwijany pakiet do zapisu pyt CD i DVD. Niemal regu stao si, e kada kolejna wersja pakietu to nie tylko bardziej dopracowane wersje znanych aplikacji, ale take nowe narzdzia i nowe moliwoci. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji, oznaczonej cyfr 7. Nero 7 to kilka dodatkowych programw, nowe moliwoci w kluczowych aplikacjach i nowy interfejs uytkownika. Za pomoc aplikacji z tego pakietu mona zapisa chyba kady rodzaj pyty CD i DVD -- dysk z danymi, filmy, muzyk, kopie partycji dysku twardego, pyty rozruchowe i wiele innych. Dziki ksice "Nero 7. Nagrywanie pyt CD i DVD. wiczenia praktyczne" poznasz moliwoci tego niezwykego pakietu. Dowiesz si, jak optymalnie skonfigurowa znajdujce si w nim aplikacje i jak zapisywa pyty CD i DVD z danymi. Nauczysz si korzysta z moliwoci zapisu wielosesyjnego i utworzysz dyski startowe dla rnych systemw operacyjnych. Zapiszesz pyty w formatach innych ni ISO, nagrasz filmy w formatach VCD, SVCD i DVD oraz stworzysz obrazy pyt. Poznasz te moliwoci narzdzi diagnostycznych znajdujcych si w pakiecie. * Instalacja i konfiguracja pakietu * Zapisywanie pyt z danymi * Nagrywanie dyskw z muzyk * Pyty wielosesyjne i mieszane * Testowanie poprawnoci zapisu * Nagrywanie filmw w rnych formatach * Projektowanie okadek na pyty * Kopiowanie pyt DVD * Testowanie szybkoci napdw

Transcript

 • 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECI Nero 7. Nagrywanie pyt CD i DVD. KATALOG KSIEK wiczenia praktyczne KATALOG ONLINE Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0326-3 ZAMW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 200 TWJ KOSZYK Najnowsze narzdzia do nagrywania pyt CD i DVD DODAJ DO KOSZYKA Zainstaluj i skonfiguruj Nero 7 Nagrywaj pyty CD i DVD z danymi, filmami i muzyk Wykorzystaj moliwoci zapisu pakietowego CENNIK I INFORMACJE Poznaj inne narzdzia pakietu Nero 7 Nero to zdecydowanie najpopularniejszy i najszybciej rozwijany pakiet do zapisu pyt CD ZAMW INFORMACJE i DVD. Niemal regu stao si, e kada kolejna wersja pakietu to nie tylko bardziej O NOWOCIACH dopracowane wersje znanych aplikacji, ale take nowe narzdzia i nowe moliwoci. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji, oznaczonej cyfr 7. Nero 7 to kilka ZAMW CENNIK dodatkowych programw, nowe moliwoci w kluczowych aplikacjach i nowy interfejs uytkownika. Za pomoc aplikacji z tego pakietu mona zapisa chyba kady rodzaj pyty CD i DVD dysk z danymi, filmy, muzyk, kopie partycji dysku twardego, pyty CZYTELNIA rozruchowe i wiele innych. Dziki ksice Nero 7. Nagrywanie pyt CD i DVD. wiczenia praktyczne poznasz FRAGMENTY KSIEK ONLINE moliwoci tego niezwykego pakietu. Dowiesz si, jak optymalnie skonfigurowa znajdujce si w nim aplikacje i jak zapisywa pyty CD i DVD z danymi. Nauczysz si korzysta z moliwoci zapisu wielosesyjnego i utworzysz dyski startowe dla rnych systemw operacyjnych. Zapiszesz pyty w formatach innych ni ISO, nagrasz filmy w formatach VCD, SVCD i DVD oraz stworzysz obrazy pyt. Poznasz te moliwoci narzdzi diagnostycznych znajdujcych si w pakiecie. Instalacja i konfiguracja pakietu Zapisywanie pyt z danymi Nagrywanie dyskw z muzyk Pyty wielosesyjne i mieszane Testowanie poprawnoci zapisu Wydawnictwo Helion Nagrywanie filmw w rnych formatach ul. Chopina 6 Projektowanie okadek na pyty 44-100 Gliwice Kopiowanie pyt DVD tel. (32)230-98-63 Testowanie szybkoci napdw e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis treci Wstp 5 Rozdzia 1. Kilka sw o dostpnych nagrywarkach 9 Rozdzia 2. Oglna charakterystyka pakietu Nero 7 13 Rozdzia 3. Instalacja i konfiguracja 19 Instalacja 19 Uaktualnienie 25 Spolszczenie 26 Rozdzia 4. Nagrywamy pierwsze pyty 27 Pyta CD/DVD z danymi 27 Pyta CD z muzyk 42 Kopia istniejcej pyty 49 Rozdzia 5. Wysza szkoa jazdy 59 Pyta multisesyjna 59 Pyta z danymi i muzyk 63 Pyta startowa 67 MS Windows 9x 67 MS Windows 2000/XP 75 Overburning oraz zapis pyt 90- i 99-minutowych 82 Rozdzia 6. Inne typy pyt CD i DVD 89 Pyta UDF oraz UDF/ISO 89 Pyta wideo 94
 • 3. 4 Nero 7. Nagrywanie pyt CD i DVD wiczenia praktyczne Konwersja do formatu MPEG 94 Pyta VCD i SVCD 100 Pyta DVD-Video 106 Testowanie pyty wideo 109 Rozdzia 7. Obraz pyty 113 Nagrywanie istniejcych obrazw 113 Tworzenie obrazu 116 Praca z obrazami pyt 118 Rozdzia 8. InCD zapis pakietowy 123 Rozdzia 9. Nero Vision 129 Wasna pyta DVD-Video z authoringiem 129 Cyfrowy album fotograficzny 139 Rozdzia 10. Nero BackItUp system archiwizacji danych 147 Tworzenie archiwum 147 Odzyskiwanie danych z archiwum 154 Automatyzacja procesu archiwizacji 159 Rozdzia 11. Zaprojektuj okadk Nero Cover Designer 165 Rozdzia 12. Klonowanie DVD Nero Recode 177 Kopia pyty DVD-9 178 Kodowanie pyty DVD do formatu Nero Digital 182 Rozdzia 13. Nowoci pakietu Nero 7 187 Nero Home 187 Nero Scout 190 Nero PhotoSnap i Nero PhotoSnap Viewer 192 Zgrywanie cieek audio za pomoc Nero Burning ROM 194 Podsumowanie 197
 • 4. 4 Nagrywamy pierwsze pyty Nowa wersja pakietu Nero to istny kombajn o ogromnych moliwociach dalece odbiegajcych od zapisu pyt CD/DVD. Jednak nadal podstawowym filarem jest program Nero Bur- ning ROM, za pomoc ktrego moemy przygotowa rne rodzaje pyt CD i DVD. Do najpopularniejszych i najczciej nagrywanych pyt nale bez wtpienia krki zawierajce dane komputerowe i muzyk, dlatego od takich kompilacji zaczniemy nasz wspln przygod z Nero Burning ROM. Nastpnie przyjrzymy si robieniu kopii istniejcych pyt, gdy jest to druga w kolejnoci najpopularniejsza czynno wy- konywana przez uytkownikw nagrywarek. Pyta CD/DVD z danymi Zacznijmy od stworzenia pyty zawierajcej dane. Tak si skada, e zarwno nonik CD, jak i DVD jest przygotowywany w ten sam spo- sb i w zwizku z tym postanowiem niezbdne czynnoci opisa ra- zem w ramach jednego podrozdziau. Aby rozpocz tworzenie wasnej pyty, musisz uruchomi program Nero Burning ROM. Wystarczy, e z menu Start wybierzesz opcj Wszystkie programy, a nastpnie Nero 7 Premium/Dane/Nero Burning ROM. Przygotowanie kompilacji zaczynamy od okrelenia, czy nagry- wamy pyt CD czy DVD. Wystarczy, e w oznaczonym prostoktem
 • 5. 28 Nero 7. Nagrywanie pyt CD i DVD wiczenia praktyczne polu wybierzesz z listy odpowiedni typ nonika, a nastpnie poniej zaznaczysz opcj CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wybr kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) zakadka Ilo sesji na pytce Pamitaj o tym, e moliwo zmiany rodzaju nagrywanego nonika dostpna jest wycznie w przypadku, gdy posiadasz nagrywark pyt DVD. W zwizku z tym, e pierwsza nagrana przez nas pyta bdzie dys- kiem jednosesyjnym, w zakadce Ilo sesji na pytce musisz zazna- czy opcj Bez multisesyjnoci. Pozostaymi opcjami zajm si w na- stpnym rozdziale przy omawianiu pyty multisesyjnej. W I C Z E N I E 4.1 Tworzenie pyty z danymi Rozpocznij tworzenie pyty CD lub DVD zawierajcej dane kompute- rowe. Okrel typ pyty, a nastpnie z okna wyboru kompilacji wy- bierz opcj CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO). W zakadce Ilo se- sji na pytce zaznacz opcj Bez multisesyjnoci. Zapis danych na pycie CD lub DVD nie jest spraw indywidualn kadego producenta oprogramowania i wymaga standaryzacji, dlatego te powsta standard ISO 9660, ktry reguluje metody zapisu na dysku.
 • 6. R o z d z i a 4 . N a g r y w a m y p i e r w s z e p y t y 29 W zakadce Opcje ISO rysunek 4.2 znajdziesz ustawienia od- powiedzialne za format zapisu danych