of 232 /232
БИБЛИЯ НОВИЙ ЗАВЕТ на ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ГЛАВА 1. 1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. 2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; 3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама; 4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; 5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея; 6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия; 9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; 10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; 11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му - през време на преселението Вавилонско. 12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; 13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; 14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; 15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова; 16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос. 17. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода. 18. А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго. 19. А Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. 20. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго; 21. тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му. 22. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: 23. "ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил",* което ще рече: с нас е Бог. 24. Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. 25. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус. * Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току- речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет. ГЛАВА 2. 1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: 2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним. 3. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с Него. 4. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос? 5. А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка: 6. "и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля". 7. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата, 1

New Bible Nov Zavet

  • Author
    nebe8

  • View
    69

  • Download
    27

Embed Size (px)

Text of New Bible Nov Zavet

1.

1. , , . 2. ; ; ; 3. ; ; ; 4. ; ; ; 5. ; ; ; 6. ; ; 7. ; ; ; 8. ; ; ; 9. ; ; ; 10. ; ; ; 11. ; - . 12. ; ; 13. ; ; ; 14. ; ; ; 15. ; ; ; 16. , , , . 17. , ; - ; - . 18. : , , , . 19. , , , . 20. , , : , , , ; ; 21. , ; . 22. , , : 23. ", , ",* : . 24. , , , . 25. , ; . * 70-, . 2. 1. , , : 2. ? . 3. , , . 4. , : ? 5. : ; : 6. " , , , - ; , ". 7. , ,

1

8. , , : , , , , . 9. . , , , , , . 10. , . 11. , , ; , : , . 12. , . 13. , , : , , , , ; , . 14. , , ; 15. , , : " ". 16. , , , , , , . 17. , : 18. " , , ; , , ". 19. , , 20. : , , , . 21. , , . 22. , , , ; , 23. , , , , , . 3. 1. 2. : , . 3. , : " : , ". 4. ; . 5. , 6. , . 7. , , : ! ? 8. , , 9. : ; , , ; 10. ; , , ; 11. ; , , - ; ; ; 12. , , . 13. , . 14. : , ? 15. : ; . . 16. , , , , . 17. , , : , . 4.

2

1. , , 2. , , - . 3. : , , . 4. : : " , , ". 5. , 6. : , , : " , , ". 7. : : " , ". 8. , 9. : , . 10. : , ! : ", , ". 11. , , . 12. , , ; 13. , , , 14. , : 15. " , , , , 16. , , , , , ". 17. : , . 18. , , , , , , ; 19. : , . 20. , . 21. -, , , , , , . 22. . 23. , , . 24. ; , , , , . 25. , . 5. 1. , ; , . 2. , , : 3. , . 4. , . 5. , . 6. , . 7. , . 8. , . 9. , . 10. , . 11. , , . 12. , ; , . 13. . , , ? , . 14. . , . 15. , , .

3

16. , . 17. , : , . 18. , : , , , . 19. , - , - ; , . 20. , , , . 21. , : " ; , ". 22. , , , , : "'" *, *; : "", . 23. , , , , 24. , . 25. , , , ; 26. : , *. 27. , : " ". 28. , , , . 29. , ; , . 30. , ; , . 31. : " , ". 32. : , , ; , . 33. , : " , ". 34. : : , ; 35. , ; , ; 36. , . 37. : , ; , ; , . 38. , : " , ". 39. : . , , . 40. , , . 41. , . 42. , , , , . 43. , : " , ". 44. : , , , , , , , 45. ; , . 46. , , , ? ? 47. , ? ? 48. , , . * , . * .

4

* 6. 1. , ; , . 2. , , , , . : . 3. , , , 4. ; , , . 5. , , , . , . 6. , , , , , ; , , . 7. , ; , ; 8. , ; , , . 9. : , ! ; 10. ; , , ; 11. ; 12. , ; 13. , ; , , . . 14. , , ; 15. , . 16. , , ; , , . , . 17. , , , 18. , , , ; , , . 19. , , ; 20. , , , ; 21. , , . 22. . , , ; 23. , . , , , , ? 24. : , ; , . . * 25. : , , , . , ? 26. , , , ; . - ? 27. ? 28. ? , : , ; 29. , , ; 30. , , , , , ! 31. , : , , ?

5

32. , , . 33. , . 34. , , : . * 7. 1. , ; 2. , , ; , . 3. , ? 4. , : , ; , ! 5. , , , . 6. , , , , . 7. , ; , ; , ; 8. , , , , , , , . 9. , , , , 10. , ? 11. , , , , , ? 12. , , , ; . 13. ; , , , ; 14. , , . 15. , , : 16. . , ? 17. , , : 18. , . 19. , , . 20. , . 21. , : , ! , , . 22. : , ! ? ? ? 23. : ; , . 24. , , , , ; 25. , , , , , . 26. , , , ; 27. , , , , , . 28. , , 29. , , ( ). 8. 1. , . 2. , , : , , .

6

3. , , : , ! . 4. : , ; , , , . 5. , , : 6. , . 7. : . 8. : , ; ; 9. ; : , ; : , ; : , . 10. , , : , . 11. , , , 12. ; . 13. : , , . . 14. , , , 15. , ; . 16. , , , , 17. , : " ". 18. , . 19. : , , . 20. : , - ; , . 21. : , , . 22. : , . 23. , . 24. , , , . 25. , : , ; ! 26. : , ? , , , . 27. : , ? 28. , , , , ; , . 29. , : , , ? ? 30. . 31. : , . 32. : . . , . 33. , , , . 34. , , , . 9. 1. , .

7

2. , , . , : , , ! 3. : . 4. , , : ? 5. -? : ; : ? 6. , ( ): , . 7. , . 8. , , , . 9. , , , , : . . 10. , , . 11. , : ? 12. , , : , ; 13. , : " , ". , . 14. : , ? 15. : , ? , , . 16. ; , -. 17. ; , , , ; , . 18. , , : ; , , . 19. , . 20. , , , , 21. : , . 22. , , : , , ? . 23. , 24. : ; , . . 25. , , , . 26. . 27. , : , , ! 28. , . : , ? : , ! 29. : . 30. , : , . 31. , , . 32. , , , . 33. , . : . 34. : . 35. , , . 36. , , , . 37. : , , 38. , . 10.

8

1. , , , . 2. : , , , , , , 3. , , , , 4. , . 5. , : ; 6. - ; 7. , , ; 8. , , , . , . 9. , , , 10. , , , ; . 11. , , , , . 12. , , : ! 13. , ; , . 14. , , . 15. : - , . 16. , : , . 17. ; , 18. , . 19. , , ; , ; 20. , , , . 21. , ; ; 22. , , , . 23. , . , : , . 24. - , - : 25. , . , ? 26. , : , , , . 27. , ; , . 28. , , ; , . 29. *? ; 30. ; 31. , : -. 32. , , , ; 33. , . 34. , ; , ; 35. , , . 36. . 37. , ; , ; 38. , , . 39. , , , .

9

40. , ; , , ; 41. , , ; , , . 42. , , . * . 11. 1. , , . 2. , , 3. : , , ? 4. : , : 5. , , ; 6. , . 7. , : ? , ? 8. ? , ? , , , . 9. ? ? , , . 10. , : ", , ". 11. : - ; - - . 12. , ; 13. . 14. , , : 15. , ! 16. ? , , 17. : , ; , . 18. , , , : . 19. , , : , . . 20. , - , . 21. , , , ! , , , ; 22. : - , . 23. , , , ; , , , ; 24. , - , . 25. , , : , , , , ; 26. , , . 27. , , ; , , . 28. , ; 29. , , ; 30. , . 12.

10

1. , , ; , , . 2. , , : , , . 3. : , , , ? 4. , , , , ? 5. , , ? 6. : , - ; 7. , : " , ", ; 8. . 9. , . 10. , . , : ? 11. : , , , ? 12. - ! , . 13. : . ; . 14. , , , . , , . 15. , , 16. , 17. , : 18. " , , , . , ; 19. , , ; 20. , ; 21. ." 22. , ; , . 23. : , ? 24. , , : , , . 25. , , : , , ; , , . 26. , : ? 27. , ? . 28. , , . 29. , , ? . 30. , ; , . 31. : ; ; 32. , ; , , . 33. , ; . 34. ! , ? . 35. ; . 36. , , , : 37. , .

11

38. : , . 39. : ; , ; 40. , , . 41. , ; , . 42. , -, ; , . 43. , , , ; 44. : , . , , ; 45. , - , , ; - . . 46. , . 47. : , . 48. , , : , ? 49. , : ; 50. , , , , . 13. 1. , . 2. , ; . 3. , : , ; 4. , ; . 5. , ; , . 6. , , , . 7. , . 8. : , , . 9. , ! 10. , : ? 11. : , ; 12. , , ; , , , ; 13. , , , , , ; 14. , : " , ; , ; 15. , , , , , , ". 16. , , - ; 17. , , , , , , , . 18. , , , : 19. , , : . 20. , , 21. : , - . 22. , , , .

12

23. , : , , . 24. , : , ; 25. , , ; 26. , . 27. , : , ? , , ? 28. : . : ? 29. : , , , ; 30. ; : , ; . 31. , : , , , 32. - , , , - , . 33. : , , . 34. , , 35. , : " ; ". 36. . : . 37. : ; 38. ; , , ; 39. , , ; , . 40. , , : 41. , , , 42. ; ; 43. . , ! 44. , , , , , , . 45. , , 46. , , , . 47. , , 48. , , , , . 49. : , 50. : . 51. : ? : , ! 52. : , , , . 53. , . 54. , , : ? 55. ? , , ? 56. ? , , ? 57. . : , . 58. .

13

14. 1. 2. : ; , . 3. , , , , 4. : . 5. , , . 6. , ; 7. , . 8. , , : . 9. ; . 10. , . 11. , . 12. , , ; , . 13. , ; , , . 14. , ; . 15. : , ; , . 16. : ; . 17. : . 18. : . 19. , , , , , , , - . 20. ; ; 21. , , , . 22. , . 23. , , ; . 24. , , . 25. , . 26. , , : ; . 27. : ! , ! 28. : , , . 29. : . , , ; 30. , , , , : , ! 31. , : , ? 32. , . 33. , , , : ! 34. , . 35. , , , . 36. , ; , . 15. 1. : 2. ? , .

14

3. : ? 4. : " "; " , ". 5. : : , , , 6. . . 7. , , : 8. " , ; 9. , , - ". 10. , : : 11. , , , , , . 12. : , , , ? 13. : , , ; 14. : ; , . 15. : . 16. : ? 17. , , , ? 18. , , ; ; 19. , , , , , , : 20. . . 21. , . 22. , , , : , , ! . 23. . , : , . 24. : . 25. , , : , ! 26. : . 27. : , , , . 28. : , , ; ! . 29. , , . 30. , , , , , , , 31. , , , , . 32. , , : , ; , , . 33. : , ? 34. : ? : . 35. . 36. , , , - . 37. ; . 38. , , , . 39. , . 16. 1. , , .

15

2. : : , ; 3. - , -. , , ? 4. , , . , . 5. , . 6. : . 7. : , . 8. , : , , ? 9. , ? 10. , ? 11. , : ? 12. , , . 13. , : - , ? 14. : - , - , - , . 15. : ? 16. : , . 17. : , , , , , ; 18. : *, , ; 19. , , ; , . 20. , , , , . 21. , , , , . 22. , , : , ! . 23. : , ! ! , , , . 24. : , , ; 25. , * , ; , ; 26. , , ? ? 27. , . 28. : , , . * . * . 17. 1. , , , ; 2. : , . 3. , , . 4. : , ; , : , , . 5. , , ; , : , ; . 6. , .

16

7. , , : ! 8. , , , . 9. , : , . 10. : , ? 11. : ; 12. , , , ; . 13. , . 14. , , 15. : , ; , , ; 16. , . 17. : , '! ? ? . 18. , ; . 19. : ? 20. : ; , , , : , ; . 21. , . 22. , : , 23. , . . 24. , , , : *? 25. : . , : , ? , ? , ? 26. : . : , ; 27. , , , , , , ; , , *; . * - . * 4 . 18. 1. : - ? 2. , 3. : , , ; 4. , , - ; 5. , ; 6. , , - . 7. , ; , . 8. , : , ; 9. , : - , , . 10. , , , . 11. . 12. ? , , , ? 13. , , , .

17

14. . 15. , ; , ; 16. , , ; 17. , ; , , . 18. : , ; , . 19. , , , , ; 20. , , . 21. : , , ? ? 22. : , . 23. , . 24. , , ; 25. , , , , , , , ; 26. , , : , , . 27. , , . 28. , , , *, , : , ; 29. , : , ; 30. , , . 31. , , , , . 32. : , , ; 33. , ? 34. , , . 35. , . * - . 19. 1. , , . 2. , . 3. , , : ? 4. : , , , : 5. " , "? 6. , . , , . 7. : ? 8. : ; ; 9. : , , , ; , . 10. : , . 11. : , , ; 12. , ; , ; , . , .

18

13. , ; . 14. : , . 15. , . 16. , : , , ? 17. : ? , . , . 18. : ? : , , , ; 19. ; . 20. : ; ? 21. : , , , ; ; . 22. , , . 23. : , ; 24. : - , . 25. , : ? 26. , , : , . 27. : , ; , , ? 28. : , , , *, , , ; 29. , , , , , , , , , , . 30. , - . * . 20. 1. , , 2. , , ; 3. , , , 4. : , , , . . 5. . 6. , , , : ? 7. : . : , , , . 8. , : , . 9. , . 10. , , ; ; 11. , 12. : , , . 13. : , ; ? 14. ; , ; 15. , ? , ? 16. , - ; , . 17. , :

19

18. , , , ; 19. , , , ; . 20. , , . 21. : ? : , , , . 22. : , . , , , ? : . 23. : , , , ; , ; , . 24. , , . 25. , , : , , , 26. ; , ; 27. , , 28. , , . 29. , . 30. , , , , , : , , ! 31. , ; : , , ! 32. , : ? 33. : , . 34. , , , ; . 21. 1. , , 2. : , , ; ; 3. , , , ; . 4. , , : 5. " : , , , ". 6. , : 7. , . 8. ; ; 9. , , : ! ! ! 10. , , : ? 11. : , . 12. , , , 13. : : " ", . 14. , . 15. , , , , : ! 16. : , ? : ! : " "? 17. , , . 18. , , ; 19. , , , , : . .

20

20. , : ? 21. : : , , , , , : , - ; 22. , , . 23. , : ? ? 24. : ; , , : 25. : , ? : - , : ? 26. - , , . 27. : . : , . 28. ? ; , : , . 29. : ; . 30. , . : , , . 31. ? : . : , ; 32. , , ; , , , . 33. : , , , , , , . 34. , , . 35. , , , , . 36. , - ; . 37. - , : . 38. , , : ; . 39. , , . 40. , , ? 41. : , , . 42. : : ", , : , "? 43. , , ; 44. , ; , . 45. , , , 46. , , . 22. 1. , : 2. , 3. ; . 4. , : : , ; , ; . 5. , , ; 6. , . 7. , , , . 8. : , .

21

9. , , . 10. , , - , ; . 11. , , , , 12. : , , ? . 13. : , ; ; 14. , . 15. , . 16. , : , , , , ; 17. : : , ? 18. , , : , ? 19. . . 20. : ? 21. : . : , , , . 22. , , . 23. , , , , : 24. , : , ; 25. : , , ; 26. , , ; 27. ; 28. , , ? . 29. : , , ; 30. , , . 31. , : 32. " , , ". , . 33. , , . 34. , , , . 35. , , , : 36. , - ? 37. : , , , , : 38. - ; 39. , , : ; 40. . 41. , : 42. ? ? : . 43. : , : 44. " : , "? 45. , , ? 46. ; . 23. 1. 2. : , 3. , , ; , , :

22

4. , ; 5. , ; * ; 6. , 7. , - : , ! 8. ; - , ; 9. , , ; 10. ; - . 11. - ; 12. , , ; , . 13. , , , ; , . 14. , , , ; - . 15. , , , , ; , - . 16. , , : , ; , . 17. , , , -: , , ? 18. : , ; , , . 19. , , , -: , , ? 20. , , , ; 21. , , ; 22. , , , . 23. , , , , , - : , ; , . 24. , , ! 25. , , , , . 26. , , . 27. , , , , , ; 28. , . 29. , , , , 30. : , ; 31. , , ; 32. , , ! 33. , , ? 34. , , , , ; , , 35. , , , , . 36. : . 37. , , ! , , ! 38. , .

23

39. , : , : ! * . 24. 1. , . 2. : ? : , . 3. , : , , ? 4. : ; 5. , : ; . 6. . , , ; . 7. , ; , ; 8. . 9. ; , . 10. ; , ; 11. ; 12. , ; 13. , . 14. , ; . 15. , " ", ( , ), 16. , , ; 17. , ; 18. , . 19. ! 20. , ; 21. , , . 22. , ; . 23. , : , , - ; 24. , , , . 25. , . 26. , : , , ; , , ; 27. , , ; 28. , , . 29. , , , , ; 30. ; ; 31. , , . 32. : , , ; 33. , , , , . 34. : , . 35. , . 36. , , ; 37. , ;

24

38. , , , , 39. , , - ; 40. : , ; 41. : , . 42. , , , . 43. , , , . 44. , , , . 45. , , ? 46. , , , , ; 47. , . 48. : , 49. , 50. , , , , 51. ; . 25. 1. , ; 2. , . 3. , , ; 4. , , ; 5. , . 6. : , , . 7. ; 8. : , . 9. : , , . 10. , , , . 11. : , , ! 12. : , . 13. , , , , . 14. , , , : 15. , , , ; . 16. , , ; 17. , ; 18. , , . 19. . 20. , , : , : , . 21. : , ! , ; . 22. , , : , : , . 23. : , ! , ; . 24. , , : , , : , , , ; 25. , , ; .

25

26. : ! , , , , ; 27. , , , ; 28. , , , ; 29. , , , , , , ; 30. : . , : , ! 31. , , , 32. ; , ; 33. , - . 34. , : , , , ; 35. , ; , ; , ; 36. , ; , ; , . 37. : , , , , ? 38. , , , ? 39. , , ? 40. : : - , . 41. , : , , , ; 42. , ; , ; 43. , ; , ; , . 44. : , , , , , , , ? 45. : : -, . 46. , - . 26. 1. , : 2. , , . 3. , , 4. ; 5. : , . 6. , , 7. , , , . 8. , : : 9. , . 10. , , : ? : 11. , ; 12. , . 13. : , , . 14. , , 15. : , ? . 16. . 17. : ?

26

18. : - : : , . 19. , , . 20. , ; 21. , : , ; 22. , : , ? 23. : , , 24. , , ; , ; , . 25. , , : , ? : . 26. , , , , , : , : . 27. , : ; 28. , . 29. , , . 30. , . 31. : ; : " , ". 32. . 33. : , . 34. : , , , . 35. : , . . 36. , , : , . 37. , . 38. : ; . 39. , , : , , , , . 40. , : ? 41. , : , - . 42. , , : , , , . 43. , , . 44. , , . 45. : , , ! , , ; 46. , ! , , . 47. , , , , , , . 48. , , , : , ; . 49. : , ! . 50. : , ? , . 51. , , , , , , . 52. : ; , , ; 53. , , ? 54. , ? 55. : , ; , , .

27

56. , . . 57. , , , . 58. ; , , , . 59. , , 60. ; , , . 61. : : , . 62. , : ? ? 63. . : , , , ? 64. : ; : , . 65. : ! ? , ! 66. ? : . 67. , 68. : , , ? 69. . : . 70. , : , . 71. , , : . 72. : . 73. - , , : , . 74. : . . 75. , : , . , . 27. 1. , , ; 2. , . 3. , , , , , 4. : , . : ? . 5. , , . 6. : , . 7. , , ; 8. ; 9. , : " - , , 10. , ." 11. ; : ? : . 12. , . 13. : , ? 14. , . 15. , ; 16. , '. 17. , , : : ' , , ? 18. , .

28

19. , , : , . 20. , ', . 21. : ? : '. 22. : , ? : ! 23. : ? - : ! 24. , , , , , : ; . 25. : . 26. ', . 27. , 28. , , ; 29. , ; , : , ! 30. , . 31. , , . 32. , , ; . 33. , , : , 34. , ; . 35. , , ; : " "; 36. , ; 37. , : , . 38. : , . 39. , 40. : , , , ! , ! 41. : 42. , . , , ; 43. , , ; : . 44. , . 45. ; 46. : '! '! ' '? , , ! ? 47. , , : . 48. , , , , ; 49. : , , . 50. , , . 51. , , ; ; ; 52. ; ; 53. , . 54. , , , : ! 55. , ;

29

56. , , . 57. , , , ; 58. . ; 59. , , 60. , ; , . 61. , . 62. , , 63. : , , : ; 64. , : . - . 65. : ; , . 66. , . 28. 1. , , , . 2. , : , , ; 3. , - ; 4. , , . 5. : ; , ; 6. : , ; , , , 7. , , , , ; . , . 8. , . 9. , , : ! , ; 10. : ; , , . 11. , , , , . 12. , , 13. : , , , 14. , , . 15. , . . 16. , , ; 17. , ; . 18. , : . 19. , , , , 20. , , , . .

1.

30

1. , , 2. : ", , ." 3. " : , ." 4. . 5. , , . 6. , , . 7. , : - , ; 8. , . 9. . 10. , , . 11. : , . 12. . 13. , , , ; ; . 14. , , , 15. : , ; . 16. , , . 17. : , . 18. . 19. , , , ; 20. . . 21. ; . 22. , , , . 23. , : 24. , , ! ? , , . 25. , : ! 26. , , . 27. , : ? , , ? 28. . 29. , . 30. ; . 31. , ; , . 32. -, . 33. . 34. , ; , , , . 35. , , , . 36. , , ; 37. , : . 38. : , , . 39. .

31

40. , , : , . 41. , , , : , ! 42. , . 43. , , 44. : , , , , , , . 45. , , , , , . . 2. 1. ; , . 2. , ; . 3. , , 4. , , , , . 5. , : , . 6. : 7. ? , ? 8. , , , : ? 9. - : , : , ? 10. , ( ): 11. : , . 12. , , , , : . 13. ; , . 14. , , , : . . 15. , ; . 16. , , , : ? 17. , : , . , . 18. . : , ? 19. : , ? , ; 20. , , , . 21. ; , , -. 22. ; , , , ; . 23. , , , . 24. : , , ? 25. : , , , ? 26. , , , , ? 27. : , : 28. .

32

3. 1. ; . 2. , , . 3. : . 4. : , ? , ? . 5. , , , : . , . 6. , , , . 7. , , , 8. , . , , , . 9. , , ; 10. , , , , . 11. , , , : ! 12. . 13. , ; . 14. , , 15. ; 16. : , ; 17. , , ', , ; 18. , , , , , , , 19. , . 20. ; , . 21. , , , . 22. , , . 23. , : ? 24. , ; 25. , ; 26. , : . 27. , , , , . 28. : , ; 29. , , . 30. , : . 31. , , . 32. . : , , , , , . 33. : , ? 34. , : ; 35. , , , , . 4. 1. ; , , . 2. , : 3. : , ;

33

4. , , , . 5. , , , ; 6. , , , . 7. , , , . 8. , ; : , , . 9. : , ! 10. , . 11. : , , , ; 12. , ; , ; , , . 13. : ? ? 14. . 15. , , , , , . 16. , , , , 17. ; , , . 18. , 19. , , , , . 20. , : , , . 21. : , ? , ? 22. , ; , , . 23. , ! 24. : , : , , . 25. , , , , , . 26. : , , 27. , ; , . 28. , , ; 29. , , . 30. : , ? 31. , , , - ; 32. , - , , . 33. , . 34. , . 35. : . 36. , , ; . 37. ; , . 38. . : , , ? 39. , : , ! , . 40. : ? ! 41. , : , , ? 5.

34

1. , . 2. , , ; 3. , ; 4. , , , ; 5. , , ; 6. , ; 7. , : , , ? , ! 8. : , , . 9. : ? : , . 10. . 11. , , . 12. : , . 13. . , ; , ; . 14. , , , . , . 15. , , - , , , ; . 16. , , , . 17. . 18. , , - , . 19. , : , , . 20. , , . . 21. , . . 22. , , , , 23. , : ; , , . 24. . , . 25. , , 26. , , , , -, 27. , , ; 28. : , . 29. , , . 30. , , , : ? 31. : , , : ? 32. , , . 33. , , , , . 34. : , ; , . 35. , : ; ? 36. , , : , . 37. , , , . 38. , . 39. , : ? , .

35

40. . , , , , , . 41. , : ' ', : , , ! 42. , . . 43. , , . 6. 1. ; . 2. , ; , , : ? , , ? 3. , , , , ? ? . 4. : , , . 5. ; , . 6. . . 7. , , . 8. , , : , , , 9. . 10. : , , . 11. , , , , . : - , . 12. ; 13. , , . 14. ( ) : , . 15. : ; : , . 16. , , : , ; . 17. , , , . 18. : . 19. ; . 20. , , , ; , . 21. , , , , , 22. , . : , . 23. : , , - . 24. : ? : . 25. , : . 26. , . 27. , , . 28. , , , . 29. , , , . 30. , , , . 31. : . , . 32. . 33. , , ; , , .

36

34. , , , , ; . 35. , : , ; 36. , , . 37. : . : ? 38. : ? . , : . 39. , . 40. , . 41. , , , , ; . 42. , . 43. . 44. , , . 45. , . 46. , , . 47. , . 48. , ; , , . 49. , , , ; 50. . : ! , ! 51. ; . . 52. , . 53. , , . 54. , , , 55. , , . 56. , , , , , ; , . 7. 1. , , 2. , , , , . 3. , , , ; 4. , , . , : , , . 5. : , ? 6. : , , : " , ; 7. , , - ." 8. , , , , . 9. : , . 10. : " ", , " , ". 11. : : , , , , , 12. , 13. , , .

37

14. , : : 15. , , ; , . 16. , ! 17. , . 18. : ? , , , ? 19. , , , . 20. : , . 21. , , , , , , 22. , (), , , , , , , . 23. . 24. , ; , ; . 25. , , , ; 26. , ; . 27. : ; . 28. : , , . 29. : , : . 30. , , , . 31. , . 32. , . 33. , , , , ; 34. , : ', , . 35. , , . 36. , . , , . 37. : : , - . 8. 1. , , : 2. , , . 3. , , . 4. : , ? 5. : ? : . 6. ; , ; . 7. ; , . 8. , ; . 9. , , . . 10. . 11. , , . 12. : ? , . 13. , .

38

14. , . 15. : , . 16. , : , . 17. , , : , ? ? ? 18. , ? , ? ? 19. , ? : . 20. , ? : . 21. : ? 22. ; . 23. , , , : ? 24. , , : . 25. . , . 26. , : , . 27. . : ? 28. : - ; - , - . 29. : ? : . 30. , . 31. , , , , , . 32. . , , . 33. , , : , ! , , . 34. , : , , . 35. , , ; , . 36. , , ? 37. ? 38. , , , . 9. 1. : : , , , . 2. , , . 3. , , , . 4. , . 5. : , ; : , , . 6. , . 7. , , , : ; ! 8. , , , . 9. , , , .

39

10. , , : ? 11. , : , ? 12. : , , ; , , . 13. , , , , . 14. , , . 15. , , , . 16. : ? 17. : , , : 18. , , , , . , . 19. : , , ? ? ! 20. . , ; . 21. : , ? : ; 22. , , ; , , . 23. : , . 24. : , ! . 25. , , , : , : , ! 26. , , ; , , . 27. , , ; . 28. , : ? 29. : , . 30. , ; . 31. , , , . 32. . 33. ; , : ? 34. , , -. 35. , : , - . 36. , , : 37. , , , , , . 38. : , , , ; , . 39. : , , , . 40. , , . 41. , , , . 42. , , , . 43. , : - , , , , 44. , . 45. , : - , , , , 46. , .

40

47. , ; - , , , 48. , . 49. , . 50. ; , , ? , . 10. 1. , . ; . 2. , : ? 3. : ? 4. : , . 5. : . 6. . 7. 8. , ; , . 9. , , . 10. . 11. : , , ; 12. , , . 13. , , , . 14. , : , . 15. : , . 16. , . 17. , , : , , ? 18. : ? , . 19. : ; ; ; ; ; . 20. : , . 21. , , : : , , , , ; , . 22. , , , . 23. , : ! 24. . : , , , ! 25. - , . 26. : ? 27. , , : , ; . 28. : , . 29. : : , , , , , , , , , , 30. , , , , , , , , , , - . 31. , - . 32. , , , ; , . , , :

41

33. , , , , ; 34. , , , ; . 35. , , : , , . 36. : ? 37. : , , , . 38. : , . , , , ? 39. : . : , , , , , ; 40. , ; , . 41. , , . 42. , , : , , , , . 43. : , ; 44. , . 45. , , . 46. . , , , , . 47. , , : , , ! 48. , ; : , ! 49. . : , , . 50. , . 51. , : ? : , ! 52. : , . . 11. 1. , , , 2. : , , , , ; . 3. : ? , ; . 4. , , . 5. : ? ? 6. , , . 7. , , . 8. ; . 9. , , : , ! 10. , ! ! 11. ; , , . 12. , , ; 13. , , , ; , , , , .

42

14. : ! . 15. . , , ; ; 16. . 17. , : : " "? . 18. , , , . 19. , . 20. , , , . 21. , : , , , , . 22. : 23. . , : : , , , , - , . 24. : , , , ; . 25. , , , . 26. , . 27. . , 28. : ? ? 29. : , ; , . 30. , ? . 31. : , , : ? 32. , - ; , . 33. : . : , . 12. 1. : , , , , , . 2. , . 3. , , . 4. ; , . 5. ; ; , . 6. , , - , : . 7. : ; , . 8. , . 9. , , ? , . 10. : ", , : 11. , "? 12. , , , ; , . 13. , . 14. : , , , , . , ? , ? 15. , , : ? .

43

16. . : ? : . 17. : , . . 18. , , , , : 19. , : , , . 20. : , . 21. , , ; . 22. , . . 23. , , , ? . 24. : , , ? 25. , , , , . 26. , , , : " , , "? 27. , . , . 28. , , , : ? 29. : : ", ! , , , 30. , , , , , ". . 31. , , : " ". , , . 32. : , ! , , , ; 33. , , , , . 34. , , , : . . 35. , : , ? 36. : " : , ". 37. , ; ? . 38. : , , 39. . 40. , , - . 41. , . . 42. , , , , . 43. , : , , ; 44. , , , . 13. 1. : , , ! 2. : ? , . 3. , , , , : 4. , , , ? 5. , : .

44

6. , , ; . 7. , ; ; . 8. , ; , . . 9. ; , , , . 10. . 11. , , , , ; , ; , , . 12. , - ; , . 13. , ; , . 14. " ", , , ( , ), , , ; 15. , , ; 16. , . 17. ! 18. . 19. , , , . 20. , ; , , . 21. , : , , , , - . 22. , , , , . 23. : , . 24. , , , , 25. , , , . 26. , . 27. , . 28. : , , ; 29. , , , , . 30. : , . 31. , . 32. , , , . 33. , ; , . 34. , , , , . 35. , ; , , , , , , 36. , , , . 37. , : ! 14. 1. ; , ; 2. : , . 3. , , , , , , , , . 4. : ?

45

5. , . . 6. : ; ? . 7. , , ; . 8. , ; . 9. : , , . 10. , , , . 11. , , . , . 12. , , : , ? 13. , : ; , ; . 14. , : : , ? 15. , , ; . 16. , , , ; . 17. , . 18. , : , , , . 19. : ? 20. : , . 21. , , ; , ; , . 22. , , , , , : , ; . 23. , ; . 24. : , . 25. : , . 26. , . 27. : ; : " , ". 28. . 29. : , - . 30. : , , , , . 31. : , . . 32. , ; : , . 33. , ; . 34. : ; . 35. , , , ; 36. : ! ; ; , . 37. , , , : , ? ? 38. , : , - . 39. , . 40. , , ; , . 41. : , , ! , : , . 42. , ! , , . 43. , , , , , , , .

46

44. , , , : , ; . 45. , : ', '! . 46. . 47. , , , . 48. : , . 49. , : - . 50. , . 51. , , ; . 52. , , . 53. , , . 54. ; . 55. , ; . 56. , . 57. , : 58. , : , . 59. . 60. , : ? ? 61. . : , ? 62. : ; . 63. , , : ? 64. ; ? , . 65. , , : ! . 66. , 67. , , : . 68. , : , , . ; . 69. , , , : . 70. . , , : , ; , . 71. : , . 72. . , : , . , . 15. 1. , , . 2. : ? : . 3. . 4. : ? , . 5. , . 6. , .

47

7. , ', , . 8. , . 9. : ? 10. , . 11. - '. 12. : , ? 13. : ! 14. : ? - : ! 15. , , ', . 16. , , , , 17. , , ; 18. : , ! 19. , , . 20. , , , . 21. , , , . 22. , : . 23. , . 24. , , , , . 25. , . 26. : . 27. , , . 28. , : " ". 29. , : ! , , , 30. ! 31. : , . 32. , , , . . 33. . 34. : ', ', ' '? : , , ? 35. , , : , . 36. , , , , : , . 37. , , . 38. . 39. , , , , , , : . 40. , ; , , , , 41. , , , , . 42. , - , , , 43. , , , , , . 44. , ; , , : ? 45. , . 46. , , , , ; . 47. , . 16. 1. , , , .

48

2. , -, 3. : ? 4. , , : . 5. , , , ; . 6. : . , ; , . , . 7. , , ; , . 8. , ; , , . 9. , , . 10. , , ; 11. , , , , . 12. , . 13. , ; . 14. - , , , , . 15. : . 16. , , , . 17. : , ; 18. , , , ; , . 19. , . 20. ; , . .

1. 1. , 2. , , 3. , , , , 4. , . 5. , , , ; , - . 6. , . 7. , , . 8. , , 9. , , , , 10. , 11. , , 12. , , , . 13. : , , , , ; 14. , ; 15. ; , ; 16. ; 17. , , , .

49

18. : ? , . 19. : , , ; 20. , , , , . 21. , . 22. , ; , , , . 23. , . 24. , : 25. , , . 26. , , 27. , , , ; . 28. : , ! ; . 29. , , , . 30. : , , ; 31. , , . 32. ; ; 33. , . 34. : , ? 35. : , ; , , . 36. , , , , ; 37. . 38. : ; . . 39. , , , 40. . 41. , ; , 42. : , ! 43. - ? 44. , , . 45. , , . 46. : , 47. , , 48. ; , , ; 49. , ; 50. , ; 51. ; , ; 52. ; 53. , ; 54. , , , 55. , - . 56. , . 57. , . 58. , , . 59. , , . 60. : , . 61. : , . 62. , .

50

63. : . . 64. , , . 65. , ; . 66. , , : ? . 67. , , , : 68. , , 69. , 70. ( ) 71. , ; 72. , 73. , , ; 74. , , 75. , . 76. , , , , , 77. , 78. , , 79. , , . 80. , , . 2. 1. - . 2. , . 3. , . 4. , , , , , , 5. , , . 6. , ; 7. , , . 8. , . 9. , , ; . 10. : : , , ; 11. , ; 12. : , . 13. , : 14. , , ! 15. , : , , . 16. , , . 17. , . 18. , , , . 19. , . 20. , , , . 21. , , , , . 22. , , , , 23. , , , ; 24. , , , .

51

25. , ; , ; . 26. , , . 27. . , , 28. , : 29. , , , ; 30. , 31. , 32. , . 33. . 34. , : , , 35. , - . 36. , , , , ; 37. , , . 38. , , , . 39. , , . 40. , ; . 41. . 42. , ; 43. , , ; . 44. , , ; 45. , . 46. , , ; 47. , , . 48. , ; : , ? , . 49. : ? , , ? 50. . 51. ; . . 52. . 3. 1. , , , , , , - , 2. , , , . 3. , 4. , : " : , ; 5. , , ; 6. ". 7. , : ! ?

52

8. , , , : ; , , . 9. : , , . 10. : ? 11. : , , ; , . 12. , : , ? 13. : , . 14. : ? : , , . 15. , , , 16. : , - , : . 17. , , , . 18. , . 19. , , , 20. , . 21. , , , , , 22. , , , : ; ! 23. , , , , , , , 24. , , , , , 25. , , , , , 26. , , , , , 27. , , , , , 28. , , , , , 29. , , , , , 30. , , , , , 31. , , , , , 32. , , , , , 33. , , , , , 34. , , , , , 35. , , , , , 36. , , , , , 37. , , , , , 38. , , , . 4. 1. , , , ; 2. , ; , - . 3. : , . 4. : , , . 5. , . 6. : , , , ; 7. , , , . 8. : , ! : ", , ". 9. , : , ; 10. : " ; 11. , ".

53

12. : : " , ". 13. , . 14. ; . 15. , . 16. , , , . 17. ; , , , : 18. " ; , , , , , , 19. ". 20. , ; . 21. : , . 22. , , , : ? 23. : : , ; , , , , . 24. : : . 25. : , , ; 26. , ; 27. , , . 28. , ; 29. , , , . 30. , 31. , , . 32. , . 33. , , : 34. , , ? ? , , . 35. : . , , , -. 36. , : , , ? 37. . 38. , ; , . 39. , , . . 40. - , , ; , , . 41. : , . , , . 42. , ; , , , . 43. : , . 44. . 5. 1. , , , , 2. , ; , , . 3. , , , , .

54

4. , : , . 5. : , , ; . 6. , , . 7. , , ; , , . 8. , : , , . 9. , , , , 10. , , . : ; . 11. , . 12. , , , , , , : , , . 13. , : , ! . 14. , , , , , . 15. , . 16. . 17. , , , , , , 18. , , , ; 19. , , , . 20. , , : , . 21. : , ? , ? 22. , , : ? 23. -? : ; : ? 24. , , ( ): : , . 25. , , , , . 26. , ; , : . 27. , , , : . 28. , , . 29. ; , . 30. : ? 31. : , ; 32. , . 33. : , , ? 34. : , ? 35. , , , . 36. : ; , , . 37. ; , , , ; 38. ; , .

55

39. , ; : -. 6. 1. , , , , , . 2. : , ? 3. : , , , ? 4. , , , , , , ? 5. : . 6. . , . 7. , , . 8. : . . 9. : : : , ? , ? . 10. , : . ; . 11. , . 12. , , . 13. , , : 14. , , , , , 15. , , , 16. , . 17. , : , ; 18. ; . 19. , . 20. , , : , , . 21. , , . , , . 22. , , , , . 23. , . . 24. , , , . 25. , , . , , . 26. , . . 27. , , : , , , 28. , , , . 29. , , ; , , . 30. , , , , , . 31. , . 32. , , ? , . 33. , , ? .

56

34. , , ? , . 35. , , , ; , ; , . 36. , , . 37. , ; , ; , ; 38. , : , , ; , , . 39. : ? ? 40. - ; , , . 41. , ? 42. , : , , , ? , , , . 43. , , , . 44. ; , . 45. , ; . 46. : , ! , ? 47. , , . 48. , ; , , . 49. , , , ; , , . 7. 1. , , . 2. , ; . 3. , , , . 4. , , : , 5. , . 6. . , : , , ; 7. ; , . 8. ; : , ; : , ; : , . 9. , , , : , . 10. , , . 11. , '; . 12. , , , , ; . 13. , : . 14. , ; , : , , ! 15. , , ; .

57

16. , : , . 17. . 18. . 19. , , : , , ? 20. , , : : , , ? 21. . 22. : , : , , , , , ; 23. , . 24. , : ? , ? 25. ? , ? , , , . 26. ? ? , , . 27. , : ", , ". 28. : - ; - - . 29. , , , ; 30. , , . 31. : , , ? ? 32. , , : , ; , . 33. : , ; : . 34. : ; : , . 35. . 36. ; , , . 37. , , , , , ; 38. , , ; , . 39. , , : , , , , . 40. , : , . : , ! 41. : : , - ; 42. , , . , , ? 43. : , , . : . 44. , : ? , , . 45. ; , , . 46. ; . 47. : , ; , . 48. : . 49. , , , : , ? 50. : ; .

58

8. 1. , , , 2. , : , , , 3. , , , , , . 4. , , : 5. ; , , ; 6. , , , ; 7. ; ; 8. , , . , : , ! 9. : ? 10. : , , , , , , . 11. : ; 12. , , , ; , ; 13. , , , , , , , ; 14. , , , , , ; 15. , , , , , . , : , ! 16. , , , , , , . 17. , , , . 18. , , ; , , ; , , , . 19. , . 20. , : . 21. : , . 22. , : . . 23. , . , , . 24. , : , , ! , , ; , . 25. : ? : , , ? 26. , . 27. , , , . 28. , , , : , , ? , ! 29. ; , ; , . 30. : ? : ; . 31. . 32. ; , . .

59

33. , ; . 34. , , , . 35. ; , , , , ; . 36. , , , . 37. ; . . 38. , , ; : 39. , . , . 40. , , . 41. , , , , , , , 42. , , . , . 43. , , 44. , ; . 45. : ? , , : , , : ? 46. : , , . 47. , , , , , , , . 48. : , , ; ! 49. , , : ; . 50. , , : , , . 51. , , , , . 52. . : ; , . 53. , , . 54. , , : , ! 55. ; ; . 56. . . 9. 1. , , , 2. . 3. : , , , , , ; 4. , , ; 5. , , , . 6. , . 7. , , ; , ; 8. - , - . 9. : ; , ? . 10. , , , ; , , , . 11. , , ; , , , .

60

12. . , : , ; . 13. : . : , - . 14. . : . 15. , . 16. , , , . 17. ; - . 18. , , , : ? 19. : - , - , , . 20. : ? : . 21. , , 22. , , , , . 23. : , , . 24. , , ; , . 25. , , , ? 26. , , , , , . 27. : , , . 28. , , , . 29. , , , . 30. , , ; 31. , , . 32. , , ; , , , . 33. , : , ; : , , , - , . 34. , , ; , . 35. , : : . 36. , . , . 37. , , . 38. , : , , , : 39. , , , ; , , ; 40. ; . 41. : , '! ? . 42. , ; , , . 43. . , , : 44. : . 45. ; , , . 46. : -. 47. , , ,

61

48. : , ; , , ; , - , . 49. : , , , , . 50. : , , , . 51. , ; 52. ; , ; 53. , . 54. , : , , ? 55. , , : , ; 56. , , . . 57. , : , , . 58. : , - ; , . 59. : . : , , . 60. : , , . 61. : , , . 62. : , , . 10. 1. , , 2. : , ; . 3. ! , . 4. , , , . 5. , : ! 6. , ; , ; 7. , , ; . . 8. , , ; 9. , , : . 10. , : 11. , , ; , . 12. , -, . 13. , ! , ! , , , , , ; 14. , - , . 15. , , , . 16. , ; , ; , , . 17. : , . 18. : , ; 19. , ; ; 20. , ; , .

62

21. : , , , , . , , . 22. , : ; , , ; , , , . 23. , : , , . 24. , , , , , , , . 25. , , , : , , ? 26. : ? ? 27. : " , , , , , , ". 28. : ; , . 29. , , : ? 30. : , , , , . 31. , , , . 32. , , , . 33. , , , , 34. , , , ; , . 35. , , , : ; , , . 36. , ? 37. : , . : . 38. , ; , , . 39. , , . 40. , , : , , ? , , . 41. : , , , 42. . , . 11. 1. , , : , , . 2. : , : , ! ; ; , , ; 3. ; 4. , ; , . 5. : , , : , , 6. , ; 7. : , , ; , 8. , , , , . 9. : ; , ; , ; 10. , , , , , , , .

63

11. , , ? , , ? 12. , , ? 13. , , , , , ? 14. , ; , ; . 15. : , . 16. , , . 17. , , : , , , , , ; 18. , ? , . 19. , ? . 20. , , . 21. , ; 22. - , , , . 23. , ; , . 24. , , , , , : , ; 25. , ; 26. , - , , ; - . 27. , : , , , ! 28. : , , . 29. , : ; , , ; 30. , , . 31. , -, ; , . 32. , ; , . 33. , , , , , , . 34. ; , , ; , ; 35. , : , , . 36. , , , , . 37. , . . 38. , , . 39. : , , , . 40. , , , ? 41. ; . 42. , , , , : , . 43. , , . 44. , , , , , , . 45. : , , . 46. : , , , , . 47. , , ,

64

48. , , . 49. : , , 50. , , 51. , . , , . 52. , , : , . 53. , , 54. , . 12. 1. , , , : , . 2. , , , ; 3. , , ; , . 4. , , : , ; 5. , : , ; , , . 6. ? . 7. . , : -. 8. : , , ; 9. , . 10. , , ; , , . 11. , , , ; 12. , . 13. : , , . 14. : , ? 15. : , . 16. , : ; 17. : ? . 18. : : -, , 19. : , , : , , , . 20. : , ; , , ? 21. , , . 22. : : , , , : 23. , - . 24. , , ; , , ; - ! 25. , , ? 26. , - , ? 27. , : , ; , , . 28. , , , , , !

65

29. , , , , 30. ; , ; 31. , . 32. , ! . 33. . , , , , , ; 34. , , . 35. , ; 36. , , , , . 37. , , ; , , , , . 38. , , , . 39. , , , , . 40. , , , , , . 41. : , , ? 42. : , , ? 43. , , , , ; 44. , . 45. : , , , , 46. , , , , . 47. , , , , ; 48. , . , , , , . 49. , ! 50. ; , ! 51. , ? , , - ; 52. , , ; 53. , ; , ; , . 54. : , : ; ; 55. , : ; . 56. , , ? 57. , ? 58. , , , , ; 59. : , . 13. 1. , . 2. : , - , ? 3. , ; , , . 4. , , , - ? 5. , ; , , . 6. : , , ;

66

7. : , , ; : ? 8. : , , , 9. , ; , . 10. ; 11. ; . 12. , : , ! 13. ; . 14. , , , : , ; , . 15. : , , ? 16. , , , ? 17. , , , ; , . 18. : , ? 19. , ; , . 20. : ? 21. , , . 22. , . 23. : , , ? : 24. ; , , , . 25. , , , : , , ! : , 26. : , . 27. : , ; , . 28. , , , . 29. , , . 30. , , , , . 31. : , . 32. : : , , , ; 33. , , . 34. , , ! , , ! 35. , . , , : ! 14. 1. , , , ; 2. , , . 3. : ? 4. . , . 5. : , , ? 6. .

67

7. , , : 8. , , - , 9. , , : ; . 10. , , , , , , : , -; ; 11. , , ; , . 12. , , : , , , , , , . 13. , , , , , , 14. , , , . 15. , : , ! 16. : ; 17. : , . 18. . : ; , . 19. : ; , . 20. : , . 21. , . : - , , . 22. : , , , . 23. : , , , , . 24. , : . , - . 25. , : 26. , , , , , ; 27. , , . 28. , , , , , 29. , , , , 30. : , ? 31. , , , , ? 32. , , . 33. , , , , , . 34. : , , ? 35. , ; . , ! 15. 1. . 2. : . 3. : 4. , , , , ? 5. , ; 6. , : , .

68

7. , , , . 8. , , , , ? 9. , : , . 10. , , . 11. : ; 12. - : , , . . 13. , , , , , . 14. , , ; 15. , ; 16. , , . 17. , : , ! 18. : , , 19. ; . 20. , . , , ; , . 21. : , , . 22. : - , ; 23. : , 24. , , . . 25. - ; , , ; 26. , : ? 27. : , , . 28. , . . 29. : , , ; , ; 30. , , . 31. : , , ; 32. , , , , . 16. 1. : , , ; 2. , : , ? , . 3. : ? ; , ; , ; 4. , , , . 5. , , : ? 6. : . : , : . 7. : ? : . : : .

69

8. , ; - . 9. : , , , . 10. - , - . 11. , , ? 12. , ? 13. , , ; , . . 14. , , . 15. : , ; , , . 16. : , . 17. - , . 18. , , , , , , . 19. , . 20. , , 21. , , , . 22. , ; , ; 23. , , , 24. , , : , , , . 25. : , , , - : , ; 26. , , , , . 27. : , , , 28. , , . 29. : : . 30. : , , , . 31. : , , . 17. 1. : , , : 2. -, , , . 3. . , , , ; 4. : - . 5. : . 6. : , : , . 7. , , , : , ; 8. : , , , ? 9. , ? .

70

10. , , : , , . 11. , . 12. , , 13. : , ! 14. , : , . , . 15. , , , , , 16. , : . 17. : ? ? 18. , , ? 19. : , : . 20. , , : , 21. : , , : , . , . 22. : , , ; 23. : , , : , , - ; 24. , , , , . 25. - . 26. , : 27. , , , , , , . 28. , : , , , , , ; 29. , , ; 30. , . 31. , , , ; , . 32. . 33. , ; , . 34. : : , ; 35. : , ; 36. : , . 37. : , ? : , . 18. 1. , , 2. : , , . 3. , : . 4. . : , 5. , , , . 6. : , ! 7. , , ? 8. , . , , ? 9. , , , , : 10. : , . 11. , , : , , , , , , :

71

12. , , . 13. , , ; : , ! 14. , , ; , , ; , . 15. , ; , , . 16. , , : , . 17. : , . 18. : , , ? 19. : ? , ; 20. : , , , , . 21. : . 22. , : : , , , , . 23. , , , . 24. , , : , ! 25. - , . 26. , : ? 27. : . 28. : , . 29. : : , , , , , , , , 30. , . 31. , : , , , ; 32. , , 33. ; . 34. ; , . 35. , ; 36. , : ? 37. , . 38. : , , ! 39. , , , ; - : , ! 40. . , : 41. ? : , . 42. : ! . 43. , . , , . 19. 1. . 2. , , , , 3. , , , ; 4. , , , . 5. , , , : , -, . 6. . 7. , , : . 8. : , , , , , .

72

9. : , , 10. . 11. , , - , , , 12. : , ; 13. , * : , . 14. , , : . 15. , , , , , . 16. : , . 17. : , ; , . 18. : , . 19. : . 20. : , , , 21. , : , , , . 22. : , : , , , , , ; 23. , , , , ? 24. : , . 25. ( : , !) 26. , , , , , , , , ; 27. , , . 28. , -, . 29. , , , 30. : ; , , ; . 31. : ? : . 32. , . 33. , : ? 34. : . 35. ; , . 36. , . 37. , , , , , 38. : , ! ! 39. : , . 40. : , , , . 41. , 42. : , ! , 43. , , , 44. , , , . 45. , , , 46. : : " ", . 47. . , 48. , , .

73

* - . 20. 1. , , 2. : , , ? 3. : , : 4. , ? 5. , , : , : ? 6. , , , , . 7. : , . 8. : , . 9. : , ; 10. , ; , , . 11. ; , , . 12. ; . 13. : ? ; , , . 14. , , , : ; , . 15. , . , , ? 16. . , , : ! 17. , , : : ", , "? 18. , , ; , . 19. , , , . 20. , , , , . 21. , : , , , ; 22. , ? 23. , , : ? 24. : ? : . 25. : , , , . 26. , . 27. , , , , : 28. , : , ; 29. , , , , , ; 30. ; ; 31. , - , , ; 32. ; 33. , ? . 34. : ; 35. , , , , 36. , , , . 37. , , , , . 38. , , . 39. : , . 40. . :

74

41. , ? 42. : " : , 43. ". 44. , ; ? 45. , : 46. , , , 47. ; - . 21. 1. , , ; 2. , , 3. : , ; 4. , , . 5. , , : 6. , , , , . 7. , : , , , ? 8. : , ; , , , . , , . 9. , , ; . 10. : , ; 11. , , , . 12. , , ; 13. . 14. , , , 15. , , . 16. , , ; 17. , ; 18. ; 19. . 20. , , ; 21. , , ; , ; , , 22. , . 23. ; , ; 24. , ; , . 25. , ; 26. , , , 27. , . 28. , , . 29. : : 30. , , , . 31. , , , . 32. , , . 33. , .

75

34. , , , , ; 35. ; 36. , , , , . 37. , , , , . 38. . 22. 1. , ; 2. , , . 3. , , . 4. , . 5. ; 6. , . 7. , , 8. , : , , . 9. : ? 10. : , , , ; , , 11. : : , ? 12. , ; . 13. , , , . 14. , , , 15. : , , 16. , , , . 17. , : , 18. , , , . 19. , , : , ; . 20. , : , . 21. , , , ; 22. , , ; , . 23. , , . 24. , -. 25. : , , , ; 26. : - -, , , . 27. -: , ? , ? . 28. , , 29. , , , 30. , . 31. : , ! , ; 32. , ; , , . 33. : , ! 34. : , , , , . 35. : , , , ? : . 36. : , , , ; , ; 37. , , : " ". , , .

76

38. : , . : . 39. , , , ; . 40. , : . 41. , , 42. : , ! , . 43. . 44. , -, , . 45. , ; 46. : ? , . 47. , , , , , . : , . 48. : , ? 49. , , , , : , ? 50. . 51. : , ! , . 52. , , : , ! 53. , , . 54. , . . 55. , . 56. , , : . 57. , : , . 58. , , : . : , . 59. , , : , , . 60. : , , . , , . 61. , , , , : , . 62. , . 63. , , ; 64. , : , ? 65. . 66. , , , ; 67. : , ! : , ; 68. , , ; 69. . 70. : , ? : , . 71. : ? . 23. 1. , , 2. , : , , , . 3. : ? : . 4. : .

77

5. , , , . 6. , , : ? 7. , , , . 8. , , , , , , 9. , . 10. . 11. , , . 12. , - . 13. , , , 14. : ; , , , ; 15. , ; , ; 16. , , . 17. . 18. : ! '. 19. ' . 20. , . 21. : , ! 22. : ? ; , . 23. ; . 24. , , 25. , , . 26. , , , , . 27. , . 28. , , : , , ; 29. , , , : , , ! 30. : ! : ! 31. , , ? 32. , . 33. , , , , . 34. : ! , , . , . 35. . , : , , , . 36. , , 37. : , . 38. , , : . 39. : , . 40. , , : , ? 41. , ; . 42. : , , ! 43. : : . 44. , ;

78

45. , . 46. , , : ! . , . 47. , , : , . 48. , , , , . 49. , . 50. , , , , , 51. - , - , , , 52. ; 53. , , , . 54. , . 55. , , ; 56. , , . 24. 1. , , , , , 2. . 3. , . 4. , , . 5. , - : ? 6. , ; , , , 7. , . 8. . 9. , . 10. , , , , , . 11. , . 12. , , , , . 13. , , , 14. , . 15. , ; 16. , . 17. : , , , , ? 18. , , : , ? 19. : ? : , , ; 20. ; 21. , , ; , ; 22. : , 23. ; , , , , ; 24. , , ; .

79

25. : , , ! 26. ? 27. , . 28. , ; , -; 29. , : , , . , . 30. , , , ; 31. , ; . 32. : , ? 33. , , , 34. , . 35. , , . 36. , : ! 37. , , , ; 38. : , ? 39. : ; ; , , . 40. , . 41. , : ? 42. . 43. , . 44. : , , , , . 45. , , 46. : , , 47. , ; 48. ; 49. ; , . 50. , , . 51. , , . 52. . 53. , . .

1. 1. , , . 2. . 3. , , . 4. , . 5. , . 6. , , ; 7. , , . 8. , . 9. , , . 10. , , . 11. , . 12. , , - , - ;

80

13. , , , . 14. , , ; , . 15. , : , : , - . 16. ; 17. , . 18. . , , . 19. , : ? 20. , ; : . 21. : ? ? : . ? : . 22. : , , ; ? 23. : " : ", . 24. ; 25. : , , , ? 26. : , , . 27. , , . 28. , , . 29. , , : , . 30. , : , , - . 31. ; , ' , . 32. , : , . 33. ; , , : , , . 34. , . 35. , . 36. , , : . 37. , . 38. , , , : ? : ! ( : ) ? 39. : . , ; . . 40. , , , . 41. : ( ); 42. . , , : , ; ( - ). 43. , : . 44. , . 45. : , , , , . 46. : ? : . 47. : , . 48. : ? : , , . 49. : ! , .

81

50. : , : ; - . 51. : , : , . 2. 1. , . 2. . 3. , : . 4. : , ? . 5. : , . 6. , , . 7. : . . 8. : . . 9. , ( , , , , ), 10. : , , -, . 11. ; . 12. , , ; . 13. , 14. , , . 15. , , ; , ; 16. : . 17. , : " ". 18. : , ? 19. : , . 20. : , ? 21. . 22. , , , , . 23. , , , , . 24. , , 25. , , . 3. 1. , , . 2. : , , , , , , . 3. : , : , . 4. : , , ? ? 5. : , : , ; 6. , . 7. , : . 8. , , , , ; , . 9. : ? 10. : , ? 11. , : , , , ; .

82

12. , , - , ? 13. , , . 14. , , 15. , , , . 16. , , , , , . 17. , , . 18. , , , , . 19. , , , , . 20. , , , , . 21. , , , , . 22. , . 23. , , ; ; 24. . 25. . 26. : , , , , , . 27. : , . 28. , : , . 29. , ; , , . , , . 30. , . 31. , ; , ; , . 32. , ; . 33. , , . 34. , , , . 35. , . 36. , ; , , . 4. 1. , , , , , 2. - , , 3. . 4. . 5. , , , , . 6. . , . . 7. . : . 8. . 9. : , , , ? ( .) 10. : , , : , , . 11. : , , : ?

83

12. - , , , , ? 13. : , , ; 14. , , ; , , , . 15. : , , . 16. : . 17. : . : , ; 18. , , , ; . 19. : , , . 20. , , , . 21. : , , , , . 22. , , , , . 23. , , , , . 24. : , , . 25. : , , ; , . 26. : , . 27. , ; : , ? 28. : 29. , , : ? 30. . 31. , : , ! 32. : , . 33. : ? 34. : , , . 35. , , ? : , . 36. , . 37. : , . 38. , ; , . 39. , : , . 40. , , ; . 41. - . 42. : ; , , . 43. . 44. , . 45. , , , , , , - . 46. , , . , . 47. , , , . 48. : , . 49. : , , . 50. : , . , , . 51. , : . 52. , -. : .

84

53. , , : . . 54. , . 5. 1. , . 2. , , , *, ; 3. , , , , , 4. , , , . 5. , . 6. , , , : ? 7. : , ; , , ; , . 8. : , . 9. , . . 10. : ; . 11. : , : . 12. : , : ? 13. , , , . 14. : , ; , -. 15. , , , . 16. , . 17. : , . 18. , , , . 19. : , : , ; , , . 20. , ; - , . 21. , , , . 22. , , 23. , . , , . 24. , : , , , , . 25. , : , , , , . 26. , , ; 27. , . 28. ; , , , 29. : , , , . 30. . , , , , , . 31. , . 32. , ; , , . 33. , . 34. ; , . 35. , ; .

85

36. - ; , , , , , . 37. . , ; 38. , , . 39. , . , . 40. , . 41. , 42. , . 43. , ; , , . 44. , , , , ? 45. , : , , . 46. , , , . 47. , ? * . 6. 1. , , . 2. , , . 3. . 4. , . 5. , , , : , ? 6. , ; , . 7. : , . 8. , , , : 9. , , ; ? 10. : . . . 11. , , , ; , . 12. , : , . 13. , , . 14. , , , : , . 15. , , , , . 16. , 17. , , . , . 18. , . 19. , , . 20. : ; ! 21. ; , . 22. , , , , , , , , . 23. , , .

86

24. , , , , , . 25. , : ', ? 26. : , : , , , . 27. , , ; . 28. : , ? 29. : - , . 30. : , ? ? 31. , : " ". 32. : , : , . 33. , . 34. : , . 35. : ; , ; , . 36. , , . 37. , , ; , ; 38. , , , . 39. , , : , , , . 40. , : , , ; . 41. , : , . 42. : , , ? : ? 43. : . 44. , , ; . 45. : " ". , , . 46. , , , ; . 47. , : , . 48. . 49. , ; 50. , , , , . 51. , ; , ; , , , . 52. , : ? 53. : , : , . 54. , , . 55. , . 56. , , . 57. , , , . 58. , . : , . 59. , . 60. , , : ! ? 61. , , , : ? 62. , -? 63. , ; . , , .

87

64. , . , , . 65. : , , . 66. . 67. : ? 68. : , ? , 69. , , . 70. : ? . 71. , , , . 7. 1. , , . 2. . 3. : , , . 4. , . , . 5. . 6. : , . 7. , , , . 8. : , . 9. , . 10. , , , , . 11. : ? 12. : , ; : , . 13. , . 14. , . 15. , : , ? 16. : , , ; 17. , , , . 18. , ; , , , . 19. ? . ? 20. : . ? 21. : , . 22. ( , ), . 23. , , , ? 24. , . 25. : , ? 26. , , : , ? 27. , ; , , , . 28. , , : , ; , , , . 29. , , . 30. , , , , .

88

31. : , - , ? 32. , ; . 33. : , , ; 34. , ; , . 35. : , ? ? 36. , : , ; , ? 37. , : , . 38. , , , . 39. , ; , . 40. , , : . 41. : . : ? 42. , , ? 43. , . 44. , . 45. , : ? 46. : , . 47. : ? 48. ? 49. , , . 50. , , : 51. , , ? 52. : ? , . 53. . 8. 1. . 2. , . . 3. , , , 4. : , ; 5. ; , , ? 6. , , . , . 7. , : , . 8. . 9. , , , , -, ; , . 10. , , : , ? ? 11. : , ! : . . 12. : ; , , . 13. : : .

89

14. : , , , , ; , . 15. ; . 16. , , , , . 17. , . 18. , , , , . 19. : ? : , ; , . 20. , ; , . 21. : , , . , . 22. : , : , ? 23. : , ; , . 24. , ; , , , . 25. : ? : , . 26. ; , , , , . 27. , . 28. : , , ; , , , . 29. , , ; , , . 30. , . 31. : , , 32. , . 33. : , ; : ? 34. : , : , , . 35. ; . 36. , , . 37. , ; , . 38. , ; , . 39. : . : , . 40. , , , . . 41. . : ; , . 42. : , , ; , . 43. ? . 44. ; . , . , , . 45. , . 46. ? , ? 47. , . , . 48. : , , ? 49. : ; , . 50. : , . 51. , : , .

90

52. : , : , , : , . 53. - , ? ; ? 54. : , . , , , 55. , . , , . . 56. , , , , . 57. : - ? 58. : , : , . 59. , ; , , . 9. 1. , , . 2. : ', , , ? 3. : , , , . 4. , , ; , . 5. , . 6. , , , 7. : ( : ). , . 8. , -, , : , ? 9. : , : ; : . 10. : ? 11. : , , , : . , , . 12. : ? : . 13. , - . 14. , . 15. , . : , , . 16. : , . : ? . 17. : , ? : . 18. , , 19. , : , , ? ? 20. : , ; 21. , , , . ; ; . 22. , ; , . 23. : ; . 24. , , : ; , . 25. : , ; , , . 26. : ? ? 27. : , ; ? ? 28. : ; . 29. , ; .

91

30. : , , , . 31. , ; , , . 32. , . 33. , . 34. : , ? . 35. , , , : ? 36. : , , ? 37. : , , , . 38. : , ! . 39. : , , . 40. , , : ? 41. : , ; , , . 10. 1. , : , , ; 2. , : 3. , , ; 4. , ; , ; 5. , , . 6. . , . 7. : , : . 8. , , ; . 9. : , , , , . 10. , , . , , . 11. : ; 12. , , , , , ; . 13. , , . 14. ; , . 15. , ; . 16. , , ; , . 17. , , . 18. , . , , . . 19. . 20. : ; ? 21. : : ? 22. , . 23. , . 24. : ? , . 25. : , ; , , . 26. , , . 27. , , , 28. ; ; . 29. , , - ; .

92

30. . 31. , . 32. : ; ? 33. : , , , , . 34. : : " : "? 35. , ( ), 36. , , : , : ? 37. , ; 38. , , , , , . 39. ; 40. , , - , . 41. , ; , , . 42. . 11. 1. , , . 2. ( , , , .) 3. : , , , ! 4. , : , , . 5. , , . 6. , , , . 7. : . 8. : ', , ? 9. : ? , , ; 10. , , . 11. : , , ; . 12. : , , . 13. , , . 14. : ; 15. , , ; . 16. , , : . 17. , , . 18. , ; 19. . 20. , , , ; . 21. : , , . 22. , , , . 23. : . 24. : , , . 25. : ; , , . 26. , , . ? 27. : , , , , , . 28. , : . 29. , , . 30. ( , , .) 31. , , , , , , - .

93

32. , , , , : , , . 33. , , , , 34. : ? : , . 35. . 36. : , . 37. : , , , ? 38. , , ; , . 39. : . , , : , ; . 40. : , , , ? 41. , . : , , . 42. , ; , , , . 43. , : , ! 44. , . : . 45. , , , . 46. , . 47. : ? . 48. , , - , . 49. , , , : , 50. , - , . 51. , , , , 52. , . 53. , , . 54. , , , , , . 55. , , . 56. , , : ? ? 57. , , , . 12. 1. , , . 2. , , . 3. , , , , ; . 4. , , , : 5. , ? 6. , , . ( , , .) 7. : ; . 8. , . 9. , , , , . 10. ,

94

1