Newsletter 6-12 Waukesha HR - zraČno-membranske pumpe * rotacijsko-klipne pumpe * peristaltiČke/crijevne pumpe * zupČaste pumpe * centrifugalne pumpe * membransko-dozirne pumpe *

Embed Size (px)

Text of Newsletter 6-12 Waukesha HR - zraČno-membranske pumpe * rotacijsko-klipne pumpe *...

 • NEWSZ R A N O - M E M B R A N S K E P U M P E * R O T A C I J S K O - K L I P N E P U M P E * P E R I S T A L T I K E / C R I J E V N E P U M P E * Z U P A S T E P U M P E * C E N T R I F U G A L N E P U M P E * M E M B R A N S K O - D O Z I R N E P U M P E *

  P U N O - E K S C E N T R I N E P U M P E * V E N T I L I * R O T A C I J S K I I Z M J E N J I V A I T O P L I N E * M I K S E R I /M J E A L I C E * K O M P O N E N T E * P R I P A D A J U A O P R E M A * S I S T E M I * S E R V I S

  AxFlow GesmbH - Predstavnitvo u Republici HrvatskojTel: +385 99/22 41 540martin.novak@axfl ow.at - www.axfl ow.hr

  NEWSNEWSNEWS6 - 2012NEWS6 - 2012NEWS6 - 2012NEWSby AxFlowZa vie od pola stoljea, Waukesha Cherry-Burrell vodei je proizvoa u razvoju i proizvodnji kruno-rotacijskih klip-nih i lobe pumpi, rotacijskih izmjenjivaa topline i drugih komponenti za sanitarne, prehrambene i druge industrijske primjene.

  Waukesha Kruno-rotacijske pumpe se preferirano koriste u prehrambenoj, kozmetikoj i farmaceutskoj industriji kao i u industriji pia a pogotovo za teke primjene u kemijskoj i procesnoj industriji.

  Stalna prilagodba novim aplikacijama kao i kontinuirani razvoj konstrukcija, metalurgija i tehnologija proizvodnje osiguravaju visoki tehniki standard i dugu trajnost.

  AxFlow predstavlja

  Tehnika fl uida proizvoaa WaukeshaVa kompletan tijek procesa sve iz jedne ruke!

  Prednosti Veliki, za strujanje pogodni prikljuci, ak i pri primjenama

  sa malim NPSHa Mogua jednostavna naknadna konverzija

  brtvljenja osovina Fleksibilna montaa kroz ugradnju

  u 3 mogue pozicije Strujanje medija bez pulsiranja

  3A i FDA certifi kat

 • AxFlow GesmbH - Predstavnitvo u Republici HrvatskojTel: +385 99/22 41 540martin.novak@axfl ow.at - www.axfl ow.hr

  NEWSby AxFlowKlipno-rotacijske lobe pumpe Serije MDL

  Klipno-rotacijska ili tzv. lobe pumpa je razvijena specijalno za higijenske primjene u prehram-benoj, kozmetikoj ili industriji pia.

  Dva rotora od nehrajueg elika (materijal 316L) pri ovoj seriji pumpi garantiraju nain pumpanja uz maksimalno ouvanje pumpanog medija. To ih ini idealnim za viskozne, ne-abrazivne, osjetljive medije kod kojih

  je reducirano smicanje od velikog znaaja. Kao klipno-rotacijska pumpa MDL-serija se lako isti pa je time odlino namjenjena za CIP-ienje.

  VOTATORII rotacijski izmjenjiva topline

  Pri ovom heavy duty Votatoru II se radi o najnovijem razvoju , pri kojem su spojena iskustva najboljeg konstrukcijskog dizajna i potreba trita.

  Ovaj rotacijski izmjenjiva topline pogodan je za grijanje ili hlaenje proizvoda sa visokom viskoznou do 1.000.000 mPas. Tu se ubrajaju izuzetno stezljivi, ljepljivi proizvodi kao npr. mesni proizvodi, umaci, puding ili margarin.

  Prednosti: Pogodan za primjene sa najviim higijenskim zahtjevima Cijevi za izmjenivanje topline od kromiranog nikla

  ili nehrajueg elika 1.4401 (AISI 316) Pogodan za visoke temperature do 160C Vrlo mali zahtjevi odravanja Samocentrirajua konekcija osovina-motor Jednostavna montaa i demontaa Vertikalna ili horizontalna montaa mogua

  Vaa kontaktna osoba u AxFlow:

  Darko DaekTel.: +43 316/68 35 09-19E-Mail: darko.dasek@axfl ow.at

  Kontaktirajte nas za ponudu krojenu prema Vaim zahtjevima!