ngân hàng câu hỏi

  • View
    1.385

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

Ngn hng cu hi mn Tm l hc i cng. Dnh cho sinh vin Cu hi loi A. Cu 1:Phn nh l g?Ti sao ni tm l ngi l s phn nh hin thc khch quan vo no ngi thng qua ch th? Cu 2Trnh by bn cht x hi- lch s ca hin tng tm l ngi.T rt ra kt lun s phm cn thit. Cu 3:Tm l l g?Trnh by cc chc nng ca cc hin tng tm l ngi (c nu v d minh ha). Cu 4:Trnh by cc cch phn loi cc hin tng tm l(c nu cc v d minh ha cho tng cch phn loi). Cu hi loi B. Cu 5:Phn tch cc nguyn tc phng php lun khoa hc tm l.Anh (ch) hiu nh th no v cu: Ng th ai cng nh lng thin. Tnh dy phn ra k d hin Cu 6: V sao ni ch l iu kin ca hot ng c thc?Phn tch cc thuc tnh c bn ca ch . Cu 7:Phn tch khi nim v cc c im ca hot ng trong tm l hc.Ti sao ni sn phm to ra trong qu trnh hot ng l sn phm kp? Cu 8: Phn tch vai tr ca giao tip vi tm l.Cho v d minh ha. Cu hi loi C. Cu 9:Bi tp. a.Hin tng no di y l hin tng tm l.Gii thch ti sao li xp hin tng vo hin tng tm l? +Khc c mt. +Thn mt.

+Tp th dc bui sng. +Hi hp khi thi. +Gin c chm tht. b.Phn bit nhng hin tng no di y l qu trnh,trng thi v thuc tnh tm l?(c gii thch). +Hi hp nghe thy c kt qu thi ln lp. +Nghe v ngh v nhng iu thy ging. +Chm ch ghi chp bi y . +Chm ch, trung thc, khng quay cp. +Gii bi tp. Cu 10:a.in t vo ch trng v gii thch ti sao li in t ? i mt ca m gi v a con nh au u di theo c,lm c lao ng khng bit mt mi.Sc mnh tinh thn l do thc . em li. b.Mt hc sinh k li rng em c gng nh th no tp trung ch trong gi hc.Em ni:Ti mun hiu bit hnh hc,nhng n qu l kh vi ti.Trong khi nghe thy ging i khi ti nhn thy rng ngh ca ti tut i u .Khi ti t nh rng cn phi ch xem thy ni g,rng nh mnh t hc cn kh khn hn nhiu.Ti nhm li tng li thy gio v c th ti duy tr c s ch ca mnh. +Nhng iu kin no li cun s ch c ch nh ca hc sinh(c th hin trong gi hc trn)? +Cn c vo nhng du hiu no c th xc nh l hc sinh c s ch c ch nh? Cu 11: a.Hnh vi no sau y l hnh vi v thc.Gii thch ti sao li xp hnh vi vo loi hnh vi v thc? +Lan m v trong gi kim tra v s im km.

+V qu au n, c y b chy khi nh v c i,i mi m khng bit mnh i u. +Dung rt thng m,em thng gip m lm vic nh sau khi hc xong. +Tm nhn thy n nhng vn c vt qua ng. b.Hy gii thch ti sao nhng tr nh,mc d c nui dng rt y v v sinh,nhng khng c giao tip y v s lng v phong ph v ni dung vi cc tr khc,th s pht trin thn kinh v tm l thng b tr tr. Cu 12:Hy xp cc hin tng sau y vo loi hin tng tm l c thc hoc v thc,gii thch ti sao li xp nh vy? a.Hm nay trong lp c mt tr chi mi,Huy tham gia chi cng cc bn. b.Sng ng dy,nhn bn tay c vt mu v xc mt con mui,Lan mi bit m qua trong lc ng mnh p cht con mui khi n t. c.V s b nh n nn H ny sinh nh s khng ni cho m bit hm nay mnh b im km mn ton. d.V qu lo lng Ha c bc i,i mi,qua c nh mnh lc no m khng bit. Cu hi loi A. Cu 13:Trnh by khi nim v cc c im ca cm gic(c v d minh ha). Cu 14:Trnh by khi nim v cc c im ca tri gic(c km theo cc v d minh ha). Cu 15:Trnh by cc qui lut c bn ca cm gic.T rt ra cc kt lun s phm cn thit. Cu 16:Trnh by cc thuc tnh c bn ca tri gic.T rt ra cc kt lun s phm cn thit. Cu hi loi B. Cu 17: Phn tch khi nim v cc c dim c bn ca t duy.T rt ra cc kt lun s phm cn thit. Cu 18:Tnh cm l g?So snh tnh cm vi xc cm;so snh phn nh cm xc vi phn nh nhn thc.

Cu 19:Phn tch cc qui lut ca tnh cm.Su tm cc cu ca dao,thnh ng,tc ng minh ha cho cc qui lut . Cu 20:Phn tch khi nim ch,hnh ng ch;v cu trc ca mt hnh ng ch in hnh. Cu hi loi C. Cu 21: a) khi ni v s khc nhau gia con ngi v con vt, Ph. ngghen vit Chim i bng nhn thy xa hn ngi rt nhiu, nhng trong cc vt mt ngi nhn thy c nhiu iu hn mt i bng rt nhiu (bin chng ca t nhin). S u vit ca cc c quan cm gic con ngi c ct ngha bi ci g? b) quy lut no ca cm gic c th hin trong mi v d di y?Gii thch ti sao? + Sau khi ng trn xe bus mt lc th cm gic kh chu v mi m hi nng nc mt i, cn ngi va mi ln xe th li cm thy rt kh chu v mi + Mt em b ang chy b ng; nu ngi ln bo rng: i tri i, kh thn chu ti ng au quchy bao nhiu mu trng ri kia ka a tr s a ln khc. Cn nu ngi ln bo: Chu ti ng gii qu, hc v u th? Ng li bc xem no?th cha chc a b khc. Cu 22:a)Cc hin tng sau thuc v qui lut no ca tri gic?gii thch ti sao hin tng li thuc qui lut y? +Gio vin thng dng mc chm bi kim tra. +Ngi hc ngi nhng v tr khc nhau trong lp,mc d hnh nh ci bng trong vng mc mt ca h l khc nhau(hnh bnh hnh,hnh ch nht) nhng h vn nhn thy c ci bng l hnh ch nht. +Khi tham quan trong hang ng,cng ngm mt hn ,Thanh bo ging cp sng hu,cn Vn bo ging chic bnh hoa. b)Cc hin tng sau thuc v qui lut no ca cm gic?gii thch ti sao hin tng li thuc qui lut y?

+Mt ni canh cho ba ngi n,vy m ngi th nht cho rng canh nht,ngi th hai cho rng canh mn,cn ngi th ba li thy va phi. +Tay ngi m va git xong trong nc lnh,s ln trn con tng con b st,nhng khi cp nhit th khng phi. Cu 23:Hy t tn cho cc hin tng sau theo ng ni dung ca n.Gii thich cho s t tn . a.Phn nh tng thuc tnh ring l b ngoi ca s vt hin tng,khi chng trc tip tc ng vo cc gic quan ca ta b.Phn nh mt cch trn vn cc thuc tinh b ngoi ca s vt hin tng,khi chng trc tip tc ng vo gic quan ca ta c.Phn nh nhng thuc tnh bn cht,nhng mi lin h v quan h c tnh cht qui lut ca s vt hin tng d.Phn nh nhng ci cha tng c trong kinh nghim ca c nhn bng cch xy dng hnh nh mi trn c s nhng biu tng c Cu 24:Hy xp cc hin tng sau vo cc mc tnh cm theo ng ni dung ca n v gii thich ti sao li xp vo cc mc . a.Nhn c giy bo trng tuyn i hc Lan mng n mc khng cm c nc mt-git nc mt sung sng. b.Trong lng Hoa tro ln cm xc kh t vi lng bit n v cng ngi m du hin,bao lu tn to nui con n hc. c.C nhng lc trong lng Hoa xut hin ni bun man mt khi ngh n Lanngi bn thn khng vo i hc nm nay. d.Sut my ngy lin Hoa nh sng trong th gii khc, Hoa thy ci g cng p cng ng yu. Cu hi loi A. Cu 25: Nu nh ngha, c im v vai tr ca tr nh i vi i sng con ngi? Cu 26.Trnh by khi nim v cu trc nhn cch,cho v d minh ha?

Cu 27.T h no l chun mc hnh vi?nu cc nguyn nhn dn n s sai lch hnh vi v cc bin php khc phc s sai lch hnh vi(C v d minh ha cho cc sai lch hnh vi). Cu 28.Trnh by khi nim nng lc,cc mc nng lc v mi quan h gia:Nng lc v t cht,nng lc v thin hng,nng lc vi tri thc k nng k xo? Cu hi loi B. Cu 29.So snh t duy v tng tng;rt ra kt lun s phm cn thit? Cu30:Phn tch thy r cc thnh phn trong xu hng nhn cch l cc thnh phn trong h thng ng c ca nhn cch; l ng lc ca hnh vi ca hot ng. Cu31.Phn tch vai tr ca gio dc i vi s hnh thnh v pht trin nhn cch.Nu kt lun s phm cn thit?(c v d minh ha). Cu 32.Phn tch vai tr ca hot ng v giao tip vi s hnh thnh v pht trin nhn cch.T rt ra cc kt lun s phm cn thit? Cu hi loi C. Cu 33:a)Trong cc trng hp di y,trng hp no xut hin biu tng c trng cho tr nh trng hp no xut hin biu tng c trng cho tng tng ca con ngi?Gii thch ti sao li l trng hp ? a.1.ng ti mt t khi ti cha ra i, vy m qua cu chuyn k ca b,hnh nh ngi ng thn thng c hin v trc mt ti. a.2.Trong lc kh khn nht tng chng khng tr ni,hnh nh a con qu nh thi thc c ng vng. b)N mt ln khi nh li ln u hai a gp nhau.Hin tng trn ny sinh ra do nh hng ca loi tr nh no trong cc loi tr nh sau(c gii thch ti sao): +Tr nh hnh nh. +Tr nh t ng- l gic. +Tr nh cm xc.

+Tr nh vn ng. Cu 34:a.iu no trong cc iu sau khng ng vi s qun?Gii thch ti sao li l iu ? +S qun din ra theo qui lut. +Qun l xa b hon ton du vt ca ti liu trn v no. +Qun cng l hin tng hu ch vi con ngi. + giai on u (lc mi hc xong),tc qun ln,sau gim dn b.Khi c y nhc li chuyn xa,ti mi dn dn nhn ra c y l ai.S kin xy ra trong hin tng trn thuc mc qun no?(C gii thch). +Qun hon ton. +Qun tm thi . +Qun cc b. +Khng c s qun xy ra. Cu 35:a.Hy xc nh trong mi trng hp sau th hin thnh phn no trong cu trc nhn cch(c gii thch)? +Ngi ta hi sinh vin A ang i ngoi ph rng nh ga xe la u.Anh A ng li v tr li cu hi mt cch cn k. +C mt ln gio vin vo lp thy bng c lau sch, ni:Cc em tht chu o -Tha thy,em lau y -Hc sinh B nhanh nhu ng ln ni to. b.Hy ch ra trong on m t c im nhn cch di y,nhng chi tit no th hin cc nt tnh cch,nhng chi tit no th hin cc thuc tnh ca kh cht?Ti sao? Lan ln 8 tui. l mt em b hot bt,yu i,si ni,tt bng nhng hay t nnh,c lm mnh ni bt trong tp th c mi ngi khen.Em l ngi qung giao nhng rt hay hn gin.Em hng th vi mi th nhng hng th ca em khng n nh,chng ngui i.Em ch nhiu n v ngoi ca mnh.Ngi hng gi trc gng,thay i cc bm tc,tht i tht li chic n

Em hot ng tch cc trong tp th,nhng nu trong cng tc chung phi ph thuc vo mt bn no th mt ngay s ho hng vi cng vic. Cu 36:a.Kh cht l g?xc nh xem loi kh cht no c ni n trong mi trng hp sau y? a.1.Mt con ngi sinh ng hot bt,mun thay i cc n tng thng xuyn d dng thch ng vi nhng thay i ca iu kin sng. a.2.Mt con ngi chm chp n ha,c nhng nguyn vng v tm trng n nh,t biu l tm trng ra bn ngoi. a.3.Mt con ngi nhanh nhn,bng bt,si ni,say m vi cng vic,nhng thiu n ha,tm trng thay i mnh m t ngt. a.4.Mt con ngi nhy cm,d c cm xc su sc vi c nhng s kin khng ng k,nhng li phn ng vi nhng ngi xung quanh mt cch yu ui, ru r. b.C mt ln mt din vin phi t ngt thay th cho mt ng nghip ca mnh v trong sut c ngy hm anh ta phi hc thuc vai din ca bn.Trong thi gian thc hin v din,anh ta th vai mt cch hon ho,nhng sau khi din th anh ta qun ht vai din hc thuc,khng cn nh mt t g. Ti sao din vin li qun ht vai din(dng kin thc tm l hc gii thch).

P N Cu p n ca cu hi loi A. Cu 1: a) Phn nh l thuc tnh chung ca mi vt cht ang vn ng. l s tc ng qua li gia h thng ny ln h thng khc, kt qu l li du vt trn c hai h thng. Phn nh din ra t n gin n phc tp: C hc, l hc, ha hc n phn nh x hi; trong c phn nh tm l b) S d ni tm l ngi l s phn nh hin thc khch quan vo no thng qua ch th l v: Tm l l mt hnh nh tinh thn do th gii khch quan tc ng vo mt th vt cht c bit c t chc cao nht l b no Cc Mc vit T tng tm l chng qua l vt cht c chuyn vo trong c, bin i trong m c - Phn nh tl to ra hnh nh tm l nh mt bn sao v th gii. Hnh nh tm l khc v cht so vi cc hnh nh c, l, ha, sinh ch + Hnh nh tm l mang tnh linh ng sng to. hnh nh cun sch trong gng, trong mt ngi +Hnh nh tm l mang tnh ch th. Khi to ra hnh nh tm l a vn hiu bit vo *Hinh nh tm l mang tnh ch th do:

Do dc im h thn kinh, khch quan Do hon cnh, iu kin gio dc Do mc tch cc hot ng v giao tip.

* Kt lun s phm:

Cn quan tm n hon cnh trong con ngi sng v hot ng.

Cn t chc hot ng v mi quan h giao tip hnh thnh v p