nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý của bùn đỏ tây nguyên đối với

Embed Size (px)

Text of nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý của bùn đỏ tây nguyên đối với

 • I HC QUC GIA H NI

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  NGUYN VN THM

  NGHIN CU NH GI KH NNG X L

  CA BN TY NGUYN I VI MT S

  ION C HI TRONG NC

  LUN VN THC S KHOA HC

  H Ni - 2015

 • I HC QUC GIA H NI

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  NGUYN VN THM

  NGHIN CU NH GI KH NNG X L

  CA BN TY NGUYN I VI MT S

  ION C HI TRONG NC

  Chuyn ngnh: Ha mi trng

  M s: 60440120

  LUN VN THC S KHOA HC

  NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN HNG CN

  H Ni - 2015

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  LI CM N

  Vi lng bit n su sc, em xin chn thnh cm n Thy PGS.TS Trn

  Hng Cn, ngi cng vi tri thc v tm huyt ca mnh tn tnh hng dn

  em trong sut qu trnh lm lun vn tt nghip.

  Em chn thnh cm n qu Thy, C trong Khoa Ha hc Trng i

  hc Khoa Hc T Nhin i hc Quc gia H Ni dc lng truyn t kin

  thc trong thi gian em hc tp. Vi vn kin thc c tip thu khng ch l

  nn tng cho qu trnh nghin cu lun vn m cn l hnh trang qu bu cho

  em trong cng vic v cuc sng sau ny.

  Em chn thnh cm n NCS. Phm Th Mai Hng ng h v gip

  em rt nhit tnh trong qu trnh thc hin lun vn.

  Ti xin chn thnh cm n s gip , ng gp kin ca cc anh ch,

  cc bn sinh vin ti hon thin lun vn ny.

  Sau cng, em xin knh chc qu Thy, C tht di do sc khe v thnh

  cng trong s nghip cao qu ca mnh l truyn t kin thc cho th h mai

  sau.

  Trn trng knh cho qu Thy, C!

  Hc vin cao hc

  Nguyn Vn Thm

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  DANH MC CC T VIT TT

  STT Vit tt Tn ting anh Tn ting vit

  1 XRD X-Ray Diffraction Nhiu x tia X

  XRF X-Ray Fluorescence Ph hunh quang tia X

  2 SEM Scanning Electron

  Microscope Knh hin vi in t qut

  3 TEM Transmission Electron

  Microscopy Knh hin vi in t truyn qua

  4 pHpzc pH-Point of zero charge pH ti im ng in

  5 TRMA Bn trung ha kim

  6 TRMW Bn ra nc n pH=7

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  DANH MC BNG BIU

  S hiu

  bng Tn bng Trang

  1.1 Thnh phn nguyn t ca bn Bo Lc

  (phng php ph hunh quang tia X - XRF). 3

  1.2 Bng 1.2. Thnh phn nguyn t ca bn ti

  Nh my Alumin Lm ng. 3

  1.3 Thnh phn bn ly t nh my ha cht Tn Bnh ti

  thnh ph H Ch Minh. 3

  1.4 Cc dng cu trc pha trong bn kh. 3

  1.5 Bn knh ion NH4+ v bn knh ca cc ion kim loi kim. 19

  2.1 Kt qu xc nh dung dch chun asen t 10 90ppb. 29

  2.2 Kt qu xc nh dung dch chun asen t 100 900 ppb. 29

  2.3 Gi tr mt quang ABS. 31

  3.1 Thnh phn ha hc ca bn kh nguyn liu. 39

  3.2 Kt qu kho st kh nng hp ph As ca TRMA. 41

  3.3 Kt qu xc nh pHpzc ca vt liu TRMA 350. 43

  3.4 Kt qu kho st ti trng hp ph ca vt liu TRMA 350. 44

  3.5 Kt qu kho st kh nng hp ph As ca TRMW. 45

  3.6 Kt qu xc nh pHpzc ca vt liu TRMW 350. 47

  3.7 Kt qu kho st ti trng hp ph ca vt liu TRMW 350 . 48

  3.8 Kt qu kho st kh nng hp ph Amoni ca TRMA. 49

  3.9 Kt qu xc nh pHpzc ca vt liu TRMA 600. 51

  3.10 Kt qu kho st ti trng hp ph ca vt liu TRMA 600. 52

  3.11 Kt qu kho st kh nng hp ph Amoni ca TRMW. 53

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  3.12 Kt qu xc nh pHpzc ca vt liu TRMW 600. 55

  3.13 Kt qu kho st ti trng hp ph ca vt liu TRMW 600. 56

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  DANH MC HNH V

  S hiu

  hnh v Tn hnh v Trang

  1.1 Cu trc t din u ca ion amoni. 19

  1.2 ng cong Clo ho ti im t bin i vi nc c amoni. 22

  2.1 ng chun asen t 10-90 ppb. 29

  2.2 ng chun asen t 100 - 900 ppb. 30

  2.3 ng chun dng xc nh nng NH4

  + trong mu

  nc. 31

  2.4 Tia ti v tia phn x trn tinh th. 32

  2.5 S nguyn l ca knh hin vi in t qut. 34

  2.6 th xc nh pHpzc ca vt liu. 35

  2.7 ng hp ph ng nhit Langmuir. 37

  2.8 th dng tuyn tnh ca phng trnh Langmuir. 38

  3.1 Gin XRD ca mu bn Tn Rai. 40

  3.2 Kt qu phn tch nhit mu bn nguyn liu. 41

  3.3 Gin XRD ca vt liu TRMA 350. 42

  3.4 nh hin vi in t qut (SEM) ca vt liu TRMA 350. 43

  3.5 th xc nh pHpzc ca vt liu TRMA 350. 43

  3.6 ng ng nhit hp ph Langmuir ca TRMA 350. 44

  3.7 Gin XRD ca vt liu TRMW 350. 46

  3.8 nh hin vi in t qut (SEM) ca vt liu TRMW 350. 46

  3.9 th xc nh pHpzc ca vt liu TRMW 350. 47

  3.10 ng ng nhit hp ph Langmuir ca TRMW 350. 48

  3.11 Gin XRD ca vt liu TRMA 600. 50

  3.12 nh hin vi in t qut (SEM) ca vt liu TRMA 600. 50

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  3.13 th xc nh pHpzc ca vt liu TRMA 600. 51

  3.14 Phng trnh tuyn tnh Langmuir ca vt liu TRMA 600. 52

  3.15 Gin XRD ca vt liu TRMW 600. 54

  3.16 nh hin vi in t qut (SEM) ca vt liu TRMW 600. 54

  3.17 th xc nh pHpzc ca vt liu TRMW 600. 55

  3.18 Phng trnh tuyn tnh Langmuir ca vt liu TRMW 600. 56

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  MC LC

  LI M U ....................................................................................................... 1

  CHNG 1 TNG QUAN ............................................................................... 2

  1.1. Bn ........................................................................................................ 2

  1.1.1. Ngun gc ca bn ......................................................................... 2

  1.1.2. Thnh phn v c im ca bn . .................................................. 2

  1.1.3. Tnh hnh bn Ty Nguyn. ........................................................ 4

  1.1.4. Cc phng php x l bn . .......................................................... 4

  1.2. Vn nhim nc. ................................................................................ 8

  1.2.1. Asen v cc phng php x l Asen. ................................................ 8

  1.2.2. Amoni v cc phng php x l Amoni. ........................................ 17

  CHNG 2 THC NGHIM ........................................................................ 26

  2.1. Mc tiu v ni dung nghin cu ca lun vn. ...................................... 26

  2.1.1. Mc tiu nghin cu. ......................................................................... 26

  2.1.2. Ni dung nghin cu. ........................................................................ 26

  2.2. Ha cht v thit b dng c. .................................................................... 26

  2.2.1. Ha cht............................................................................................. 26

  2.2.2. Thit b v dng c. ........................................................................... 27

  2.3. Phng php phn tch Asen v Amoni trong nc. ............................... 28

  2.3.1. Phn tch Asen bng phng php thy ngn bromua. .................... 28

  2.3.2. Phn tch Amoni bng phng php Nessler. ................................... 30

  2.4. Ch to cc loi vt liu hp ph t bn . ............................................ 32

  2.4.1. Bn trung ha kim (TRMA)....................................................... 32

  2.4.2. Bn ra nc n pH=7 (TRMW) ............................................... 32

  2.5. Cc phng php nh gi c tnh ca vt liu hp ph........................ 32

  2.5.1. Phng php nhiu x tia Rnghen (XRD). ..................................... 32

  2.5.2. Phng php knh hin vi in t qut (SEM). ................................ 33

  2.5.3. Phng php xc nh gi tr pH ti im ng nhit. ..................... 35

  2.5.4. Phng php nh gi kh nng hp ph ca vt liu. ..................... 35

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  CHNG 3- KT QU V THO LUN ...................................................... 39

  3.1. Cc c tnh ca bn nguyn liu. ...................................................... 39

  3.1.1. Thnh phn ha hc ca bn nguyn liu. ................................... 39

  3.1.2. Thnh phn khong hc ca bn nguyn liu. ............................. 40

  3.1.3. Kt qu chp phn tch nhit ca bn nguyn liu. ..................... 40

  3.2. Vt liu hp ph Asen t bn . ............................................................. 41

  3.2.1. Bn trung ha kim (TRMA)....................................................... 41

  3.2.2. Bn ra nc n pH=7 (TRMW). .............................................. 45

  3.3. Vt liu hp ph Amoni t bn . .......................................................... 49

  3.3.1. Bn trung ha kim (TRMA)....................................................... 49

  3.3.2. Bn ra nc n pH=7 (TRMW). .............................................. 53

  KT LUN ......................................................................................................... 57

  TI LIU THAM KHO ................................................................................... 58

 • Lun vn thc s

  Nguyn Vn Thm 1 Lp K23-Cao hc Ha Mi Trng

  LI M U

  Song song vi s pht trin ca nn cng nghip ha, hin i ha t

  nc th nhim mi trng ang tr thnh mt vn cp bch i vi ton x

  hi. Bn cnh qu trnh sn xut ca cc nghnh cng nghip th i cng vi n

  l mt lng ln rc thi cng nghip c thi ra mi trng.

  Bn l cht thi t qu trnh sn xut nhm t qung bauxite the