Nghien Cuu Tong Quan

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nghien Cuu Tong Quan

Transcript

 • 1

  Tin hnh Nghin cu tng quan - Phng php v cng c h tr

  Phm Quang Tr *

  Nghin cu tng quan l mt phn cng vic quan trng, c bn m bt k mt nh nghin

  cu no cng cn phi nm vng v vn dng trong khi tin hnh nghin cu ca mnh. Hiu

  r v bn cht nghin cu tng quan, yu cu ca nghin cu tng quan, phng php v

  cng c h tr thc hin nghin cu tng quan v cc quy nh hng dn hin hnh l nhim

  v ca mt nh nghin cu chuyn nghip, v ngc li nhng yu t ny h tr tch cc cho

  hot ng ca nh nghin cu .

  1. Nghin cu tng quan l g ?

  Nghin cu tng quan, hay Tng quan ti liu, Lc kho ti liu ... c bin dch t

  thut ng ting anh literature review1, l mt phn quan trng c bn hng u ca mt

  nghin cu (trong mi lnh vc khoa hc, nht l lnh vc khoa hc x hi). Thc hin

  Literature review l mt phn cng vic quan trng, c bn m bt k mt nh nghin cu

  (khoa hc x hi) no cng cn phi nm vng v vn dng trong khi tin hnh nghin cu

  ca mnh.

  V c bn c th hiu nghin cu tng quan ca mt ch nghin cu l qu trnh

  tm kim, phn tch thng tin (thng tin, s liu, khi nim, hc thuyt, l thuyt, kt qu,

  kt lun) c thc hin c lin quan n ch nghin cu nhm a ra ci nhn

  tng qut c cc nghin cu i trc cp, v hn ht l bit c xut pht

  im ca nhim v nghin cu s tin hnh.

  Nghin cu tng quan lun lun gn lin vi mt ch nghin cu c th v khng th

  tch ri ch nghin cu. Vic gn lin ny th hin l gc ch tm hiu nhng vn v

  nghin cu c lin quan m khng chch sang cc ch khc. Trong qu trnh tng quan

  ti liu, khng nht thit phi cp ti tt c cc thng tin, ti liu v nghin cu c lin

  quan, song phi cp c cc nghin cu quan trng v cp nht cc thng tin quan

  trng mi theo xu hng pht trin.

  t ra gi thuyt l khi cc ngnh/lnh vc khoa hc c mt mc pht trin nht nh,

  c ngha l cc ch nghin cu c khai ph v tm hiu mt mc nht nh th

  khi d nh t chc mt nghin cu mi, cn phi thc hin nghin cu tng quan nh

  v c nghin cu mi ny trong tin trnh pht trin. Vi iu kin nh vy, mt nghin

  cu tng quan c coi l k, hay su, hay s si, hay nng s phn ln ph thuc

  vo kh nng thc hin ca nh nghin cu, hn l ph thuc vo ch nghin cu. Tm li,

  cht lng ca nghin cu tng quan s ph thuc vo hai yu t chnh: mc pht trin

  ca ngnh khoa hc m ch nghin cu thuc v, v (2) trnh v kh nng thc hin

  * Ban Thng tin v o to sau i hc, Vin Chin lc v Chnh sch KH&CN B KH&CN, 38 Ng

  Quyn, H Ni, Tel. 043.8.266.560

  1 C rt nhiu hc gi v t chc ni v vn ny, xem thm danh sch ti liu tham kho cui bi.

 • 2

  ca nh nghin cu khi tin hnh thc hin ch nghin cu , m trong bi cnh ca lnh

  vc khoa hc x hi ngy nay, yu t 2 dng nh c trng s cao hn nhiu yu t 1.

  Trong gii nghin cu ngy nay, khng phn bit lnh vc/ngnh, nghin cu tng quan

  tr thnh mt yu cu nh l mt k nng c bn i vi nh nghin cu. t c k

  nng ny phi thng qua qu trnh hc tp (th ng c ngi khc dy cho bit), t hc

  hi (ch ng tm hiu v ch ng nm vng k nng) v thc ch ng ca nh nghin

  cu. So snh lnh vc khoa hc x hi vi cc lnh vc khc, ranh gii gia mt nghin cu

  mi (d nh s tin hnh) v cc nghin cu c c lin quan ( c thc hin) dng nh

  d b xa nha bi chnh nh nghin cu hn. Nh vy, mt phn tch thuc v nghin

  cu tng quan d c nhn ra v th hin chnh xc th rt cn thc ch ng v nghim

  tc trong thc hin ca nh nghin cu.

  2. Thc hin nghin cu tng quan

  2.1. R sot - thng k - xem xt, v phn tch ngn gn tho lun ngn gn (mt chui

  cc hot ng) v cc ti liu, cng trnh, tng c cng b, c lin quan n ch

  nghin cu2. y l yu cu c bn nht i vi hot ng tng quan, bao gm 2 phm tr

  c bn: thng k v phn tch cc ti liu thng k c. Theo quan st ca ti, rt nhiu nh

  nghin cu Vit Nam giai on bt u bc vo nghin cu thng mc phi li c bn

  ny, l ch thc hin v th nht, c ngha l ch thng k mt s ti liu lin quan ti ch

  nghin cu ca mnh, m thng qun i v th hai, l phn tch v tho lun cc ti liu

  m mnh thng k.

  Nh nghin cu tin hnh Nghin cu tng quan nhm lm r (xc nh) v tr, vai tr ca

  nghin cu ca h trong bi cnh nhng tri thc no c lin quan c tm ra, thc hin

  n u v nh th no, t bao gi... tp trung nhm ti 3 mc tiu:

  (1) Xc nh cc khong trng trong cc tri thc hin ti;

  (2) Lm r nghin cu ny tp trung vo vn g; v

  (3) L lun v s cn thit ca vic thc hin nghin cu ny.

  Ni mt cch c th, thng tin cn tm kim trong qu trnh lm tng quan l s liu, khi

  nim, hc thuyt, l thuyt, kt qu, kt lun... m cc nghin cu trc a ra, v phn

  tch ngn gn tho lun ngn gn cc thng tin ny (thc hin n u, nh th no v t

  bao gi, gii quyt c yu cu khoa hc g), nhm p ng c 3 mc tiu nh va cp

  on trc.

  C th ha cc yu cu m nghin cu tng quan cn t c, Hong H (2011), Phm L

  2 Hong H (TS.), Phng php vit tng quan ti liu v tm kim ti liu tham kho, Trng i hc Y dc

  Thi Nguyn, 2011; Ti liu hc tp i hc RMIT; Write a Literature Review, Santa Cruz, University of

  California (http://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review); Massey University, NewZealand

  (http://owll.massey.ac.nz/assignment-types/literature-review-structure.php)

 • 3

  Thng (2014) tng hp li v nu ra mt s yu cu:

  (1) Thng qua kho st ton cnh cc nghin cu c tin hnh trong cng lnh vc

  nghin cu, chng ta bit n nhng nghin cu no, tp trung v vn g, cung cp

  cc tri thc no ?

  (2) Nhng khi nim ch cht, nhn t hay bin s ch yu no c nu ra ?

  (3) Nhng hc thuyt (l thuyt) hin thi no c lin quan n ch nghin cu ?

  (4) Nhng im hn ch, kin gii cha vng vng, thiu st, sai st ca cc nghin cu trong

  cng lnh vc c tin hnh l g?

  (5) H thng tri thc hin ti c mi quan h g vi nghin cu s c tin hnh ? Ti sao li

  nghin cu vn ny ? Nghin cu ny c th c nhng ng gp g ? Ai hng li t

  nghin cu ny ?

  Hnh 1. Mt cch thc hin nghin cu tng quan ng

  Ngun: Phm L Thng (2014).

  Hong H, (2011) v Phm L Thng, (2014) lu : Nghin cu tng quan khng phi :

  - Lit k (thng k n thun) tng nghin cu trong cng lnh vc, theo kiu tng ci mt,

  tng on mt;

  - Nu ra mt danh mc c ch thch;

  - Trnh by cc nghin cu lin quan nh kiu lit k cc s kin lch s lin quan n ch

  nghin cu.

 • 4

  Hnh 1. Minh ha v li trong khi tin hnh nghin cu tng quan

  Ngun: Phm L Thng (2014).

  2.2. Nghin cu tng quan c th l mt phn vit, hoc mt chng vit, hoc nhiu

  chng vit, thng t ngay sau phn gii thiu nghin cu (Phm L Thng, 2014; Hong

  H, 2011). iu ny ni ln mt l gic, ngay sau phn gii thiu v nghin cu ca mnh, nh

  nghin cu cn phi tm hiu v nh v nghin cu ca mnh nm u trong tin trnh

  pht trin ca lnh vc nghin cu.

  Ty vo th loi nghin cu m nghin cu tng quan c th hin di cc hnh thc

  khc nhau. V d, i vi lun n, lun vn th nghin cu tng quan c th hin di

  hnh thc chng, hoc i vi mt cng nghin cu th nghin cu tng quan th hin

  di hnh thc mc/phn ...

  Hnh 3. Hnh thc ca nghin cu tng quan trong cc nghin cu

  Ngun: Phm L Thng (2014).

  Thc hin nghin cu tng quan phi c tin hnh trong mt qu trnh, v c bn s phi

  ko di trong sut qu trnh tin hnh nghin cu, t khi pht kin tng nghin cu cho ti

  ngay trc khi ng gi sn phm cui cng. Bng tng hp sau y cp s lc cc hot

  ng nghin cu tng quan. iu ny cn qun trit trnh hiu sai cho rng ch thc hin

 • 5

  nghin cu tng quan cc bc trc ca nghin cu, m cc bc sau th khng cn phi

  thc hin n.

  Giai on tin xut

  xut nghin cu

  Thu thp d liu

  Vit bo co

  R sot chnh sa bo co trc khi ng gi

  Tm hiu, m x ch Gii hn li vn nghin cu

  Pht trin c s l lun Phn loi v sp xp cc nghin cu

  Phn nh l lun qua phn tch s liu

  Xem xt cp nht cc vn trong nghin cu

  Kim tra ln cui Hnh 4. Cc mc th hin hm lng ca Nghin cu tng quan trong cc hot ng ca chu trnh nghin cu Ngun: Su tm. Ch thch: mc m - nht ca mu sc th hin hm lng cao thp tng ng ca nghin cu tng quan trong cc hot ng ca chu trnh nghin cu.

  2.3. Cc bc tin hnh nghin cu tng quan c bn

  Sau y l gii thiu v cc hot ng trong khi thc hin nghin cu tng quan. d hiu

  v d hnh dung, ta tm coi y l cc hot ng n l v tuyn tnh c th t to thnh mt

  vng t chc hon chnh. Trn thc t, vic thc hin nghin cu tng quan gm nhiu vng

  nh th ny v cc vng chng ln ln nhau. Nu thc hin tt v qun l tt cc vng t

  chc, khi vic thc hin nghin cu tng quan s tr thnh k nng ca nh nghin cu.

  V y khng phi l mt iu kh khn i vi nh nghin cu.

  Bc 1. Thu thp ti liu lin quan

  - Xem xt v phn tch ch nghin cu mt cch s b, hnh dung v ni dung nghin cu,

  cu hi nghin cu t xc nh ch v t kha (keywords) ca cc ti liu cn tm

  kim.

  Vic tm kim da trn t kha s cho ta tip cn ti cc ti liu c lin quan. Ngun thng tin

  tm kim c th rt a dng: t th vin, internet, c s d liu online nh CSDL chuyn

  ngnh, Sciendirects, Proquest, Springer Links, Emerald, ...

  - Xem xt danh mc ti liu tham kho ca cc ti liu thu thp c.

  Vic xem xt danh mc ti liu tham kho ca cc ti liu thu thp c s cho php nh

  nghin cu bit c cc nghin cu khc c lin quan, ng thi gip nh gi s b v cht

  lng ca ti liu ny, t c cc quyt nh nh gi ban u. T danh mc ti liu tham

 • 6

  kho ca cc ti liu thu thp c, nh nghin cu cn c th nhn ra cc nghin cu kinh

  in, nghin cu quan trng, nghin cu tin phong, nghin cu c tnh bc ngot... c

  trch dn da vo phn tch tn sut trch dn v t dn ti mt lot cc nghin cu danh

  mc ti liu nghin cu tip theo.

  - Tng hp cc ti liu thnh danh mc v t ra mc tiu phi thu thp y

  Trong qu trnh thu thp ti liu, nh nghin cu phi tn dng mi ngun thng tin, khng

  ch c cc ngun t th vin, internet, c s d liu m cn tham kho ng nghip, chuyn

  gia c c cc ti liu ph hp nht.

  Bc 2. c v Phn tch ti liu thu thp c

  - c nhanh cc ti liu thu thp c3

  Bn cnh vic c nhanh vi cc g