Nguyễn Đằng Vân_Báo Cáo Giữa Kỳ

  • View
    88

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TP H Ch Minh, 2014 TRUNG TM O TO QUN TR MNG & AN NINH MNG QUC T ATHENA ------------------------------------ BO CO THC TP TI: NGHIN CU V TRIN KHAI CC DCH V MNG TRN WINDOWS SERVER 2008 G.V HNG DN: V THNG S.V NP BI: NGUYN NG VN

2. TP H Ch Minh, 2014 TRUNG TM O TO QUN TR MNG & AN NINH MNG QUC T ATHENA ------------------------------------ BO CO THC TP TI: NGHIN CU V TRIN KHAI CC DCH V MNG TRN WINDOWS SERVER 2008 G.V HNG DN: V THNG S.V NP BI: NGUYN NG VN 3. LI M U Trong thi i hin nay Cng Ngh Thng Tin ngy cng pht trin v ng mt vai tr quan trng khng th thiu vi mi chng ta. Cn thit hn c l i vi mt cng ty, nh my, x nghip, doanh nghip, trng hc, v.v... Vic lm th no cho cng ty mnh ngy cng pht trin, cc ti nguyn trong cng ty c bo mt mt cch an ton l mi lo ngi vi khng t cc doanh nghip. Nhn thy iu l quan trng chnh v th Microsoft nhanh chng cho p dng CNTT vo cc doanh nghip bng gii php qun tr my ch v iu ny nhanh chng c cc doanh nghip trong v ngoi nc ng dng thnh cng v nhit tnh hng ng. Vic s dng h thng my ch qun tr trong ngy cng c cc doanh nghip trong nc p dng ph bin nhm c mt h thng hot ng tt, an ton, c bo mt cao, chi ph hp l v thun tin trong vic trao i thng tin gia cc chi nhnh. Ngoi ra Windows Server 2003 cn khng i hi cu hnh my cao, ph hp vi nhiu m hnh mng. T nhng yu cu thc t nh vy em xin xy dng cc dch v mng trong mt doanh nghip va v nh s dng Window Server 2003 trn phn mm my o VMWare v t c th p dng vo trin khai trn thc t. 4. GII THIU TRUNG TM O TO & QUN TR MNG V AN NINH MNG QUC T ATHENA Trung Tm o To Qun Tr Mng & An Ninh Mng Quc T ATHENA c thnh lp t nm 2004, l mt t chc qui t nhiu tr thc tr Vit Nam y nng ng, nhit huyt v kinh nghim trong lnh vc CNTT, vi tm huyt gp phn vo cng cuc thc y tin trnh a cng ngh thng tin l ngnh kinh t mi nhn, gp phn pht trin nc nh. Lnh vc hot ng chnh: Trung tm ATHENA v ang tp trung ch yu vo o to chuyn su qun tr mng, an ninh mng, thng mi in t theo cc tiu chun quc t ca cc hng ni ting nh Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI , CEH,... Song song , trung tm ATHENA cn c nhng chng trnh o to cao cp dnh ring theo n t hng ca cc n v nh B Quc Phng, B Cng An , ngn hng, doanh nghip, cc c quan chnh ph, t chc ti chnh.. Sau gn 10 nm hot ng,nhiu hc vin tt nghip trung tm ATHENA l chuyn gia m nhn cng tc qun l h thng mng, an ninh mng cho nhiu b ngnh nh Cc Cng Ngh Thng Tin - B Quc Phng , B Cng An, S Thng Tin Truyn Thng cc tnh, bu in cc tnh,.,.... Ngoi chng trnh o to, Trung tm ATHENA cn c nhiu chng trnh hp tc v trao i cng ngh vi nhiu i hc ln nh i hc Bch 5. Khoa Thnh Ph H CHnh Minh, Hc Vin An Ninh Nhn Dn( Th c), Hc Vin Bu Chnh Vin Thng, Hip hi an ton thng tin (VNISA), Vin K Thut Qun S ,...... i ng ging vin : Tt c cc ging vin trung tm ATHENA c u tt nghip t cc trng i hc hng u trong nc nh i Hc Bch Khoa, i Hc Khoa Hc T Nhin....Tt c ging vin ATHENA u phi c cc chng ch quc t nh MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,c bng s phm Quc t (Microsoft Certified Trainer).y l cc chng ch chuyn mn bt buc iu kin tham gia ging dy ti trung tm ATHENA Bn cnh ,Cc ging vin ATHENA thng i tu nghip v cp nht kin thc cng ngh mi t cc nc tin tin nh M , Php, H Lan, Singapore,... v truyn t cc cng ngh mi ny trong cc chng trnh o to ti trung tm ATHENA C s vt cht: Thit b y v hin i Chng trnh cp nht lin tc, bo m hc vin lun tip cn vi nhng cng ngh mi nht. Phng my rng ri, thong mt 6. Dch v h tr: m bo vic lm cho hc vin tt nghip kho di hn Gii thiu vic lm cho mi hc vin Thc tp c lng cho hc vin kh gii Ngoi gi hc chnh thc, hc vin c thc hnh thm min ph, khng gii hn thi gian. H tr k thut khng thi hn trong tt c cc lnh vc lin quan n my tnh, mng my tnh, bo mt mng H tr thi Chng ch Quc t. 7. C s 1: 92 Nguyn nh Chiu, phng a Kao, Q1 in thoi: (08)38244041 - 090 78 79 477-094 323 00 99(Gn ng t inh Tin Hong - Nguyn nh Chiu). C s 2: 2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (08)22103801 - 094 320 00 88(Cnh sn vn ng Hoa L - Cch i truyn hnh Tp HTV 50 mt). Website: http://athena.edu.vn - http://athena.com.vn E-mail : support@athena.edu.vn - tuvan@athena.edu.vn 8. CHNG I. TNG QUAN V WINDOWS SERVER 2008 I. GII THIU V WINDOWS SERVER 2008 Microsoft Windows Server 2008 l th h k tip ca h iu hnh Windows Server, c th gip cc chuyn gia cng ngh thng tin c th kim sot ti a c s h tng ca h v cung cp kh nng qun l v hiu lc cha tng c, l sn phm hn hn trong vic m bo an ton, kh nng tin cy v mi trng my ch vng chc hn cc phin bn trc y. Windows Server 2008 cung cp nhng gi tr mi cho cc t chc bng vic bo m tt c ngi dng u c th c c nhng thnh phn b sung t cc dch v t mng. Windows Server 2008 cng cung cp nhiu tnh nng vt tri bn trong h iu hnh v kh nng chun on, cho php cc qun tr vin tng c thi gian h tr cho cc doanh nghip. Windows Server 2008 c thit k cung cp cho cc t chc c c nn tng sn xut tt nht cho ng dng, mng v cc dch v web t nhm lm vic n nhng trung tm d liu vi tnh nng ng, tnh nng mi c gi tr v nhng ci thin mnh m cho h iu hnh c bn. Ci thin h iu hnh cho my ch Windows.Thm vo tnh nng mi, Windows Server 2008 cung cp nhiu ci thim tt hn cho h iu hnh c bn so vi h iu hnh Windows Server 2003. Nhng ci thin c th thy c gm c cc vn v mng, cc tnh nng bo mt nng cao, truy cp ng dng t xa, qun l role my ch tp trung, cc cng c kim tra tin cy v hiu sut, nhm chuyn i d phng, s trin khai v h thng file. 9. II. CC TNH NNG CA WINDOWS SERVER 2008 1. Cng c qun tr Server Manager Server Manager l mt giao din iu khin c thit k t chc v qun l mt server chy h iu hnh Windows Server 2008. Ngi qun tr c th s dng Server Manager vi nhng nhiu mc ch khc nhau. Qun l ng nht trn mt server Hin th trng thi hin ti ca server Nhn ra cc vn gp phi i vi cc role c ci t mt cch d dng hn Qun l cc role trn server, bao gm vic thm v xa role Thm v xa b cc tnh nng Chn on cc du hiu bt thng Cu hnh server: c 4 cng c ( Task Scheduler, Windows Firewall, Services v WMI Control). Cu hnh sao lu v lu tr: cc cng c gip bn sao lu v qun l a l Windows Server Backup v Disk Management u nm trn Server Manager. 2. Windows Server Core Server Core l mt tnh nng mi trong Windows Server 2008. N cho php c th ci t vi mc ch h tr c bit v c th i vi mt s role. Tt c cc tng tc vi Server Core c thng qua cc dng lnh. Server Core mang li nhng li ch sau: 10. - Gim thiu c phn mm, v th vic s dng dung lng a cng c gim. Ch tn khong 1GB khi ci t. - Bi v gim thiu c phn mm nn vic cp nht cng khng nhiu. - Gim thiu ti a nhng hnh vi xm nhp vo h thng thng qua cc port c m mc nh. - D dng qun l. Server Core khng bao gm tt c cc tnh nng c sn trong nhng phin bn ci t Server khc. V d nh .NET Framework hoc Internet Explorer. 3. PowerShell PowerShell l mt tp hp lnh. N kt ni nhng dng lnh shell vi mt ngn ng script v thm vo hn 130 cng c dng lnh(c gi l cmdlets).Hin ti, c th s dng PowerShell trong: - Exchange Server - SQL Server - Terminal Services - Active Directory Domain Services. - Qun tr cc dch v, x l v registry. Mc nh, Windows PowerShell cha c ci t. Tuy nhin bn c th ci t n mt cch d dng bng cch s dng cng c qun tr Server Manager v chn Features > Add Features 4. Windows Deloyment Services. Windows Deployment Services c tch hp trong Windows Server 2008 cho php bn ci t h iu hnh t xa cho cc my client m khng cn phi ci t trc tip. WDS cho php bn ci t t xa thng 11. qua Image ly t DVD ci t. Ngoi ra, WDS cn h tr to Image t 1 my tnh ci t sn Windows v y cc ng dng khc. Windows Deployment Serviece s dng nh dng Windows Image (WIM). Mt ci tin c bit vi WIM so vi RIS l WIM c th lm vic tt vi nhiu nn tng phn cng khc nhau. 5. Terminal Services. Terminal Services l mt thnh phn chnh trn Windows Server 2009 cho php user c th truy cp vo server s dng nhng phn mm. Terminal Services gip ngi qun tr trin khai v bo tr h thng phn mm trong doanh nghip mt cch hiu qu. Ngi qun tr c th ci t cc chng trnh phn mm ln Terminal Server m khng cn ci t trn h thng my client, v th vic cp nht v bo tr phn mm tr nn d dng hn. Terminal Services cung cp 2 s khc bit cho ngi qun tr v ngi dng cui : Dnh cho ngi qun tr: cho php qun tr c th kt ni t xa h thng qun tr bng vic s dng Remote Desktop Connection hoc Remote Desktop. Dnh cho ngi dng cui: cho php ngi dng cui c th chy cc chng trnh t Terminal Services server. 6. Network Access Protection Network Access Protection (NAP) l mt h thng chnh sch thi hnh (Health Policy Enforcement) c xy dng trong cc h iu hnh Windows Server 2008. C ch thc thi ca NAP: 12. - Kim tra tnh trng an ton ca client. - Gii hn truy cp i vi cc my client khng an ton. - NAP s cp nht nhng thnh phn cn thit cho cc my client khng an ton, cho n khi client iu kin an ton.Cho php client kt ni nu client tha iu kin. - NAP gip bo v h thng mng t cc client. - NAP cung cp b th vin API (Application Programming Interface), cho php cc nh qun tr lp trnh nhm tng tnh bo mt cho mnh. 7. Read-Only Domain Controllers Read-Only Domain Controller (RODC) l mt kiu Domain Controller mi trn Windows Server 2008.Vi RODC, doanh nghip c th d dng trin khai cc Domain Controller nhng ni m s bo mt khng c m bo v bo mt. RODC l mt phn d liu ca Active Directory Domain Services. V RODC l mt phn d liu ca ADDS nn n lu tr mi i tng, thuc tnh v cc chnh sch ging nh domain controller, tuy nhin mt khu th b ngoi tr. 8. Cng ngh Failover Clustering. Clustering l cng ngh cho php s dng hai hay nhiu server kt hp vi nhau to thnh mt cm server tng cng tnh n nh trong vn hnh.Nu server ny ngng hot ng th server khc trong cm s m nhn nhim v m server ngng hot ng ang thc hin nhm mc ch hot ng ca h thng vn bnh thng. Qu trnh chuyn giao gi l fail-over. 13. Nhng phin bn sau h tr: - Windows Server 2008 Enterprise - Windows Server 2008 Datacenter - Windows Server 2008 Itanium 9. Windows Firewall with Advance Security Windows Firewall with Advance Security cho php ngi qun tr c th cu hnh a dng v nng cao tng cng tnh bo mt cho h thng. Windows Firewall with Advance Security c nhng im mi: - Kim sot cht ch cc kt ni vo v ra trn h thng (inbound v outbound). - IPsec c thay th bng khi nim Connection Security Rule, gip bn c th kim sot v qun l cc chnh sch, ng thi gim st trn firewall. Kt hp vi Active Directory. - H tr y IPv6. I