Nguyen van vu

  • View
    55

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Nguyen van vu

  • 1. LOGO

2. LI M U X hi ngy cng pht trin, khoa hc my tnh cng theo m pht trin, nhu cu trao i thng tin tng ln khng ngng. p ng nhu cu , chng ta cn n mt giao thc ht sc quan trng l giao thc mng my tnh. iu ko theo s pht trin ca cc mng my tnh nh: LAN, WAN, Internet, V cng v iu ny, Microsoft tung ra nhiu h iu hnh nh: Windows server 2000, 2003, 2008, iu hnh v qun l mng my tnh. Cng vi nhu cu trao i thng tin th vn v kh nng bo mt thng tin l u tin hng u. Windows Server 2008 l mt s la chn ng n. 3. TNG QUAN I. Gii thiu Windows Server 2008 II. Gii thiu cc dch v trn Windows Server 2008 III. Trin khai thc t trn VPS IV. System Hacking 4. I. GII THIU V WINDOWS SERVER 2008 Gii thiu tng quan v Windows server 2008 Cc phin bn ca Windows server 2008 Windows Server 2008 Standard Edition Windows Server 2008 Enterprise Edition Windows Server 2008 Datacenter Edition Windows Web Server 2008 5. II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 Mt trong nhng khi nim quan trng nht ca mng Windows l domain (tc min hay vng). Mt domain l tp hp cc ti khon ngi dng v ti khon my tnh c nhm li vi nhau qun l mt cch tp trung. V cng vic qun l l dnh cho domain controller (b iu khin min) nhm gip vic khai thc ti nguyn tr nn d dng hn. 6. DNS vit tt t Domain Name System l h thng phn gii tn c pht minh vo nm 1984 cho Internet v l mt trong s cc chun cng nghip ca cc cng bao gm c TCP/IP. DNS l cha kha ch cht ca nhiu dch v mng nh duyt Internet, Mail Server, Web Server... II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 7. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP - giao thc cu hnh ng my ch) l mt giao thc cu hnh t ng a ch IP. My tnh c cu hnh mt cch t ng v th s gim vic can thip vo h thng mng. N cung cp mt database trung tm theo di tt c cc my tnh trong h thng mng. Mc ch quan trng nht l trnh trng hp hai my tnh khc nhau li c cng a ch IP. Nu khng c DHCP, cc my c th cu hnh IP th cng Ngoi vic cung cp a ch IP, DHCP cn cung cp thng tin cu hnh khc, c th nh DNS. Hin nay DHCP c 2 version: cho IPv4 v IPv6. II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 8. Microsoft Internet Information Services (cc dch v cung cp thng tin Internet) l cc dch v dnh cho my ch chy trn nn H iu hnhWindow nhm cung cp v phn tn cc thng tin ln mng, n bao gm nhiu dch v khc nhau nh Web Server, FTP Server, II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 9. L my ch dng nhn v gi mail, vi cc chc nng chnh: Qun l account Nhn mail ca ngi gi (ca nhng ngi c account) v gi cho ngi nhn hoc mail server ca ngi nhn. Nhn mail t mail server ca ngi gi (t bn ngoi) v phn phi mail cho ngi trong h thng. Ty thuc vo vic ci t m mail-server cho php ngi dng s dng web-mail (web) nhn mail(ging yahoo), hay cho php s dng outlook (application), hay c 2 (ging nh gmail). II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 10. VPN (virtual private network) l cng ngh xy dng h thng mng ring o nhm p ng nhu cu chia s thng tin, truy cp t xa v tit kim chi ph. VPN cho php cc my tnh truyn thng vi nhau thng qua mt mi trng chia s nh mng Internet nhng vn m bo c tnh ring t v bo mt d liu. cung cp kt ni gia cc my tnh, cc gi thng tin c bao bc bng mt header c cha nhng thng tin nh tuyn, cho php d liu c th gi t my truyn qua mi trng mng chia s v n c my nhn, nh truyn trn cc ng ng ring c gi l tunnel. II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 11. L mt tin ch m windows cung cp phng khi my gp trc trc trong qu trnh s dng. Khi chy chng trnh ny, windows s sao lu cc thng tin quan trng m bn mun sao lu li v n c lu vao mt file ring bit. Khi gp s c bn c th chy file backup ny khi phc h thng cng nh mt s thng tin quan trng. Chng trnh ny c th dng sao lu nhiu loi d liu khc nhau phc v cho qu trnh hot ng ca h thng my tnh trong vic m bo thng tin khng b mt khi xy ra s c. II. GII THIU V CC DCH V TRN WINDOWS SERVER 2008 12. III. TRIN KHAI CC DCH V TRN VPS 13. III. TRIN KHAI CC DCH V TRN VPS 14. III. TRIN KHAI CC DCH V TRN VPS 15. IV. SYSTEM HACKING Hin nay, rt nhiu ngi s dng my tnh h iu hnh windows nh win XP, Win 7, v cc ng dng nh Microsoft Office 2003,2007. Cho cng vic hng ngy Tuy nhin nhng h iu hnh window trn v ng dng Microsoft Office c nhng l hng. 16. IV. SYSTEM HACKING S dng Backtrack 5 : o Xm nhp vo my win XP c li ms10-042 o Xm nhp vo my win XP c li ms12-004 o Xm nhp vo win XP qua li ms10-027 ( xm nhp qua li ca MS Office 2003, 2007) 17. LI CM N Li u tin cho Em xin gi li cm n chn thnh nht n Thy V Thng trong sut thi gian va qua khng qun ngi kh khn v nhit tnh ch dy, gip Em c th hon thnh tt bi bo co thc tp ny. Cho php Em gi li cm n n Trung Tm o Tao Qun Tr Mng & An Ninh Mng Quc T ATHENA h tr v to iu kin thun li nht cho Em trong qu trnh thc tp 18. LOGO