NHÀ SINH THÁI HỌC ?

  • View
    50

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NH SINH THI HC ?. H SINH THI. H SINH THI RNG. H SINH THI BIN. H SINH THI BIN. Khu bo tn bin Ph Quc gm 2 khu vc: _ Khu pha ng Bc, ng Nam o Ph Quc. _ Khu pha Nam qun o An Thi. Din tch mt nc ca khu bo tn bin l >26.000 ha, trong : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

NH SINH THI HC ?H SINH THIH SINH THI RNGH SINH THI BINKhu bo tn bin Ph Quc gm 2 khu vc:_ Khu pha ng Bc, ng Nam o Ph Quc._ Khu pha Nam qun o An Thi. Din tch mt nc ca khu bo tn bin l >26.000 ha, trong : + vng bo v nghim ngt khong 3.000 ha. + vng phc hi sinh thi rng >13.500 ha . + vng pht trin >10.000 ha.H SINH THI BINNi y c gn 100 loi san h cng, gn 20 loi san h mm v 62 loi rong bin.

SAN H

SAN H

SAN H

y l mt trong nhng Vn Quc gia ca Nam B vn cn gi c nguyn vn khu rng gi nguyn sinh.

Ni y cn hi t nhiu nt p ca thin nhin vi rng, bin, sui, thc v ni i.

H SINH THI RNG

Vn quc gia Ph QucSui Tranh

H sinh thi ng thc vt y rt phong ph v a dng vi 470 loi thc vt bc cao v 140 loi ng vt hoang d.

Trong c nhiu loi ng thc vt qu him v c gi tr c bit.

Vi h sinh thi rng, bin a dng, phong ph, Vn quc gia Ph Quc l mt trung tm a dng sinh hc, ni bo tn nhiu ngun gen qu.

NH MI TRNG HC NI G?

http://cafeland.vn/tin-tuc/chinh_sach__quy_hoach/2-10041-chuyen-doi-hinh-thuc-dau-tu-tuyen-duong-vong-quanh-dao-phu-quoc.html

http://chaobansanpham.com/images.asp?ID=89683

https://blogdulich123.wordpress.com/2010/09/23/tau-cao-t%E1%BB%91c-tuy%E1%BA%BFn-ha-tien-phu-qu%E1%BB%91c/

Ni dung ngin cu:_ Mi trng hin nay Ph Quc nh th no?_ Nhng tng ca ti cho vn Ph Quc.Mi trng Ph quc..Ph quc hin nay ang dn b nhim nghim trng bi nhng hot ng sn xut v sinh hot ca con ngi.

Hnh nh in hnh ang gy nhc nhi dng sng Dng ng iu g xy ra Ph Quc ?

Vic chuyn dch c cu kinh t v pht trin th khng hp l trn o lm bin i cc thnh phn v cht lng mi trng o Ph Quc nhim mi trng do qu trnh pht trin cng nghip.

Cc th pht trin Ph Quc

Phuquoc.netRc thi Ph Quc khng c x lCht thi do cc c s nui trng thy hi sn. Cng tc bo v mi trng trn o cn nhiu hn ch, cha p ng c nhu cu pht trin ca o.Hiu qu x l cht thi rn th v cc gii php tiu tn lu di, hnh thc chn lp cha ph hp.

Rc c sng bin nh dt vo o

Rc c nh ng ngay cng vo trung tm hi ch trin lm ca huyn o Ph Quc.

Phuquoc.net

Tru, b ra bi rc tm kim thc n

Phuquoc.netHU QU ? o Ngc s tr thnh o... rc. Sc khe con ngi b suy gim. nh hng ti cc ngnh kinh t ( nui trng v nh bt hi sn) Lng khch du lch s gim do mi trng b nhim,cnh quan b ph hoi. Cc ti nguyn du lch b mai mt.

Chng ta s lm g?Chnh quyn c quy hoch v qun l tt mi trng, x l rc thi,nc thi hp l Ku gi cc nh u t vo x l nc ,rc thi. Tuyn truyn, nng cao thc ca ngi dn v khch du lch.Khai thc du lch i i vi bo v mi trng, pht trin du lch bn vng

tng .T chc mt cuc thi v tm hiu mi trng Ph Quc.Mt cuc hnh trnh khm ph + tr chi vui nhn + tm hiu kin thc du lch,mi trng Ph Quc

HY CHUNG TAY PHT TRINDU LCH BN VNGCHNG TA HY GI GN MN QU V GIM THIN NHIN BAN TNG CHO CHNG TA HM NAYCHO TH H MAI SAU.