Nhom02 Chuong05 SVM BaoCao

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  CAO HC CNG NGH THNG TIN KHA 22

  MY HC

  BO CO:

  SUPPORT VECTOR MACHINE GVHD:

  TS. Trn Thi Sn

  HVTH:

  12 11 027 Nguyn Thanh Hng

  12 11 011 Bi Th Danh

  12 11 075 V Quang Trng

  12 11 069 Bnh Tr Thnh

  12 11 024 Phm Minh Hong

  - TP. HCM 2/2013 -

 • 2

  Mc lc

  1 Gii thiu ............................................................................................................... 3

  2 Support Vector Classifier - SVC ............................................................................ 3

  2.1 Phn lp nh phn vi SVC ............................................................................. 3

  2.2 Vn d liu khng phn tch tuyn tnh ..................................................... 6

  2.2.1 Soft margin ............................................................................................... 7

  2.2.2 Th thut Kernel ....................................................................................... 9

  2.3 Cc phng php hun luyn SVC ............................................................... 13

  2.3.1 Phn on (Chunking) ............................................................................ 13

  2.3.2 Phng php ca Osuna ......................................................................... 14

  2.3.3 SMO Sequential minimal optimization ............................................... 14

  2.4 Cc hng pht trin ..................................................................................... 15

  2.4.1 Hiu qu tnh ton .................................................................................. 15

  2.4.2 La chn kernel ...................................................................................... 15

  2.4.3 Phn tch tng qut ................................................................................. 16

  2.4.4 Hc SVM c cu trc ............................................................................. 17

  3 Support Vector Regressor SVR ........................................................................ 18

  3.1 Gii thiu bi ton hi quy ............................................................................ 18

  3.2 Hi quy vi SVR ........................................................................................... 21

  3.3 Support Vector Regression ..................................................................... 27

  4 Ph lc .................................................................................................................. 30

  5 Ti liu tham kho................................................................................................ 30

 • 3

  1 GII THIU

  Support Vector Machine (SVM) l phng php mnh v chnh xc nht trong s cc

  thut ton ni bt lnh vc khai thc d liu. SVM bao gm hai ni dung chnh l:

  support vector classifier (SVC), b phn lp da theo vector h tr, v support vector

  regressor (SVR), b hi quy da theo vector h tr. c pht trin u tin bi Vapnik

  vo nhng nm 1990, SVM c nn tng l thuyt c xy dng trn nn mng l thuyt

  xc sut thng k. N yu cu s lng mu hun luyn khng nhiu v thng khng

  nhy cm vi s chiu ca d liu. Trong nhng thp nin qua, SVM pht trin nhanh

  chng c v l thuyt ln thc nghim.

  Trong cc phn tip theo sau y, nhm s trnh by chi tit v Support Vector

  Classifier v Support Vector Regressor.

  2 SUPPORT VECTOR CLASSIFIER - SVC

  2.1 PHN LP NH PHN VI SVC

  Xt mt v d ca bi ton phn lp nh hnh v, ta phi tm mt ng thng

  sao cho bn tri n ton l cc im , bn phi n ton l cc im xanh. Bi ton m

  dng ng thng phn chia ny c gi l phn lp tuyn tnh (linear

  classification).

  Hnh 1: Minh ha phn lp tuyn tnh

  Hm tuyn tnh phn bit hai lp nh sau:

  ( ) (1)

  Trong :

  l vector trng s hay vector chun ca siu phng phn cch, T l k hiu chuyn v.

  l lch

  Lu rng, nu khng gian l 2 chiu th ng phn cch l ng thng, nhng

  trong khng gian a chiu th gi l siu phng.

 • 4

  Tp d liu u vo gm N mu input vector {x1, x2,...,xn}, vi cc gi tr nhn

  tng ng l {t1,,tn} trong * +. Gi s tp d liu c th phn tch tuyn tnh hon ton, ngha l cc mu u c phn ng lp bi ng phn cch. Khi ,

  gi tr tham s w v b theo (1) lun tn ti v tha ( ) cho nhng im c nhn v ( ) cho nhng im c , v th m ( ) cho mi im d liu hun luyn.

  tm ng phn cch, SVC thng qua khi nim gi l l, ng bin (margin).

  L l khong cch nh nht gia im d liu gn nht n mt im bt k trn ng

  phn cch, xem hnh HNH 2.

  Hnh 2: Minh ha margin (l)

  Theo SVC, ng phn cch tt nht l ng c margin ln nht. iu ny c ngha

  l tn ti rt nhiu ng phn cch xoay theo cc phng khc nhau, v khi phng

  php s chn ra ng phn cch m c margin ln nht.

  Hnh 3: Minh ha ng phn cch ti u

  Khong cch t im d liu n ng phn cch nh sau:

  | ( )|

  (2)

  Khng mt tnh tng qut, Vapnik xp x bi ton thnh:

 • 5

  {

  (3)

  Cc im d liu lm cho du = xy ra trong biu thc trn c gi l cc vector

  h tr (support vector). Chng cng chnh l cc im d liu gn ng phn cch ti

  u nht. Theo , khong cch t cc support vector n mt phn cch ti u s l:

  ( )

  {

  (4)

  Khi , l phn cch gia hai lp l

  (5)

  tm c ng phn cch ti u, SVC c gng cc i theo w v b:

  ( )

  (6)

  iu ny tng ng vi:

  ( )

  (7)

  y c xem l bi ton c s (primal problem). gii quyt bi ton ny, ngi

  ta dng phng php nhn t Lagrange (Lagrange multiplier). Hm Lagrange tng ng

  cho (7) l:

  ( )

  , (

  ) -

  (8)

  Ly o hm L theo hai bin w v b, ta c

  {

  ( )

  ( )

  (9)

  Suy ra:

 • 6

  {

  (10)

  Th vo hm Lagrange, thu c:

  ( )

  (11)

  iu kin b sung Karush-Kuhn-Tucker (KKT) l:

  , ( ) - (12)

  Theo , ch nhng support vector (xi, yi) mi c i tng ng khc khng, nhng

  im d liu cn li c i bng 0. Support vector chnh l ci m ta quan tm trong qu

  trnh hun luyn ca SVM. Vic phn lp cho mt im d liu mi s ch ph thuc vo

  cc support vector.

  Bi ton kp (dual problem) (11) l lp bi ton ti u quy hoch bc 2 li (convex

  quadratic programming optimization) tiu biu. Trong nhiu trng hp, n c th t ti

  u ton cc khi p dng cc thut ton ti u ph hp, v d SMO (sequential minimal

  optimization). Chi tit SMO s c trnh by phn sau.

  Sau khi tm c cc nhn t Lagrange ti u i th chng ta c th tnh w v b ti u

  theo cng thc bn di. Lu vi b th ch cn ly mt vector h tr dng (tc t = +1)

  l c, nhng m bo tnh n nh ca b, chng ta c th tnh bng cch ly gi tr

  trung bnh da trn cc support vector.

  (13)

  2.2 VN D LIU KHNG PHN TCH TUYN TNH

  Vic yu cu d liu phi phn tch tuyn tnh hon ton l nghim ngt v khng

  ph hp vi cc bi ton thc t, c bit l cc trng hp phn lp phi tuyn phc tp.

  Trong khi , cc mu khng phn tch tuyn tnh hon ton dn n vic khng th gii

  quyt cc bi ton ti u tm w v b tng ng. gii quyt vn ny, c hai cch

  tip cn chnh:

 • 7

  Soft-margin Th thut Kernel.

  2.2.1 SOFT MARGIN

  V nhiu l do, do bn cht hoc do sai st trong qu trnh thu thp d liu, tn ti mt

  s im thuc lp ny ln ln vo lp kia, iu ny s lm ph v s phn tch tuyn

  tnh. Nu ta c tnh phn tch hon ton s lm cho m hnh d on qu khp. chng

  li s qu khp, ngi ta m rng SVC n chp nhn mt vi im phn lp sai. K

  thut ny gi l soft margin.

  Hnh 4: Minh ha trng hp d liu nhiu;

  lm iu ny, mt bin (gi l slack variable) i c thm vo biu thc cn ti

  u nhm cho php m hnh phn lp thc hin phn lp sai mc chp nhn c:

  ( )

  (14)

  Tham s C dng cn bng gia phc tp tnh ton v s lng im khng th

  phn tch. N c gi l tham s chun ha (regularization parameter). Gi tr C c

  th c lng nh thc nghim hoc phn tch d liu.

  Cc bin i c thm cho tng im d liu, cho bit s sai lch khi phn lp vi

  thc t. C th:

  cho nhng im nm trn l hoc pha trong ca l.

  ( ) cho nhng im cn li.

 • 8

  Theo , nhng im nm trn ng phn cch ( ) s c v nhng im phn lp sai s c . Theo Lagrange ta vit li:

  ( )

  * ( ) +

  (15)

  Trong * + v * + l cc nhn t Lagrange.

  Cc iu kin KKT cn tha l:

  ( )

  ( ( ) )

  vi i = 1,,n

  Ly o hm (15) theo w, b v { }:

  Th tt c vo (15) ta c:

  ( )

  (16)

  Suy ra cng thc cho bi ton kp vi soft margin nh sau:

 • 9

  ( )

  (17)

  iu kin KKT tng ng l:

  , ( ) -

  (18)

  Nh trc , tp cc im c khng c ng gp g cho vic d on im d liu mi. Nhng im cn li to thnh cc support vector. Nhng im c v theo (18) tha:

  ( )

  (19)

  Nu th , suy ra . l nhng im nm trn l.

  Nhng im c th , c th l nhng im phn lp ng nm gia l v ng phn cch nu hoc c th l phn lp sai nu

  xc nh tham s b, chng ta dng nhng support vector m , tng ng vi . Ln na, m bo tnh n nh ca b ta nn tnh theo trung bnh.

  2.2.2 TH THUT KERNEL

  Theo nh l Cover v s phn tch mu, mt bi ton phn lp mu phc tp m

  chuyn sang khng gian c s chiu cao bng php chuyn i phi tuyn th c kh nng

  phn tch tuyn tnh cao hn khi chuyn sang khng gian c s chiu thp. Nh vy, ta

  c th gii quyt vn khng phn tch tuyn tnh bng cch thc hin php chuyn i

  phi tuyn d liu u vo sang khng gian c s chiu cao hn (thm ch l v cng).

  Tuy nhin, s