Click here to load reader

Nhung Dieu Can Biet Tuyen Sinh 2015 VNU Final

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 final

Text of Nhung Dieu Can Biet Tuyen Sinh 2015 VNU Final

 • PB 1

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  NHNG IU CN BIT V TUYN SINH I HC H CHNH QUY VO I HC QUC GIA H NI NM 2015

  H NI, 2015

 • 2 3

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  MC LC

  i. i hc quc gia h ni Tin PhOng TROng i Mi TuYn Sinh i hc 1. gii thiu v hqghn 1.1. Trng i hc Khoa hc T nhin 1.2. Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn 1.3. Trng i hc ngoi ng 1.4. Trng i hc Kinh t 1.5. Trng i hc cng ngh 1.6. Trng i hc gio dc 1.7. Khoa Lut 1.8. Khoa quc t 1.9. Khoa Y dc 2. gii thiu v cc chng trnh o to trong i hc quc gia h ni 2.1. chng trnh o to chun 2.2. chng trnh o to cht lng cao 2.3. chng trnh o to chun quc t 2.4. chng trnh o to ti nng 2.5. chng trnh o to ngnh chnh ngnh ph 2.7. chng trnh o to lin kt quc t ii. Phng Thc TuYn Sinh ca i hc quc gia h ni nM 2015 1. Lch trnh thi 1.1. Mn thi 1.2. Lch thi 1.3. hnh thc thi 1.4. Thi gian biu 1.5. cm thi 2. quy trnh ng k v d thi nh gi nng lc 2.1. ng k d thi (KDT) 2.2. nhn giy bo d thi 2.3. Lm th tc d thi 2.4. Lm bi thi nh gi nng lc

  69

  121314151617202123

  232323242424

  2626272727282828323233

  Trang

 • 2 3

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  2.5. Trch nhim ca th sinh trong bui thi 2.6. nhn kt qu thi 2.7. Lu 3. Phng thc xt tuyn 3.1. Thng bo xt tuyn 3.2. ng k xt tuyn (KXT) 3.3. np h s KXT 3.4. chnh sch u tin trong tuyn sinh 3.5. Phng thc xt tuyn 3.6. cng b kt qu xt tuyn 3.7. Triu tp th sinh trng tuyn 3.8. Xt tuyn vo chng trnh o to cht lng cao, ti nng, tin tin, chun quc t iii. Thng Tin TuYn Sinh ca cc n V O TO TROng i hc quc gia h ni 1. Trng i hc Khoa hc t nhin 2. Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn 3. Trng i hc ngoi ng 4. Trng i hc Kinh t 5. Trng i hc cng ngh 6. Trng i hc gio dc 7. Khoa Lut 8. Khoa quc t 9. Khoa Y dc

  PH LC 1: Mu Phiu ng K D Thi PH LC 2: Mu giY BO D Thi PH LC 3: hng Dn Thi Th Bi Thi Mu nh gi nng Lc PH LC 4: Danh Sch cc iM giaO Dch ca ngn hng Thng Mi c Phn u T V PhT TRin ViT naM - BiDV

  353737373738383839414142

  4463728189929597

  102

  105106107

  111

 • 4 5

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  LI NI U

  nm 2015, i hc quc gia h ni (hqghn) tuyn sinh i hc h chnh quy theo phng thc nh gi nng lc. gip cc th sinh c thng tin y v phng thc tuyn sinh mi, hqghn pht hnh cun sch Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo i hc Quc gia H Ni nm 2015.

  cun sch nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo hqghn nm 2015 s cung cp cho cc th sinh nhng thng tin cn thit v hqghn, cc trng i hc thnh vin, khoa trc thuc hqghn, cc loi hnh chng trnh o to, phng n tuyn sinh ca hqghn, hng dn ng k thi, hng dn lm bi thi, ng k xt tuyn v cc thng tin chi tit v cc trng, m ngnh, ch tiu, gii thiu tm tt v tng ngnh ca tng trng i hc thnh vin, khoa trc thuc trong hqghn.

  Ban bin son hy vng cun sch s c nhiu thng tin hu ch mt mt gip cho cc th sinh v ph huynh ca cc th sinh la chn trng, la chn ngnh ph hp vi nguyn vng v nng lc ca bn thn nhng mt khc gip cho x hi hiu c mt cch y v phng thc tuyn sinh mi ca hqghn.

  Ton b ni dung ca cun sch c ng ti trn website ca hqghn ti a ch: http://www.vnu.edu.vn; http://www.cet.vnu.edu.vn.

  Mi kin gp xin vui lng gi v a ch email: [email protected]

  i hc quc gia h ni

 • 4 5

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  I HC QUC GIA H NI TIN PHONG TRONG I MI TUYN SINH I HC

  1

 • 6 7

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  i hc quc gia h ni (tn giao dch bng ting anh: Vietnam national university, hanoi; vit tt l Vnu) c thnh lp theo ngh nh s 97/ cP ngy 10 thng 12 nm 1993 ca chnh ph trn c s t chc, sp xp li 3 trng i hc ln h ni: i hc Tng hp h ni, i hc S phm h ni i v i hc S phm ngoi ng h ni. i hc quc gia h ni (hqghn) chnh thc bc vo hot ng theo quy ch do Th tng chnh ph ban hnh ngy 5/9/1994.

  S mnh ca hqghn l o to ngun nhn lc cht lng cao, bi dng nhn ti; Sng to, nghin cu khoa hc v cng ngh nh cao, chuyn giao tri thc; ng vai tr nng ct v tin phong trong i mi h thng gio dc i hc Vit nam vi tm nhn Tr thnh trung tm i hc nghin cu a ngnh, a lnh vc trong nhm cc i hc tin tin ca th gii, ng gp quan trng vo s nghip cng nghip ha, hin i ha t nc.

  Vi b dy truyn thng lch s lu i, l mt trong nhng im ta cho tr tu Vit nam, i hc quc gia h ni khng nh c v th l

  GII THIU v I HC QUC GIA H NI

 • 6 7

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  trung tm o to, nghin cu khoa hc, chuyn giao tri thc, a ngnh, a lnh vc, cht lng cao, trnh cao theo chun quc t. cht lng o to ca hqghn lun gi v tr hng u ca Vit nam, c bit l cc chng trnh o to ti nng, cht lng cao, t chun khu vc ng nam v th gii, c cc i hc danh ting nh: i hc Bch khoa Paris, i hc Paris Sud, i hc illinois - hoa K, i hc Tokyo - nht Bn... cng nhn.

  cc trng i hc v cc vin nghin cu thuc i hc quc gia h ni l cc c s o to, nghin cu khoa hc c t cch php nhn v quyn t ch nh cc trng i hc, vin nghin cu khc c quy nh trong Lut gio dc

 • 8 9

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  v Lut Khoa hc - cng ngh. i ng cn b khoa hc trnh cao ca hqghn c 1879 ngi, trong c 1728 ging vin vi 881 TS v TSKh, chim 47% tng s cBKh. i ng gS v PgS ca hqghn hin c 51 gS v 355 PgS, chim 20,5% tng s cBKh, cao hn khong 3 ln so ti t l trung bnh ca c nc

  h thng k tc x ca hqghn ang dn hon thin. ngoi hai khu k tc x ngoi ng v k tc x M Tr, nm 2015, hai khu n nguyn 1 v 2 khu k tc x M nh cng c a vo s dng. y l khu k tc x mi c u t hin i, ng b, p ng ti a nhu cu hc tp, sinh hot cho sinh vin, hc vin cao hc v nghin cu sinh ca hqghn.

  h thng th vin ca hqghn l mt mng li lin kt th vin ca hqghn vi cc trng thnh vin/khoa trc thuc, cung cp mt s lng ln hc liu, gm gio trnh, ti liu dng bn in v hc liu in t phc v y nhu cu ca sinh vin, hc vin cao hc v nghin cu sinh cng nh i ng nh gio, cn b nghin cu ca hqghn.

  nm 2015, hqghn c 6 trng i hc thnh vin, 3 khoa trc thuc tuyn sinh o to i hc chnh quy, bao gm:

 • 8 9

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Trng i hc Khoa hc T nhin (hKhTn), i hc quc gia h ni (hqghn) c thnh lp theo ngh nh 97/cP ngy 10/12/1993 ca chnh ph. Trng hKhTn xc nh r s mnh l trng i hc nghin cu thuc lnh vc khoa hc c bn v ng dng vi trch nhim sng to, ph bin v pht trin kin thc, cung cp ngun nhn lc ti nng, cht lng cao v sn phm khoa hc cng ngh c gi tr cao cho x hi, ng gp tch cc vo s pht trin khoa hc c bn ca Nc nh.

  Trng hKhTn, hqghn nh mt biu tng v tinh hoa ca tr tu Vit nam vi i ng cn b, ging vin trnh cao, ang mit mi cng hin v a ch nhng dng tri thc mi ca nhn loi n vi Vit nam, c bit l th h tr - tng lai ca t nc. hin ti, i ng cn b, ging vin ca Trng gm 20 gS, 107 PgS, 9 TSKh, 280 TS, 224 ThS, trong i ng ging vin trnh cao vi trn 90% c hc v TS v TSKh.

  Trong qu trnh hc tp, sinh vin ca trng hKhTn c chm lo n cng tc chnh tr, t tng v cc iu kin hc tp (ging ng, h thng th vin, th vin in t, phng t hc). T nm th hai, nhng sinh vin c nguyn vng nghin cu khoa hc s c ging vin hng dn,

  Trng i hc Khoa hc T nhin

 • 10 11

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  c thc tp ti cc phng th nghim trong trng v gi n cc c s, doanh nghip, vin nghin cu thc hin ti. Sinh vin tnh xa thuc din chnh sch v gia nh kh khn c u tin b tr ch trong k tc x ca hqghn.

  Trng hKhTn lun dn u v thnh tch nghin cu khoa hc c bn trong c nc.Trng c quan h hp tc quc t su rng vi nhiu nc trn th gii trong o to v nghin cu khoa hc nh: hoa K, nga, nht, Php, c, anh, B, c, Thu S, Thu in, Ba Lan, h Lan, Trung quc, hn quc, Singapore, Thi Lan,... nh hp tc quc t v cc d n u t ca nh nc, Trng c trang b nhiu thit b, my mc hin i phc v ging dy v nghin cu, nhiu cn b v sinh vin c c i hc tp, nghin cu, trao i nc ngoi.

  Phn ln sinh vin tt nghip u c kh nng s dng thnh tho ting anh trong chuyn mn v giao tip quc t p ng yu cu cao trong cng vic. Trong qu trnh hc tp ti Trng, sinh vin c nhiu cng ty nc ngoi v trong nc n tuyn dng sau khi tt nghip lm vic cho h. Sau khi tt nghip, sinh vin c th m nhn cng tc nghin cu, ging dy v qun l cc b, s, vin nghin cu; cc trng i hc, cao ng, trng ThPT, cc cng ty, doanh nghip, c s sn xut t trung ng ti a phng v nhanh chng tr thnh cc cn b lnh o, qun l c uy tn, cc ch doanh nghip gii. nhng hc sinh, sinh vin c hoi bo, am m khoa hc, tip tc phn u tr thnh cc gio s, tin s, cc nh khoa hc u ngnh trong cc lnh vc nghin cu, vi nhiu thnh tu khoa

  hc c th gii cng nhn v tn vinh.

  o to ngun lc cht lng cao cho cc ngnh khoa hc c bn, t nm 1997, Trng hKhTn l ni u tin a ra m hnh h o to c nhn Khoa hc Ti nng v cht lng cao, thu ht c nhiu hc sinh gii v xut sc trong c nc, trn 50% s sinh vin h ny l nhng hc sinh ot gii cao trong cc k thi Olym-pic quc gia v quc t. Sau , m hnh ny c m rng

 • 10 11

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  nhiu trng i hc trong c nc. Sinh vin ca h c nh gi, kim nh t cht lng cao.

  Bn cnh vic o to c nhn ti nng, o to cht lng cao, Trng trin khai cc chng trnh tin tin ca B gio dc v o to t nm 2006; chng trnh t chun quc t ca hqghn t nm 2009. Sinh vin tham gia hc chng trnh ny, ngoi kin thc v k nng chuyn mn t trnh quc t do cc gio s nc ngoi v gio s trong nc ging dy cn c h tr kinh ph hc ting anh. nhng sinh vin tt nghip c u tin c i hc sau i hc ngoi nc.

  Trong qu trnh xy dng v pht trin, Trng hKhTn c nhiu ng gp tch cc vo s nghip xy dng t nc. Trng c ng v chnh ph tng thng danh hiu anh hng lao ng nm 2000, hun chng h ch Minh nm 2001, Khi ThPT chuyn Ton Tin ca Trng c tng danh hiu anh hng lao ng nm 2005, Khoa ha hc ca Trng c tng danh hiu anh hng lao ng nm 2014 v nhiu danh hiu thi ua cao qu khc.

  Mc tiu pht trin ti nm 2020 l Xy dng Trng i hc Khoa hc T nhin tr thnh trng i hc nghin cu hng u ca Vit Nam, nm trong nhm 100 trng i hc tin tin ca chu (nm 2014, lnh vc khoa hc t nhin xp th 59 chu ).

  Mc tiu n nm 2030: C mt s lnh vc lt vo top 500 cc trng i hc tin tin ca th gii

  Khu hiu hnh ng ca Trng hKhTn l: Tri thc, Sng to, Tin phong v Trch nhim x hi l ci ngun ca thnh cng xut sc.

 • 12 13

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  T chc tin thn ca Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn thuc i hc quc gia h ni l Trng i hc Vn khoa h ni (thnh lp theo sc lnh s 45 do ch tch h ch Minh k ngy 10/10/1945), tip l Trng i hc Tng hp h ni (thnh lp theo quyt nh s 2183/cP, ngy 04/06/1956). ngy 10/12/1993, Th tng chnh ph ban hnh ngh nh 97/cP thnh lp i hc quc gia h ni, trong c Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn, c thnh lp trn c s cc ngnh khoa hc x hi v nhn vn ca Trng i hc Tng hp h ni.

  L mt trng i hc trng im, u ngnh, c uy tn v truyn thng lu i, Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn, i hc quc gia h ni c s mnh i u trong sng to, truyn b tri thc v o to ngun nhn lc cht lng cao v khoa hc x hi v nhn vn, phc v s nghip xy dng v pht trin t nc.

  Trng c 357 ging vin, trong c 6 gio s, 83 ph gio s, 183 tin s, 154 thc s v 20 c nhn. hin ti, Trng o to i hc vi 22 ngnh, 30 chuyn ngnh thc s, 27 chuyn ngnh tin s ti 16 khoa, b mn trc thuc.

  Trong qu trnh hnh thnh v pht trin, trng t c nhiu thnh tch v o to v nghin cu khoa hc ca nh trng c th hin thng qua cc danh hiu: hun chng Lao ng hng nht nm (1981), hun chng c lp hng nht (2001), danh hiu anh hng Lao ng thi k i mi (2005), hun chng h ch Minh (2010); 10 nh gio c tng gii thng h ch Minh v 16 nh gio c tng gii thng nh nc v khoa hc, cng ngh; 25 nh gio c phong tng danh hiu nh gio nhn dn v 56 nh gio c phong tng danh hiu nh gio u t.

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn

 • 12 13

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Trng i hc ngoi ng - hqghn tin thn l Trng ngoi ng thnh lp nm 1955 ti Vit nam hc x (nay thuc phng Bch Khoa, qun hai B Trng, h ni). Tri qua 60 nm xy dng v pht trin, Trng tr thnh trung tm o to gio vin v cn b ngoi ng ln nht, vi v tr l trng u ngnh v ngoi ng ca c nc.

  Trng hin c 579 ging vin c hu, bao gm cc gio s, ph gio s, tin s v thc s c o to ti cc nc bn ng.

  Bng nhiu hnh thc o to nh chnh quy di hn tp trung, ti chc, bi dng di hn, ngn hn, Trng cung cp ngun nhn lc ch yu cho vic ging dy ngoi ng cc cp bc hc t gio dc ph thng, gio dc trung hc, cao ng, i hc, gio dc chuyn nghip dy ngh, cho cc trng thuc cc lc lng v trang (qun i, cng an), p ng nhu cu cn b ngoi ng cho cc ngnh ngoi giao, kinh t, chnh tr-x hi, quc phng v.v Tnh t nm 1955 n nay, Trng i hc ngoi ng - hqghn o to c hng vn gio vin, cn b ngoi ng ting anh, ting nga, ting Php, ting Trung quc, ting c, ting nht, ting hn quc, ting -Rp, ting Thi Lan cc trnh trung cp, cao ng, i hc. hng trm sinh vin tt nghip c cc hc v Tin s khoa hc, Tin s, tr thnh cc gS, PgS u ngnh ngoi ng ca c nc. nhiu cu sinh vin ca trng ang gi nhng cng v lnh o cao trong ng, trong chnh ph, trong cc c quan nh nc, cc doanh nghip nh nc, trong cc lin doanh vi nc ngoi.

  Trong nghin cu khoa hc, Trng hon thnh hng trm ti cp nh nc, cp B, cp hqghn, cp trng vi hng nghn s lt cn

  Trng i hc Ngoi ng

 • 14 15

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Trng i hc Kinh t - i hc quc gia h ni c thnh lp nm 2007 trn c s Khoa Kinh t - i hc quc gia h ni.

  Trng c s mnh cung cp cho x hi ngun nhn lc cht lng cao theo nh hng chuyn gia, lnh o trong cc lnh vc kinh t, qun l v qun tr kinh doanh p ng nhu cu pht trin cht lng, hiu qu v bn vng ca Vit nam; nghin cu v chuyn giao cc kt qu nghin cu cho chnh ph, cc t chc, doanh nghip v x hi; to mi trng thun li sng to, nui dng, pht trin ti nng trong cc lnh vc kinh t, qun l v qun tr kinh doanh hin i.

  Trng c i ng ging vin c trnh chuyn mn cao v giu kinh nghim thc tin, hu ht c hc v tin s, tt nghip cc nc c nn gio dc tin tin vi phng php ging dy hin i, Trng c x hi bit n nh l mt trng i hc tr, nng ng, c tm nhn v quyt tm pht trin theo hng cht lng v ng cp quc t.

  b, gio vin tham gia. Trng bin son khung chng trnh, gio trnh v sch cng c cho cc bc ph thng, tham gia vit hn sch gio khoa ngoi ng ging dy trong cc trng ph thng. hng nm, Trng trin khai bi dng nng cao trnh hng nghn lt gio vin ph thng. hin nay, Trng l mt trong cc c s o to c B gio dc v o to giao nhim v kho st, nh gi, bi dng i ng gio vin ting anh trn ton quc theo nhim v ca n ngoi ng quc gia 2020 v.v

  Trng i hc Kinh t

 • 14 15

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1.4. Trng i hc Kinh t

  nh trng c mi lin h vi hn 30 trng i hc, cc vin nghin cu thuc 12 nc v vng lnh th, trong c bit phi k n i tc l cc trng i hc uy tn: Trng Kinh doanh haas i hc california, Berkeley (hoa K), i hc Benedictine (hoa K), i hc Princeton (hoa K); i hc uppsala (Thy in); i hc Massey (new Zealand): i hc Pari 12 Val de Marne (Php); i hc Waseda (nht Bn), Bn cnh , Trng xy dng h thng cc i tc chin lc trong nc gm cc tp on, hip hi doanh nghip, cc ngn hng v cc tp on kinh t ln nh Tp on Du kh Vit nam, Tp on Bo Sn, Tp on gami, Tp on Doji, ngn hng Lin Vit, hip hi doanh nghip TP h ni, .v.v

  hin nay Trng o to cc ngnh v chuyn ngnh cc bc hc i hc v sau i hc nh: Kinh t quc t (i hc, Thc s, Tin s); Kinh t (i hc, Thc s, Tin s); qun tr kinh doanh (i hc, Thc s, Tin s); Ti chnh ngn hng (i hc, Thc s, Tin s); Kinh t pht trin (i hc); K ton (i hc); qun tr cng ngh v pht trin doanh nghip (Thc s); qun l kinh t (Thc s); qun tr cc t chc ti chnh (Thc s).

  Trng i hc cng ngh thuc i hc quc gia h ni c thnh lp nm 2004, pht trin t cc khoa c truyn thng v danh ting ca Trng i hc Tng hp h ni.

  Trng c s mnh o to ngun nhn lc cht lng cao, trnh cao, bi dng nhn ti, nghin cu pht trin v ng dng cc lnh vc khoa hc - cng ngh tin tin trn c s pht huy th mnh v cng ngh Thng tin v Truyn thng; tin phong tip cn chun mc gio dc i hc khu vc v th gii, ng gp tch cc vo s pht trin nn kinh t v x hi tri thc ca t nc. Trng i hc cng ngh ngay t khi thnh lp lun nm trong nhm cc trng i hc dn u ca c nc trong lnh vc khoa hc cng ngh v k thut.

  Trng i hc cng ngh hin ang t chc o to 8 ngnh thuc lnh vc cng ngh cao. cc ngnh o to u c nhu cu x hi cao v nhn lc. cc chng trnh o to c pht trin c h thng v c nh k cp nht theo cc tiu ch kim nh cht lng quc t. Sinh vin ngnh Khoa hc my tnh v ngnh cng ngh k thut in t, truyn thng c xt tuyn vo hc chng trnh t chun quc t. Sinh vin ngnh cng

  Trng i hc Cng ngh

 • 16 17

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Trng i hc gio dc i hc quc gia h ni c thnh lp nm 2009 trn c s Khoa S phm i hc quc gia h ni. Vic thnh lp Khoa S phm nh du s ra i mt m hnh o to gio vin mi trong h thng gio dc Vit nam - m hnh o to m hng ti s lin thng, lin kt trong i hc a ngnh, a lnh vc, cht lng cao. ghi nhn v pht trin m hnh o to tin tin, Th tng chnh ph k quyt nh s 441/q-TTg, ngy 03 thng 4 nm 2009 thnh lp Trng i hc gio dc trn c s Khoa S phm. Trng i hc gio dc (university of Education - uEd) tr thnh trng i hc thnh vin th 6 trong ngi nh chung hqghn.

  Trng hgD trin khai thnh cng m hnh kt hp - k tip a+b (3+1), trong giai on a sinh vin s phm c o to khi kin thc khoa hc c bn cng vi sinh vin cc ngnh khoa hc c bn tng ng ti cc trng i hc thnh vin uy tn (Trng h Khoa hc x hi v nhn

  Trng i hc Gio dc

  ngh thng tin c xt tuyn vo hc chng trnh cht lng cao. cc chng trnh ny c u t trng im v c s vt cht v i ng ging vin, c s tham gia ging dy ca cc gio s quc t. cc ngnh Truyn thng v Mng my tnh v c k thut o to chng trnh k s.

 • 16 17

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  vn, Trng h Khoa hc T nhin) v giai on b c o to khi kin thc c th s phm, kin thc khoa hc gio dc, nghip v s phm, trin khai thc hnh, kin tp, thc tp s phm ti Trng i hc gio dc. cho n nay, trng i hc gio dc tuyn sinh c 14 kho o to c nhn s phm h chnh quy vi 3579 sinh vin.

  V nghin cu khoa hc, ngay t nhng ngy u thnh lp, Trng hgD xc nh nghin cu khoa hc l mt trong hai nhim v chin lc pht trin ca nh trng v sm c k hoch, l trnh trin khai k hoch nghin cu khoa hc, chuyn giao cng ngh trong lnh vc khoa hc gio dc, khoa hc s phm, qun l gio dc. n nay, Trng v ang hon thnh 70 ti nghin cu cc cp, trong c 23 ti/d n trng im, c bit cp quc gia. c bit, hin ang trin khai 1 ti c lp cp nh nc v D n c bit cp hqghn v Bo co thng nin gio dc i hc Vit nam.

  Trong bi cnh ton cu ha v hi nhp quc t v gio dc i hc, Trng hgD v ang khng ngng m rng cc mi quan h vi cc trng i hc hng u trong nc v trn th gii nhm thc y vic trao i thng tin v tin hnh cc hot ng hp tc o to gio vin v nghin cu khoa hc gio dc. n nay, Trng c mt mng li hp tc quc t rng khp vi hn 50 c s o to v cc vin nghin cu hng u trn th gii nh: anh, Php, M, Trung quc, canada, nht Bn, Thu in, h Lan, hn quc, australia, Singapore, i Loan, Thi lan, v.v. hin nay, Trng hgD ang l thnh vin hip hi i hc chu Thi Bnh Dng; thnh vin mng li cc trng i gio dc Phi, thnh vin hip hi i hc thuc cng ng Php ng; i din duy nht ca Vit nam h Kho th quc t cambridge, Vng quc anh v o to v cp bng hoc chng ch cng nhn ging vin t chun quc t.

  Thnh cng ca nh trng c ng, nh nc, x hi ghi nhn. Trong 15 nm qua, Trng hgD lin tc nhn cc danh hiu: Tp th lao ng xut sc; ng B trong sch vng mnh; cng on c s xut sc, lin tc nhn c bng khen, c thi ua ca cng on gio dc Vit nam; n v on c s cng nhn c bng khen ca on hqghn, ca Thnh on h ni; nh trng c tng hun chng Lao ng hng nh ca ch tch nc; Bng khen ca Th tng chnh ph; c thi ua ca Th tng chnh ph; c thi ua ca hqghn; Bng khen ca gim c hqghn v nhiu bng khen ca cc tnh, thnh ph trong c nc: h ni, TP h ch Minh, hi Phng, nng, hi Dng, Yn Bi, Lng Sn.

 • 18 19

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Khoa Lut trc thuc hqghn c thnh lp nm 2000 trn c s Khoa Lut thuc Trng hKhXh&nV.

  Khoa c s mnh Xy dng v pht trin Khoa Lut trc thuc hqghn theo m hnh mt i hc nghin cu, phn u tr thnh mt trung tm o to i hc, sau i hc, ncKh v phn bin php l hng u ca c nc, tin ti t chun khu vc v quc t nhm o to, bi dng ngun nhn lc, cn b v php l xng ng l i ng cc nh lut hc c trnh cao cho T quc, h tr c lc cho thc tin lp php v p dng php lut ca t nc, gp phn tch cc vo s nghip xy dng nh nc php quyn v cng cuc ci cch t php Vit nam.

  i ng ging vin v cc cng tc vin ca Khoa l nhng chuyn gia c trnh , kinh nghim v uy tn chuyn mn cao. T l TS, gS, PgS, TSKh ca Khoa Lut kh cao so vi cc c s o to Lut trong c nc. ngoi ra, Khoa cn c h thng ging vin kim nhim v cng tc vin gn 200 ngi n t cc trng i hc, cc hc vin v cc c quan khc (B T php, Ta n ti cao, Vin hn lm KhXh Vit nam, Vn phng chnh ph, Vn phng quc hi, Ban ni chnh TW, B ngoi giao, y ban i ngoi ca qh...). Trong nhng nm va qua, Khoa thu ht nhiu gio s, chuyn gia nc ngoi n n cng tc c thi hn hoc thnh ging ti Khoa.

  Vi t l cn b ging dy c hc hm, hc v cao nht so vi cc c s o to Lut trong c nc, Khoa Lut l mt trong nhng n v trong i hc quc gia h ni c thnh tch xut sc trong hot ng nghin cu khoa hc. Khoa xut bn hng trm gio trnh, sch chuyn kho, sch tham kho v hng nghn cc bi bo khoa hc ng trn cc tp ch khoa hc php l chuyn ngnh. Khoa t chc v tham gia hng trm hi tho, hi ngh khoa hc quc gia v quc t. S lng cng trnh, ti nghin cu khoa hc lun tng v pht trin c v s lng v cht lng. hng nm, cn b, ging vin ca Khoa thc hin nhiu ti ncKh. hot ng ncKh sinh vin c khuyn khch pht trin, nhiu cng trnh ncKh ca sinh vin t gii ncKh cp B gD & T, cp cc hqgh v cp hqghn.

  hin nay, Khoa Lut c 06 b mn, 05 Trung tm (trong c 03 trung tm c t cch php nhn). Khoa Lut ang thc hin o to ba bc hc: 1) c nhn gm 02 ngnh (Lut hc v Lut Kinh doanh); 2) Thc s gm 08 chuyn ngnh (L lun v Lch s nh nc v Php lut, Lut hnh s, Lut Kinh t, Lut

  Khoa Lut

 • 18 19

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Dn s, Lut quc t, Lut Bin v qun l bin, Php lut v quyn con ngi, Lut hin php v Lut hnh chnh) v 3) Tin s gm 4 chuyn ngnh (L lun v Lch s nh nc v Php lut, Lut Kinh t, Lut hnh s, Lut quc t).

  Trong 5 nm gn y, Khoa Lut o to c hn 1200 c nhn h chnh quy (trong c 170 c nhn h cht lng cao), 1274 c nhn h va hc va lm. nm hc 2014 2015, Khoa ang o to 1257 sinh vin chnh quy, 154 sinh vin h bng kp, 1206 hc vin h va lm va hc, 670 hc vin cao hc, 113 nghin cu sinh.

  quan h hp tc quc t trong o to v nghin cu khoa hc ca Khoa ngy cng c m rng. hin nay, Khoa Lut c quan h hp tc vi nhiu c quan nghin cu, cc trng i hc, cc t chc phi chnh ph nc ngoi nh: Trung quc, nga, Php, B, c, anh, M, canada, c, h Lan, na uy, an Mch, nht Bn, Lo, Thi Lan,. c bit, Khoa Lut phi hp vi cc i tc t chc nhng chng trnh o to lin kt quc t bc o to i hc v sau i hc: c nhn Lut Vit nht; Thc s Lut hp tc kinh t, Thc s php lut v quyn con ngi, Tin s Lut thuc D n Trung tm i hc Php ti h ni (PuP)..... . hu ht trong s l cc chng trnh ln u tin c xy dng v trin khai ti Vit nam.

  Trong qu trnh xy dng v pht trin, Khoa Lut hon thnh xut sc nhim v chnh tr trong o to ngun nhn lc v nghin cu khoa hc, c x hi tn nhim v nh gi cao. cc th h cn b v sinh vin ca Khoa Lut - hqghn lp c nhiu thnh tch ng t ho, tp th Khoa Lut c tng thng hun chng lao ng hng iii, Bng khen ca gim c i hc quc gia h ni. cng on Khoa c tng Bng khen ca cng on ngnh gio dc, nhiu nm lin c cng nhn l cng on c s vng mnh xut sc, on thanh nin ca Khoa cng c tng Bng khen ca Trung ng on thanh nin cng sn h ch Minh v nhiu cn b, vin chc, hc sinh, sinh vin ca Khoa c tng thng nhiu phn thng cao qu ca nh nc cng nh ca cc cp, cc ngnh v ca i hc quc gia h ni.

 • 20 21

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Khoa quc t c thnh lp nm 2002 vi s mnh o to v nghin cu khoa hc theo chun quc t da trn nn tng khoa hc c bn, khoa hc ng dng v chuyn giao cng ngh, gp phn cung cp ngun nhn lc v cc sn phm khoa hc - cng ngh cht lng cao phc v s nghip pht trin t nc. Vi tm nhn tr thnh c s gio dc i hc thnh vin hqghn tin phong theo hng o to v nghin cu a ngnh, a lnh vc, c tnh hi nhp cao, t chun quc t, kh nng xut khu cc sn phm gio dc.

  Khoa quc t - hqghn thit lp quan h hp tc vi hn 30 trng i hc ti M, anh, Php, nga, Trung quc, c, canada, Malaysia trong c bit phi k n i tc l cc trng i hc uy tn: Trng h hELP, Malaysia; Trng h Keuka, hoa K; Trng h East London, anh; Trng h K thut nng lng Moskva, Lin Bang nga; Trng h K thut quc gia Tambov, Lin Bang nga; Trng h nantes v h Paris Sud, Php; Trng h Lunghwa, i Loan

  Khoa Quc t

 • 20 21

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Khoa quc t hin c 50 ging vin c hu (05 PgS, 12 TS, 33 ThS), ng thi Khoa k bin bn tha thun vi cc i tc mi 197 ging vin thnh ging, nh khoa hc trong v ngoi nc, trong s c 20 gS, 12 PgS, 3 TSKh, 107 TS (s ging vin Vit nam trong hqghn l 58, ngoi hqghn l 77 v gio vin nc ngoi l 62) n ging dy v hng dn sinh vin, hc vin ca Khoa. ging vin Vit nam t chun v trnh chuyn mn v ngoi ng ca cc trng i hc i tc nc ngoi. i ng ging vin trong v ngoi nc to nn mt cng ng v mi trng gio dc quc t ti Khoa.

  Trong nm hc 2015-2016, Khoa quc t c 08 ngnh o to i hc (trong c 04 ngnh o to do hqghn cp bng, 04 ngnh o to do i tc nc ngoi cp bng) v 05 chuyn ngnh o to thc s. cc chng trnh o to ny s dng hon ton ngoi ng lm ngn ng ging dy.

  cc chng trnh do i hc nc ngoi cp bng u c c quan c thm quyn ca nc s ti kim nh, tun th cht ch chun cht lng ca trng i tc, c B gio dc o to Vit nam cng nhn. cc chng trnh do hqghn cp bng c xy dng theo chun ca cc i hc nc ngoi uy tn v c hqghn thm nh v ph chun. Sau khi tt nghip chng trnh o to ti Khoa quc t - hqghn, hc vin, sinh vin khng nhng c nhn tm bng c gi tr ton cu m iu quan trng hn cn c chuyn mn vng, s dng thnh tho t nht mt ngoi ng v c cc k nng mm nh: k nng t chc, thuyt trnh, k nng lm vic nhm, k nng qun l, lnh o nhng k nng ny rt quan trng khi tham gia th trng lao ng trong nc v quc t.

  Khoa Y Dc c thnh lp ngy 20/5/2010 theo quyt nh s 1507/q-TccB ca gim c i hc quc gia h ni

  Khoa c s mnh o to ngun nhn lc y t cht lng cao, bi dng nhn ti da trn nn tng khoa hc c bn, cng ngh cao v kinh t - x hi mi nhn; ng gp tch cc trong i mi h thng gio dc i hc y, dc Vit nam.

  Khoa Y Dc c 72 cn b, ging vin, chuyn vin v lao ng hp ng. Trong , c 18 ging vin c hc v tin s (chim 25%), 13 gio s v ph

  Khoa Y Dc

 • 22 23

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  gio s (chim 18%). ngoi ra, Khoa k hp ng thnh ging vi gn 100 ging vin gm cc gio s, ph gio s, tin s c uy tn cao trong cc lnh vc y hc v dc hc, l cc cn b ch cht ca cc trng i hc y dc ln, bnh vin tuyn trung ng, cc vin nghin cu v c quan qun l ngnh y t trn a bn h ni. Khoa cng k hp ng phi hp o to vi mt s bnh vin tuyn trung ng trn a bn h ni l cc n v thc hnh chnh cho cc chng trnh o to ca Khoa, trong cn phi k n Bnh vin Bch Mai, Bnh vin hu ngh Vit c, Bnh vin Ph Sn h ni, Bnh vin Bu in v Bnh vin ni tit Trung ng, v.v...

  Khoa thnh lp c 15 B mn, trong c 2 B mn chung cho cc lnh vc khoa hc sc khe l B mn Y Dc hc c s, B mn Y t cng cng v y hc d phng; 9 B mn thuc khi Khoa hc y t (y khoa) gm ni Khoa, ngoi Khoa, Sn ph khoa, nhi khoa, Mt Ti Mi hng, Rng hm Mt, K thut Y hc, iu dng v hun luyn k nng v B mn Lin chuyn khoa; 4 b mn thuc khi khoa hc v dc phm (dc hc) gm Bo ch v cng ngh Dc phm, Dc liu v Dc hc c truyn, Dc l v Dc lm sng v ha dc v Kim nghim thuc.

  Khoa Y Dc ang trin khai thc hin 02 chng trnh o to trnh i hc l Y a khoa (thi gian o to 6 nm) v Dc hc (thi gian o to 5 nm), theo m hnh o to kt hp k tip (a + b) theo quy nh ca hqghn. Trong , Khoa Y Dc l n v qun l chng trnh o to giai on b (3 nm i vi ngnh Dc hc v 4 nm i vi ngnh Y a khoa) v Trng hKhTn l n v phi hp chng trnh o to giai on a (2 nm). K t nm 2012, Khoa Y Dc hng nm tuyn sinh khong 100 sinh vin i hc chnh quy (50 SV/ngnh). Sau 03 nm tuyn sinh v o to, Khoa Y Dc hin ang trin khai o to khong 300 sinh vin.

  K tha kinh nghim hp tc quc t trong o to v nghin cu khoa hc c truyn thng t lu ca hqghn, trong 4 nm qua Khoa Y Dc k kt vn bn hp tc v o to v nghin cu khoa hc vi nhiu trng i hc c uy tn trn th gii trong lnh vc khoa hc sc khe, trong c th k n i hc illinois (hoa K), i hc Rennes i (cng ha Php), i hc geneve (Thy S), i hc Mahidol (Thi Lan), i hc Budapha (Thi Lan), T chc helvietMed (Thy S) ... v nhn c nhiu h tr, chia s ca cc trng i hc, cc t chc i tc ny trong cc hot ng o to v nghin cu khoa hc.

 • 22 23

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1. Chng trnh o to chun chng trnh o to chun c thit k t 120 n 140 tn ch i vi

  o to c nhn, 140 n 160 tn ch i vi o to k s, 155 n 175 tn ch i vi o to dc s, 205 n 225 tn ch i vi o to bc s.

  2. Chng trnh o to cht lng cao chng trnh o to cht lng cao c thit k nhiu hn chng

  trnh o to chun tng ng t nht l 15 tn ch, trn c s nng cao, b sung mt s hc phn, c tham kho chng trnh o to nc ngoi c uy tn. chng trnh o to cht lng cao c u tin u t v ging vin, iu kin hc tp hng ti chun u ra cao hn chng trnh o to chun.

  3. Chng trnh o to chun quc tchng trnh o to chun quc t o to ch yu bng ting anh,

  GII THIU v CC CHNG TRNH O TO

  TRONG I HC QUC GIA H NI

 • 24 25

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  c thit k nhiu hn chng trnh o to chun tng ng t nht l 15 tn ch, trn c s chng trnh o to ca mt trng i hc tin tin c uy tn trn th gii c iu chnh ph hp vi cc quy nh ca i hc quc gia h ni.

  4. Chng trnh o to ti nng chng trnh o to ti nng c thit k nhiu hn chng trnh o

  to chun tng ng t nht l 30 tn ch, trn c s nng cao, b sung mt s hc phn vi yu cu trnh cao hn v ni dung rng hn, su hn, c tham kho chng trnh o to nc ngoi c uy tn.

  5. Chng trnh o to ngnh chnh ngnh phngoi ni dung chng trnh o to c thit k cho ngnh th nht

  vi khi lng kin thc ti thiu l 120 tn ch, c th b sung cc hc phn ca chng trnh o to ngnh th hai hoc cc hc phn b tr kin thc khc vi khi lng kin thc t 15 n 29 tn ch, ch yu thuc khi kin thc ngnh, to thnh chng trnh o to ngnh chnh - ngnh ph. cc hc phn b sung c th hin trong bng im cp km theo bng tt nghip. Vic t chc v qun l o to c thc hin lin thng gia cc khoa trong cng mt n v o to hoc gia cc n v o to trong i hc quc gia h ni.

  6. Chng trnh o to ngnh kpchng trnh o to ngnh kp gm hai phn: chng trnh o to

  ngnh th nht c khi lng kin thc ti thiu l 120 tn ch, ngnh th hai c khi lng kin thc t 30 tn ch tr ln (nhng hc phn ging nhau, tng ng gia hai chng trnh o to ch c tnh khi lng kin thc mt ln). Vic t chc v qun l o to c thc hin lin thng gia cc khoa trong cng mt n v o to v gia cc n v o to trong i hc quc gia h ni.

  7. Chng trnh o to lin kt quc t- chng trnh o to lin kt quc t do i hc quc gia h ni cp

  bng c thit k theo quy nh ca i hc quc gia h ni v tham kho chng trnh o to ca i tc nc ngoi iu chnh, b sung p ng yu cu v iu kin thc t ca Vit nam.

  - chng trnh o to lin kt quc t do i hc quc gia h ni v i tc nc ngoi cng cp bng c thit k trn c s quy nh v thit k chng trnh o to ca i hc quc gia h ni v ni dung tha thun hp tc k kt gia hai bn.

 • 24 25

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  PHNG THC TUYN SINH CA I HC QUC GIA H NI NM 2015

  2

 • 26 27

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1. Lch trnh thi1.1. Mn thia) Bi thi nh gi nng lc (gnL)Bi thi gnL gm 140 cu hi trc nghim. Thi gian lm bi l 195

  pht. cc phn chi tit trong bi thi gnL nh sau:Phn 1. T duy nh lng 1 (kin thc Ton), gm 50 cu hi vi thi

  gian hn nh l 80 pht. cc cu hi ca phn ny c dng cu hi trc nghim 4 la chn hoc cu hi in gi tr s.

  Phn 2. T duy nh tnh 1 (kin thc ng vn), gm 50 cu hi vi thi gian hn nh l 60 pht. Tt c cc cu hi ca phn ny u c dng cu hi trc nghim 4 la chn.

  Phn 3. c hai ni dung: T duy nh lng 2 (Khoa hc t nhin gm cc kin thc Vt l, ha hc, Sinh hc v T duy nh tnh 2 (Khoa hc X hi gm cc kin thc Lch s, a l, gio dc cng dn). Th sinh la chn mt trong hai ni dung (sau thi gian 2 pht nu th sinh khng chn mt trong hai ni dung, my tnh s mc nhin chn ni dung Khoa hc t nhin). Mi ni dung c 40 cu hi trc nghim la chn, thi gian hn nh l 55 pht.

  b) Bi thi ngoi ngBi thi ny dnh cho nhng th sinh ng k xt tuyn vo Trng

  i hc ngoi ng, hqghn. Bi thi ngoi ng l mt trong cc bi thi ting anh (D1), ting nga (D2), ting Php (D3), ting Trung quc (D4), ting c (D5) v ting nht (D6) gm 80 cu hi trc nghim. Thi gian lm bi l 90 pht.

  Th sinh thc hin mt trong 6 bi thi ngoi ng tng ng nh sau:- Bi thi ting anh (D1) gm: ng m - 5 cu; ng php v t vng -

  35 cu; chc nng giao tip - 5 cu; K nng c - 20 cu; cu trc v din t vit - 15 cu.

  - Bi thi ting nga (D2) gm: ng m 5 cu; ng php v t vng - 40 cu; K nng giao tip 5 cu; K nng c 10 cu; K nng vit - 20 cu.

  - Bi thi ting Php (D3) gm: ng php v t vng - 65 cu; chc nng giao tip - 5 cu; K nng c - 10 cu.

  - Bi thi ting Trung quc (D4) gm: ng m - 6 cu; ch hn - 5 cu; T vng - 13 cu; ng php - 41 cu; K nng c - 15 cu.

  - Bi thi ting c (D5) gm: ng m - 5 cu; ng php v T vng - 35 cu; chc nng giao tip - 5 cu; K nng c - 20 cu; cu trc v din t vit - 15 cu.

 • 26 27

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  - Bi thi ting nht (D6) gm: ch hn v T vng - 30 cu hi; ng php - 30 cu hi; ng dng ngn ng - 10 cu hi; c hiu - 10 cu hi.

  1.2. Lch thi

  t thi Ngy thi Bui thi Mn thi

  t 1

  30/5/2015T 7h00 Bi thi GNL Ngoi ng T 13h00 Bi thi GNL

  31/5/2015T 7h00 Bi thi GNL

  T 13h00 Bi thi GNL

  01/6/2015

  v 02/6/2015D phng

  t 2

  01/8/2015T 7h00 Bi thi GNL Ngoi ng T 13h00 Bi thi GNL

  02/8/2015T 7h00 Bi thi GNL

  T 13h00 Bi thi GNL

  03/8/2015

  v 04/8/2015D phng

  i vi th sinh c nguyn vng d tuyn vo trng hnn s d thi mn ngoi ng vo bui sng ngy 30/5/2015 (t 1) v bui sng ngy 01/8/2015 (t 2). Sau khi d thi mn ngoi ng, th sinh s tip tc d thi bi thi gnL vo mt trong cc bui thi cn li.

  1.3. Hnh thc thi- Bi thi gnL: Thi trc nghim trc tip trn my tnh - Bi thi ngoi ng: Thi trc nghim trn Phiu tr li trc nghim.1.4. Thi gian biu

  Buithi

  Th sinh c mt

  ti imthi

  Gi th sinhvo

  phng thi

  Hng dn th

  sinh lm bi

  Bt u

  lm bi

  Thi gianlm bi

  Sng 7h00 7h30 7h45 8h15 195 pht vi bi thi GNL; 90 pht vi bi thi

  ngoi ngChiu 13h00 13h30 13h50 14h15

 • 28 29

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1.5. Cm thihqghn c 7 cm t chc thi nh gi nng lc nm 2015, bao gm:a) Thnh ph h ni: hqghnb) Thnh ph nng: Trng i hc Kin trc nngc) Tnh ngh an: Trng i hc Vinhd) Tnh Thanh ha: Trng i hc hng c) Thnh ph hi phng: Trng i hc hng hi Vit name) Tnh nam nh: Trng i hc S phm k thut nam nhf) Tnh Thi nguyn: Trng cao ng Kinh t - Ti chnh Thi nguyn.2. Quy trnh ng k v d thi nh gi nng lc2.1. ng k d thi (KDT)2.1.1. i tng v iu kin d thi- ngi hc ht chng trnh ThPT v tt nghip ThPT trong nm

  KDT; ngi tt nghip ThPT; ngi tt nghip trung cp chuyn nghip, trung cp ngh v c bng tt nghip ThPT; ngi tt nghip trung cp chuyn nghip v trung cp ngh nhng cha c bng tt nghip ThPT phi hc v c cng nhn hon thnh cc mn vn ha trong chng trnh gio dc ThPT;

  - cc i tng d thi khng trong thi gian b k lut cm thi; KDT v np y , ng th tc, ng thi hn cc giy t v l ph KDT theo quy nh.

  2.1.2. H s KDT- Phiu KDT (Ph lc 1) c ng ti trn website ca Trung tm

  Kho th hqghn theo a ch: http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn.

  2.1.3. Thi gian KDT - t 1: T ngy 25/3/2015 n ngy 15/4/2015 - t 2: T ngy 20/6/2015 n ngy 10/7/20152.1.4. L ph ng k d thi- L ph KDT bi thi gnL: 100.000/th sinh/lt thi.- L ph KDT bi thi ngoi ng: 35.000/th sinh/lt thi.2.1.5. Hnh thc ng k d thi v cch thc np l ph thiTh sinh KDT theo mt trong cc hnh thc sau:- ng k trc tuyn theo a ch: http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng

  k trc tuyn;- np h s KDT trc tip ti Trung tm Kho th hqghn, Tng 3,

  Ta nh c1T, s 144 Xun Thy, cu giy, h ni;- gi h s theo hnh thc th bo m chuyn pht nhanh qua ng

 • 28 29

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  bu in v a ch: Trung tm Kho th hqghn, Tng 3, Ta nh c1T, s 144 Xun Thy, cu giy, h ni; in thoi: 04.66759258. Thi hn nhn h s tnh t thi gian gi bu in (theo du bu in).

  a) ng k d thi trc tuyn Bc 1: Truy cp vo trang KDTTh sinh truy cp vo trang thng tin in t ca Trung tm Kho th

  hqghn: http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn KDT.

  Bc 2: in thng tin vo h s KDT- Th sinh in y , chnh xc thng tin vo mu phiu KDT hin th

  trn mn hnh my tnh. Trn giao din mn hnh c hin th hng dn c th cch khai bo thng tin.

  - Th sinh in s in thoi di ng hoc s in thoi c nh vo in thoi (th sinh c th nh s in thoi ca ngi khc tin lin lc khi cn thit) v in vo a ch email (nu c) c th nhn c thng tin KDT qua a ch email. Sau khi th sinh nhp a ch e-mail th h thng s t ng gi thng tin KDT vo a ch e-mail ca th sinh.

  - Sau khi in y thng tin yu cu, th sinh bm vo nt ng k h thng s chuyn sang bc tip theo.

  Bc 3: Kim tra thng tin KDTh thng hin th thng tin th sinh va ng k, th sinh kim tra li tnh

  chnh xc ca cc thng tin ng k.- Trng hp thng tin ng k ca th sinh cha ng hoc cha v

  cn phi iu chnh thng tin ng k, th sinh bm vo nt Sa thng tin quay li trang trc sa v b sung thng tin.

  -Trng hp thng tin ng k ca th sinh ng, th sinh bm vo nt Xc nhn, h thng s chuyn sang bc tip theo.

  Bc 4: Hon thnh v lu thng tin KDTh thng hin th thng bo th sinh ng k thnh cng. Lc ny h

  thng s hin th thng tin KDT ca th sinh, th sinh lu li thng tin ng k thc hin vic np l ph v tra cu khi cn bng mt trong cc cch sau:

  - in trc tip thng tin KDT ra giy- Lu thng tin KDT dng tp (file) trn my tnh.- La chn h thng gi thng tin KDT vo a ch e-mail khai trn

  (nu th sinh c khai a ch e-mail).- Trng hp th sinh khng c iu kin in thng tin KDT ra giy th

  c th t ghi li nhng thng tin cn thit, c bit ghi li m KDT s

 • 30 31

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  dng vo vic np l ph v tra cu khi cn thit. Bc 5: Np l ph KDTTh sinh hoc ngi nh ca th sinh np l ph KDT vo ti khon ca

  Trung tm Kho th hqghn qua ngn hng Thng mi c phn u t v Pht trin Vit nam (BiDV) bng mt trong cc cch sau y:

  Cch 1: Thanh ton trc tip ti im giao dch ca Ngn hngTh sinh mang m KDT n cc im giao dch ca ngn hng TMcP

  u t v Pht trin Vit nam (BiDV) hoc bt k ngn hng no trn ton quc np tin mt hoc chuyn khon s tin l ph KDT nh sau:

  Tn ngi th hng: Trung tm Kho th i hc quc gia h niS ti khon: 260.10.000.688.988Ti ngn hng: BiDV Ty h niS tin: 100.000 Vnni dung: M ng k d thi(du cch)h tn th sinh(du cch) np l

  ph thiV d:Khi n quy giao dch ca Ngn hng np 100.000 tin l ph

  thi cho th sinh Nguyn Vn A c m s KDT l VNU010004279, ngi np tin s cung cp cho Ngn hng cc thng tin chuyn tin nh sau:

  Tn ngi hng: Trung tm kho th i hc quc gia H NiS ti khon: 260.10.000.688.988Ti Ngn hng: BIDV Ty H NiS tin: 100.000 VNDni dung: Vnu010004279 nguyn Vn a np l ph thiLu : - Th sinh ch np s tin l ph thi theo thng bo ca Trung tm kho

  th hqghn m khng phi np thm ph chuyn tin cho ngn hng. Tin ph chuyn tin, th sinh ngh ngn hng khu tr vo s tin np l ph thi.

  - Th sinh nn n cc quy giao dch ca BiDV c h tr tra cu thng tin M KDT v cc yu t np tin m bo vic np tin nhanh chng, chnh xc.

  (Thng tin v cc im giao dch ca BiDV ti a ch: http://www.bidv.com.vn Mng li Tm kim mng li BiDV chn KVhc; hoc gi n s in thoi 0422200588, hoc ng dy nng (hotline) ca BiDV 19009247).

  - ni dung np tin bt buc phi ghi y M KDT v h tn th sinh phc v cng tc qun l h thng.

 • 30 31

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  - Th sinh gi li bin lai np tin lm cn c i chiu (khi cn).Cch 2: Thanh ton qua Internet Banking ti cc Ngn hng: - iu kin: Khch hng c ti khon tin gi thanh ton v ng k

  s dng dch v ngn hng in t.- hng dn nhp thng tin:Tn ngi th hng: Trung tm kho th i hc quc gia h niS ti khon: 260.10.000.688.988Ti ngn hng: BiDV Ty h niS tin: 100.000 Vnnhp ni dung chuyn khon:M ng k d thi (du cch) h tn th

  sinh(du cch) np l ph thi .hng dn la chn ph chuyn tin: chn mc ngi chu ph l

  ngi th hng.Cch 3: Thanh ton qua knh BIDV ATM- iu kin: Khch hng c ti khon thanh ton v s dng dch v th

  aTM ca BiDV.- hng dn thao tc:Bc 1: ng nhp s dng dch v aTM ca BiDVBc 2: chn menu Dch v gi tr gia tngBc 3: chn menu Thanh ton ha n tr sauBc4: chn menu Thanh ton l ph thi hqghnBc5: nhp M KDT ca th sinhBc 6: chn nt c chp nhn thanh tonBc 7: chn nt c xc nhn li giao dch thanh tonBc 8: nhn phn hi kt qu ca BiDV v in bin lai t aTM (nu

  khch hng mun nhn bin lai)b) Np h s ng k d thi trc tip ti Trung tm Kho th HQGHNBc 1: Th sinh ti mu phiu KDT (Ph lc 1), ti a ch website:

  http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn hoc nhn mu phiu KDT trc tip ti Trung tm Kho th hqghn;

  Bc 2: in y thng tin vo phiu KDT;Bc 3: np phiu KDT v l ph KDT trc tip ti a ch: Trung tm

  Kho th i hc quc gia h ni; a ch: Tng 3, Ta nh c1T, s 144 Xun Thy, cu giy, h ni; in thoi: 04. 66759258 hoc 04. 62532741.

  c) Gi h s ng k d thi theo hnh thc th bo m chuyn pht nhanh qua ng bu in

  Bc 1: Th sinh ti mu phiu KDT (Ph lc1) ti a ch website: http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn.

 • 32 33

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Bc 2: in y thng tin vo phiu KDT.Bc 3: gi Phiu KDT cng vi l ph KDT theo hnh thc th bo

  m chuyn pht nhanh qua ng bu in v a ch: Trung tm Kho th i hc quc gia h ni, Tng 3, Ta nh c1T, s 144 Xun Thy, cu giy, h ni; in thoi: 04. 66759258 (Lu : khi gi th sinh cn ghi r trn phong b th cc thng tin sau: H v tn, a ch v s in thoi lin h).

  d) Np l ph thi mn Ngoi ngcc th sinh TDT mn ngoi ng s np l ph thi trc tip ti phng

  thi trc bui thi.e) Mt s lu trong qu trnh ng k d thi- Mc s 7 trong mu phiu KDT dng cho nhng th sinh c nguyn

  vng ng k xt tuyn vo Trng i hc ngoi ng, hqghn. nhng th sinh khc khng phi chn mc ny.

  - nhng th sinh ng k xt tuyn vo Trng i hc ngoi ng, hqghn phi thi 2 bi thi: bi thi gnL v bi thi mn ngoi ng. cc th sinh khc ch phi thi mt bi thi gnL.

  - Thng tin trn mu phiu KDT ca cc th sinh l cn c xc nh thng tin xc thc v th sinh khi i thi, do cc th sinh cn nhp y , chnh xc thng tin c nhn v cc yu cu khc trn phiu KDT;

  - Trong mt t thi, th sinh ch c ng k thi mt ln. - Th sinh np h s KDT theo hnh thc th bo m chuyn pht

  nhanh qua bu in phi m bo h s c gi n Trung tm Kho th hqghn chm nht sau khi ht hn np h s 24 ting tnh theo du bu in n.

  - ch khi np xong l ph thi cc th sinh mi hon thnh vic KDT. Th sinh c th tra cu trng thi h s ca mnh trn trang thng tin in t ca Trung tm Kho th hqghn: http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn.

  2.2. Nhn giy bo d thi- Sau khi th sinh KDT thnh cng, hi ng thi s gi giy bo d thi

  (Ph lc 2) cho th sinh theo a ch th sinh khai phiu KDT trc ngy 24/4/2015 (t 1); trc ngy 20/7/2015 (t 2).

  - Th sinh cng c th tra cu thng tin v giy bo d thi trn trang web theo a ch http://www.cet.vnu.edu.vn, mc ng k trc tuyn.

  2.3. Lm th tc d thin ngy thi chnh thc, cc th sinh phi c mt ti a im thi ng

  gi v mang theo y giy t theo quy nh (giy bo d thi, chng minh th nhn dn hoc chng thc ca c quan c thm quyn trong nhng

 • 32 33

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  trng hp cha c hoc mt chng minh th nhn dn) lm th tc v nghe ph bin quy ch thi, hng dn lm bi. Th sinh s khng c d thi nu khng mang theo cc giy t nh yu cu.

  2.4. Lm bi thi nh gi nng lcSau khi hon thnh cc th tc d thi v nghe ph bin quy ch thi, hng

  dn lm bi, cc th sinh s tin hnh thc hin bi thi gnL. a) Cch thc hin bi thi- Th sinh ng nhp ti khon (phiu ti khon c pht ti phng thi)

  thc hin lm bi thi trn my tnh.- Th sinh lm ln lt tng phn, sau khi kt thc phn 1 th th sinh mi

  c lm phn 2, kt thc phn 2 mi c lm phn 3 v th sinh khng th quay li cc phn kt thc lm li.

  - Th sinh c t do thay i phng n la chn (vi cc cu hi la chn) hay nhp li gi tr tnh ton (i vi cc cu hi in gi tr) trong thi gian lm bi ca tng phn thi.

  - Th sinh khng th c tnh lm li bi thi t u, chng hn bng cch ng nhp li t u hoc bng bt c cch no. Trong khi thi, nu th sinh gp s c v my tnh hay nhng bt thng khc th cn phi bo ngay cho cn b coi thi.

  - Trc khi ra khi phng thi, th sinh phi np li phiu ng nhp v k vo danh sch thi.

  b) Cc bc chi tit thc hin bi thi trn my tnhBc 1: ng nhp vo h thngTh sinh m trnh duyt web. Trn thanh a ch ca trnh duyt web, th

  sinh nhp vo a ch truy cp (a ch truy cp chnh thc s c cn b coi thi cng b ti phng thi), khi mn hnh s hin th ra giao din ng nhp.

 • 34 35

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Th sinh nhp tn ng nhp v mt khu in trong phiu ti khon ca mnh (Phiu ti khon s c pht ti phng thi. Trn phiu ti khon c ghi h tn th sinh, ngy thng nm sinh, s bo danh, phng thi, tn ng nhp v mt khu) ri bm nt ng nhp.

  nu th sinh nhp cha chnh xc tn ng nhp v mt khu, h thng s a ra thng bo li th sinh nhp li.

  Khi ng nhp thnh cng, th sinh s nhn c li cho mng v thng bo thi c hin th.

  Bc 2: Lm bi thi- K t lc thi c hin th, h thng s hin th thi gian m giy

  theo thi gian hn nh ca tng phn v t ng chuyn sang phn khc khi ht thi gian quy nh.

  - Trng hp th sinh hon thnh phn thi sm hn thi gian quy nh mun chuyn ngay sang phn thi tip theo th bm vo nt Np bi pha cui mi phn thi. h thng s a ra thng bo Bn chc chn mun np bi?. nu chc chn hy bm nt OK ngc li bm Hy quay li lm bi tip.

  - Khi lm bi, i vi cc cu hi la chn, th sinh phi a con tr chut n vng trn nh trc phng n la chn m mnh cho l ng v bm phm chut tri. i vi cc cu hi in gi tr, th sinh phi in gi tr tnh ton c vo nhp liu.

  - Th sinh c t do thay i phng n la chn (vi cc cu hi la chn) hay nhp li gi tr tnh ton (i vi cc cu hi in gi tr) trong thi gian lm bi ca tng phn thi.

  - Th sinh lu quan st mn hnh bit s cu hi tr li, trnh vic lm st cu.

 • 34 35

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Sau khi kt thc Phn 2, h thng s a ra thng bo vo Phn 3 (Phn la chn).

  - Th sinh chn mt trong hai ni dung hin th bng cch bm vo ni dung mun chn. Th sinh c th la chn li ni dung. Khi chc chn chn ni dung th sinh bm ng h thng s hin th ni dung phn 3 ca thi v tnh gi lm bi.

  - Th sinh khng th c tnh lm li bi thi t u, chng hn bng cch ng nhp li t u hoc bng bt c cch no. Trong khi thi, nu th sinh gp s c v my tnh hay nhng bt thng khc th cn phi bo ngay cho cn b coi thi.

  Bc 3: Hon thnh bi thi. - Kt thc bi thi, th sinh s nhn c li cho mng hon thnh

  bi thi ca mnh.- Khi hon thnh bi thi, trc khi ri khi my tnh, th sinh phi

  thot ti khon ng nhp ca mnh.- Trc khi ra khi phng thi, th sinh phi np li phiu ng nhp

  v k vo danh sch thi.2.5. Trch nhim ca th sinh trong bui thia) KDT theo quy nh;b) c mt ti phng thi ng thi gian quy nh ghi trong giy bo

  d thi lm th tc d thi:- Xut trnh chng minh th nhn dn v giy bo d thi;- nu thy c sai st v h, m, tn, ngy, thng, nm sinh, phi bo

  co ngay cho cn b coi thi x l kp thi;- Trng hp b mt chng minh th nhn dn hoc cc giy t cn

  thit khc, phi bo co ngay cho cn b coi thi xem xt, x l.c) chp hnh hiu lnh ca Ban coi thi v hng dn ca cn b coi

  thi. Th sinh n chm ngay sau khi c hiu lnh tnh gi lm bi s khng c thi bui thi .

  d) ch c mang vo phng thi bt vit, bt ch, compa, ty, thc k, thc tnh, my tnh b ti khng c chc nng son tho vn bn

 • 36 37

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  v khng c th nhe) Khng c mang v s dng in thoi trong phng thi; Khng

  c mang vo phng thi v kh, cht gy n, gy chy, ung c cn, giy than, bt xo, ti liu, thit b truyn tin hoc cha thng tin c th li dng gian ln trong qu trnh lm bi thi;

  f) Trong phng thi phi ngi ng v tr c ghi s bo danh ca mnh;g) Khng c trao i, quay cp hoc c nhng c ch, hnh ng

  gian ln v lm mt trt t phng thi. Mun pht biu phi gi tay bo co cn b coi thi. Khi c php ni, th sinh ng trnh by cng khai vi cn b coi thi kin ca mnh;

  h) Khng c ri khi phng thi trong sut thi gian lm bi thi; Trong trng hp cn thit, ch c ra khi phng thi khi c php ca cn b coi thi v phi chu s gim st ca cn b gim st phng thi; trng hp cn cp cu, vic ra khi phng thi v khu vc thi ca th sinh do cm trng/im trng quyt nh.

  i) Th sinh d thi bi thi gnL sau khi ngi ng v tr c ghi s bo danh ca mnh s c nhn my tnh v lm quen vi my tnh; nhn Phiu ti khon; Th sinh thc hin lm bi thi gnL cn nm vng nhng quy nh sau:

  - Th sinh phi lm ln lt tng phn, sau khi kt thc phn 1 mi lm c phn 2, kt thc phn 2 mi lm c phn 3. Th sinh khng th quay li cc phn kt thc lm bi;

  - Th sinh ng nhp ti khon (phiu ti khon c pht ti phng thi) thc hin lm bi thi trn my tnh;

  - Th sinh c t do thay i phng n la chn (vi cc cu hi la chn) hay nhp li gi tr tnh ton (i vi cc cu hi in gi tr) trong thi gian lm bi ca tng phn thi;

  - Th sinh khng th c tnh lm li bi thi t u, chng hn bng cch ng nhp li t u hoc bng bt c cch no. Trong khi thi, nu th sinh gp s c v my tnh hay nhng bt thng khc cn phi bo ngay cho cn b coi thi;

  - Trc khi ra khi phng thi th sinh phi np li phiu ti khon v k vo danh sch phng thi;

  j) Th sinh d thi bi thi ngoi ng, ngoi quy nh k trn, phi tun th cc quy nh di y:

  - Phi lm bi thi trn Phiu tr li trc nghim c in sn theo quy nh ca hqghn. ch c t bng bt ch en cc s bo danh, m thi v tr li. Trong trng hp t nhm hoc mun thay i

 • 36 37

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  cu tr li, phi ty sch ch c, ri t m mnh la chn;- in chnh xc v thng tin vo cc mc trng pha trn Phiu

  tr li trc nghim, i vi s bo danh phi ghi phn ch v t phn s (c 6 , k c cc s 0 pha trc); in chnh xc m thi vo hai Phiu thu bi thi;

  - Khi nhn thi, phi thi di t Phiu tr li trc nghim; khng c xem thi khi cn b coi thi cha cho php;

  - Phi kim tra thi m bo c s lng cu hi nh ghi trong v tt c cc trang ca thi u ghi cng mt m thi;

  - Khng c np bi thi trc khi ht gi lm bi. Khi np Phiu tr li trc nghim, phi k tn vo hai Phiu thu bi thi;

  - ch c ri phng thi sau khi cn b coi thi kim s Phiu tr li trc nghim ca c phng thi v cho php ra v.

  2.6. Nhn kt qu thia) Th sinh c th tra cu im bi thi gnL trn website ca

  hqghn, website ca Trung tm Kho th hqghn v trn cc phng tin truyn thng i chng. giy chng nhn kt qu bi thi gnL c ng du ca Trung tm Kho th hqghn v ch k ca ch tch hi ng thi s c gi cho th sinh d thi trc ngy 06/6/2015 (t 1), trc ngy 08/8/2015 (t 2). Kt qu bi thi gnL c gi tr dng ng k d tuyn vo hqghn trong thi gian 24 thng k t ngy thi.

  b) nhng th sinh thi thm bi thi mn ngoi ng c th tra cu im thi trn website ca hqghn, ca trng i hc ngoi ng v trn cc phng tin truyn thng i chng. giy chng nhn kt qu bi thi mn ngoi ng c ng du ca trng v ch k ca ch tch hTS s c gi cho th sinh d thi trc ngy 06/6/2015 (t 1), trc ngy 08/8/2015 (t 2). Kt qu bi thi mn ngoi ng c gi tr xt tuyn vo trng hnn trong nm 2015.

  c) hqghn khng t chc phc kho bi thi gnL. 2.7. Lu Th sinh t b tr ch n, ngh trong thi gian d thi.3. Phng thc xt tuyn3.1. Thng bo xt tuyncc n v o to thuc hqghn s cng b iu kin xt tuyn

  vo cc ngnh hc ca n v trc ngy 07/6/2015 v ca t 2 (nu c) trc ngy 09/8/2015.

  cc th sinh truy cp website ca cc n v o to thuc hqghn

 • 38 39

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  nm bt thng tin v la chn cc ngnh hc cho ph hp.3.2. ng k xt tuyn (KXT)3.2.1. H s KXTa) Phiu KXT c ng ti trn website ca hqghn v website

  ca cc n v o to; trn phiu KXT c quy nh r: phiu KXT t 1, phiu KXT t b sung, c 3 trng th sinh ng k 3 nguyn vng ngnh hc theo th t u tin t 1 n 3;

  b) giy chng nhn u tin (nu c);c) Mt phong b dn sn tem v ghi r a ch lin lc ca th sinh. d) L ph KXT: 30.000 ng/h s.3.2.2. Thi gian np h s ng k xt tuyn- t 1: t ngy 08/6/2015 n 16h30 ngy 25/6/2015.- t 2: t 10/8/2015 n 16h30 ngy 25/8/2015.3.3. Np h s KXT3.3.1. Hnh thc np h sTh sinh chn mt trong cc cch sau np h s KXT:- np h s KXT v l ph KXT theo quy nh theo hnh thc th

  bo m chuyn pht nhanh qua ng bu in.- np trc tip cho hi ng tuyn sinh ca n v o to m th

  sinh c nguyn vng hc.3.3.2. Lu cho th sinh khi ng k xt tuyn- Th sinh c KXT ti a 3 ngnh hc ca mt n v o to theo

  th t u tin.- Trong thi gian quy nh nhn h s KXT, th sinh c php mt

  ln rt h s np vo ngnh khc ca trng, khoa trc thuc np hoc trng, khoa trc thuc khc trong hqghn.

  - Th sinh trng tuyn t 1 khng c KXT t 2.- Th sinh c th tra cu cc thng tin KXT thng qua website ca

  n v o to m th sinh c nguyn vng hc. h s KXT ca cc th sinh c cng b cng khai trn website ca n v o to; cp nht 3 ngy mt ln (danh sch th sinh ng k v im thi xp theo th t t cao xung thp).

  3.4. Chnh sch u tin trong tuyn sinh- chnh sch u tin theo i tng, theo khu vc, cc i tng

  c xt tuyn thng, c u tin xt tuyn thc hin theo quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy ban hnh km theo Thng t s 03/2015/TT-BgDT ngy 26 thng 02 nm 2015 ca B trng B gD&T (Th sinh c th ti Thng t ny ti a ch:http://www.cet.

 • 38 39

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  vnu.edu.vn).- Xt tuyn nhng th sinh l hc sinh ThPT chuyn tt nghip

  ThPT t gii chnh thc trong k thi chn hc sinh gii bc ThPT cp hqghn v th sinh t danh hiu hc sinh gii tng nm hc trong c 3 nm ThPT, c hnh kim 3 nm ThPT t loi tt.

  - Khung im u tin theo i tng v khu vcim u tin c cng vo kt qu bi thi gnL. Mc chnh lch

  im trng tuyn gia hai nhm i tng k tip l 5,0 (nm im), gia hai khu vc k tip l 2,5 (hai im ri).

  - cc n v o to s cng b cng khai trn website ca n v, ca hqghn, trang thng tin thi tuyn sinh ca B gD&T v trn cc phng tin thng tin i chng v tuyn thng, u tin xt tuyn v xt tuyn thng trc ngy 10/4/2015. cc th sinh truy cp vo cc website k trn bit thng tin chi tit v cc quy nh tuyn thng, u tin xt tuyn v xt tuyn thng vo cc trng/khoa thuc hqghn.

  - cc th sinh np h s ng k xt tuyn thng, u tin xt tuyn cho cc S gD&T, cc trng ThPT chuyn trc ngy 15/4/2015.

  Ring cc th sinh l hc sinh cc trng ThPT chuyn ng k xt tuyn thng vo cc n v o to thuc hqghn np h s ng k ti cc trng ThPT chuyn.

  3.5. Phng thc xt tuyn3.5.1. Nguyn tc chung- Th sinh s dng kt qu bi thi gnL ng k xt tuyn (i

  vi cc ngnh hc tuyn cn thiu ch tiu s xt tuyn t b sung, nhng th sinh cha trng tuyn t 1 hoc cha s dng kt qu bi thi gnL t 1 v t 2 c ng k xt tuyn). Tt c cc th sinh trng tuyn theo im ca bi thi gnL cn tt nghip ThPT iu kin nhp hc.

  - cc th sinh trng tuyn, ng k vo hc cc chng trnh o to cht lng cao, ti nng, tin tin, t chun quc t phi lm thm bi kim tra ting anh, nu iu kin theo quy nh ca n v o to s c vo hc cc chng trnh ny.

  3.5.2. Phng n tuyn sinh ca cc trng, khoa trc thuc HQGHNa) Trng i hc cng ngh (hcn)- Th sinh phi tham d k thi gnL do hqghn t chc, c kt

  qu bi thi gnL p ng tiu ch m bo cht lng u vo do hqghn quy nh.

  - im chun trng tuyn l im ca bi thi gnL c quy nh

 • 40 41

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  theo nhm ngnh. Th sinh trng tuyn vo nhm ngnh nhng khng trng tuyn vo ngnh KXT s c xt chuyn sang ngnh khc cng nhm hoc ngnh khc theo nguyn vng 2,3 nu im v cn ch tiu.

  b) Trng i hc gio dc (hgD)cn c tiu ch v ngng m bo cht lng u vo ca hqghn,

  Trng hgD xy dng im trng theo ngnh kt hp vi im trng tuyn theo trng, nu th sinh im vo Trng nhng khng im vo ngnh ng k s c chuyn vo ngnh theo nguyn vng 2, 3 nu im v cn ch tiu.

  c) Trng i hc Kinh t (hKT)cn c tiu ch v ngng m bo cht lng u vo ca hqghn,

  Trng hKT s xt im bi thi gnL t cao xung thp, im trng tuyn theo ngnh kt hp vi im trng tuyn vo trng, nu th sinh im trng tuyn vo trng nhng khng im vo ngnh ng k s c chuyn vo ngnh theo nguyn vng 2, 3 nu im v cn ch tiu.

  d) Trng i hc ngoi ng (hnn)Th sinh d tuyn vo trng hnn thuc hqghn phi lm thm

  bi thi ngoi ng (l mt trong cc ting anh, nga, Php, Trung, c, nht) ph hp vi yu cu u vo ca tng chng trnh o to. Trng hnn xc nh im sn trng tuyn vo trng theo im bi thi gnL v im trng tuyn vo ngnh hc theo im bi thi ngoi ng.

  ) Trng i hc Khoa hc T nhin (hKhTn)im trng tuyn theo ngnh kt hp vi im trng tuyn vo

  trng, nu th sinh im trng tuyn vo trng nhng khng im vo ngnh ng k s c chuyn vo ngnh theo nguyn vng 2, 3 nu im v cn ch tiu.

  e) Trng i hc Khoa hc X hi v nhn vn (hKhXh&nV)Th sinh c kt qu bi thi gnL p ng tiu ch m bo cht lng

  u vo do hqghn quy nh iu kin np KXT vo cc ngnh ca trng, nu th sinh im trng tuyn vo trng nhng khng im vo ngnh ng k s c chuyn vo ngnh theo nguyn vng 2, 3 nu im v cn ch tiu.

  g) Khoa Lutcn c tiu ch v ngng m bo cht lng u vo ca hqghn,

  Khoa Lut s xt im bi thi gnL t cao xung thp, im trng

 • 40 41

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  tuyn theo ngnh. h) Khoa Y Dc- Th sinh KDT vo Khoa Y Dc bt buc phi lm bi thi gnL

  vi phn kin thc t chn l T duy nh lng 2 (Kin thc Vt l, ha hc, Sinh hc).

  - cn c tiu ch v ngng m bo cht lng u vo ca hqghn, Khoa s xt im bi thi gnL t cao xung thp n ch tiu.

  i) Khoa quc t- Xt tuyn t 1: i vi tt c cc th sinh tham d k thi gnL v

  c im bi thi ti thiu t ngng m bo cht lng u vo do hqghn quy nh.

  - Xt tuyn t 2 (nu cn ch tiu): + i vi tt c cc th sinh tham d k thi gnL v c im bi thi

  ti thiu t ngng m bo cht lng u vo do hqghn quy nh

  + i vi cc th sinh khng tham d k thi gnL, ng k s dng kt qu k thi ThPT quc gia theo cc t hp cc mn Ton, L, ha (Khi a); Ton, L, Ting anh (khi a1) v Ton, Vn, ngoi ng (khi D). im xt tuyn theo ngng m bo cht lng u vo do B gD & T quy nh i vi tng khi tng ng + 3 im.

  3.5.3. Ngng m bo cht lng u vo- i vi bi thi gnL: cc th sinh phi c tng im bi thi gnL

  ti thiu t 70/140 im tr ln (i vi th sinh khu vc 3).- cc th sinh KXT vo trng hnn th ngoi vic p ng iu

  kin c tng im bi thi gnL ti thiu t 70/140 im tr ln (i vi th sinh khu vc 3) th phi c im bi thi mn ngoi ng t t 4/10 im tr ln.

  3.6. Cng b kt qu xt tuyn- Danh sch th sinh trng tuyn s c cng b trn website ca cc

  n v o to trc ngy 30/6/2015 (t 1) v trc ngy 30/8/2015 (t 2). cc th sinh c th tra cu bit kt qu ca mnh. cc th sinh c cng nhn trng tuyn cn phi tt nghip ThPT iu kin nhp hc.

  - giy triu tp th sinh trng tuyn nhp hc s c gi trc tip cho th sinh theo a ch do th sinh cung cp trc ngy 25/7/2015 (t 1) v trc ngy 01/9/2015 (t 2).

  3.7. Triu tp th sinh trng tuynTh sinh trng tuyn nhp hc t ngy 25/8/2015 n trc ngy

 • 42 43

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  10/9/2015 (k c trng tuyn t b sung). Th sinh trng tuyn nhp hc cn thc hin y yu cu ghi trong

  giy triu tp th sinh trng tuyn.3.8. Xt tuyn vo chng trnh o to cht lng cao, ti nng, tin

  tin, chun quc t Sau khi th sinh trng tuyn nhp hc, cc n v o to s cng b

  iu kin ng k hc chng trnh o to cht lng cao, ti nng, tin tin, chun quc t, thi gian nhn h s ng k, thi gian t chc thi mn ting anh. cng tc xt tuyn hon thnh trc ngy 15/9/2015.

 • 42 43

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  THNG TIN TUYN SINH CA CC N V O TO TRONG I HC QUC GIA H NI

  3

 • 44 45

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1. TrNg I HC KHOA HC T NHINa ch: 334 nguyn Tri, Thanh Xun, h ni

  T: 04. 38585279; 04. 35579076; 04. 38583795 (Phng o to)Website: http://hus.vnu.edu.vn

  Email: [email protected]

  nm 2015, Trng hKhTn tuyn sinh trong c nc vo 22 ngnh hc vi 37 chng trnh o to (cTT).

  Thng tin tuyn sinh

  TT Ngnh o to M Ngnh Ch tiu

  Ghi ch

  Khoa Ton-C-Tin hc 220 CTT chun: 22; CTT ti nng: ; CTT cht lng cao: 5; CTT tin tin: 2; CTT t chun quc t: 3; v CTT Cng ngh ht nhn (thuc n o to v pht trin ngun nhn lc trong lnh vc nng lng nguyn t ca Nh nc). u tin t tuyn khng hn ch s lng nhng th sinh khng s dng quyn tuyn thng hoc khng ng k vo hc ng nhm ngnh theo mn t gii nu tham gia lm bi thi nh gi nng lc do HQGHN t chc v t kt qu theo quy nh ca Trng, ngnh hc, loi chng trnh o to. * Th sinh trng tuyn nhp hc s c hng dn ng k d tuyn vo cc CTT ti nng cht lng cao, tin tin, chun quc t.

  1. Ton hc D460101 70 2. Ton c D460115 30 3. My tnh v khoa

  hc thng tin D480105 120

  Khoa Vt l 200 4. Vt l hc D440102 120 5. Khoa hc vt liu D430122 30 6. Cng ngh ht nhn D520403 50 Khoa Kh tng-Thy vn-Hi

  dng hc 120

  7. Kh tng hc D440221 60 8. Thy vn D440224 30 9. Hi dng hc D440228 30 Khoa Ha hc 210 10. Ho hc D440112 90 11. Cng ngh k thut

  ho hc D510401 70

  12. Ho dc D720403 50 Khoa a l 110 13. a l t nhin D440217 50

 • 44 45

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  TT Ngnh o to M Ngnh Ch tiu

  Ghi ch

  14. Qun l t ai D850103 60 Khoa a cht 130 15. a cht hc D440201 40 16. K thut a cht D520501 30 17. Qun l ti nguyn

  v mi trng D850101 60

  Khoa Sinh hc 200 18. Sinh hc D420101 90 19. Cng ngh sinh hc D420201 110 Khoa Mi trng 180 20. Khoa hc mi

  trng D440301 80

  21. Khoa hc t D440306 40 22. Cng ngh k thut

  mi trng D510406 60

  1.370

  1.1. Ngnh Ton hc (CTT chun)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Ton hc. Sinh vin s

  c trang b cc kin thc ton hc, k nng m hnh ho v gii quyt cc bi ton thc t, c rn luyn cc k nng mm v nhng phm cht cn thit sau khi tt nghip c th m nhn cc cng vic c s dng kin thc Ton hc nh ging dy, nghin cu, v ng dng Ton hc vo cc lnh vc khoa hc, cng ngh, kinh t, x hi. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln (theo Khung nng lc ngoi ng 6 bc dng cho Vit nam). cc c nhn Ton hc c nng lc lm vic ti cc trung tm, cc vin nghin cu pht trin, cc c quan qun l kinh t, ti chnh, cc c s sn xut v kinh doanh c s dng kin thc Ton hc; c th ging dy cc mn lin quan ti Ton hc ti cc trng i hc, cao ng, ThPT hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.2. Ngnh Ton hc (CTT ti nng)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Ton hc vi nh hng

  ging dy, nghin cu v ng dng Ton hc trnh cao. ngoi cc

 • 46 47

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  kin thc, k nng, v phm cht chung ca c nhn Ton hc cTT chun, sinh vin cTT ti nng c trang b mt s kin thc v k nng nng cao, c kh nng sng to, giao tip tt v trnh ting anh tng ng bc 4 tr ln. cc c nhn Ton ti nng sau khi tt nghip c nng lc lm vic ti cc trung tm, cc vin nghin cu pht trin, c quan qun l kinh t, ti chnh, c s sn xut v kinh doanh c s dng kin thc Ton hc; c th ging dy cc mn lin quan ti Ton hc ti cc trng i hc, cao ng. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s, c bit c th tip tc hc tp cc cTT sau i hc quc t.

  1.3. Ngnh Ton c (CTT chun)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Ton ng dng v c

  hc. Sinh vin s c trang b cc kin thc chuyn ngnh, c rn luyn cc k nng mm v phm cht cn thit c kh nng ng dng cc kin thc lin ngnh Ton hc v c hc vo cc lnh vc khoa hc, cng ngh, kinh t, x hi. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh Ton c c nng lc lm vic ti cc trung tm, cc vin nghin cu pht trin, cc c quan, c s sn xut v kinh doanh c s dng kin thc Ton hc, c hc, c kh hay cng ngh c kh; c th ging dy cc mn lin quan ti ngnh Ton hc hoc c hc ca mnh ti cc trng i hc, cao ng, ThPT. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.4. Ngnh My tnh v Khoa hc thng tin (CTT chun)o to cc c nhn chuyn su v Khoa hc my tnh. chng trnh

  trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v Khoa hc my tnh, ng thi cung cp cc kin thc chuyn su khai thc th mnh ca khoa hc thng k trong khoa hc thng tin; cung cp kin thc khoa hc lin ngnh, ng dng cc kin thc khoa hc my tnh v khoa hc tnh ton gii quyt cc vn v t chc, lu tr, tm kim thng tin, pht hin thng tin v tri thc t d liu. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh Khoa hc my tnh sau khi tt nghip c nng lc lm vic nghin cu v pht trin ti cc vin nghin cu, cc c quan qun l v cc doanh nghip c h thng thng tin v nhu cu khai thc thng tin hiu qu. Sinh vin tt nghip cng c th lm cng tc ging dy ti cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip, dy ngh v trung hc ph thng trong lnh vc khoa hc my tnh v khoa hc thng tin. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

 • 46 47

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1.5. Ngnh Vt l hc (CTT chun)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Vt l hc. Sinh vin c

  c cc kin thc c bn v Ton hc-Khoa hc t nhin v chuyn su v Vt l. Trong qu trnh o to, sinh vin cng c rn luyn cc k nng lm vic, t duy Khoa hc c th p dng nhng kin thc hc vo cng vic trong cc lnh vc nh Khoa hc, cng ngh, cng nghip v cc lnh vc khc ca x hi. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. c nhn ngnh Vt l hc sau khi tt nghip c th lm cc v tr cng tc sau: cn b nghin cu trong cc n v nghin Khoa hc nh Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin nng lng nguyn t Vit nam v cc vin Khoa hc cp quc gia, a phng hay Doanh nghip; ging dy ti cc trng i hc, cao ng, PTTh; cn b Khoa hc k thut trong cc doanh nghip thuc hoc lin quan n Vt l nh cc doanh nghip in t vin thng (VnPT, Viettel,...), cc doanh nghip cng ngh thng tin (FPT, Tinh Vn,...); Tip tc theo hc bc sau i hc trong v ngoi nc.

  1.6. Ngnh Vt l hc (CTT ti nng)o to ngun cho i ng cn b khoa hc trnh cao, lm vic

  trong hoc lin ngnh vi ngnh Vt l. Sinh vin cTT ti nng c nng lc nh cc sinh vin ca cc trng i hc th hng cao trn th gii, c trnh chuyn mn gii, c kh nng lm vic c lp, c tm nhn, nng lc sng to trong nghin cu khoa hc; tip cn nhanh vi cc kin thc mi. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. Phn ln sinh vin tt nghip tip tc hc sau i hc ngay ti Trng hKhTn hoc cc trng i hc danh ting khc trn th gii. nhiu sinh vin trong thi gian hc tp c chuyn tip hc i hc cc trng i hc hng u th gii nh i hc Bch khoa Paris (Php), i hc Tokyo (nht) v nhiu trng ln khc M, chu u, c; hu ht sinh vin tt nghip c lm vic trong cc vin nghin cu, trng i hc ln trong v ngoi nc.

  1.7. Ngnh Vt l hc (CTT t chun quc t)o to c nhn khoa hc Vt l c c nng lc chuyn mn cng

  nh k nng ting anh, hng ti hi nhp quc t. chng trnh ging 80% chng trnh o to Vt l ca trng i hc Brown - M (trng c chng trnh o to Vt l v Thin vn hc xp hng 28 th gii). Trnh ting anh tng ng bc 5 tr ln. cc c nhn ngnh Vt l hc t chun quc t sau khi tt nghip c th m nhn cc v tr cng tc: cn b nghin cu trong cc n v nghin Khoa hc

 • 48 49

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  nh Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin nng lng nguyn t Vit nam v cc vin Khoa hc cp quc gia, a phng hay Doanh nghip; ging dy ti cc trng i hc, cao ng, PTTh; cn b Khoa hc k thut trong cc doanh nghip thuc hoc lin quan n Vt l nh cc doanh nghip in t vin thng (VnPT, Viettel,...), cc doanh nghip cng ngh thng tin (FPT, Tinh Vn,...), cc cng ty lin doanh, cc cng ty 100% vn nc ngoi,... Tip tc theo hc bc sau i hc trong v ngoi nc,

  1.8. Ngnh Khoa hc vt liu (CTT chun)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Khoa hc vt liu. Trang

  b cho sinh vin cc kin thc v vt l, ho hc, khoa hc my tnh, c bit l khoa hc vt liu phc v nghin cu cc vn khoa hc cng ngh v gii quyt cc vn thc tin trong lnh vc Khoa hc vt liu. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh Khoa hc Vt liu sau khi tt nghip c nng lc ging dy, nghin cu, qun l ti cc trng i hc v cao ng, cc vin v trung tm nghin cu, cc c quan qun l nh B Khoa hc v cng ngh, s khoa hc v cng ngh ca cc tnh, thnh ph, cc nh my x nghip, cng ty v khu cng nghip, cc c s sn xut kinh doanh c lin quan n lnh vc khoa hc vt liu, gi gn v ci to cht lng mi trng; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.9. Ngnh Cng ngh ht nhn (CTT chun)o to cc c nhn khoa hc chuyn su v Khoa hc v cng ngh

  ht nhn, c kh nng tip cn v ng dng cc thnh tu khoa hc k thut ca Vt l ht nhn vo cc lnh vc ca cuc sng. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh cng ngh ht nhn sau khi tt nghip c th lm ging vin cc trng i hc, cao ng v Vt l v K thut ht nhn; nghin cu vin ti cc Vin nghin cu thuc lnh vc Khoa hc v K thut ht nhn; chuyn vin cc c quan qun l trong lnh vc ht nhn ti cc c quan qun l khoa hc, trong cc t chc nh nc v t chc phi chnh ph...; nhn vin cc cng ty cung cp trang thit b phc v nghin cu v ng dng ht nhn; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.10. Ngnh Cng ngh ht nhn (CTT tin tin) (o to ngun nhn lc trong lnh vc Nng lng nguyn t Quc gia).

  Trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v cng ngh ht nhn, vt l ht nhn, cc phng php v k thut phn tch ht nhn hin

 • 48 49

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  i, chuyn su v cc k nng thc nghim v ng dng bc x trong cc ngnh kinh t, c bit trong cng tc kim sot phng phng x ht nhn, kim tra, nh gi nhin liu v thit b nh my in ht nhn. Trnh ting anh tng ng bc 5 tr ln. cc c nhn ngnh cng ngh ht nhn ca cTT tin tin c th lm vic trc tip ti 20 trm quan trc quc gia v cnh bo phng x in ht nhn v mt s trm quan trc phng x a phng; cc t hp kim tra khng ph hy phc v cc cng trnh nh gi an ton bc x, thit b, cc c s bc x l phn ng ht nhn v nh my in ht nhn; cc phng nghin cu vt l ht nhn ti nh my in ht nhn, trung tm l phn ng ht nhn, trung tm nghin cu vt l ht nhn; cc khoa y hc ht nhn v x tr ti cc bnh vin hoc trong nh my in ht nhn; cc c s ng dng bc x nh v kho c, a cht, hay bo qun thc phm; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.11. Ngnh Ha hc (CTT chun)Trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn, c s ca ngnh v

  ho i cng, ho v c, ho Phn tch, ho hu c v ho l; Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh ha hc sau khi tt nghip c th m nhn vic nghin cu cc vin, trung tm; lm vic ti cc nh my, x nghip sn xut, cc cng ty, cc c s sn xut kinh doanh c lin quan n ngnh ha hc ni chung; ging dy ha hc cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v ThPT; Lm cng tc qun l trong cc cng ty sn xut v kinh doanh ha cht v thit b ha cht; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.12. Ngnh Ha hc (CTT Ti nng)cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn, c s ca ngnh ha

  hc, kin thc ct li ca chuyn ngnh, kin thc chuyn su v ha hc, cng ngh ha hc; kh nng tip cn nhanh cc kin thc mi, hin i, vn dng sng to trong nghin cu khoa hc; Trnh ting anh tng ng bc 4 tr ln, s dng thnh tho trong giao tip v chuyn mn. cc c nhn ngnh ha hc ca cTT ti nng sau khi tt nghip c kh nng tip tc hc tp hoc t hc cc cTT sau i hc trong v ngoi nc; T chc cc nhm nghin cu khoa hc trnh tin tin cc vin nghin cu, c s ging dy v nghin cu ha hc; cn b nghin cu cc vin, trung tm, lm vic ti cc nh my, x nghip sn xut, cc cng ty, cc c s sn xut kinh doanh, c kh nng ng dng kin thc ha hc vo sn xut, i sng; Lm cng tc

 • 50 51

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  qun l trong cc cng ty sn xut v kinh doanh ha cht v thit b ha cht, qun l hnh chnh khoa hc, hoch nh chnh sch pht trin khoa hc v cng ngh trong cc n v hnh chnh quc gia; Ph trch cc nhm nghin cu, phng th nghim tiu chun, cc n v kim nghim ca cc cng ty, tp on ha cht trong v ngoi nc.

  1.13. Ngnh Ha hc (CTT tin tin)o to sinh vin c th lm ch kin thc c bn, c s ca ngnh

  ha hc, kin thc ct li ca chuyn ngnh, kin thc chuyn su ha hc, cng ngh ha hc.

  cc c nhn ngnh ha hc ca cTT tin tin c kh nng tip tc hc tp hoc t hc cc cTT sau i hc trong v ngoi nc; T chc cc nhm nghin cu khoa hc trnh tin tin cc vin nghin cu, c s ging dy v nghin cu ha hc; cn b nghin cu cc vin, trung tm, lm vic ti cc nh my, x nghip sn xut, cc cng ty, cc c s sn xut kinh doanh, c kh nng ng dng kin thc ha hc vo sn xut, i sng; Lm cng tc qun l trong cc cng ty sn xut v kinh doanh ha cht v thit b ha cht, qun l hnh chnh khoa hc, hoch nh chnh sch pht trin khoa hc v cng ngh trong cc n v hnh chnh quc gia; Ph trch cc nhm nghin cu, phng th nghim tiu chun, cc n v kim nghim ca cc cng ty, tp on ha cht trong v ngoi nc.

  1.14. Ngnh Cng ngh k thut ha hc (CTT chun)cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn, c s ca ngnh v

  ho i cng, ho v c, ho phn tch, ho hu c, ho l v nhng kin thc ct li ca chuyn ngnh cng ngh ha hc, k thut sn xut. cc c nhn ngnh cng ngh k thut ha hc sau khi tt nghip c th lm vic ti cc vin, trung tm, lm vic ti cc nh my, x nghip sn xut, cc cng ty, cc c s sn xut kinh doanh c lin quan n ngnh ha hc ni chung; Lm cng tc qun l trong cc cng ty sn xut v kinh doanh ha cht v thit b; ging dy ha hc cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v trung hc ph thng; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.15. Ngnh Ha dc (CTT chun)o to sinh vin c kin thc c bn, c s v ha hc. cc c nhn

  ngnh ha dc sau khi tt nghip c nng lc nghin cu, qun l ti cc cng ty, doanh nghip dc phm hoc c lin quan n lnh vc dc phm; cc vin, trung tm, lm vic ti cc nh my, x nghip

 • 50 51

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  sn xut, cc cng ty, cc c s sn xut kinh doanh c lin quan n ngnh ha hc ni chung; Lm cng tc qun l trong cc cng ty sn xut v kinh doanh ha cht v thit b ha cht, cc cng ty dc phm, cc c s sn xut thuc ; ging dy ha hc cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v ThPT; Lm vic ti cc cng ty dc phm, bo ch thuc, ging dy, nghin cu, qun l ti cc trng i hc v cao ng, cc vin v trung tm nghin cu khoa hc, cc c quan qun l; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.16. Ngnh Sinh hc (CTT chun)o to sinh vin c kin thc v k nng c bn vng vng v khoa

  hc sinh hc, trnh chuyn mn gii, c trnh ngoi ng tt, c nng lc sng to, hiu r v gii thch c nhng nguyn l c bn v cc qu trnh sinh hc cc mc t chc khc nhau ca th gii sinh vt. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn Sinh hc sau khi tt nghip c th ging dy Sinh hc cc trng i hc Khoa hc c bn hng u trong c nc v cc trng i hc v nng, lm, thu sn, y, dc...; nghin cu cc lnh vc v Sinh hc nh Sinh thi hc, Ti nguyn v mi trng, Sinh hc thc nghim, cng ngh sinh hc, Sinh y cc vin nghin cu, cc trung tm v c quan nghin cu ca cc b, ngnh, cc trng i hc; Lm vic cc c quan qun l c lin quan n Sinh hc v mi trng ca cc ngnh, cc b, cc c s sn xut trong v ngoi nc; Lm vic cc Trung tm, tnh, thnh ph nh l chuyn gia v Sinh hc v Sinh thi mi trng; hoc c tip tc o to bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.17. Ngnh Sinh hc (CTT ti nng)Trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v khoa hc x hi

  v nhn vn, tin hc, ngoi ng, cc kin thc chuyn su v khoa hc Sinh hc v cc k nng cn thit; Sinh vin c trnh ting anh tng ng bc 4. cc c nhn ngnh Sinh hc ca cTT ti nng sau khi tt nghip c th tham gia ging dy Sinh hc cc trng i hc khoa hc c bn hng u trong c nc v cc trng i hc v nng, Lm, Thu sn, Y, Dc ...; nghin cu cc lnh vc v Sinh hc nh Sinh thi hc, Ti nguyn v mi trng, Sinh hc thc nghim, cng ngh Sinh hc, Sinh y cc trng i hc, Vin nghin cu, cc Trung tm v c quan nghin cu trong nc v nc ngoi; Lm chuyn vin cc c quan qun l c lin quan n Sinh hc, Mi trng, Sinh y ca cc ngnh, cc B cng nh cc c s sn xut trong nc v nc ngoi.

 • 52 53

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  Lm vic cc Trung tm, Tnh, Thnh ph nh l chuyn vin v Sinh hc v Sinh thi mi trng; c nhiu c hi tip tc c o to nhng bc hc cao hn ti cc c s o to sau i hc trong nc v ti cc trng i hc/hc vin uy tn trn th gii

  1.18. Ngnh Sinh hc (CTT t chun quc t)o to c nhn Sinh hc t chun quc t, c phm cht o c

  tt, kin thc c bn v chuyn su v khoa hc sinh hc. c kin thc c bn vng vng, trnh chuyn mn gii, k nng nghin cu khoa hc v gii quyt cc vn ca thc tin. c trnh ting anh tng ng bc 5 tr ln, c th giao tip tt v s dng c trong trao i chuyn mn, c kh nng tip cn, ng dng cc thnh tu khoa hc sinh hc vo cc lnh vc ca cuc sng, c kh nng thch ng cao vi mi trng lm vic trong nc v quc t. cc c nhn ngnh Sinh hc ca cTT t chun quc t sau khi tt nghip c th Tip tc c o to thc s, tin s ti cc c s o to sau i hc ti cc trng i hc trong v ngoi nc; ging dy v nghin cu ti cc trng i hc, cc vin nghin cu trong c nc. Lm vic ti cc b, ngnh v Sinh hc v nhng lnh vc lin quan thuc Y-dc, nng-Lm, Thy sn, ti cc c s nghin cu nc ngoi hoc hp tc vi nc ngoi; Lm vic cc c quan qun l c lin quan n Sinh hc v Mi trng ca cc ngnh, cc b cng nh cc c s sn xut trong nc v nc ngoi; Lm vic cc Trung tm, Tnh, Thnh ph nh l chuyn gia v Sinh hc v Sinh thi mi trng.

  1.19. Ngnh Cng ngh sinh hc (CTT chun)Trang b cho sinh vin phm cht o c tt, c kin thc c bn v

  k nng v cng ngh sinh hc, kh nng thc hnh ngh nghip, thch ng tt vi mi trng lm vic, c trnh ting anh tng ng vi bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh cng ngh sinh hc sau khi tt nghip c th ging dy ti cc trng i hc trong c nc v cc trng i hc v nng, Lm, Thu sn, Y, Dc...; nghin cu khoa hc thuc cc lnh vc v cng ngh Sinh hc nh Sinh hc thc nghim, Di truyn hc, Vi sinh vt hc, Sinh y,.. cc Vin nghin cu, cc Trung tm v c quan nghin cu ca cc B, ngnh, cc trng i hc; Lm vic cc c quan qun l c lin quan n cng ngh Sinh hc ca cc ngnh, cc B cng nh cc c s sn xut trong nc v nc ngoi. Lm vic cc Trung tm, Tnh, Thnh ph nh l chuyn vin v cng ngh Sinh hc; c o to tip nhng bc hc cao hn, vi nhiu c hi o to trong nc v nuc ngoi.

 • 52 53

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  1.20. Ngnh a l t nhin (CTT chun)o to sinh vin c kin thc chuyn mn ton din v quy lut

  thnh to, pht trin v tc ng ln nhau ca cc a quyn, s phn b v din bin ca cc dng ti nguyn, mi trng; c k nng s dng cc phng php nghin cu truyn thng v hin i, tng hp v chuyn ngnh; c k nng thnh lp bn cc hin tng v qu trnh t nhin, cc dng hot ng sn xut; c kh nng lm vic c lp, sng to v s dng cc cng c Vin thm, h thng tin a l, m hnh ho, cc phn mm chuyn dng nghin cu s phn ho lnh th v din bin theo thi gian ca cc i tng a l cc quy m khc nhau. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh a l t nhin sau khi tt nghip c th m nhn cng vic trong cc lnh vc qun l ti nguyn, mi trng v gim thiu tai bin thin nhin, xy dng, qun l v nh gi cc d n pht trin th, nng nghip, nng thn, lm vic cho cc t chc ti chnh, bo him; c kh nng ging dy a l ti cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v trung hc ph thng.

  1.21. Ngnh a l t nhin (CTT cht lng cao)o to sinh vin c kin thc chuyn mn gii v quy lut thnh

  to, pht trin v tc ng ln nhau ca cc a quyn, s phn b v din bin ca cc dng ti nguyn, mi trng; c kh nng dng thnh tho cc phng php nghin cu truyn thng v hin i, tng hp v chuyn ngnh, nh lng v bn nh lng; c k nng thnh tho thnh lp bn cc hin tng v qu trnh t nhin, cc dng hot ng sn xut; c k nng s dng tt cc cng c Vin thm v h thng tin a l, m hnh ho v s dng cc phn mm chuyn dng nghin cu s phn ho lnh th v din bin theo thi gian ca cc i tng a l cc quy m khc nhau; Trnh ting anh tng ng bc 4 tr ln, s dng tt trong giao tip v chuyn mn. cc c nhn ngnh a l t nhin ca cTT cht lng cao c th ch tr thc hin tt cc cng vic trong lnh vc qun l ti nguyn, mi trng v gim thiu tai bin thin nhin, xy dng, qun l v nh gi cc d n pht trin th, nng nghip, nng thn, lm vic cho cc t chc ti chnh, bo him..; c kh nng ging dy a l cng nh lnh o pht trin tt b mn ny ti cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v ThPT; hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.22. Ngnh Qun l t ai (CTT chun)

 • 54 55

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  o to sinh vin c kin thc chuyn mn ton din v l lun v thc tin ca khoa hc qun l t ai, v h thng php lut v cng ngh qun l t ai trn nn tng nhng kin thc c lin quan ca khoa hc a l, Trc a - Bn , Vin thm v h thng tin a l, h thng tin t ai, ngoi ng chuyn ngnh; c k nng v cng ngh a chnh nh o c v thu thp d liu v t ai bng cc cng ngh tin tin (cng ngh ton c, cng ngh gPS, cng ngh Vin thm, cng ngh nh s...), thnh lp cc bn chuyn (bn a chnh, bn a chnh c s, bn hin trng s dng t, bn quy hoch s dng t...) di dng s, thit k v vn hnh cc h thng thng tin t ai...; c kh nng lm vic c lp, sng to v gii quyt nhng vn thuc lnh vc c o to. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh qun l t ai sau khi tt nghip c kh nng ging dy ti cc trng i hc, cao ng ti nguyn mi trng v lnh vc qun l t ai, c th m nhn cng vic trong cc lnh vc qun l ti nguyn, mi trng, xy dng, qun l v nh gi cc d n pht trin th, nng nghip, nng thn, lm vic cho cc t chc ti chnh, bo him, ngn hng u t; hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.23. Ngnh a cht hc (CTT chun)o to c nhn a cht c kin thc v k nng c bn v cp nht

  v khoa hc a cht bao gm a cht du kh, khong sn, cng ngh khong, a cht mi trng, a cht bin, a cht cu trc, c sinh thi, a cht khu vc; trang b cho sinh vin phng php nghin cu hin i trong phng v ngoi thc a nhm gii thch cc qu trnh a cht v lch s hnh thnh cc hp phn ca Tri t v nh gi cht lng, tim nng khong sn, k nng tm kim, khai thc v s dung hiu qu ti nguyn khong sn. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn a cht sau khi tt nghip c th nghin cu ti cc vin nghin cu v Khoa hc Tri t nh Vin a cht, Vin a cht v a vt l bin ca Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin Du kh Vit nam, Vin khoa hc a cht v khong sn; cc vin nghin cu v Khoa hc Tri t; Xy dng v thc hin cc chuyn , ti, d n, chng trnh nghin cu cc cp; Lm vic ti cc quan nh nc nh cc S Ti nguyn v Mi trng, S Khoa hc cng ngh, cc Lin on a cht hoc ti cc doanh nghip trong v ngoi nc nh thm d khong sn, cc cng ty thuc Tng cng ty du kh); c nng lc m nhn v tr chuyn vin ti

 • 54 55

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  cc c quan nh nc v cc doanh nghip trong v ngoi nc; c th m nhn cc cng vic nh thm nh h s xin cp php, tham gia cc phng n o v bn a cht, khong sn, ; ging dy ti cc trng i hc, cao ng c cc chuyn ngnh lin quan n a cht nh i hc Khoa hc t nhin, i hc M a cht, i hc Ti nguyn v Mi trng, i hc Thy li, i hc xy dng); c nng lc v iu kin thc hin cc nhim v tr l o to v tham gia cc ti nghin cu trong cc trng i hc, cao ng c lin quan n a cht; hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.24. Ngnh a cht hc (CTT t chun quc t)o to c nhn a cht c cht lng quc t, c kin thc v k

  nng c bn, hn lm v cp nht v khoa hc a cht bao gm a cht du kh, khong sn, cng ngh khong, a cht mi trng, a cht bin, a cht cu trc, c sinh thi, a cht khu vc; trang b cho sinh vin phng php nghin cu hin i trong phng v ngoi thc a nhm gii thch cc qu trnh a cht v lch s hnh thnh cc hp phn ca Tri t v nh gi cht lng, tim nng khong sn, p ng nhu cu ngy cng cao v nhn lc trong tm kim, khai thc v s dung hiu qu ti nguyn khong sn. Trnh ting anh tng ng bc 5 tr ln. cc c nhn a cht ca cTT t chun quc t c th nghin cu ti cc vin nghin cu v Khoa hc Tri t (nh Vin a cht, Vin a cht v a vt l bin, Vin Vt l a cu, Vin ti nguyn v Mi trng bin ca Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin Du kh Vit nam, Vin khoa hc a cht v khong sn): c nng lc c th xy dng v thc hin cc chuyn , ti, d n, chng trnh nghin cu cc cp; Lm vic ti cc quan qun l nh nc nh cc S Ti nguyn v Mi trng, S Khoa hc cng ngh hoc ti cc doanh nghip trong v ngoi nc nh thm d khong sn, cc cng ty thuc Tng cng ty du kh): m nhn v tr chuyn vin ti cc c quan nh nc v cc doanh nghip trong v ngoi nc; c th m nhn cc cng vic nh xy dng h s, thm nh h s xin cp php, tham gia cc phng n o v bn a cht, khong sn, ; ging dy ti cc trng i hc, cao ng c cc chuyn ngnh lin quan n a cht nh i hc Khoa hc t nhin, i hc M a cht, i hc Ti nguyn v Mi trng, i hc Thy li, i hc xy dng): c nng lc v iu kin thc hin cc nhim v tr l o to v tham gia cc ti nghin cu trong cc

 • 56 57

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  trng i hc, cao ng c lin quan n a cht. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.25. Ngnh K thut a cht (CTT chun)o to c nhn k thut a cht c kin thc c bn, hin i v

  cp nht v a k thut, a cht cng trnh, a cht thy vn, a cht mi trng, tai bin thin nhin, nh gi tc ng mi trng, s dng bn vng ti nguyn, pht trin bn vng lnh th v lnh hi, x l nhim mi trng; trang b cho sinh vin phng php nghin cu hin i trong phng v ngoi thc a nhm s dng bn vng ti nguyn, gim thiu tai bin v pht trin bn vng lnh th, lnh hi,... Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh K thut a cht sau khi tt nghip c th nghin cu ti cc vin nghin cu v a k thut, a cht mi trng nh Vin a cht, Vin a cht v a vt l bin, Vin ti nguyn v Mi trng bin thuc Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin a k thut...: c nng lc xy dng v thc hin cc chuyn , ti, d n, chng trnh nghin cu cc cp v a cht mi trng, tai bin thin nhin, nh gi tc ng mi trng, s dng bn vng ti nguyn, nh gi mc tn thng v ri ro do tai bin, pht trin bn vng lnh th v lnh hi, x l nhim mi trng,... Lm vic ti cc c quan qun l nh nc nh cc S Ti nguyn v Mi trng, S Khoa hc cng ngh hoc ti cc doanh nghip sn xut trong v ngoi nc; c nng lc m nhn v tr chuyn vin ti cc c quan nh nc v cc doanh nghip trong v ngoi nc; c th m nhn cc cng vic nh t vn v cht lng nn mng cng trnh, x l nhim mi trng, x l cht thi, s dng bn vng ti nguyn, pht trin bn vng lnh th v lnh hi, t vn gim thiu tai bin thin nhin, ...; ging dy ti cc trng i hc, cao ng c cc chuyn ngnh lin quan n a cht nh i hc Khoa hc t nhin, i hc M a cht, i hc Ti nguyn v Mi trng, i hc Thy li, i hc xy dng): c nng lc v iu kin thc hin cc nhim v tr l o to v tham gia cc ti nghin cu trong cc trng i hc, cao ng c lin quan n a cht mi trng v a k thut. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.26. Ngnh Qun l ti nguyn v mi trng (CTT chun)o to c nhn qun l ti nguyn v mi trng c kin thc c

  bn, hin i v cp nht v cc dng ti nguyn thin nhin nh ti nguyn t, ti nguyn nc, ti nguyn nng lng, ti nguyn cnh

 • 56 57

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  quan, ti nguyn khong sn v cc cng c qun l ti nguyn thin nhin bao gm cc cng c v chnh sch, lut, kinh t; trang b cho sinh vin phng php lun v phng php nghin cu hin i, cp nht nhm qun l v s dng hiu qu ti nguyn thin nhin hng ti pht trin bn vng; c nng lc lm vic ti cc c quan lin quan n qun l ti nguyn thin nhin Trung ng v a phng, cc doanh nghip nh nc v t nhn nh B Ti nguyn v Mi trng, B Khoa hc v cng ngh,... cc S Khoa hc v cng ngh, S Ti nguyn v Mi trng cc tnh, thnh ph, cc doanh nghip sn xut, khai thc ti nguyn. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh qun l ti nguyn v mi trng sau khi tt nghip c th lm vic ti cc quan qun l nh nc nh cc B, S Ti nguyn v Mi trng, Khoa hc cng ngh hoc ti cc doanh nghip sn xut trong v ngoi nc; c nng lc m nhn v tr chuyn vin ti cc c quan nh nc v cc doanh nghip sn xut trong v ngoi nc; c th m nhn cc cng vic nh t vn v khai thc v s dng bn vng ti nguyn, xy dng v thm nh cc h s xin cp php khai thc v s dng ti nguyn, ...; nghin cu ti cc vin nghin cu lin quan n qun l ti nguyn v Mi trng nh Vin Ti nguyn v Mi trng thuc Vin hn lm Khoa hc v cng ngh Vit nam, Vin Ti nguyn, Mi trng v Pht trin bn vng, Vin Ti nguyn v Mi trng thuc i hc hu, Vin chin lc, chnh sch v Ti nguyn Mi trng, Vin Mi trng Ti nguyn thuc i hc quc gia Thnh ph h ch Minh, Vin Kh tng, thy vn v bin i kh hu, Vin nghin cu pht trin bn vng Vng thuc Vin hn lm Khoa hc v X hi Vit nam...): c nng lc c th xy dng v thc hin cc chuyn , ti, d n, chng trnh nghin cu cc cp v s dng bn vng ti nguyn, qun l mi trng trong khai thc cc dng ti nguyn nhm pht trin bn vng lnh th v lnh hi; ging dy ti cc trng i hc, cao ng c cc chuyn ngnh lin quan n qun l ti nguyn v Mi trng nh i hc Khoa hc t nhin, i hc Ti nguyn v Mi trng, i hc Thy li; c nng lc v iu kin thc hin cc nhim v tr l o to v tham gia cc ti nghin cu trong cc trng i hc, cao ng c lin quan n qun l ti nguyn v mi trng. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.27. Ngnh Khoa hc mi trng (CTT chun)Trang b cho sinh vin nhng kin thc chuyn mn ton din, nm

 • 58 59

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  vng nguyn l, quy lut t nhin x hi, c k nng thc hnh c bn, c kh nng lm vic c lp, sng to v gii quyt nhng vn thuc ngnh Khoa hc mi trng. Trnh ting anh tng ng bc 3 tr ln. cc c nhn ngnh Khoa hc mi trng sau khi tt nghip c nng lc lm vic tc ti cc B, cc Tng cc, cc S ban ngnh a phng c lin quan n qun l, nh gi v quy hoch mi trng, khai thc v s dng ti nguyn thin nhin, cc hot ng kinh t - x hi, quc phng, cng an, cng nh cc vin nghin cu trong lnh vc trn; ging dy, nghin cu khoa hc, qun l ti cc trng i hc v cao ng, cc Vin v Trung tm nghin cu khoa hc, cc c quan qun l nh B Ti nguyn v Mi trng, cc S Ti nguyn v Mi trng, S Khoa hc v cng ngh cc Tnh, Thnh ph, cc Phng Ti nguyn v Mi trng cc huyn, cc nh my x nghip, cc c s sn xut kinh doanh; cc d n c lin quan ti mi trng, cc d n khai thc v s dng ti nguyn thin nhin. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.28. Ngnh Khoa hc mi trng (CTT cht lng cao)Trang b cho sinh vin nhng kin thc chuyn mn ton din, nng

  cao, nm vng nguyn l, quy lut t nhin x hi, c k nng thc hnh c bn, c kh nng lm vic c lp, sng to v gii quyt nhng vn thuc ngnh Khoa hc mi trng. Trnh ting anh tng ng bc 4 tr ln. cc c nhn ngnh Khoa hc mi trng ca cTT cht lng cao c nng lc nhn cng tc ti cc trng i hc, cc B, cc Tng cc, cc S ban ngnh a phng c lin quan n qun l, nh gi v quy hoch mi trng, khai thc v s dng ti nguyn thin nhin, cc hot ng kinh t - x hi, quc phng, cng an, cng nh cc vin nghin cu trong lnh vc trn. c nhn cht lng cao Khoa hc mi trng c nng lc ging dy, nghin cu khoa hc, qun l ti cc Trng i hc, cc Vin v Trung tm nghin cu khoa hc, cc c quan qun l nh B Ti nguyn v Mi trng, cc S Ti nguyn v Mi trng, S Khoa hc v cng ngh cc Tnh, Thnh ph, cc Phng Ti nguyn v Mi trng cc huyn; cc nh my x nghip, cc cng ty, c s sn xut kinh doanh; cc d n c lin quan ti mi trng, cc d n khai thc v s dng ti nguyn thin nhin. hoc c th c o to tip bc thc s, tin s trong v ngoi nc.

  1.29. Ngnh Khoa hc mi trng (CTT tin tin)o to c nhn Khoa hc Mi trng t cht lng quc t vi

 • 58 59

  Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc h chnh quy vo HQGHN nm 2015i hc quc gia h ni

  nhng nng lc v phm cht ch yu sau y: Trung thc trong khoa hc; nm vng cc kin thc c bn, c s ca khoa hc mi trng; c nng lc nghin cu khoa hc; c kh nng t hc; nm vng mt s k nng mm cn thit nh lm vic nhm, giao tip,