Nieprawidłowa postawa - ?· Postawa 7 Nieprawidłowa postawa Skrzywienia kręgosłupa Skrzywienia kręgosłupa…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

7P o s t a w a

Nieprawidowa postawa

Skrzywienia krgosupaSkrzywienia krgosupa to zniekszta-cenia powstae w wyniku zaburze symetrii krgw i odchylenia ich od linii pionu ciaa, z towarzyszcym przesuniciem rodka cikoci ciaa.

Ble plecw mog by rwnie wynikiem dolegliwoci niezwizanych z ukadem kostnym i miniowym. Ich przyczyn mog by schorzenia serca, wtroby, nerek, narzdw rodnych.

Objawy i przyczyny bluBl plecw jest najczciej dotkli-wym blem nasilajcym si podczas

ruchu. Moe on wystpi waciwie w kadym odcinku krgosupa.

Najczstsze miejsca lokalizacji blu:

kark (odcinek szyjny krgosupa)

okolica krzya (odcinek ldwio-wy krgosupa).

Przyczyny wystpienia dolegliwoci:

nieprawidowa postawa ciaa

sabo rozwinite minie plecw

dugotrwae siedzenie lub stanie

napicie mini wywoane przez stres

osabienie mini w wyniku braku ruchu

przesunicie uszkodzonego chrzstnego krka midzykrgo-wego (dysku)

zmiany zwyrodnieniowe staww krgosupa bdce nastpstwem starzenia si organizmu

zniszczenia krgw w wyniku wypadku lub osteoporozy

nacignicia lub urazy mini plecw w wyniku gwatownych ruchw lub urazw

ble okolicy krzyowej wynikaj-ce z dolegliwoci menstruacyjnych

ble okolicy krzyowej w okresie ciy

choroby wywoane zapaleniem staww krgosupa, poszczegl-nych krgw lub ich okolic.

gowa wysunita do przodu

ramionaprzygarbione

brzuch wysunitydo przodu

kolana cofnite

le!

SkoliozaPogbionalordoza

ldwiowa

Powikszona kifoza

piersiowa

J a k d b a o k r g o s u p 11

Prawidowe dwiganie przedmiotwW przypadku nieprawidowego ustawienia krgosupa dochodzi do niekorzystnych obcie. Nieprawi-dowa postawa powoduje szybsze zmczenie mini przykrgosupo-wych, a w pniejszym czasie w wyni-ku wykonywanych niespodziewanych, gwatownych ruchw moe doj do przecie mini krgosupa.

Podnoszc przedmioty, naley:

trzyma przedmiot jak naj-bliej siebie

ugi nogi w kolanach

napi minie brzucha

rwnomiernie obciy obie koczyny dolne

pionowo unie si do gry, utrzymujc ciar na nogach.

Nie wolno!Dwiga cikich przedmiotw przy

zgarbionych plecach i na prostych nogach i rkach. Wtedy jest wiksze obci-

enie dla krgosupa.

2.

3.

Dobrze

Postawa pra-widowa przy podnoszeniu przedmiotw:zgite nogi, przedmiot blisko ciaa

1.

3.

Dobrze

2.

Dobrze

1.

Dobrze

le!

Wyprostowane nogi, przedmiot za daleko

le!

Zbyt due wygicie w tyle!

Zy sposb trzyma-nia, przedmiot moe

si wylizgn

w i c z e n i a w z m a c n i a j c e m i n i e k r g o s u p a 31

wiczenie 22

Pozycja wyjciowa: Stojca, skon w przd, nogi wyprosto-wane w stawach kolanowych, rce jeeli to moliwe do-tykaj maty lub zwisaj

Ruch: Unoszenie wyprosto-wanej rki do gry wraz ze skrtem tuowia w skonie

wiczenie rozcigajce oglne partie krgosupa.

wiczenie 23

Pozycja wyjciowa: Stojca w rozkroku, rce wyprostowa-ne w przd

Ruch: Skrt do boku, rce skierowane w przd staraj si wyduy tuw

Uginamy si tylko do takiej

wysokoci, do jakiej pozwala nasze ciao. Nie moe

bole!

Proste kolana

Proste rce

Proste plecy

Kierunek ruchu,

wydua krgosup

Strony od zdrowy kregoslup cyfrowa-2.pdfStrony od zdrowy kregoslup cyfrowa-3Strony od zdrowy kregoslup cyfrowa-4