"Nieśmiertelna" sztuka

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Niemiertelna" sztuka. staroytnego Egiptu. Pooenie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Pooenie Egipt jest pooony w pnocnej Afryce, w dolinie rzeki Nil. W staroytnoci za terytorium egipskie uchodzi obszar rozcigajcy si od delty (nad Morzem rdziemnym) do pierwszej katarakty, czyli pierwszego z wielkich progw skalnych przegradzajcych rzek.

 • Egipt darem Nilu "Egipt jest darem Nilu" - te sowa wypowiedzia grecki historyk Herodot. Istotnie, mieszkacy Egiptu mogli przetrwa tam jedynie dziki teje wielkiej rzece. Rokroczne wylewy nawoziy tereny pooone w dolinie Nilu, umoliwiajc upraw roli. W przeciwiestwie do Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii Nil wylewa regularnie. Sprzyjajce warunki umoliwiy powstanie rozwinitej cywilizacji.

 • Wierzenia Egipcjan Religia staroytnych Egipcjan bya politeistyczna - wyznawali oni wielu bogw, spord ktrych najwaniejszy by bg-Soce Re, uwaany za krla nieba i ziemi, stwrc wiata.

 • Mumifikacja Egipcjanie wierzyli, e po mierci czowieka jego dusza yje nadal w innym, niewiele rnicym si od ziemskiego, wiecie a do momentu rozkadu ciaa. Zasypywane na pustyni ciaa ulegay wyschniciu i spoczyway tam przez dugie wieki. Zmarych faraonw i wyszej rangi dostojnikw poddawano skomplikowanym i kosztownym zabiegom, majcym zapobiec procesowi rozkadu. Zwoki faraonw i dworskich dostojnikw balsamowano. Polegao to na tym, e po wyjciu wntrznoci i nasczeniu ciaa substancjami konserwujcymi wypeniano je ptnem i ywic. W ostatniej fazie balsamowania zwoki owijano biaymi bandaami. W ten sposb powstawaa mumia, ktr wkadano do trumny, a nastpnie zamykano w kamiennej skrzyni, nazywanej sarkofagiem. Niektrzy z wadcw chowani byli we wntrzach ogromnych budowli w ksztacie ostrosupa - piramid.

 • Sarkofag

 • Sztuka egipska Kultura staroytnego Egiptu rozwijaa si ok. 3 tysicy lat temu. W tym dugim czasie powstaway liczne dziea architektury, rzeby i malarstwa. Wiele z nich przetrwao do dnia dzisiejszego. Decydujcy wpyw na charakter kultury i sztuki staroytnego Egiptu miay wierzenia. Egipcjanie czcili bogw i uznawali bosk natur faraonw. Wierzyli te w ycie pozagrobowe, dlatego do grobw skadali zmumifikowane zwoki oraz przedmioty codziennego uytku.

 • ArchitekturaKult bogw i boskich faraonw inspirowa Egipcjan do budowania ogromnych wity, a pragnienie niemiertelnoci oraz zwizane z tym rytuay zapocztkoway budow grobowcw. Najokazalsze byy grobowce faraonw, ktre wznoszono jeszcze za ich ycia w formie wielkich piramid. Obok grobowcw Egipcjanie budowali take imponujce witynie, do ktrych prowadziy aleje sfinksw posgw majcych gow faraona, a tuw lwa. Piramida stopniowa faraona Desera w Sakkarze, ok. 2700 p.n.e.

 • Egipskie piramidy Budowle staroytnego Egiptu charakteryzuj si monumentalnoci (olbrzymie, masywne, ogromne, trwae). Egipcjanie budowali z kamienia, bo tylko taki materia posiadali. Wznosili budowle tak mocne, aby nie ulegay one zniszczeniu przez piasek pustynny i harmonizoway z przyrod. Zachowane do dzi zabytki to: grobowce (piramidy) wnoszone przez faraonw, stojce jakby na stray Egiptu. Strzegy ich sfinksy wykute w kamieniu lwy z ludzk gow.

  Piramidy w Gizie (Cheopsa, Chefrena,Mykerinosa) ok. 2600 p.n.e.

 • RzebaSfinks w pobliu wielkich piramid, ok. 2600 p.n.e.Rzeba przedstawiajca Hetepheres II z IV dynastii (Muzeum w Kairze) 2723 - 2563 p.n.e.

 • Egipskie witynie witynie byy to olbrzymie budynki skadajce si z wewntrznych dziedzicw i sal, ktrych powierzchnia dochodzia nieraz paru tysicy metrw kwadratowych. Stropy (sufity) opieray si na rzdach kolumn, rozmaitego ksztatu. Wejcia do wity strzegy pylony cite piramidy, wewntrz ktrych znajdoway si schody prowadzce na szczyt, na niewielk platform, ktra suya kapanom za obserwatorium astronomiczne. Elementem dekoracyjnym byy obeliski smuke, strzeliste kolumny, zwajce si ku szczytowi. witynia w Luksorze budowana w III i II w. p.n.e.

 • Jedno rzeby i architekturyWykuta w skale witynia grobowa faraona Ramzesa II w Abu Simbel. U jej wejcia znajduj si cztery gigantyczne posgi wadcy o wysokoci 20m. (1279 1213 p.n.e.)

 • Wierzenia Egipcjan znajdoway odzwierciedlenie take w rzebie. Najbardziej okazae posgi przedstawiay bogw i faraonw. Miay charakter monumentalny byy ogromnych rozmiarw. Zazwyczaj posgi wkomponowane byy w bry architektoniczn wityni i stanowiy jej cz dekoracyjn. Dlatego mona mwi o jednoci architektury i rzeby (np. posg faraona Ramzesa II zdobicy jego grobowiec). Monumentalne posgi wykonywano z materiaw bardzo twardych i odpornych, np. bazalt czy granit. Mniejsze rzeby tworzono z drewna, wapnia, a nawet z muu nilowego. Rzeby te byy polichromowane (dekorowane wielobarwnym malarstwem).

 • Przykady rzeby egipskiejKrlowa Neferetiti, ok.1375 p.n.e. Mykerinos wraz z on (III tysiclecie p.n.e.)

 • Siedzcy skryba, 26202500 p.n.e Wjt z Sakkary, ok. 2000r. p.n.e.

 • MalarstwoMalowido z przedstawieniem niw i winobrania z grobu skryby w Tebach Polowanie w zarolach delty, malowido nacienne z grobowca w Tebach (ok. 1500r. p.n.e.)

 • Jedno malarstwa i pismaHorus bg niebaOzyrys i Horus z grobowca w Dolinie Krlw

 • Zabytki malarstwa zachoway si gwnie na cianach grobowcw i wity. Pocztkowo byy to reliefy, ktre stanowiy rodzaj paskorzeby z wyobionym konturem. Sceny w ten sposb rzebione pokrywano wielobarwnymi farbami. Egipcjanie lubili jaskrawe barwy, dlatego ich malarstwo byo bardzo dekoracyjne. Czstymi tematami malowide byy roliny, ptaki, ryby oraz zwierzta zamieszkujce wody i brzegi Nilu. Charakterystyczn cech malarstwa egipskiego bya jedno pisma i obrazu, co oznacza, e malarstwu i barwnemu reliefowi towarzyszyy hieroglify (znaki pisarskie). Byy one wan czci kompozycji, gdy peniy rwnie funkcj dekoracyjn.